Pavel Medvešček: Motnik: nekovsko posebno in obredno vino

Pavel Medvešček: Motnik: nekovsko posebno in obredno vino

Društvo Slovenski staroverci, 11. junij ― Na Digitalni knjižnici Slovenije je prosto dostopna zadnja knjiga Pavla Medveščka “Motnik: nekovsko posebno in obredno vino”. Knjiga je na voljo za prenos tukaj: https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-O09MQ703/1c720983-f512-4abd-99a7-400d45a7e395/PDF Knjiga je nadaljevanje odmevne knjige Iz nevidne strani neba: razkrite skrivnosti staroverstva (2015), saj zaradi obsežnosti gradiva še ni bilo vse objavljeno.

Rudolf Maister in Ptuj

Kamra.si, 11. junij ― Vljudno vabljeni pogovorni večer z naslovom Rudolf Maister in Ptuj. O novih odkritjih v zvezi z družino Rudolfa Maistra in o bronastem spomeniku na Novem trgu bo pogovor tekel v četrtek, 14. junija 2018, ob 19. uri, v Dominikanskem samostanu na Ptuju. Z nami bodo generalov vnuk Borut Maister, dr. Dejan Zadravec iz Zgodovinskega arhiva Ptuj in kiparka Metka Zupanič. Pogovor bo vodila dr. Marjeta Ciglenečki.

21. vseslovenska prangerjada

Kamra.si, 11. junij ― Turistično društvo Ptuj v sodelovanju z Mestno občino Ptuj vabi na 21. tradicionalno vseslovensko Prangerjado, ki bo 16. junija 2018 na Slovenskem trgu na Ptuju.  Na prireditvi sodelujejo kraji in mesta, ki jih povezujejo zgodovinski prangerji ali sramotilni  stebri. Vabljeni na zanimivo turistično zgodovinsko prireditev!
Rakek 1965/66 – 6. b razred

Rakek 1965/66 – 6. b razred

Stare slike (Cerknica), 11. junij ― Slika 6. b razreda je nastala leta 1966 zunaj na šolskem vrtu. Ob svojem razredniku Slavku Hrenu vsi sproščeno zrejo proti neznanemu fotografu. Spomini sežejo v uro slovenskega jezika. Učenec ni hotel pisati slovenske naloge in je iz protesta šel sedet kar na okensko polico. Učiteljici ni pomagala nobena pedagoška metoda, saj ga ni uspela […]

11. junija 1881 se je rodil Fran Tratnik, slovenski slikar

Kamra.si, 11. junij ― Iz domoznanske Kamre na današnji dan ...11. junija 1881 se je rodil Fran Tratnik, slovenski slikar. Umrl je 10. aprila 1957. Risar in slikar, doma v Potoku ob Dreti, se je rodil kot peti izmed devetero otrok kmetoma Jožefu in Frančiški. Velja za prvega slovenskega ekspresionista, ki je v svojem prvem obdobju v risbah prikazoval revščino in socialne krivice.Po osnovni šoli v sosednji vasi Gorica, se je v letih 1896–1897 učil slikarstva pri podobarju Ivanu Gosarju v Celju in nemščine pri premožnem meščanu Ivanu Žemljaku

11. junija 1998 je umrl Jože Privšek, slovenski jazzovski pianist ...

Kamra.si, 11. junij ― Iz domoznanske Kamre na današnji dan ...11. junija 1998 je umrl Jože Privšek, slovenski jazzovski pianist, skladatelj in dirigent. Rodil se je  19. marca 1937. Izobraževal se je na Srednji glasbeni šoli v Ljubljani, tri leta privatnega študija kompozicije pa je prejel v Ljubljani pri Lucijanu Mariji Škerjancu. Izpopolnjeval se je na ustanovi Berklee College of Music v Bostonu (ZDA) pri slovitem profesorju Herbu Pomeroyu, ki je bil sicer mentor slavnih mojstrov, kot so Quincy Jones, Arif Mardin in Mike Gibbs.

11. junija 1949 je umrl Oton Župančič, slovenski pesnik ...

Kamra.si, 11. junij ― Iz domoznanske Kamre na današnji dan ...11. junija 1949 je umrl Oton Župančič, slovenski pesnik, dramatik, prevajalec in urednik revije Ljubljanski zvon. Rodil se je 23. januarja 1878. Oton Župančič je bil eden štirih predstavnikov slovenske moderne. Z Dragotinom Kettejem, Josipom Murnom Aleksandrovim in Ivanom Cankarjem se je začel družiti v dijaškem društvu Zadrugi. Rodil se je 23. januarja leta 1878 v Vinici v Beli krajini v premožni trgovski družini. Oče Franc je bil doma iz Selišč pri Dolenjskih Toplicah, mati Ana pa je bila hrvaškega rodu. Otroštvo je preživel v Vinici in v idilični vasi Dragatuš. Tu je s šestimi leti vstopil v osnovno šolo in jo končal v Novem mestu. Šolanje je nadaljeval na gimnaziji v Novem mestu, nato pa se je družina po gospodarskem propadu odselila v Ljubljano, kjer je 1895 dokončal gimnazijo.

10. junija 1912 je umrl Anton Aškerc, slovenski pesnik ...

Kamra.si, 10. junij ― Iz domoznanske Kamre na današnji dan ...10. junija 1912 je umrl Anton Aškerc, slovenski pesnik, duhovnik in arhivist.  Rodil se je 9. januarja 1856. Rodil se je kot prvi sin v kmečki družini v Globokem (ali morda v Senožetah, kjer je odraščal) pri Rimskih Toplicah.Njihovo posestvo je bilo prodano in v tretjem letu se je Anton z družino preselil v Senožete nad Rimskimi Toplicami. Tu je začel hoditi v osnovno šolo. Ko je bil star 12 let, mu je umrla mati, na katero je bil zelo navezan. Leta 1877 je vstopil v mariborsko bogoslovje. Posvečen je bil konec 3. letnika (22. julija 1880). Po končanem šolanju je kot duhovnik služboval v številnih krajih na Štajerskem: v Podsredi, Šmarjah pri Jelšah, pri Sv. Lovrencu v Slovenskih goricah, v Vitanjah, v Sv. Marjeti, Mozirju, Škalah pri Velenju. Svoje pisanje je začel v Ljubljanskem zvonu.
1934 Rakek – Prvo sv. obhajilo

1934 Rakek – Prvo sv. obhajilo

Stare slike (Cerknica), 10. junij ― “Rakek 1934. Prvo sv. obhajilo; 1. r. osnovne šole”, je o fotografiji zapisala ga. Nuška Pogačnik Kansky. Deklice in fantje, ki so na fotografiji, so danes devetdesetletniki. Naj bo ta fotografija njim v spomin. Da je Rakek med obema vojnama nekaj pomenil, gotovo kaže tudi urejenost deklic, pa tudi fantov, ki so se udeležili prvega […]
1984 Lož – 30 let Kovinoplastike

1984 Lož – 30 let Kovinoplastike

Stare slike (Cerknica), 9. junij ― Fotografija neznanega fotografa je bila narejena leta 1984 v Ložu pred spomenikom Janeza Hribarja. Takrat so proslavljali 30-letnico delovanja Kovinoplastike Lož, ki je bila ustano­vljena leta 1954. Pobudo, da se v Loški dolini, v nasprotju z dotedanjo lesarsko tradicijo in pretežno kmečkim prebivalstvom, ustanovi kovinsko-predelo­val­no industrijo, je dal domačin iz Loža, narodni heroj in takratni […]

8. junija 1983 je v Ljubljani umrl Miško Kranjec, slovenski pisatelj ...

Kamra.si, 8. junij ― Iz domoznanske Kamre na današnji dan ...8. junija 1983 je v Ljubljani umrl Miško Kranjec, slovenski pisatelj in urednik. Rodil se je 15. septembra 1908 v Veliki Polani. Po osnovni šoli v domači vasi je končal gimnazijo v Ljubljani. Kot dijak je sodeloval pri različnih leposlovnih listih. V prekmurskem jeziku je objavljal v Kleklovih Novinah in Kalendarju Srca Jezušovoga, knjižna slovenščina pa je kasneje v njegovem pisanju začela prevladovati. Po maturi se je na ljubljanski univerzi vpisal na slavistiko, vendar študija ni dokončal, saj se je vse bolj posvečal pisanju. Že pred 2. svetovno vojno se je navzel takrat prevladujočih političnih idej in se od katoliškega tiska začel odmikati. Socialna vprašanja okolja, ki ga je poznal, je postopoma ubesedoval in prenašal na papir, navezoval pa je tudi stike s takrat vodilnimi izobraženci in komunisti, ki so zagovarjali podobne ideje kot on sam.

8./9. junija 1508 se je rodil Primož Trubar, protestantski duhovnik in prevajalec

Kamra.si, 8. junij ― Iz domoznanske Kamre na današnji dan ...8./9. junija 1508 se je rodil Primož Trubar, protestantski duhovnik in prevajalec. Umrl je 28. junija 1586.  Primož Trubar se je rodil julija v letu 1508 ali 1509 na Rašici pri Velikih Laščah oziroma v neposredni bližini vasi. Kraja in datuma rojstva se ne da zagotovo določiti, ker krstnih matičnih knjig takrat še niso poznali; uporabljali pa so tudi staro koledarsko štetje. Ni bil rojen na lokaciji mlina, kjer je danes muzej, ampak v nekdanjem Šklopovem mlinu, ki je stal vsaj 400 m vstran, više ob istem potoku. Ostanke tega so lastniki v zadnjih letih podrli. Po očetu se je pisal Malnar (mlinar), Truber oziroma izvorno Trobar pa se je pisala njegova mati. Primož je ta priimek prevzel najpozneje leta 1526. Od leta 1528 naprej se je v pismih dosledno podpisoval Truber in ne Trubar.

8. junija 1918 se je v Litiji rodil Nace Simončič, slovenski lutkar

Kamra.si, 8. junij ― Iz domoznanske Kamre na današnji dan ...8. junija 1918  se je v Litiji rodil Nace Simončič, slovenski lutkar. Umrl je 21. januarja 2001 v Ljubljani. Bil je mizar, ki je II. svetovno vojno preživel v NOB, od leta 1943 je bil vodja Belokranjske gledališke skupine v Črnomlju, kjer je leta 1944 postal član SNG na osvobojenem ozemlju. Prav v tem vojnem času je iz mizarja zrasel inšpicient in igralec Nace Simončič. Ob teh prvih biografskih podatkih se utrne skromna asociacija, na njegovo predanost marionetnemu gledališču in na Rezbarja Pepeta iz Collodijevega Ostržka, eno izmed njegovih izvrstnih karakternih vlog. Po vojni je nadaljeval delo inšpicienta in igralca epizodnih vlog v ljubljanski Drami do leta 1954, ko je bil stalno angažiran v Lutkovnem gledališču Ljubljana kot igralec in režiser, vse do leta 1963.

8. junija 1896 se je v Črnomlju rodil Danilo Bučar, slovenski skladatelj

Kamra.si, 8. junij ― Iz domoznanske Kamre na današnji dan ...8. junija 1896 se je v Črnomlju rodil Danilo Bučar, slovenski skladatelj, dirigent in igralec. Umrl je 8. avgusta 1971 v Ljubljani. Njegov pravi rojstni datum pa je verjetno 8. julij, kakor navajajo katalogi novomeške gimnazije. Gimnazijo je obiskoval v  Novem mestu, kjer je bil učenec Ignacija Hladnika, učitelja glasbe in kapiteljskega organista. Kljub temu, da je študiral farmacijo in bil od začetka prve svetovne vojne do leta 1949 zaposlen v lekarništvu, je bila glasba njegova prava strast. Nadarjenost za glasbo je podedoval po očetu. Že kot otrok se je skrivaj učil igrati klavir. V gimnaziji je igral v tamburaški skupini. Igral je skoraj vse instrumente, sodeloval pri zboru, dirigiral orkester in prirejal očetove skladbe za tamburaški zbor.
Seznam predavateljev na simpoziju Pozno pokristjanjevanje slovenskega ozemlja, Kobarid, 18. 8. 2018

Seznam predavateljev na simpoziju Pozno pokristjanjevanje slovenskega ozemlja, Kobarid, 18. 8. 2018

Društvo Slovenski staroverci, 8. junij ― Na letošnjem simpoziju Pozno pokristjanjevanje slovenskega ozemlja bodo nastopili naslednji predavatelji z zanimivimi referati: Alja Žorž: Jame kot središče naravoverskega sveta Goran Živec: Gradišča na Krasu – neme priče zgodovine Cirila Toplak: Sveti kraji posoškega staroverstva med reifikacijo in desakralizacijo Marko Hren: Razvojne strategije in varovanje predkrščanske dediščine Boris Čok: Svete rastline starovercev na Krasu […]

Mednarodno srečanje Interpretacija in promocija arheološke dediščine. Teorija, praksa in priložnosti.

ZVKDS, 8. junij ― Vabljeni na mednarodno strokovno srečanje Interpretacija in promocija arheološke dediščine. Teorija, praksa in priložnosti, ki bo v sredo, 13. junija 2018, v Hiši EU v Ljubljani. Srečanje organizirajo Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Univerza v Ljubljani, Dolenjski muzej Novo mesto, projekt Iron-Age-Danube, Slovensko arheološko društvo, Slovensko muzejsko društvo ter Društvo za interpretacijo dediščine Slovenije Zlata kanglica (DIDES). Odprl ga bo dr. Roeland Paardekooper, ustanovitelj mednarodnega združenja EXARCH za eksperimentalno arheologijo. Jezik Slovenščina
še novic