RETORIKA: TRENUTEK POTEM

Festival Indigo, 28. junij 2016 ― Retorika je večletni modularni projekt, ki se ukvarja s poljem jezika in komunikacije. V to polje vstopa skozi raziskavo, premislek in umetniško artikulacijo specifične veščine, ki jo je že Aristotel poimenoval umetnost prepričevanja. Vizualna postavitev v Galeriji Vžigalica se usmerja na moment posrednega ali neposrednega retoričnega učinka: kako besede odzvanjajo v prostoru in času, kako […]
še novic