Podelitev Trubarjevih priznanj in zahvalnih listin darovalcev zapuščin za leto 2019

NUK, 27. november 2019 ― Trubarjeva priznanja v NUK V Narodni in univerzitetni knjižnici že od leta 2008 podeljujemo Trubarjeva priznanja in zahvalne listine, s katerimi se poklonimo vsem, ki so bili v preteklem letu še posebej zaslužni za ohranjanje skupne pisne kulturne dediščine. Poleg starejšega rokopisnega gradiva, prvotiskov, starih in redkih tiskov posebno pozornost namenjamo tudi rokopisni in drugi zapuščini slovenskih avtorjev in avtoric. Zbiranje zapuščin ni vedno enostavno, zato smo hvaležni vsem, ki nam pri tem pomagajo.  Prejemnika Trubarjevega priznanja Letos Trubarjevo priznanje prejmeta dr. Miklavž Komelj in prof. dr. Anton Janko. Vabljeni k branju utemeljitev komisije. Zahvalne listine darovalcem zapuščin Zahvalne listine za darove NUK letos prejmejo Tadej Ocvirk (korespondenca Antona Ocvirka), dr. Iztok Durjava (zapuščina likovnih umetnikov Nandeta in Draga Vidmarja), Marjeta Prelesnik Drozg (Oddelek za romanske jezike in književnosti Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani; zapuščina jezikoslovca Franca Šturma), Matej Šurc (biografsko gradivo Cirila Zlobca), dr. Aldo Milohnić (pismo Slavka Gruma), dr. Katarina Bogataj Gradišnik (ostalina Janeza Gradišnika), mag. Barbara Suša (ostalina Boštjana Seliškarja), Aleš Jan (radijski prispevki Cirila Zlobca), Brane Mozetič (digitalna ostalina Cirila Berglesa), Jani Oswald (osebni arhiv, dar avtorja), dr. Milan Dolgan (osebni arhiv, dar avtorja), Smiljan Trobiš (osebni arhiv, dar avtorja), Društvo za domače raziskave (Alenka Pirman, Damijan Kracina in Jani Pirnat; digitalni arhiv Razvezanega jezika) in Lojzka Špacapan (zapuščina Ivana Minattija). Posebne zahvale Posebno zahvalo za prispevek v zakladnico slovenske pisne kulturne dediščine v letu 2019 prejmeta Mladinska knjiga, s katere finančno pomočjo je NUK odkupil arhiv znamenitega založnika in knjigotržca Schwentnerja ter Cistercijanska Opatija Stična, ki je z izdelavo faksimila Carte Caritatis, ustanovnega dokumenta cistercijanskega reda, ki ga hrani NUK
Zanikanje utelešenja

Zanikanje utelešenja

Airbeletrina, 15. november 2017 ― Dve ključni odliki zbirke kratkih zgodb Razvezani Ane Schnabl sta njena obseg in kompozicija: kratek obseg nam omogoča, da knjigo pogoltnemo na dah, s čimer se v našo zavest globoko vtisne smiselno zaporedje zgodb, ki gradijo tragično arhitektoniko dogajanja. Še zlasti, če to dogajanje motrimo skoz prizmo nenehnega boja med telesom in psiho (jezikom, mislimi, podobami).

Razvezani za mobilne telefone

Društvo za domače raziskave, 14. avgust 2016 Razvezani jezik, spletni slovar žive slovenščine, nastaja od leta 2004. Ves ta čas ga poganja robustna wiki tehnologija in na spletu ostaja asketski. Zato pa sta tu aplikaciji za mobilne telefone, ki iz spletnega slovarja izcedita več zabave za bralca. Prvo so dobili uporabniki iTelefonov, leta 2013 jo je izdelal Aleksander Kovačić. Letos se ji je pridružila še aplikacija za Androide, to je izdelal Borko Horvat. Zanimivo je, da sta obe nastali na pobudo razvijalcev, vsaka v svojem ritmu in z obilico prostovoljnega dela v njunem prostem času. Hvaležni smo jima v imenu vseh piscev in uporabnikov slovarja. Kako deluje aplikacija …
še novic