1984 Stari trg – Črna Komedija, Gugalnik ter Borut Zakovšek

1984 Stari trg – Črna Komedija, Gugalnik ter Borut Zakovšek

Stare slike (Cerknica), 28. februar ― Naslednje leto bo DPD Svoboda Loška dolina praznovala 100 let delovanja. Od vseh sekcij (dramska, pevska, tamburaški zbor, knjižnica, nekaj časa celo telovadno društvo), ki so delovale ob ustanovitvi društva, je bilo prav dramsko društvo najbolj uspešno in najbolj vztrajno. Citiram besede igralke Lili Bačer Kermavner iz ŠGL, ki prav gotovo veljajo tudi za naše […]
1972 Ljubljana – Maturantski izlet Brestove tehnične šole

1972 Ljubljana – Maturantski izlet Brestove tehnične šole

Stare slike (Cerknica), 27. februar ― Na fotografiji so dijaki druge generacije srednje lesne tehnične šole v Cerknici, letnik 1968-1972. Od dvajsetih dijakov nas je na fotografiji le šestnajst in spremljevalec, profesor elektrotehnike Ladislav Potočnik. Od leve prosti desni stojijo: Mija Arhar iz Cerknice, za njo Marja Modic, poročena Škrlj z Rakeka, pred njo Marta Ule, por. Pohole iz Cerknice, za njo je naš profesor […]
1966 Rakek – V Levstkovi trgovini

1966 Rakek – V Levstkovi trgovini

Stare slike (Cerknica), 26. februar ― Preden so v njej uredili samopostrežno trgovino, je notranjost Levstkove trgovine izgledala takole. Nekatere stvari so bile zapakirane, večina pa rinfuzo. Med temi policami in prostorom za kupce je bil visok lesen pult, čez katerega nisem videla. Na pultu pa zakladi – melisnice, bele, rdeče in zelene v steklenih kozarcih, da si jih ja videl. […]
1774-1846 – Glažuti na Javorniku (I. del)

1774-1846 – Glažuti na Javorniku (I. del)

Stare slike (Cerknica), 24. februar ― V Javornikih sta delovali dve glažuti: Karlovica ali Dolenjska (1774-1793) in Jezerska (1816-1846). Manjšo glažuto pa so imeli po letu 1800 še Lichtenbergi, veleposestniki snežniškega veleposestva, ob izviru Malega Obrha; vendar ko so posestvo 1853 kupili Schönburgi-Waldenburgi, proizvodnje stekla niso obnovili. Glažuta Karlovica ali Dolenjska glažuta, ki je vrisana na vojaški karti (izdelani med letom […]
1966 Rakek – Pri Levstku

1966 Rakek – Pri Levstku

Stare slike (Cerknica), 21. februar ― Na sliki je vhod v prodajalno »Škocjan«, ki jo je leta 1966 odprlo TP Škocjan Rakek. Kot izhaja iz napisa na tabli, so tu prodajali prav vse. Pravi trgovski center v malem. Sedaj, ko je cel svet tako zelo napredoval, pa na Rakeku še cveka ne moreš kupiti. Devet-stanovanjski blok na sliki je v letu […]
1924 Rakek – Krojaški mojster Miroslav (Mirko) Juvančič

1924 Rakek – Krojaški mojster Miroslav (Mirko) Juvančič

Stare slike (Cerknica), 20. februar ― Po končani dvorazredni meščanski šoli na Rakeku se je pričel učiti krojaške obrti pri krojaškem mojstru Janku (Ivanu) Vivoda, in sicer od leta 28. 9. 1921 do 18. 9. 1924 in si s tem pridobil potrebno strokovno izobrazbo za »izučenega krojaškega pomožnega delavca«. Učno spričevalo, ki ga je prejel ob zaključku izobraževanja za pomožnega krojaškega […]
1970 Rakek – Revija Vez

1970 Rakek – Revija Vez

Stare slike (Cerknica), 18. februar ― Revija Vez je bila posebna izdaja ženske revije Svijet. Oboje je tiskal Vjesnik Zagreb, kot tudi revijo Start, Vseved in še mnoge druge. Njihov slogan je bil: »Tiskamo vse, razen denarja.« Revijo je občasno kupila teta. Sama sem se z njo seznanila pri sosedi, ki je rada vezla s križčki. Meni je bilo bolj domače […]
še novic