KROPA - Spomenik kurirski postaji in padlim borcem

KROPA - Spomenik kurirski postaji in padlim borcem

Simboli polpretekle zgodovine, 9. november 2019 ― Lokacija: Slovenija; Kropa Avtor: Ni podatka. Opis: Kamnit valjast podstavek (kovaški panj) s kovanima nosilcema za spominski plošči, ki sta posvečeni delovanju kurirske postaje G12 in trem borcem, padlim 2.8.1944 v spopadu z belogardisti. Spomenik postavila 1982 Zveza borcev NOB Kropa, na urejenem platoju ob cesti Kropa-Jamnik, severno od Slovenske peči, zahodno od Krope.
BREZOVICA PRI KROPI

BREZOVICA PRI KROPI

Simboli polpretekle zgodovine, 31. oktober 2019 ― Lokacija: Slovenija; Brezovica pri Kropi Avtor: Ni podatka. Opis: Zidan okrogel čokat steber z nastavkom na vrhu. Postavljen v spomin boju Selške čete z nemškimi orožniki in desetim talcem, ki so jih Nemci 19. 4. 1943 ustrelili na tem kraju. Spomenik je 1955 odkrila Zveza borcev NOB Kropa v križišču cest Podnart - Kropa - Kamna Gorica.
LAJŠE NAD SELCI - Spomenik padlim partizanom

LAJŠE NAD SELCI - Spomenik padlim partizanom

Simboli polpretekle zgodovine, 5. julij 2019 ― Lokacija: Slovenija; Lajše nad Selci Avtor: Ni podatka. Opis: Spomenik v obliki piramidalne granitne skale, ki stoji na dvignjeni zidani ploščadi, je bil odkrit leta 1962. Na sredi ima pravokotno zglajeno ploskev, na kateri je vklesano posvetilo 17 partizanom, padlim v okolici v letih 1942-1945. Spomenik stoji nad cesto, med Kropo in Dražgošami pri odcepu za Lajše.
PODBLICA - Spomenik Viktorju Kejžarju

PODBLICA - Spomenik Viktorju Kejžarju

Simboli polpretekle zgodovine, 22. junij 2019 ― Lokacija: Slovenija; Podblica Avtor: Glej opis. Opis: Spomenik iz umetnega kamna v obliki gorečega plamena zaznamuje kraj, kjer je 28.8.1942 padel Viktor Kejžar, člana Pokrajinskega komiteja KPS za Slovenijo. Avtor 1980 odkritega spomenika je slikar grafik in kipar Vinko Tušek. Spomenik stoji zahodno nad cesto Dražgoše - Jamnik, zahodno nad Podblico, južno pred Jamnikom.
RUDNO - Spomenik padlim v NOB

RUDNO - Spomenik padlim v NOB

Simboli polpretekle zgodovine, 12. maj 2019 ― Lokacija: Slovenija; Rudno Avtor: Ni podatka. Opis: V apnenčasto skalo je vzidana pravokotna svetla kamnita plošča z vklesanim napisom, posvečena osmim padlim partizanom iz Rudna in Ignacu Zlobcu, padlemu aprila 1944 v Dražgošah, ki je pokopan na tem mestu. Spomenik stoji pred južno fasado Gasilskega doma, na pravokotni površini, posuti s peskom in obdani s kamnito stebriščno ograjo.
še novic