Med Slovani

Med Slovani

ARS Jezikovni pogovori, 28. junij ― Med počitnicami in dopusti se bodo številni podali tudi v slovanske dežele. Na njihovi poti jim bo lahko v pomoč publikacija Med Slovani, ki vsebuje osnovne sporazumevalne vzorce za vsakodnevno sporazumevanje v 16 sodobnih slovanskih knjižnih standardnih jezikih. Publikacija je zanimiva tudi za kontrastivno in primerjalno jezikoslovje slovanskih jezikov, saj prikazuje, kako so si slovanski […]
Manipulativne besede – členki

Manipulativne besede – členki

ARS Jezikovni pogovori, 26. junij ― Členki so kot besedne vrste manipulativne. Če v stavek vstavimo besede šele, tudi, verjetno, potem lahko sprevrnemo ves stavek. Strokovna besedila zato naj ne bi imela veliko členkov, saj lahko z njimi relativiziramo verodostojnost besedila. O naravi členkov ponovno s  prof. dr. Andrejo Žele, avtorico Slovarja slovenskih členkov.
Dalmatinove Biblije Novi Testament

Dalmatinove Biblije Novi Testament

ARS Jezikovni pogovori, 14. junij ― Slovenci smo bili 12-i narod, ki je imel v svojem jeziku prevedeno celotno Biblijo. Prevod Jurija Dalmatina je bil bistven za razvoj slovenskega jezika, na njem temelji tudi naša prva slovnica. Adam Bohorič je opravil jezikovni pregled Dalmatinovega dela in stranski izdelek je bila slovnica, ki je izšla istega leta. To temeljno delo bo zdaj […]
“ما هو سبب زيارتك اليوم؟” ali “Kakšne težave imate?”

“ما هو سبب زيارتك اليوم؟” ali “Kakšne težave imate?”

ARS Jezikovni pogovori, 12. junij ― V zdravstvenih ustanovah se srečujejo s številnimi težavami pri sporazumevanju z ljudmi, ki govorijo zdravstvenim delavcem neznan jezik. Nastajajo jezikovni in kulturni nesporazumi, zaradi katerih so zdravstvene storitve slabše dostopne, odprte pa so tudi možnosti za zdravstvene in pravne zaplete. Včasih so zdravniki pri svojem delu prisiljeni uporabljati Googlov prevajalnik, in če niso previdni, lahko […]
Vloga intonacije v TV oglasih

Vloga intonacije v TV oglasih

ARS Jezikovni pogovori, 2. junij ― TV-oglasi pogosto delujejo moteče. Včasih k temu pripomore tudi zaznamovana intonacija, ki se neredko prenaša v slovenščino s prevodi oglasov iz tujih jezikov. V tokratni oddaji se bomo o vlogi, ki jo ima intonacija v posebnem tipu oglasnih sporočil – v TV-oglasih z neposrednim odzivom oziroma oglasih za nakupovanje iz naslanjača – pogovarjali z redno […]
Esperanto – jezikovna zgodba o uspehu

Esperanto – jezikovna zgodba o uspehu

ARS Jezikovni pogovori, 26. maj ― Esperanto je edini umetno nastali jezik, ki mu je uspel širši preboj med žive jezike. Leta 1904 se je rodila prva deklica, ki je odraščala z esperantom kot enim od svojih maternih jezikov. V Ljubljani živijo trije rodovi družine Zlatnar, ki so rojeni govorci esperanta. Ta lahko učljiv jezik je navzoč v 130 državah, redno […]
Jezikovna raznolikost Papue Nove Gvineje

Jezikovna raznolikost Papue Nove Gvineje

ARS Jezikovni pogovori, 15. maj ― Papua Nova Gvineja velja za jezikovno najbolj raznoliko območje. 6 milijonov prebivalcev govori približno 840 jezikov, ki se na Novi Gvineji delijo na 26 jezikovnih družin. Ob tem je presenetljivo, da jezikovna raznolikost ni  posledica geografskih dejavnikov, ampak kulturnih. Dve majhni vasici, ki se geografsko stikata, lahko namreč na Papui Novi Gvineji pripadata različnim jezikovnim […]
Trendi na področju govornih tehnologij

Trendi na področju govornih tehnologij

ARS Jezikovni pogovori, 26. april ― Starejša ženska je padla v stanovanju. Čeprav je pri zavesti, se ne more premakniti. A ker ima v svojem stanovanju govorne tehnologije, je nujna pomoč že na poti. Ta tehnologija je prek govora prepoznala, da je ženska v nevarnosti in je obvestila urgenco. Za kaj vse so še uporabne govorne tehnologije, kako zanesljive so trenutno […]
Govorica tretjega rajha /2/

Govorica tretjega rajha /2/

ARS Jezikovni pogovori, 21. april ― Nacisti so opremljali nevtralne ali pozitivne besede z narekovaji, da bi jih na ta način zrelativizirali. Albert Einstein postane za njih znanstvenik v narekovajih. Kaj se je dogajalo z nemškim jezikom v obdobju nacizma? Koliko govorice tretjega rajha se prepozna v današnji govorici? O tem v pogovoru s  politologinjo dr. Vlasto Jalušič, ki je napisala spremno […]
Govorica tretjega rajha /1/

Govorica tretjega rajha /1/

ARS Jezikovni pogovori, 12. april ― Tudi jezik lahko pomaga nasilju, da pride na oblast. To dokazuje izkrivljanje vsakdanje nemške govorice v obdobju nacizma. Kako je lahko besedna zveza “divji fanatizem” dobila pozitiven pomen? Kako se je beseda “umor” lahko skrila za sintagmo “posebna obravnava”? In zakaj so Nemci umikanje svoje vojske na vzhodni fronti imenovali “zmagoviti sunek nazaj”? – O […]
Slovnica kot uspešnica

Slovnica kot uspešnica

ARS Jezikovni pogovori, 3. april ― Velik del Slovenk in Slovencev ima občutek, da ne obvlada osnov slovnice.  Na ta izziv odgovarjata Kratko-slovnica in Slovnica na kvadrat, novi sodobni slovnici slovenskega jezika za osnovno in srednjo šolo, prvi po letu 1976, ki sta v celoti samostojno zasnovani in narejeni za natančno določeno ciljno publiko na sodobnem jezikovnem gradivu. Z njima se […]
Kreolščina: tihi jezik revne večine na Haitiju

Kreolščina: tihi jezik revne večine na Haitiju

ARS Jezikovni pogovori, 22. marec ― Medtem ko na Haitiju večina prebivalstva uporablja kreolski jezik, ima francoščina status elitnega jezika. Skozi kolonialno zgodovino se je utrjevalo prepričanje, da je znanje francoskega jezika za izobraževanje nujno, kreolščina pa je sporazumevalni jezik nepismenih. Francoščina je jezik zakonodaje, izobraževanja in knjižnih izdaj, kreolski jezik pa sporazumevanja. Francoščino aktivno uporablja le deset odstotkov prebivalstva in […]
Materni jeziki priseljencev

Materni jeziki priseljencev

ARS Jezikovni pogovori, 16. marec ― V Sloveniji v dopolnilnem pouku po osnovnih šolah poučujejo 13 maternih jezikov priseljencev. Ob učenju slovenskega jezika je za priseljence tudi smiselno, da se učijo svojega maternega jezika. Jezikovno znanje se namreč dopolnjuje, dobro znanje maternega jezika vpliva na sporazumevalne zmožnosti in uspešno učenje drugih jezikov. Kako to poučevanje poteka, smo se pogovarjali z Bronko Straus […]
Kenija: jezikovna raznolikost kot grožnja državni enotnosti

Kenija: jezikovna raznolikost kot grožnja državni enotnosti

ARS Jezikovni pogovori, 9. marec ― V Keniji sta uradna jezika svahilščina in angleščina. Politika vztraja na prepričanju, da sta to jezika, ki omogočata napredek ter mir, saj povezujeta Kenijce. Na manjšinske jezike pa se gleda kot vzroke za konflikt. O kenijskem pogledu na jezikovno raznolikost se bomo pogovarjali s Simono Škrabec, predsednico Odbora za prevajanje in  jezikovne pravice mednarodnega pisateljskega […]

Nigerijski jeziki: zaklad ali breme?

ARS Jezikovni pogovori, 6. marec ― Nigerija sodi med najbolj jezikovno raznovrstne (pisane) države. Popisanih ima kar 485 jezikov. A to jezikovno različnost nigerijske oblasti ne vidijo kot kulturni zaklad, ampak prej kot veliko breme. Nekateri jeziki nimajo stika z javnim prostorom, v izobraževanju pa podpirajo predvsem angleški jezik. Kako to vpliva na širjenje revščine in kakšna so mednarodna priporočila za […]
še novic