1952 Dobec – Zima

1952 Dobec – Zima

Stare slike (Cerknica), 19. marec ― Nedavni mraz in sneg sta me spomnila na sliko iz leta 1952. Je sicer bolj slabe kvalitete, a se vseeno vidi, da je bilo takrat zelo veliko snega. Spomnim se, da je pri nas zakril okna. Še potem ko so ga odkidali, je bilo v hiši še vedno temačno. Ko so naredili prehode tudi od […]
1930 Gorenje Jezero – Cerkev sv. Kancijana

1930 Gorenje Jezero – Cerkev sv. Kancijana

Stare slike (Cerknica), 18. marec ― Ob jugovzhodnem delu Cerkniškega jezera leži vas, nekdaj imenovana Vrh jezera in prvič omenjena leta leta 1275, pod imenom Gorenje Jezero pa šele leta 1430. Vaščani so tam postavili cerkev in jo posvetili zaščitniku pred poplavami sv. Kancijanu. Prvič je omenjena leta 1526. Sedemnajstega junija 1558 je oglejski pomožni škof posvetil oltar in vanj položil relikvije […]
1937 Francija – Drvarji

1937 Francija – Drvarji

Stare slike (Cerknica), 17. marec ― Na sliki so notranjski drvarji na delu v Franciji. Od leve: Franc Plos – Jernusov, Viševek, Jernej Šraj – Šumradov, Vrhnika, Lojze Sterle – Potošken, Viševek, Lojze Matevžič – Petruškov, Vrhnika, Andrej Lekšan, Klance, Franc Kočevar – Kordišev, Viševek, Lojze (priimek neznan), Loški Potok, Franc Baraga – Bazizljev, Viševek. Izseljevanje Slovencev se je začelo desetletja […]
1931 Stanovnik – Kako smo iskali lokacijo

1931 Stanovnik – Kako smo iskali lokacijo

Stare slike (Cerknica), 16. marec ― To fotografijo smo pred kratkim objavili v prispevku 1931 Stanovnik – Pesem tihotapcev. Na hrbtni strani fotografije je s svinčnikom zapisano: Na Stanovniku nad Otokom, meja 31. 8. 31. Na fotografiji so štirje kolesarji. Drugega z leve smo prepoznali, je kar avtor fotografije Lojze Tomec iz Starega trga. Zaradi fotografske tehnike tistega časa je bila večina takratnih fotografij […]
1940 Dobec – Teta Jerica

1940 Dobec – Teta Jerica

Stare slike (Cerknica), 15. marec ― Na tej fotografiji so z leve proti desni: Marija Kranjc – Kranjča Micka iz Dobca, njena sestra Jerica, njuna svakinja Katarina Kranjc – moja mama, ostalih pa ne poznam. Tudi ne vem, kje je to bilo. Zgradba, pred katero stojijo, je uradna, mogoče vojašnica. Moralo pa je biti okrog leta 1940. Mama in oče sta […]
1948 Podcerkev – Postavljanje cimpra za zadružno štalo

1948 Podcerkev – Postavljanje cimpra za zadružno štalo

Stare slike (Cerknica), 14. marec ― Pri Gregorinovih v Podcerkvi hranijo dve sliki iz leta 1948, ki prikazujeta postavljanje ostrešja na zgradbi za hleve Obdelovalne zadruge Ulaka. Ne bi si upala trditi, a najbrž je sliki posnel vaščan Podcerkve Fanc Truden – Hlepinov. Na slikah so člani obdelovalne zadruge ter ekipa tesarjev in zidarjev. Ignacij Štirn, tesarski mojster na prvi sliki nadzoruje dviganje […]
1958 Rakek – Čevljar

1958 Rakek – Čevljar

Stare slike (Cerknica), 11. marec ― Na sliki je rakovški čevljar Mirko Vidrih na svojem delovnem mestu, oblečen v delovno uniformo, z lepilom zamazan firtoh, ki je bil praviloma narejen iz plavine (trdnega platna, obarvanega modro), ki pa, po izročilu, ni smel biti obešen okrog vratu, ampak so morali biti trakovi na križu in hrbtu, da ga ni odnesel hudič, v […]
1932 Lož – Udovičevi

1932 Lož – Udovičevi

Stare slike (Cerknica), 10. marec ― Fotografija je nastala leta 1932, najverjetneje v Ložu, preden je Jože Udovič mlajši začel študirati teologijo in kasneje slavistiko. Do vpisa na slavistiko je kot obliko svojega priimka navajal Udovč, od tu naprej pa Udovič [1]. Na sliki je njegov oče Josip ali Jože z ženo Avrelijo, rojeno Prezelj, krušno materjo Jožeta mlajšega, in njunimi […]
1955 Podcerkev – Fantje in dekleta v Podcerkvi

1955 Podcerkev – Fantje in dekleta v Podcerkvi

Stare slike (Cerknica), 8. marec ― Prelepa slika fantov in deklet iz zapuščine Franca Trudna. Nekatere poznam: prva na levi stoji Stana Mavko, Rihtarjeva, fant poleg nje me spominja na Ludvika Ponudo, sledi Pavličeva Ana iz Podcerkve, poleg nje pa je mogoče Janez Mlakar iz Viševka, nato neznano dekle, zadnji na desni pa Stanko Hace iz Podcerkve Spredaj levo čepita neznano-znana dekle in fant […]
1927 Slavonija – Hrvatarji

1927 Slavonija – Hrvatarji

Stare slike (Cerknica), 7. marec ― Že leta 1823 je starotrški župnik Gregor Jereb poročal, da hodijo pozimi moški na Hrvaško sekat in tesat les. Te sezonske delavce so imenovali hrvatarji. Hodil je tudi oče moje stare mame France Primšar s Knežje Njive. Stara mama mi je to večkrat pripovedovala in jaz sem si vse »zapomnila«, zato pa sedaj nič o […]
1931 Stanovnik – Pesem tihotapcev

1931 Stanovnik – Pesem tihotapcev

Stare slike (Cerknica), 6. marec ― Štirje kolesarji so se podali iz Loške doline na Stanovnik, hrib nad Otokom. Čez mejo verjetno niso šli, obiskali pa so jugoslovanske graničarje in tam je tudi nastala ta fotografija. V zapuščini svojega pokojnega očeta, Miroslava Fajdiga (1929-2013) iz Pudoba pri Starem trgu, sem našel nepodpisani tipkopis pesmi Tihotapska (kontrobantarska). V spletišču sem našel izvirnik z […]
1919 Planina – Birma

1919 Planina – Birma

Stare slike (Cerknica), 5. marec ― Slavka, katere mati Ida je na sliki, pravi, da je le-ta najbrž nastala leta 1919. Knezoškof Anton Bonaventura je vsako leto za tekoče leto v Škofijskem listu objavil seznam birmovanj po škofiji. V času od 1916 do 1920 je Planina na seznamu le leta 1916, tako da je mogoče, da je slika nastala tega leta. […]
še novic