Kamniška Bistrica - geografska podoba gorske doline

Kamniška Bistrica - geografska podoba gorske doline

UKM, 20. junij ― Ogrin, Darko (ur.) Monografija Kamniška Bistrica – geografska podoba gorske doline predstavlja kompleksen in večplasten pogled na geografske značilnosti ene bolj zanimivih, a doslej tudi v geografskem pogledu redkeje raziskovanih slovenskih gorskih dolin. Predstavi, kako se je s svojimi naravnogeografskimi značilnostmi, preteklo rabo in dosedanjimi človekovimi posegi oblikovala zanimiva pokrajinska podoba doline, katere privlačnost stopnjuje še bližina mest z večjim številom rekreacije, neokrnjene narave, čistega zraka, zanimivih reliefnih oblik, vegetacije itd. željnih obiskovalcev. Ob številnih in raznovrstnih predlogih za nadaljnje posege bo pričujoča publikacija dala zelo dobre podlage za strokovne presoje o nadaljnjem razvoju doline, ki bo nedvomno moral izhajati iz priporočil po sonaravnem in okolju čim manj obremenjujočem razvoju. (Metka Špes) COBISS ID:                                                                                           289227008 Geografija Slovenije Založba:  Znanstvena založba Filozofske fakultete Letnica:  2017 Področje:  geografija
Portreti sodobne slovenske literature 1991-2016

Portreti sodobne slovenske literature 1991-2016

UKM, 8. junij ― Peter Kolšek et. al. Monografija Portreti sodobne slovenske literature (1991-2016) je prvi sistematični in dokumentarni pregled sodobne slovenske literature. Predstavlja 143 literatov in literatk, ki so prejeli eno od štirinajstih nagrad za literaturo v samostojni Sloveniji: desetnica, fabula, Glazerjeva, Grumova, Jenkova, kresnik, Levstikova, Prešernova nagrada in nagrada Prešernovega sklada, Rožančeva, večernica, Veronikina, zlatnik poezije, Župančičeva. Zgradba predstavitve vsakega nagrajenca, nagrajenke sloni na orisu književnega opusa, z biobibliografsko predstavitvijo, s citatom iz intervjuja in z navedbo glavnih del po zvrsteh ubesedovanja. Fotografije vseh predstavljenih nagrajencev so avtorsko delo Tihomirja Pinterja, ki že desetletja sodeluje s slovenskimi umetniki. V drugem delu monografije so predstavljene v informativnem dodatku vse glavne slovenske nagrade za literaturo, s seznamom vseh, ki so nagrade prejeli od leta 1947 dalje. Pri vsakem literatu je tudi navedeno njegovo nagrajeno delo, kar je nedvomno prispevek tudi slovenski literarni zgodovini. Z vsebino in dokumentarnimi podatki pa je monografija tudi zelo pomemben izobraževalni priročnik. ID=289029888 Slovenska književnost Založba:  Fit media Letnica:  2017 Področje:  Književnosti
Blitzed

Blitzed

UKM, 7. junij ― Ohler, Norman Knjiga Blitzed razkriva do zdaj zamolčano zgodbo o zlorabi drog  v tretjem rajhu. To je zgodba o Hitlerju in njegovi zasvojenosti, o drogiranih vojakih, nasploh o vplivu drog na potek druge svetovne vojne. Cobiss ID: 34853725 Zgodovina Založba:  Houghton Mifflin Harcourt Letnica:  2017 Področje:  zgodovina
V svetu nesmrtnih bitij

V svetu nesmrtnih bitij

UKM, 2. junij ― Vampelj Suhadolnik, Nataša Znanstvena monografija s področja kitajske umetnosti, in sicer grobne umetnosti dinastije Han in njene kozmološke zasnove. COBISS.SI-ID: 287905024 Kitajska umetnost Založba:  Znanstvena založba Filozofske fakultete Letnica:  2017 Področje:  Umetnost
Začetki in dosežki slovenskega gledališča moderne dobe

Začetki in dosežki slovenskega gledališča moderne dobe

UKM, 2. junij ― Vevar, Štefan, urednik Orel, Barbara, urednica Znanstvena monografija s področja zgodovine slovenskega gledališča moderne dobe, posvečena  150-letnici ustanovitve Dramatičnega društva v Ljubljani. COBISS.SI-ID: 288859904   Slovensko gledališče Založba:  Slovenski gledališki inštitut Letnica:  2017 Področje:  Gledališče
Kompleksi

Kompleksi

UKM, 2. junij ― Dieckmann, Hans, 1921-2007 Novost s področja psihoanalize, in sicer daignostika in terapija kompleksov v analitični psihologiji. COBISS.SI-ID: 289153536     Psihoanaliza Založba:  Hermes IPAL Letnica:  2017 Področje:  Psihologija
Od igre do projekta

Od igre do projekta

UKM, 2. junij ― Krajnćan, Mitja Znanstvena monografija s področja projektnega dela  v doživljajski pedagogiki. COBISS.SI-ID: 288071680   Projektne metode Založba:  Založba Univerze na Primorskem Letnica:  2017 Področje:  Pedagogika
Napoleon

Napoleon

UKM, 9. maj ― Forrest, Alan Biografija vojskovodje, pretkanega politika in cesarja, ki je s svojimi dejanji spremenil tok evropske zgodovine in vplival na nastanek novodobne Evrope. COBISS ID: 288466176 Založba:  Cankarjeva založba Letnica:  2017 Področje:  Biografika
Slovenija moja dežela

Slovenija moja dežela

UKM, 9. maj ― Božo Repe, Darja Kerec Družbena revolucija v osemdesetih letih. Knjiga podaja celovito, dokumentirano in slikovno podobo burnih 80. let – uvoda v osamosvojitev Slovenije. Cobiss ID: 288528640 Zgodovina Založba:  Cankarjeva založba Letnica:  2017 Področje:  zgodovina
Germanistik in Maribor, Tradition und Perspektiven

Germanistik in Maribor, Tradition und Perspektiven

UKM, 5. maj ― Vida Jesenšek (ur.) Monografija ob 50-letnici Oddelka za germanistiko prinaša razmislek o germanistiki v času in izven nemškega govornega prostora, vsebuje pa tudi prispevke z različnih področij germanističnega jezikoslovja, literarne vede in didaktike nemščine kot tujega jezika.   ID=91216897 Germanistika Založba:  Univerzitetna založba Univerze v Mariboru Letnica:  2017
Medical acupuncture

Medical acupuncture

UKM, 31. marec ― Filshie, Jacqueline, ... et al. V prenovljeni izdaji so opisani mehanizmi delovanja, klinični pristopi in uporabe akupunkture. V skladu s podnaslovom: "a western scientific approach" so opisane sodobne raziskave tega starodavnega načina zdravljenja. Medicina Založba:  Elsevier Letnica:  2016 Področje:  medicina
Global inequality

Global inequality

UKM, 27. marec ― Milanović, Branko Eden vodilnih strokovnjakov za gospodarsko neenakost v novi knjigi s kopico podatkov prikazuje globalne pojave neenakosti tako med državami, znotraj držav in globalno.  Ekonomija Založba:  The Belknap Press of Harvard University Press Letnica:  2016 Področje:  Ekonomija
Affluence&influence

Affluence&influence

UKM, 27. marec ― Gilens, Martin V idealni demokraciji bi morali imeti državljani enak vpliv na vladno politiko.  Kot ugotavlja avtor knjige pa vladni politiki v ZDA upoštevajo v glavnem bogatejše sloje.  Knjiga prikazuje kako se je politična neenakost razvila v zadnjih desetletjih. Politika Založba:  Princeton University Presss Letnica:  2012 Področje:  Politične vede
še novic