1960 Rakek – Skedenj za maklanje

1960 Rakek – Skedenj za maklanje

Stare slike (Cerknica), 23. maj ― Rakek je bil središče lesne trgovine na Notranjskem. Nov zagon je dobil po prvi svetovni vojni, ko je postal obmejna postaja, zato so na Rakeku zrasla številna skladišča lesa: Žagarja, Karla Kovača, Vita Casciniona, Kunstla, Alojza Gabrenja, Izidorja Jelinčiča in firme Arbor. Kjer je danes soseska Pod Srnjakom, je imel lesno skladišče Karel Kovač, tam […]
1968 Cerknica – Žajfnca

1968 Cerknica – Žajfnca

Stare slike (Cerknica), 22. maj ― Fotografija neznanega fotografa prikazuje pogled na Žajfarjevo hišo na levi strani fotografije in na Pogačnikov mlin in žago na desni strani. Gostilna Ivana Martinčiča (Žajfarja) je na levi strani ceste, ki vodi v Begunje. Žajfnca se imenuje zato, ker je poleg gostilne stala manjša hiša, v kateri so izdelovali žajfo. Tik za kostanji je žuborel […]
1960 Rakek – Miro Milavc makla bukova polena

1960 Rakek – Miro Milavc makla bukova polena

Stare slike (Cerknica), 20. maj ― Miro Milavc makla bukova polena za celulozo na skladišču Gozdnega gospodarstva Postojna na Rakeku na nekdanjem Kovačevem placu (skladišču lesa), kjer je danes naselje Pod Srnjakom. V ozadju na fotografiji vidimo kamion TAM (Tovarne avtomobilov Maribor) in skladovnice bukovih polen, pripravljenih za maklanje, da jih bodo oddali za celulozo, saj so tako zadostili direktivam oblasti […]
1965 Cerknica – Štalca

1965 Cerknica – Štalca

Stare slike (Cerknica), 19. maj ― Fotografija prikazuje Štalco na Mali gasi v Cerknici okrog leta 1965. Drnulcove hiše na Mali gasi, ki je stala pred drugo svetovno vojno med Nikolovo in Zajcevo in je pogorela 19. 9. 1943, ko so Nemci požgali Cerknico, po vojni niso obnovili. Na drugi strani Male gase pa je stal Drnulcov skedenj z velbanim hlevom. […]
1974 Cerknica – Kovač Jože Meden

1974 Cerknica – Kovač Jože Meden

Stare slike (Cerknica), 17. maj ― Slika neznanega fotografa je nastala isti dan kot tiste, ki prikazujejo podkovanje vola in so bile že objavljene. Fotografija je nastala v Medenovi kovačiji v Cerknici. Zadaj na desni strani fotografije vidimo goreti ogenj na kovaškem ognjišču, kjer kovač segreva jekla na ustrezno temperaturo. Medenova kovačija je bila v hiši, ki sicer še stoji, vendar […]
Rakek 1962/63 – 3. razred

Rakek 1962/63 – 3. razred

Stare slike (Cerknica), 14. maj ― Tretji razred OŠ Rakek, slikan pred vhodom v šolo s svojo razredničarko Zinko Furlan. Takrat je pouk potekal še v dveh izmenah, šest dni na teden, kar pomeni tudi ob sobotah. Dopoldan so hodili starejši učenci, to je od petega do osmega razreda. Popoldanska izmena pa je bila rezervirana za mlajše, to je učence od […]
1921 Grahovo – Novi jekleni zvonovi

1921 Grahovo – Novi jekleni zvonovi

Stare slike (Cerknica), 13. maj ― – Marta, v kartoteki SEM (Slovenski etnografski muzej) piše: “Novi zvonovi za cerkev v Begunjah pri Cerknici. 1928”. Fotografijo je SEM daroval Alojz Hiti, Begunje 4, kovač. – S tem spremnim besedilom, ki ga je posredoval Miloš Toni, sem začela iskati podatke o novih zvonovih v Begunjah pri Cerknici. Tako kot v večini cerkva širom avstro-ogrske […]
1890 Vrhnika – Košnja

1890 Vrhnika – Košnja

Stare slike (Cerknica), 11. maj ― Iz podatkov na hrbtni strani slike, ki jo je dal Adolf Zakrajšek z Vrhnike, razberemo, da je le-ta nastala pred letom 1890, saj so tega leta poslopje s kozolcem odstranili. Pri premožni hiši na Zakrajškovi žagi so se pripravili na košnjo sedem hektarjev velikega laza Okoliševca. Nakosili so za dvajset voz sena in brez številnih […]
še novic