FUTUROLOGIJA

FUTUROLOGIJA

Sodobna umetnost (Aljoša Abrahamsberg), 14. marec ― Skupinska razstava v Mestni Galeriji Nova Gorica. Sodelujejo: BridA, Narvika Bovcon, Srečo Dragan, Ida Hiršenfelder, Damijan Kracina, Staš Kleindienst, Marko A. Kovačič, Vladimir Leben, Marko Peljhan, Marko Pogačnik, Tobias Putrih, Sašo Sedlaček, Maja Smrekar, Saša Spačal, Robertina Šebjanič, Nejc Trampuž, Aleš Vaupotič, Uroš Weinberger, Zupančič::Živadinov::Turšič in kuratorka Nadja Zgonik. Razstava Futurologija je v iskanju referenčnih točk prej arbitrarna kot deterministična, a je bazen, iz katerega zajema, v glavnem vezan na razmislek o družbi bodočnosti, utemeljeni na neke vrste utopijah, ki so ne glede na to, da so družbene teme, tudi – visoko estetizirane. Prav njihova vizualna identiteta je izhodišče, ki jim omogoča, da lažje drsijo med sedanjostjo in prihodnostjo. Razstava je nastajala kot dialoško strukturiran projekt, ki je najprej tekel v relaciji kuratorica : umetniki/-ce, ki jim je bilo v veliki meri prepuščeno, da sami izberejo način in obliko, kako želijo predstaviti svoja stališča. Seveda so bili k sodelovanju povabljeni tisti, ki imajo o temi kaj povedati. Izhodiščni razmislek se je prepletal v časovnih in prostorskih plasteh; v razmerju do bližnje zgodovine, sedanjosti in prihodnosti in v presečišču ekstraglobalnega in lokalnega, zajel je prostore od vesolja do novogoriškega kulturnega konteksta, ki jih naseljujejo na razstavi zbrani umetniki. Umetniki na razstavi govorijo o umetnosti kot posrednici vizionarskih idejnonazorskih stališč, dotikajo se grožnje globalnega onesnaževanja planeta, neoludističnih praks (razbijanje strojev), posledic napake v tehnološkem sistemu, robotizacije družbe, umetne inteligence, genetskega inženiringa in biotehnologije. Ob vsem tem nam razstava postavlja tudi vprašanje o naši družbi, ali ji uspeva hoditi v toku s časom (tu je mišljena družba kot celota, ne le izjemni posamezniki) in ali se zaveda moči, ki jo pri tem lahko črpa od ustvarjalnih posameznikov. Na njej se odraža hibridizacija in kompleksnost umetnosti da
ROBERT LOZAR: ALL INCLUSIVE

ROBERT LOZAR: ALL INCLUSIVE

Sodobna umetnost (Aljoša Abrahamsberg), 23. februar ― All Inclusive. Verjetno smo umetniki in slikarji res egomani in megalomani. Pogosto se nam zdi, da bi se svet brez nas kar ustavil. Ambicioznosti posebej umetnikom ne zmanjka, saj jo usmerjajo predvsem v usmerjanje sveta, opozarjanje na nevralgične probleme družb itd. A tovrstna ambicioznost po moje nujno trči v kruto realnost, saj umetnost praktično nikoli ne deluje na mehanicističen princip neposredne akcije - reakcije, ampak v najboljšem primeru sproža podobne efekte, kot jih metuljev utrip v teoriji kaosa. Zato sam smisel svojega početja ne vidim v ambicioznosti usmerjeni v zunanji svet, ampak v svet, ki se mi odpira v navidez omejenem polju slike, z barvami in s čopičem - metuljevimi krili. Tukaj sem velikokrat megaloman, saj poskušam v sliko spraviti čim več stvari, tudi prostor, ki jo obkroža, včasih celo samega gledalca. Vse skupaj pa poskušam zgostiti v pomensko celoto. Slika tako, seveda če uspe, ne potrebuje niti gledalcev.
ZGOŠČEVANJE / DENSIFYING

ZGOŠČEVANJE / DENSIFYING

Sodobna umetnost (Aljoša Abrahamsberg), 19. februar ― Razstava nadaljuje razstavno in teoretično raziskovanje sodobne slovenske skulpture z izborom del nekaterih najvidnejših slovenskih akademskih kipark in kiparjev različnih generacij. V sklopu razstave se predstavljajo: Polona Demšar, Aleksandra Saška Gruden, Zoran Srdić Janežič, Anže Jurkovšek, Spiro Mason, Mojca Smerdu, Jožef Vrščaj, Tomaž Zarifa. Motrenje sodobnega slovenskega kiparskega ustvarjanja je potovanje v materialni, oblikovni, miselni in čutni sistem. Vpeto je v razmerja, ko posebno navežemo na obče ali ko posameznega ustvarjalca in njegovo poetiko vpnemo v celovitost kulturnega delovanja oziroma umetniški zgodovinski trenutek. Tudi danes, tako kot vedno in povsod, se postavljajo različna vprašanja o smotrnosti kiparskega početja, vezana na subjektivne sistematične enotnosti, a tudi raznolikosti znotraj skulptur, ki vsaj v umetnosti nihajo med realnostjo in fikcijo, med biti (zaznavati) in čutiti (predstavljati). Prav takrat nastopi razlikovanje med delujočo kiparsko materijo in reflektirajočo kiparsko strukturo, ki v končnosti postavitve predstavljata določeno lepoto, ujeto v sistematično organizacijo, vezano na spoznavno in receptivno zmožnost, obe pa se povezujta z ugodjem in občasno neugodjem ter skupaj tvorita estetsko spoznanje oziroma energijo (sosledne ali raznolike) lepote. Priznavamo umetnost, verjamemo ji, da nas bogati, zaupamo pogledom nanjo, hočemo, da izpoveduje, dokazuje, opozarja, spreminja, želimo si, da je prijetna ali manj prijetna igra; nikakor ni treba, da je koristna, temveč da sporoča in nam raznoliko dograjuje življenje in je v biti tudi izrazito intimna izkušnja. Tudi tokratna kiparska razstava z naslovom Zgoščevanje je intimna izkušnja, saj živimo znotraj sveta metafor, pojmov in odnosov, nekaterih izključno občih, a drugih subjektivnih. V svetu mnogoterosti individuumov pomenijo skulpture mnoštvo vzorcev, arhetipov, simbolov in idej, ki niso vezani na religiozne, ideološke ali metafizične sisteme, temveč so svobodne materializ
cellF

cellF

Sodobna umetnost (Aljoša Abrahamsberg), 12. februar ― Guy Ben-Ary, Nathan Thompson , Andrew Fitch , Darren Moore , Stuart Hodgetts , Douglas Bakkum , Mike Edel: cellF cellF' je nevronski sintetizator, prvo avtonomno t. i. mokro-analogno (wet-alogue) elektronsko zvočilo. 'Možgani' projekta so biološka nevronska mreža, ki raste v petrijevki in v realnem času nadzoruje niz analognih modularnih sintetizatorjev. Guy Ben-Ary že več kot desetletje soustvarja z umetniško skupino SymbioticA, ki deluje v edinstvenem umetnostno-raziskovalnem laboratoriju na Univerzi Zahodne Avstralije. V njem se umetniki in znanstveniki z vsega sveta posvečajo raziskovanju, študiju in kritičnemu tematiziranju živih sistemov. Ben-Ary je po kirurškem odvzemu tkiva s svoje roke v laboratoriju Symbiotice in vitro vzgojil kožne celice in jih s posebno tehnologijo preoblikoval v matične. Kasnejša diferenciacija matičnih celic v nevronsko kulturo je omogočila nastanek Ben-Aryjevih 'zunanjih možganov'. Nevronska kultura je postavljena v multielektrodni niz (MEA), nekakšno posodo z mrežo 64 elektrod, ki zbirajo električne signale iz nevronskih celic in s tem proizvajajo svoj zvočni portret. Kadar je projekt razstavljen v galeriji, se zvočni signali kot električni impulzi vračajo nazaj in stimulirajo celice k aktivnosti. Ob vsakokratnem gostovanju avtor sodeluje z enim ali več lokalnimi glasbeniki, ki so povabljeni, da zaigrajo skupaj s 'cellF'. Glasba, ki jo izvajajo glasbeniki, je posredovana nevronom kot stimulacija, ti se odzivajo s kontroliranjem analognih sintetizatorjev, poslušalci pa so priča improvizirani godbi dveh živih entitet, človeka in raztelesenih človeških nevronskih celic.
NINA ČELHAR: SVETLO NA SVETLO

NINA ČELHAR: SVETLO NA SVETLO

Sodobna umetnost (Aljoša Abrahamsberg), 10. februar ― Umetnica mlajše generacije Nina Čelhar je ena izmed najperspektivnejših slovenskih slikark, kar vztrajno dokazuje s samostojnimi in skupinskimi razstavami tako v domačem kot tujem kulturnem okolju. Svojo prepoznavnost dopolnjuje z zbirkami (med drugim ESSL in RIKO) in mednarodnimi nagradami, med katerimi izstopa predvsem ESSL Art Award CEE. Umetnost ji predstavlja prostor samorealizacije in način življenja, ki ga s slikanjem osmišlja. S slikanjem raziskuje novodobno arhitekturo in bivanjske prostore ljudi, ki jih istočasno spreminja, ko slike predaja ljudem lačnim umirjenosti. Ob velikokrat upodobljenem (notranjem ali zunanjem) prostoru ohranja tudi miselnega, ki ga lahko gledalec izkoristi za prespraševanje lastnega bivanja, ali pa se (za)ustavi ob udobni alternativi: oddihu, napolnjenim s prijetno sproščenostjo, minimalizmom in spokojnostjo. Razstava SVETLO NA SVETLO nagovarja obiskovalca s celostno ´bivanjsko izkušnjo´, ki ga vodi od dvostranega pogleda na pročelje hiše do vpogleda na steno interierja in njegovih posamičnih izsekov na manjših platnih. Z vsebinsko in barvno enovitostjo zasleduje občutek varnosti, miru in zavetja, hkrati pa razstavljena dela zaradi svoje izpraznjenosti puščajo prostor za posameznikove tavajoče misli. Umetnica pravi, da išče idealen prostor sodobnega človeka, medtem ko išče idealen prostor zase, prav izčiščene poglede in poglobitve o tem pa ponuja obiskovalcu. Sam si seveda mora tega želeti in biti pripravljen prepustiti se hrepenenjem in harmoniji čopiča, ki ga vihti Čelharjeva, ter vzdušju, ki se razdaja v galeriji R. Nina Čelhar is among the most promising Slovenian painters in today’s generation of young artists. She lives up to this promise relentlessly following a series of solo and group exhibitions both locally and abroad. Her work has also been included as part of several collections (inter alia ESSL and RIKO) and she has been awarded an array of international prizes, like the esteemed ESSL Art Award CEE. To her, art is a s
SMALL BUT DANGERS: BREZ NASLOVA

SMALL BUT DANGERS: BREZ NASLOVA

Sodobna umetnost (Aljoša Abrahamsberg), 2. februar ― Pričujoča razstava predstavlja del nagrade, ki pripada vsakoletnemu zmagovalcu razpisa Nagrade skupine OHO za mladega vizualnega umetnika. V letu 2017 sta strokovno žirijo prepričala Simon Hudolin in Small but dangers (SBD) z (za nekatere kontroverznim) delom Frnikola, drobno kroglico hrošča govnača, ki jo je razstavil na galerijskem podstavku. V času, ki sta ga člana skupine Mateja Rojc in Simon Hudolin preživela ločeno zaradi njegovega bivanja v Residency Unlimited, sta izvedla projekt korespondence. Iz New Yorka so v Cerkno prihajale razglednice, ki jim je Simon Hudolin odtrgal prednjo podobo, na zadnji strani pustil zgolj ime in naslov naslovnika, motiv razglednice ter datum in žig »SBD«. Čez čas poslane prazne razglednice niso vsebovale le ameriških motivov temveč (odtrgane) motive s celega sveta. Razglednice kot pomemben del socialne zgodovine, so doživele v več valov popularnosti, saj so bile priročna in poceni oblika komuniciranja, vsekakor cenejše od pisem. V petdesetih letih je na razglednicah prevladala barvna fotografija. Postala je pomemben vir informacij o tem, kaj je popularno ali sprejeto kot pomembno v določenem času in kraju. Pogledi iz zraka na primer govorijo o urbanizaciji in transformaciji urbane krajine, kažejo spremembe v navadah in oblačilni kulturi, načinih transporta, stilu gradnje ipd. Nenazadnje, razglednice predstavljajo zgodnjo obliko socialnega mreženja v času pred digitalno revolucijo. Odnos SBD do fotografije je kompleksen, večkrat dvoumen in namerno kontradiktoren. V svojih delih v fotografijo intervenirata, uporabljata najdeno fotografijo ali fotografijo kot ready made, izpostavljata njen specifičen kontekst in rabo ipd. Elizabeth Edwards v svoji knjigi The Tourist Image: Myths and Myth Making in Tourism poudarja, da razglednice iz podob ustvarjajo realnost. Kakšna je realnost ameriškega projekta SBD? Tako kot v drugih neokonceptualnih delih in projektih SBD gledalca namerno izpostavljata dezorientaciji, vrzelim in paradoksu. Cent
SAŠA SPAČAL in MIRJAN ŠVAGELJ: Meta_bolus

SAŠA SPAČAL in MIRJAN ŠVAGELJ: Meta_bolus

Sodobna umetnost (Aljoša Abrahamsberg), 23. januar ― Bakterija Streptomyces oddaja zapeljiv vonj geosmina, ki že s prvim vdihom obudi spomin na vlažen gozd po dežju. Vonj po mokrih listih je prepleten z zgodovino človeške odpornosti na antibiotike. V dobi antropocena so žive in nežive snovi potopljene v planetarni metabolični tok, kjer si asimetrično izmenjujejo farmakološke odmerke. Človeštvo ni izjema in njegova neselektivna farmakološka razsipnost ima tudi smrtne posledice. Vprašanje je, ali smo ljudje zmožni zavohati rastočo odpornost na antibiotike? Postavitev 'Meta_bolus' izpostavi metabolični proces kot izmenjavo določenih odmerkov ali bolusov, ki so lahko za žive in nežive snovi v odnosih bodisi koristni bodisi škodljivi. Laboratorijska situacija v središču instalacije upodablja dve povezani zanki metabolizma snovi našega planeta: človeško pridobivanje antibiotikov iz bakterij Streptomyces rimosus in človeško vnašanje hlapnih snovi zemlje skozi vohalni aparat. Procesa obeh krožnih zank izločita dva presnovka bakterije Streptomyces rimosus: antibiotike in vonj geosmina. Skozi proces ekstrakcije v laboratorijski steklovini se antibiotiki vrnejo nazaj v prst, v zemljo. Antibiotični presnovki krožijo kot opomin, da sta prst in prah fazi presnovnega procesa, ki mu noben akter na tem planetu ne more uiti, ter kot opozorilo, da ima vsak presnovni tok določen bolus oziroma odmerek, ki določi odnose med akterji kot koristne ali škodljive. Bakterija Streptomyces rimosus nam kaže, kako pomembno je opazovanje in poznavanje bolusa, kajti prav v vsaki je poleg antibiotika tudi že odpornost na antibiotike, in tako je od bolusa odvisno, ali bo odmerek koristen ali škodljiv. Osrednji bioreaktor v instalaciji 'Meta_bolus' naseljuje Streptomyces rimosus, ploden proizvajalec antibiotičnega oksitetraciklina, ki se uporablja v človeški medicini in pri proizvodnji živali in rastlin. Globalne farmacevtske družbe vsako sekundo izločijo tri kilograme oksitetraciklina, celo tono vsakih pet ur. To predstavlja samo enega od številnih anti
UROŠ WEINBERGER: DIE DROHNEN

UROŠ WEINBERGER: DIE DROHNEN

Sodobna umetnost (Aljoša Abrahamsberg), 22. januar ― Slikarjevo delo temelji na podobah, ki na prvi pogled delujejo kot motivi zasebnih družinskih fotografij, strupena barvna lestvica in zlovešči detajli pa prizor kaj hitro prestavijo v distopično realnost ter namigujejo na življenje pod totalitaristično oblastjo. Družina, ki uživa v dnevu na obali, deček, ki se z dežnikom v roki potika po poti, in nič hudega sluteča skupina korakajočih otrok, so obkroženi s črtastimi lovkami, nad njimi pa preži jata dronov. Dela z družbenokritično tematiko se na ta način odpirajo vrsti interpretacij, s čimer je v ospredje postavljen gledalec, ki delo vsebinsko odpira in s svojim odzivom umetnini daje vrednost. Slike odpirajo pogled v svet na meji realnega, ker cinično potencirajo podobe našega vsakdana. Ponavljajoča motivika serijo povezuje v celoto in jo približuje irealnemu svetu, hkrati pa odpira možnost pogleda za gledališki zastor realnosti. Črtaste lovke prežijo na subjekte in jih hkrati omejujejo. Tridimenzionalni prostor sploščijo, s čimer ustvarijo kontrast presvetljenim in strupenim barvam, ki pokrivajo površino. Izvora lovk ne poznamo, ne zavedamo se njihovega števila in dosega ter ne vemo, kdo je tisti, ki jih nadzoruje. Morda gre za vpetost v ekonomski sistem, ki diktira način in hitrost življenja. Kot cevi na platnih nas omejuje in potiska v brezizhodni položaj, ki se ga v zaverovanosti v lastno kakovostno življenje ne zavedamo. Naslov se navezuje na drug ponavljajoči se motiv, ki povezuje dela in hkrati moti naš pogled na idilične osrednje prizore. Z vključitvijo dronov, elementa sodobne tehnologije, avtor razširi ozadje omejujočega ekonomskega sistema in preusmeri na pomislek o tehnološko naprednem vsakdanu, ki smo mu priča. Prosti čas, olajšano delo in druge dobrine tehnološkega napredka so nam vidne, medtem ko si pred slabostmi zatiskamo oči. Tako kot skupina razigranih ljudi, ki veselo čofotajo po morju krvi, se tudi sami ne zavedamo vpetosti v sistem nesmisla in razvrednotenja. Prostovoljna obsedenost z družbenimi
UROŠ WEINBERGER : DIE DROHNEN

UROŠ WEINBERGER : DIE DROHNEN

Sodobna umetnost (Aljoša Abrahamsberg), 21. januar ― Slikarjevo delo temelji na podobah, ki na prvi pogled delujejo kot motivi zasebnih družinskih fotografij, strupena barvna lestvica in zlovešči detajli pa prizor kaj hitro prestavijo v distopično realnost ter namigujejo na življenje pod totalitaristično oblastjo. Družina, ki uživa v dnevu na obali, deček, ki se z dežnikom v roki potika po poti, in nič hudega sluteča skupina korakajočih otrok, so obkroženi s črtastimi lovkami, nad njimi pa preži jata dronov. Dela z družbenokritično tematiko se na ta način odpirajo vrsti interpretacij, s čimer je v ospredje postavljen gledalec, ki delo vsebinsko odpira in s svojim odzivom umetnini daje vrednost. Slike odpirajo pogled v svet na meji realnega, ker cinično potencirajo podobe našega vsakdana. Ponavljajoča motivika serijo povezuje v celoto in jo približuje irealnemu svetu, hkrati pa odpira možnost pogleda za gledališki zastor realnosti. Črtaste lovke prežijo na subjekte in jih hkrati omejujejo. Tridimenzionalni prostor sploščijo, s čimer ustvarijo kontrast presvetljenim in strupenim barvam, ki pokrivajo površino. Izvora lovk ne poznamo, ne zavedamo se njihovega števila in dosega ter ne vemo, kdo je tisti, ki jih nadzoruje. Morda gre za vpetost v ekonomski sistem, ki diktira način in hitrost življenja. Kot cevi na platnih nas omejuje in potiska v brezizhodni položaj, ki se ga v zaverovanosti v lastno kakovostno življenje ne zavedamo. Naslov se navezuje na drug ponavljajoči se motiv, ki povezuje dela in hkrati moti naš pogled na idilične osrednje prizore. Z vključitvijo dronov, elementa sodobne tehnologije, avtor razširi ozadje omejujočega ekonomskega sistema in preusmeri na pomislek o tehnološko naprednem vsakdanu, ki smo mu priča. Prosti čas, olajšano delo in druge dobrine tehnološkega napredka so nam vidne, medtem ko si pred slabostmi zatiskamo oči. Tako kot skupina razigranih ljudi, ki veselo čofotajo po morju krvi, se tudi sami ne zavedamo vpetosti v sistem nesmisla in razvrednotenja. Prostovoljna obsedenost z družbenimi
KATJA FELLE: SEGMENTI LOMLJIVE REALNOSTI 2

KATJA FELLE: SEGMENTI LOMLJIVE REALNOSTI 2

Sodobna umetnost (Aljoša Abrahamsberg), 17. januar ― Opažanju, da so podobe v medijskem svetu raznolike in vizualno bogate, se je v zadnjem času pridružilo še mnenje, da so postale neizprosne, agresivne in celo nevarne, saj pogosto namensko manipulirajo z našim dojemanjem družbene, politične in ekonomske realnosti današnjega časa. V tem kontekstu lahko gledamo tudi sodobno umetniško produkcijo, ki se ukvarja z vplivi mediatizirane podobe. Opozarja nas na manipulativne razsežnosti sodobnega medijskega sveta in nam ponuja hojo po robu spoznavanja neznanega. Katja Felle slika do roba in čez. Njena podoba je formalno dobesedno večplastna. Enkrat je natančna in popolno izdelana, drugič je dovršena hitro in namenoma popačeno. Ko odkrijemo in prepoznamo eno plast, nas preseneti druga, pa zmoti tretja in tako naprej. Koda za razbiranje njenih podob se skriva v analizi ustvarjalnega procesa. Umetnico zanimajo pomen podobe v današnjem času, ko ta neusmiljeno tekmuje z mnoštvom drugih informacij, njena transformacija skozi razne komunikacijske kanale in vpliv. V kontekstu slikarstva jo zagotovo lahko uvrstimo med trenutno bolj prepoznavne, konceptualno dovršene in drzne umetnice, ki si upajo slikati to, kar se nam zdi na videz samoumevno in nepotrebno slikarjeve pozornosti. A ravno ta preprosta zapletenost motiva nas pripelje do točke, ko preizkušamo lasten pogled najprej na sliko in kasneje na realnost, ki nas obkroža. Gledanje slike Katje Felle je gledanje v zgodovino medijske umetnosti in hkrati pogled v prihodnost, v kateri lahko njene slike vidimo kot primer umetnine v času digitalne distribucije, elektronskih motenj in nadgrajene resničnosti. Tudi sicer se umetnost Katje Felle (performansi, videodela, gobelini, družbeno angažirane akcije kot medgeneracijsko povezovanje) giblje v odnosu med »gledati« in »videti«. Če »gledati« razumemo kot relativno pasivno akcijo, je »videti« izrazito aktiven proces razbiranja pomenov in interpretacije videnega. In ravno v tem kontekstu prevajanja pasivnega gledanja v spoznavo videnja se od
ZAVETJA BABILONA / SHELTERS OF BABYLON

ZAVETJA BABILONA / SHELTERS OF BABYLON

Sodobna umetnost (Aljoša Abrahamsberg), 13. januar ― Bivanje je življenje. Kakršnokoli: znotraj, v stavbah, blokih, hišah, šotorih, zemljankah, iglujih, provizoričnih, začasnih ali trajnejše postavljenih prostorih, v prikolicah, avtohišah, modulih, laboratorijih, vesoljskih postajah, hramih in palačah, ali zunaj, na odprtem, na planem, pod milim nebom, na zemlji, v vodi ali v zraku. Bivanje je tudi eksistenca, obstoj, ki v golo življenje vnaša določene pomene in dimenzije; po eni strani razširja sam naravni pojem, po drugi pa ga deducira na individualni nivo in ga pooseblja. Na kakršen koli in kateri koli način, bodisi v smislu obstoja znotraj določene skupine, družbe, sistema, bodisi borbe za obstoj, ki zmeraj pomeni konflikt, ali nemara zavračanje agresije z obrambo. Temu smo priča tudi v številnih aktualnih primerih, od vojn, imperializma in kolonializma, do ekonomskih ali gospodarskih spopadov, ki imajo praviloma socialne posledice, saj želijo s prevlado podjarmiti široke ljudske množice in jim karseda zmanjšati pravice ter jih v končni fazi znivelirati na nivo potrošnika. Projekt Tvegaj spremembo se tokrat z razstavo Zavetja Babilona ubada z vprašanji bivanja in obstoja. Čas je, da v tem duhu obudimo vprašanja eksistencializma, ki se je dosledno zavzemal ne samo za svobodo posameznika in posameznice ter enakopravnost ljudi in raznih socialnih slojev, ampak tudi za avtonomijo vsakogar in pravico do izražanja. In četudi so časi različni, postaja kontekst identičen: preživetje. Razni umetniški postopki predstavljajo avtorska videnja bivanja in obstoja v raznih in različnih oblikah in jih uprizarjajo v raznoterih medijih. Življenje na planetu ali vesoljskem telesu, vesoljski ladji Zemlja, ki potuje skozi prostor-čas po svojih določenih tirnicah, vrtenje okoli lastne osi in Sonca ter kroženje Osončja v galaksiji in celotne Mlečne ceste v obsežnejšem sistemu so potovanja, ki jih lahko človek, umetnica in umetnik ponazorita na osebni, fizični, mentalni, metafizični, domišljijski ali izmišljeni, tudi simbolni ravni. Babi
PIXXELPOINT2017: A TRULY MAGICAL MOMENT / RESNIČNO ČAROBEN TRENUTEK

PIXXELPOINT2017: A TRULY MAGICAL MOMENT / RESNIČNO ČAROBEN TRENUTEK

Sodobna umetnost (Aljoša Abrahamsberg), 16. december 2017 ― Naslov festivala Resnično čaroben trenutek je povzet po istoimenskem projektu Adama Basante enega izmed sodelujočih umetnikov in na najbolj primeren način označuje razstavo ter nastalo situacijo, ki predstavlja platformo za produkcijo novih projektov, kot tudi pomembno prizorišče za postprodukcijo že realiziranih projektov. Razstava ponuja naracijo znotraj predstavljenih del in se ne osredotoča na točno določeno konceptualno izhodišče. Umetniški projekti izpostavljajo razne vidike sodobne tehnološko zasnovane družbe, umetnosti in politike. Raziskujejo posameznikovo vpetost v socialno stvarnost družabnih omrežij, obdelovanja podatkovnih in vedno bolj pomembnih slikovnih arhivov, izpostavljajo posameznikovo čutno senzorično izkušnjo prostora, opredeljujejo se do zgodovine umetnosti in kulture ter postavljajo pod vprašaj realnost, ki jo živimo. Umetniki: Adam Basanta, Anna Ridler, ::vtol:: (Dmitry Morozov), Julian Palacz, Vladimir Frelih, Marko Batista, Boštjan Čadež, Iza Pavlina, Tadej Vindiš, Valerie Wolf Gang, Nika Oblak & Primož Novak, Maja Smrekar, Ana Petrović, Štipendisti ( Domen Dimovski, Tina Lanišek, Miha Godec in Laren Polič Zdravič, Anja Jurše, Anja Hauptman, Kristina Keber, Ivan Stanojvić, Mitja Cvetko). The festival title A Truly Magical Moment is taken from the namesake project by Adam Basante, one of the contributing artists, and appropriately marks the exhibition and the resulting situation, which sets up a platform for producing new projects, as well as an important stage for postproduction of previously realized projects. The exhibition proposes a narration of the works presented therein, and does not focus on any clearly-defined conceptual foundation. The art projects highlight various aspects of contemporary technology-focused society, art and politics. They explore the individual’s place in the social reality created through social networks, data processing practices, and the increasingly important picture archives. They also point out the individ
TINA KONEC: ČRTE RISBE 2015 - 2017

TINA KONEC: ČRTE RISBE 2015 - 2017

Sodobna umetnost (Aljoša Abrahamsberg), 10. december 2017 ― Pregledna razstava mlade ustvarjalke predstavlja izbor manjših in večjih kompozicij monokromnih risb, 123 risb v tehniki svinčnika in tuša na papirju iz obdobja 2015–2017. Avtorica dojema risbo kot osnovo za nadaljnje ustvarjanje ali kot samostojno zaključeno likovno delo. "Risbo sem vedno dojemala hkrati kot osnovo za nadaljnje ustvarjanje in kot samostojno zaključeno likovno delo. Skozi risbo izražam naravo, ki mi predstavlja univerzalnost in večno aktualnost, fascinira me ponavljanje naravnih oblik v mikro in makro svetu. Slednje raziskujem prav skozi risbo, saj izhodiščni motiv – drevesne krošnje – artikuliram do mere, da končano delo aludira na druge, po videzu sorodne naravne forme. S tem vzpostavim igro asociacij, ki je popolnoma subjektivna, dopušča svobodne interpretacije in asociacije gledalcev. Rada slišim, ko mi ljudje povedo, da jih risba spominja na vesolje, gube na dlaneh, vodne tokove, oblake, druge na lase, meglice, fraktale, razne pojave v naravi … Poleg likovnega artikuliranja narave v risbah raziskujem tudi odnos med pozitivom in negativom ter med polnostjo in praznino. To je še posebej jasno v risbah z imenom Dan in noč in noč in dan.Težim k temu, da s preprostimi likovnimi sredstvi ustvarim kar se da velik učinek. Na videz preprosta in osnovna tehnika tuša/svinčnika na papir kljub svoji tradicionalnosti v sebi še vedno nosi velik potencial za inovacije. Omeniti moram še delovni proces, ki je prav tako temeljnega pomena. Čas, ki ga namenim ustvarjanju risb, je pravzaprav svojevrstna meditacija in je čas, ki ga imam samo zase". Tina Konec Lines Drawings 2015–2017 The overview exhibition of the young artist presents a selection of smaller and larger monochromatic drawings, 123 drawings in ink and pencil, all from the 2015–2017 period. The author sees the drawing as a basis for future works or an independent artwork. "For me, none of my art is complete without drawing, which is the foundation for my creative expression. The nature I depict is unive
MATJAŽ POČIVAVŠEK: sine cera. cum cera

MATJAŽ POČIVAVŠEK: sine cera. cum cera

Sodobna umetnost (Aljoša Abrahamsberg), 2. december 2017 ― Matjaž Počivavšek, kipar izjemne metjejske prefinjenosti in posebnega umetniškega izraza, ki temelji predvsem na njegovem odnosu do materije, pa naj bo to bron, granit, srebro, ebenovina ali pa navidezno nekiparski material - vosek, na razstavi v zagrebškem Muzeju za umetnost in obrt predstavlja dela, nastala v zadnjih desetih letih. Počivavškove skulpture so diskretne, niso glasne, ne napadajo, ne želijo zavladati ne prostoru ne nam; v svojo avro pritegnejo opazovalca z raznovrstnostjo izdelave in imaginativnostjo umetniške ustvarjalnosti. Tu zaslutimo umetnikovo željo po spajanju različnih svojstev materiala – mehkobe vlitega srebra ali brona in trdote ebenovine ali granita. V najnovejših delih se kot Počivavškov ideal kaže skulptura, ustvarjena brez intervencije človeške roke – acheiropoieton. Pri uresničevanju te ideje si pomaga z voskom, ki ga uporablja, ne kot bi pričakovali, kakor samostojen material za modeliranje ali vlivanje brona, ampak zato, da z uvajanjem tega novega materiala nadaljuje preizpraševanje in problematiziranje odnosov med različnimi materiali - tu med voskom in železom. Skulpture postajajo monumentalne, nastajajo monoliti skoraj prvinskega pomena in moči. In prav v teh premikih, kot tudi v procesu spajanja železa in voska, čeprav se to sliši paradoksalno, uvaja Počivavšek proces "nadzorovane naključnosti". Z nadzorovanim vlivanjem voska na železo, ki se s svojo teksturo in barvo zlije z železno podlago, se ustvarjajo novi odnosi med materiali, med mehkim, voljnim voskom in trdo železno osnovo. Ta odnos med trajnostjo železa in začasnostjo, krhkostjo in voljnostjo voska, je prav gotovo svojevrstni yin in yang. Ime razstave sine cera. cum cera ( brez voska. z voskom) očitno kaže umetnikovo zanimanje za historično, duhovno in metaforično. Iz latinskega izraza sincerum namreč v mnogih evropskih jezikih izvirajo besede, ki označujejo pojem iskrenosti in njegove sopomenke. Po ljudski etimologiji naj bi izviral iz oznake za neprikrito, torej nepov
MATJAŽ POČIVAVŠEK: SINE CERA. CUM CERA

MATJAŽ POČIVAVŠEK: SINE CERA. CUM CERA

Sodobna umetnost (Aljoša Abrahamsberg), 30. november 2017 ― Matjaž Počivavšek, kipar posebnega umetniškega izraza, na razstavi v zagrebškem Muzeju za umetnost in obrt predstavlja dela iz plemenitih kovin, ebanovine, železa, brona in granita, kakor tudi iz novega, tradicionalno ne kiparskega materiala - voska. Počivavškov ideal je vedno bila skulptura, ustvarjena brez intervencije človeške roke – acheiropoieton. Ko v procesu izdelave železnih monolitov vliva vosek, ga ne uporablja, kot bi pričakovali, se pravi kot samostojen material za modeliranje ali vlivanje brona, ampak z uvajanjem novega materijala nadaljuje preizpraševanje in problematiziranje odnosov različnih materialov - voska in železa. Poleg tega se spreminja tudi oblika - skulpture postajajo monumentalne, nastajajo monoliti skoraj starodavnega pomena in moči. In prav v teh premikih, kot tudi v procesu spajanja železa in voska, čeprav se to sliši paradoksalno, uvaja Počivavšek proces "nadzorovane naključnosti." S pomočjo nadzorovanega vlivanja voska na železo, se ta s svojo teksturo in barvo zlije z železno podlago. Tako se ustvarijo novi odnosi med materiali; med mehkim, voljnim voskom in trdo železno osnovo. Ta odnos med trajnostjo železa in začasnostjo, krhkostjo in voljnostjo voska, je prav gotovo svojevrstni Jin in Jang" Ime razstave Sine Cera. Cum Cera ( Brez voska. Z voskom) je jasen pokazatelj umetnikove nagnjenosti k historičnemu, duhovnemu in metaforičnemu, saj sine cera označuje to kar je nezakrito, kar ni prevlečeno z voskom - brez posredovanja roke. MIroslav Gašparović
še novic