Boilers and burners : design and theory

Boilers and burners : design and theory

UKM, 16. avgust ― Prabir Basu Cen Kefa Louis Jestin Teorija in praksa projektiranja boljerjev in parnih kotlov. Obvezno gradivo za študente strojništva.  COBISS ID= 21785861 Ogrevanje vode Založba:  Springer Letnica:  2017 Področje:  Strojništvo
Self-efficacy : the exercise of control

Self-efficacy : the exercise of control

UKM, 9. avgust ― Bandura, Albert Novost s področja socialne psihologije o samoučinkovitosti z vajami za kontrolo COBISS.SI-ID: 92722945   Psihologija in druge vede Založba:  W. H. Freeman and Company Letnica:  1997 Področje:  Psihologija
Nakup, varstvo in prodaja avtorskih pravic

Nakup, varstvo in prodaja avtorskih pravic

UKM, 19. julij ― Hardt, Petra Christine Priročnik je namenjen založnikom, urednikom, avtorjem, ki se ukvarjajo z nakupom in prodajo avtorskih pravic oz. sklepanjem avtorskih pogodb. Problematika avtorskih pravic je predstavljena s primeri iz prakse. COBISS.SI-ID 290042112 Založništvo Založba:  Javna agencija za knjigo RS Letnica:  2017 Področje:  založništvo
Osnove bas kitare

Osnove bas kitare

UKM, 11. julij ― Tadej Kampl Učbenik za igranje bas kitare s tonskimi lestvicami, akordi, tehniko igranja, prstnimi redi, basovskimi linijami in še čim. COBISS ID=287972352 Izvajanje glasbe Založba:  Artomatik Letnica:  2016 Področje:  Glasbeni tiski
Slavne neznane

Slavne neznane

UKM, 4. julij ― Lilijana Nedič O dojemanju glasbe, ljubezni in ženskah glasbenicah ter njihovem sprejemanju v družbi. COBISS ID: 286893824 Sociologija glasbe Založba:  Škuc Letnica:  2016 Področje:  Glasba
Beton 2017

Beton 2017

UKM, 28. junij ― Strokovni posvet Beton 2017 Razprava o betonu, kot prevladujočem gradbenem materialu. COBISS ID: 91623937   Beton Založba:  ZBS Združenje za beton Slovenije Letnica:  2017 Področje:  Inženirske vede
Kamniška Bistrica - geografska podoba gorske doline

Kamniška Bistrica - geografska podoba gorske doline

UKM, 20. junij ― Ogrin, Darko (ur.) Monografija Kamniška Bistrica – geografska podoba gorske doline predstavlja kompleksen in večplasten pogled na geografske značilnosti ene bolj zanimivih, a doslej tudi v geografskem pogledu redkeje raziskovanih slovenskih gorskih dolin. Predstavi, kako se je s svojimi naravnogeografskimi značilnostmi, preteklo rabo in dosedanjimi človekovimi posegi oblikovala zanimiva pokrajinska podoba doline, katere privlačnost stopnjuje še bližina mest z večjim številom rekreacije, neokrnjene narave, čistega zraka, zanimivih reliefnih oblik, vegetacije itd. željnih obiskovalcev. Ob številnih in raznovrstnih predlogih za nadaljnje posege bo pričujoča publikacija dala zelo dobre podlage za strokovne presoje o nadaljnjem razvoju doline, ki bo nedvomno moral izhajati iz priporočil po sonaravnem in okolju čim manj obremenjujočem razvoju. (Metka Špes) COBISS ID:                                                                                           289227008 Geografija Slovenije Založba:  Znanstvena založba Filozofske fakultete Letnica:  2017 Področje:  geografija
Portreti sodobne slovenske literature 1991-2016

Portreti sodobne slovenske literature 1991-2016

UKM, 8. junij ― Peter Kolšek et. al. Monografija Portreti sodobne slovenske literature (1991-2016) je prvi sistematični in dokumentarni pregled sodobne slovenske literature. Predstavlja 143 literatov in literatk, ki so prejeli eno od štirinajstih nagrad za literaturo v samostojni Sloveniji: desetnica, fabula, Glazerjeva, Grumova, Jenkova, kresnik, Levstikova, Prešernova nagrada in nagrada Prešernovega sklada, Rožančeva, večernica, Veronikina, zlatnik poezije, Župančičeva. Zgradba predstavitve vsakega nagrajenca, nagrajenke sloni na orisu književnega opusa, z biobibliografsko predstavitvijo, s citatom iz intervjuja in z navedbo glavnih del po zvrsteh ubesedovanja. Fotografije vseh predstavljenih nagrajencev so avtorsko delo Tihomirja Pinterja, ki že desetletja sodeluje s slovenskimi umetniki. V drugem delu monografije so predstavljene v informativnem dodatku vse glavne slovenske nagrade za literaturo, s seznamom vseh, ki so nagrade prejeli od leta 1947 dalje. Pri vsakem literatu je tudi navedeno njegovo nagrajeno delo, kar je nedvomno prispevek tudi slovenski literarni zgodovini. Z vsebino in dokumentarnimi podatki pa je monografija tudi zelo pomemben izobraževalni priročnik. ID=289029888 Slovenska književnost Založba:  Fit media Letnica:  2017 Področje:  Književnosti
Blitzed

Blitzed

UKM, 7. junij ― Ohler, Norman Knjiga Blitzed razkriva do zdaj zamolčano zgodbo o zlorabi drog  v tretjem rajhu. To je zgodba o Hitlerju in njegovi zasvojenosti, o drogiranih vojakih, nasploh o vplivu drog na potek druge svetovne vojne. Cobiss ID: 34853725 Zgodovina Založba:  Houghton Mifflin Harcourt Letnica:  2017 Področje:  zgodovina
še novic