RESNICA ALI IZZIV? EKSPERIMENTALNI FILM IN DOKUMENTARNI OBRAT, 1984–2016

Festival Indigo, 30. junij 2016 ― Hal Foster je leta 1996 razglasil, da se sodobna umetnost na prelomu stoletja sooča z »vrnitvijo resničnega«, z obratom nazaj k materialnosti družbenih prizorišč in fizičnih teles, pa tudi njihovih političnih okoliščin. V zadnjih letih v sodobnem umetniškem videu in filmu ter tudi v sodobni umetnosti nasploh doživljamo nekakšen obrat k dokumentarnosti. Umetniki so začeli […]

RESNICA ALI IZZIV? EKSPERIMENTALNI FILM IN DOKUMENTARNI OBRAT, 1984–2016

Festival Indigo, 28. junij 2016 ― Hal Foster je leta 1996 razglasil, da se sodobna umetnost na prelomu stoletja sooča z »vrnitvijo resničnega«, z obratom nazaj k materialnosti družbenih prizorišč in fizičnih teles, pa tudi njihovih političnih okoliščin. V zadnjih letih v sodobnem umetniškem videu in filmu ter tudi v sodobni umetnosti nasploh doživljamo nekakšen obrat k dokumentarnosti. Umetniki so začeli […]
še novic