Deklaracijske razglednice

Deklaracijske razglednice

Fototeka MNZS, 4. november 2019 ― #33 dni 29. oktobra 2018, ob stoti obletnici ustanovitve Države Slovencev, Hrvatov in Srbov,  je bila v prostorih Narodnega muzeja Slovenije, na Metelkovi ulici v Ljubljani, odprta razstava z naslovom 33 dni. Pripravili smo jo sodelavci Narodnega muzeja Slovenije, Muzeja novejše zgodovine Slovenije in Arhiva republike Slovenije, v sodelovanju s številnimi zasebnimi zbiralci. Pozneje je razstava gostovala še v Muzeju narodne osvoboditve v Mariboru...

4. novembra 1893 se je rodil kipar Ivan Jurkovič

Kamra.si, 4. november 2019 ― Iz domoznanske Kamre na današnji dan ...4. novembra 1893 se je v Ljubljani rodil kipar Ivan Jurkovič. Umrl je 10. avgusta 1934 v Ljubljani. Kljub temu, da je že mlad umrl, je ustvaril nekaj vidnih stvaritev, med katerimi izstopa naturalistično zasnovan celopostavni kip Ivana Cankarja na Vrhniki, odkrit na slovesnosti 10. avgusta 1930. Oblikoval je med drugim tudi spomenik žrtvam prve svetovne vojne v Škofji Loki ter figuri dajanja in varčevanja nad vhodom v poslopje nekdanje Poštne hranilnice v Ljubljani (zdaj sedež Ministrstva RS za finance). Vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/Ivan_Jurkovi%C4%8D_(kipar)

4. november 1918 - Avstro-Ogrska sklene premirje z antanto

Kamra.si, 4. november 2019 ― Iz domoznanske Kamre na današnji dan ...4. november 1918 - Avstro-Ogrska podpiše premirje z antanto  Prva svetovna vojna, znana tudi kot vélika vojna, je bila prva globalna vojna, ki se je začela 28. julija 1914 in je trajala do 11. novembra 1918. Vanjo so bili vpleteni vsi večji imperiji tistega časa ter njihovi zavezniki, zaradi česar je sprva majhen evropski konflikt na Balkanu prerasel v vojno svetovnih razsežnosti. Že leta pred vojno sta se v Evropi oblikovali dve glavni nasprotujoči se strani, antanta in centralne sile, ki sta tekmovali za gospodarsko, politično, vojaško in kolonialno prevlado v Evropi in po svetu. Antanto je sestavljalo zavezništvo med Francijo, Ruskim cesarstvom in Združenim kraljestvom, centralne sile pa zavezništvo med Nemškim cesarstvom, Avstro-Ogrsko in Kraljevino Italijo. Kasneje v vojni sta se obema stranema pridružile še ostale države v Evropi in po svetu. Antanti so se kasneje pridružili še Japonska, Italija in ZDA, centralnim silam pa Osmansko cesarstvo in Bolgarija. Vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/Prva_svetovna_vojna#11._ura_11._dan_11._mesec  

3. novembra 1995 je umrl Bojan Adamič, slovenski skladatelj, dirigent in aranžer

Kamra.si, 3. november 2019 ― Iz domoznanske Kamre na današnji dan ...3. novembra 1995 je v Ljubljani umrl Bojan Adamič, slovenski skladatelj, dirigent in aranžer. Rodil se je 9. avgusta 1912 v Ribnici. Bojan Adamič je bil vsestranski glasbeni ustvarjalec, znano je njegovo delo na področju zabavne in filmske glasbe, manj pa je znano njegovo ustvarjanje na področju fotografije. Bojan Adamič je obiskoval OŠ v Ribnici in OŠ Ledina v Ljubljani ter gimnazijo Poljane, kjer je maturiral leta 1931. S 13 leti se je vpisal na Državni konzervatorij za klavir (srednja glasbena šola) in končal orgle pri prof. Premrlu, trobento pri prof. Karasu in deloma kompozicijo pri prof. Ostercu. Diplomiral iz klavirja pri prof. Ravniku leta 1941 na Glasbeni akademiji v Ljubljani, ko je za diplomski izpit igral Lisztov prvi klavirski koncert. Na Pravni fakulteti je opravil prvi državni izpit in absolutorij.

2. novembra 1963 se je v Postojni rodil Borut Pahor, slovenski politik

Kamra.si, 2. november 2019 ― Iz domoznanske Kamre na današnji dan ...2. novembra 1963 se je v Postojni rodil Borut Pahor,  slovenski politik, predsednik Republike Slovenije in nekdanji predsednik vlade Republike Slovenije Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani politolog smeri mednarodne dejavnosti. Za svojo diplomsko delo je na tedanji Fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani leta 1987 prejel Prešernovo in Zoretovo nagrado. Svojo poklicno pot je začel leta 1990 kot delegat tedanje Skupščine Republike Slovenije, ko je tudi predsedoval odboru za mladinska vprašanja ter odboru za mednarodne zadeve.Leta 1992 je bil izvoljen za poslanca Državnega zbora ter bil v mandatu 1992-1996 član komisije za evropske zadeve, komisije za nadzor nad delom varnostnih in obveščevalnih služb in odbora za obrambo, vodil pa je tudi slovensko delegacijo v Parlamentarni skupščini Sveta Evrope.Leta 1993 je postal podpredsednik Združene liste socialnih demokratov (ZLSD).Za poslanca Državnega zbora je bil izvoljen tudi leta 1996. Do aprila 1997 je bil podpredsednik parlamenta, poleg tega pa član odbora za mednarodne odnose, ustavne komisije, odbora za obrambo, vodja delegacije Državnega zbora v Parlamentarni skupščini Sveta Evrope ter član Izvršnega odbora Mednarodne parlamentarne organizacije.Marca 1997 je bil na 3. kongresu ZLSD v Ljubljani izvoljen za novega predsednika stranke.

2. novembra 1963 se je v Postojni rodil Borut Pahor, slovenski politik

Kamra.si, 1. november 2019 ― Iz domoznanske Kamre na današnji dan ...2. novembra 1963 se je v Postojni rodil Borut Pahor,  slovenski politik, predsednik Republike Slovenije in nekdanji predsednik vlade Republike Slovenije Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani politolog smeri mednarodne dejavnosti. Za svojo diplomsko delo je na tedanji Fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani leta 1987 prejel Prešernovo in Zoretovo nagrado. Svojo poklicno pot je začel leta 1990 kot delegat tedanje Skupščine Republike Slovenije, ko je tudi predsedoval odboru za mladinska vprašanja ter odboru za mednarodne zadeve.Leta 1992 je bil izvoljen za poslanca Državnega zbora ter bil v mandatu 1992-1996 član komisije za evropske zadeve, komisije za nadzor nad delom varnostnih in obveščevalnih služb in odbora za obrambo, vodil pa je tudi slovensko delegacijo v Parlamentarni skupščini Sveta Evrope.Leta 1993 je postal podpredsednik Združene liste socialnih demokratov (ZLSD).Za poslanca Državnega zbora je bil izvoljen tudi leta 1996. Do aprila 1997 je bil podpredsednik parlamenta, poleg tega pa član odbora za mednarodne odnose, ustavne komisije, odbora za obrambo, vodja delegacije Državnega zbora v Parlamentarni skupščini Sveta Evrope ter član Izvršnega odbora Mednarodne parlamentarne organizacije.Marca 1997 je bil na 3. kongresu ZLSD v Ljubljani izvoljen za novega predsednika stranke.

Stanko Čurin - odkritje doprsnega kipa in predstavitev filma o njegovem življenju in delu

Kamra.si, 1. november 2019 ― Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož vas ob 90. obletnici rojstva našega rojaka, častnega občana in vinskega svetovljana Stanka Čurina, vljudno vabi v petek, 8. novembra 2019, ob 14.30 uri na odkritje doprsnega kipa Stanku Čurinu in na predpremierno predstavitev filma o njegovem življenju in delu (RTV SLO – TV Maribor). Prireditev bo v aleji pred ormoškim gradom in Beli dvorani Grajske pristave Ormož. Vljudno vabljeni!

Izid knjige Živeti v socialistični Ljubljani

Zgodovinski arhiv Ljubljana, 30. oktober 2019 ― Zgodovinski arhiv Ljubljana je izdal monografijo dr. Davida Petelina z naslovom Živeti v socialistični Ljubljani. Knjiga z bogatim izborom fotografij na 400 straneh obravnava ljubljansko mestno življenje v prvih dveh desetletjih po 2. svetovni vojni. Knjiga je po ceni 25 EUR na voljo v knjigarnah in v naših enotah. Naročite jo lahko tudi na nika.urlep@zal-lj.si.
DRUŽINA PEČNIK V IZGNANSTVU V NEMČIJI

DRUŽINA PEČNIK V IZGNANSTVU V NEMČIJI

Fototeka MNZS, 29. oktober 2019 ― #izgnanci Člani družine Pečnik so bili izgnani 4. decembra 1941 iz vasi Zastopje, Sv. Jurij pod Kumom. Izgnani bo bili: oče Jože, mama Marija in otroci. Justi (1926), Francka (1931), Joško (1937), Jožica (1940) in očetova sestra Angela Pečnik. Najstarejša hči Micka (1923) je služila pri učiteljski družini Kmecl v Radečah, Štefka (1928) pa je živela pri stricu Martinu Pečniku v Sv. Juriju pod...
Dopolnilno izobraževanje (28. 11. 2019)

Dopolnilno izobraževanje (28. 11. 2019)

Zgodovinski arhiv Celje (ZAC), 28. oktober 2019 ― Na podlagi 39. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA, Uradni list RS, št. 30/2006, 51/2014) in v skladu z 10. členom Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Uradni list RS, št, 66/2016) bomo v  Mestnem kinu Metropol 28. novembra 2019 izvedli izobraževanje za strokovno usposabljanje uslužbencev javnopravnih oseb, […]
FRANC POPIT NA SEJI CK ZKS

FRANC POPIT NA SEJI CK ZKS

Fototeka MNZS, 28. oktober 2019 ― Oktobra 1969 je predsednik CK ZKS Franc Popit na osmi seji CK ZKS v uvodnem govoru podal »širok in analitičen prikaz o bistvu problemov sedanjosti«, o čemer so poročali na naslovnici Dnevnika. Razprava je bila tako obsežna, da je trajala dva dni. Govorci so ugotovili, da je »večina ljudi doumela družbeno reformo kot nujno razvojno obdobje, kot sedanji in prihodnji interes delavskega razreda«, zato...
še novic