Portreti od otroštva do smrti

Društvo za domače raziskave, 6. november 2017 ― Navajamo odlomek iz besedila Luca Menašeja v katalogu razstave Umetniki in spremljevalci. Slovensko umetnostno življenje 20. stoletja v ogledalu portretov in portretnih karikatur. Razstava je bila leta 1981 v Moderni galeriji. * * * *   Preden bomo zaznamovali še zadnji vidik naše teme, ki se nam ga zdi potrebno podčrtati, njeno zgodovino v 20. stoletju, želimo spregovoriti o tistem, kar smo namerno izpustili na razstavi. Izpustili smo obe skrajnosti v življenju modelov, portrete otrok in podobe mrtvih skupaj s posmrtnimi maskami. … Vsi ti portreti ne sodijo na razstavo, ker njihovi mali modeli [se nanaša na upodobitve otrok, op. AP] …
Kje so Nemci?

Kje so Nemci?

Društvo za domače raziskave, 21. september 2017 ― Iz zbirke posmrtnih mask je mogoče razbrati, da gre največkrat za ljudi, ki jih je skupnost štela kot nosilce narodne identitete, razširjenost teh odlitkov pa lahko razumemo kot prakso, neločljivo povezano z vzponom meščanstva in nacionalizma. Ustvarjanje posmrtnih mask  je v …
Posmrtna maska slikarja Iveta Šubica, obisk pri vdovi Sely de Brea

Posmrtna maska slikarja Iveta Šubica, obisk pri vdovi Sely de Brea

Društvo za domače raziskave, 20. junij 2017 ― Je smrt umetnika ali umetnice tista pika na i njegovega opusa in osebnosti, da je podobo smrti vredno odliti? Kakšne so osebne odločitve bližnjih in kakšno vlogo imajo pri tem družbeni dejavniki neke skupnosti? Ali praksa odlivanja posmrtnih mask še obstaja in kakšno vlogo ima dejavnost dandanes? To so vprašanja, ki so ostala odprta po prvem zajemu posmrtnih mask v institucijah, ki maske hranijo kot kulturno dediščino in zgodovinsko gradivo. Iz muzejskih depojev in knjižnic, kjer se strokovnjaki z maskami ukvarjajo strokovno in čustveno nevpleteno, smo se odpravili na teren, da bi odkrili intimnejšo plat odlivanja posmrtnih mask. Prvi rezultati zbiranja …
Posmrtne maske v javnih zbirkah: maj 2017

Posmrtne maske v javnih zbirkah: maj 2017

Društvo za domače raziskave, 12. maj 2017 ― V okviru evropskega projekta TRACES zbiramo podatke o posmrtnih maskah v zbirkah slovenskih muzejev, knjižnic, arhivov, inštitutov, gledališč itn. Podatke vnašamo v javno bazo Sistory.si Inštituta za novejšo zgodovino, ki naši raziskavi zagotavlja raziskovalno infrastrukturo slovenskega zgodovinopisja. Pridobivanje in vpisovanje podatkov …
Večna zora malikov?

Večna zora malikov?

Društvo za domače raziskave, 20. februar 2017 ― Za tokratni študijski obisk v okviru projekta Odlivanje smrti smo se prvič odpravili iz Ljubljane in sicer v Krško. Zanimajo nas posmrtne maske kot primer sporne dediščine in vloge umetnikov pri posredovanju tovrstne dediščine širši javnosti. Na kakšen način in …
še novic