Luka Mesec: Najbolj sporne so tiste vrste prekarnosti, ki jih zakon prepoveduje, družba pa jih dopušča

Luka Mesec: Najbolj sporne so tiste vrste prekarnosti, ki jih zakon prepoveduje, družba pa jih dopušča

SKOZI OČI PREKARIATA, 14. maj ― Levica kot ključna načela za razvoj družbe izpostavlja: proizvodnjo za zadovoljevanje človekovih potreb, prilagajanje obsega gospodarstva zmožnostim okolja, razvoj družbene in skupnostne lastnine nad produkcijskimi sredstvi, ekonomsko demokracijo, solidarnost in enakost. Da bi bolje razumeli, kako te vrednote vplivajo na…
Karl Erjavec: Delo za določen čas in agencijsko delo težko direktno štejemo kot čisto obliko prekarnega dela

Karl Erjavec: Delo za določen čas in agencijsko delo težko direktno štejemo kot čisto obliko prekarnega dela

SKOZI OČI PREKARIATA, 5. maj ― DeSUS kot ključna načela izpostavlja položaj upokojencev in medgeneracijskega dialoga. Da bi bolje razumeli, kako se stranka sooča z vprašanjem prekarnosti in ali vidi med položajem upokojencev in medgeneracijskim dialogom na eni in naraščajočima obsegom prekariata in prekariazacijo stalnih zaposlitev…
še novic