Primer #5: Spodnja Šiška

Primer #5: Spodnja Šiška

Javne površine (prostoRož), 29. oktober 2015 ― Spodnja Šiška: nelegalno zasebno parkirišče na mestu nekdanjega zaščitenega parka in neodzivnost gradbene inšpekcije       Foto: prostor pred Staro cerkvijo pred in po l. 2012, vir: Delo Stara cerkev ali sv. Jernej v Spodnji Šiški je ena najstarejših cerkva v Ljubljani. Prvič je bila omenjena leta 1370. Po letu 1936 je bila sanirana po […]

Intervju #6: Miha Verčko

Javne površine (prostoRož), 28. oktober 2015 ― Načeloma lastninska pravica posameznika prevlada. Seveda z vidika gledanja na prostor to ni najbolj primerno. Zato je tukaj naša vloga, da ne rešujemo neevidentiranega javnega dobra le za nazaj, ampak se polaga investitorjem, še posebej če so osebe javnega prava, da razmislijo o ureditvi odnosov znotraj sosesk tudi za naprej. Miha Verčko z Ministrstva za […]
Primer #4: Murgle – javna parkirišča, ki so postala zasebna

Primer #4: Murgle – javna parkirišča, ki so postala zasebna

Javne površine (prostoRož), 26. oktober 2015 ― V Murglah je zemljiškoknjižno stanje zemljišč, tako kot v mnogih stanovanjskih soseskah v Ljubljani, neurejeno. Gradbena podjetja, ki so soseske gradila, niso uredila prepisa javnih površin na mesto. Številni deli zelenic, javnih cest in igrišč so v zemljiški knjigi še vedno zavedeni kot last danes propadlih gradbenih podjetij. Tudi v Murglah so deli cest in […]

Intervju #5: Jure Likar

Javne površine (prostoRož), 23. oktober 2015 ― Število primerov za ugotovitev pripadajočega zemljišča, ki jih obravnava naše okrajno sodišče, narašča. Trend je med 18 in 30 primeri na mesec. “ [Sodni] izvedenci naj bi bili urbanisti, sodelujemo pa tudi z nekaterimi izvedenci geodeti, ki so se kasneje priučili na tem področju. Lastniško stanje odprih površin v soseskah se zelo hitro spreminja. Jure […]
Primer #3: Zeleni gaj, Brdo

Primer #3: Zeleni gaj, Brdo

Javne površine (prostoRož), 22. oktober 2015 ― Javna cesta je postala funkcionalno zemljišče objektov V soseski Zeleni gaj na Brdu je Stanovanjski sklad RS kupcem novih stanovanj poleg stanovanja, kleti in parkirišča prodal tudi dovozno cesto. Po poročanju spletnega portala Zurnal24.si se Stanovanjskemu skladu RS predvidoma ni uspelo dogovoriti z Mestno občino Ljubljana o odkupu ceste ali pa so nanjo preprosto pozabili. […]

Intervju #4: Luka Ivanič

Javne površine (prostoRož), 21. oktober 2015 ― Pravnik Luka Ivanič, vodja Službe za sistem okolja in prostora na Ministrstvu za okolje in prostor, pojasni kateri zakoni in predpisi se nanašajo na urejanje prostora v soseskah. Beseda je tekla tudi o ščitenju javnega interesa in ali je to stvar splošne kulture ali zakonodaje. V pripravi je nov predlog davka na nepremičnine, ki na […]
Pobuda #2: Nanoška ulica, Ljubljana

Pobuda #2: Nanoška ulica, Ljubljana

Javne površine (prostoRož), 20. oktober 2015 ― Pobuda stanovalcev za ohranitev zelenega parka med Nanoško ulico in ulico Iva Grudna. Junija letos je skupina stanovalcev na Mestno občino Ljubljana naslovila prošnjo za obravnavo večje zelene površine v blokovski soseski na Viču med Nanoško ulico in ulico Iga Grudna.  Površina, ki obsega bogato zelenje in otroško igrišče, predstavlja za Četrtno skupnost Rožnik prostor […]
še novic