Trubarjev dan

Statistični urad, 1. junij ― Trubarjev dan: knjižna produkcija je od 1991 do 2009 naraščala, od takrat pa upada. V 2009 je izšlo rekordnih 6.953 naslovov, v 2016 pa 4.930 naslovov knjig.

Slovenski dnevi knjige

Statistični urad, 11. april ― Slovenski dnevi knjige: knjižna produkcija je od 1991 do 2009 naraščala, od takrat pa upada. V 2009 je izšlo rekordnih 6.953 naslovov, v 2015 – za to leto so na voljo zadnji podatki – pa 5.411 naslovov knjig.

Svetovni dan poezije

Statistični urad, 14. marec ― Ob svetovnem dnevu poezije: V 2015 je v Sloveniji izšlo 298 naslovov pesniških knjig, od tega je bilo 78,5 % naslovov slovenskih avtorjev. 46 naslovov je bilo namenjenih otrokom in mladini.

Svetovni dan radia

Statistični urad, 3. februar ― V Sloveniji je v 2015 delovalo okrog 90 radijskih programov. Ponudili so nam več kot 493.000 ur različnih radijskih vsebin. 28 programov je predvajalo regionalne, 53 programov pa lokalne vsebine.  

Zaveza za zaupanje v statistiko

Statistični urad, 16. januar ― Zaveza za zaupanje v statistiko je zaveza Vlade RS, da bo s svojim političnim in regulatornim delovanjem zagotavljala pogoje za delovanje slovenske državne statistike v skladu s Kodeksom ravnanja evropske statistike.
še novic