Podelitev nagrade in priznanj Mirka Šubica

ZVKDS, 12. februar ― Društvo restavratorjev Slovenije je v ponedeljek, 8. februarja 2021 ob 13 uri podelilo stanovska priznanja in nagrado Mirka Šubica 2020. Dogodek je potekal prek spleta in si ga lahko ogledate na spodnjih posnetkih. Nagrado in priznanja Mirka Šubica za leto 2020 so prejeli: Jezik Slovenščina

Javno obvestilo

ZVKDS, 28. januar ― Javno obvestilo o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani za kulturne spomenike državnega pomena. Jezik Slovenščina

CHARTER - the European Cultural Heritage Skills Alliance.

ZVKDS, 20. januar ― We had a great and exciting Kick-Off week for CHARTER - the European Cultural Heritage Skills Alliance. The Erasmus+ funded project aims to create a lasting synergy to ensure the future cultural skills needed for a strong sector. Together with 27 organizations we’re representing the whole range of the cultural heritage sector. We are thrilled to join the #CharterAlliance and share our expertise for the next 4 years!  Jezik Angleščina

CHARTER - the European Cultural Heritage Skills Alliance.

ZVKDS, 20. januar ― Prejšnji teden smo na ZVKDS pričeli z aktivnostmi Erasmus+ projekta CHARTER - the European Cultural Heritage Skills Alliance. Projekt vodilnega partnerja @Univerza v Barceloni stremi k vzpostavljanju dolgoročne in dolgotrajne sinergije prihodnosti znanja in veščin s področja kulturne dediščine. Skupaj s 27 organizacijami predstavljamo celoten spekter sektorja kulturne dediščine. Na ZVKDS smo navdušeni, da lahko prisostvujemo v #CharterAlliance, kjer bomo delili in pridobivali znanje v naslednjih 4 letih! Jezik Slovenščina

Razpis za Stelètovo nagrado in Stelètova priznanja za leto 2020

ZVKDS, 13. januar ― Danes 13. januarja 2021, je na spletni strani društva objavljen razpis za Stelètovo nagrado in Stelètova priznanja za leto 2020: http://www.s-kd.si/2021/razpis-za-steletovo-nagrado-in-steletova-priznanja-za-leto-2020/   Predloge sprejemamo 30 dni po objavi, do vključno 12. februarja 2021. Pošljite pa jih na naslov: ZVKDS OE Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor, v zaprti ovojnici, z oznako na prednji strani: »Za izvršni odbor SKD - ne odpiraj«. Jezik Slovenščina

Prenovljen Lanthierijevev park nudi atraktiven peš dostop do centra mesta Vipava

ZVKDS, 6. december 2020 ― Vipavska dolina je bil gosto naseljena s plemiškimi posestniki, najpomembnejša je bila posest družine Lanthieri. Park graščine predstavlja najreprezentančnejši del posesti Na pogled preprosta baročna zasnova, ob natančnejši preučitvi razpoložljivih zgodovinskih podatkov in primerjavo z zatečenim stanjem kaže skladnost zasnove z zlatim rezom, ki se kaže tudi v najmanjših detajlih zasnove, to je od baročnih polin do podstavkov za putte. Jezik Slovenščina

Vrednotenje dediščinske krajine

ZVKDS, 23. november 2020 ― V  strokovni reviji Urbani izziv tudi o varstvu oz. vrednotenju dediščinske krajine. Znotraj varstva kulturne dediščine je kulturna krajina specifična zvrst kulturne dediščine. Zaradi tega je tudi ne moremo vrednotiti po splošnih merilih vrednotenja, uveljavljenih znotraj službe varstva kulturne dediščine. Enako kot za vso dediščino velja, da dobro postavljena merila vrednotenja, definirajo vsebino varstva. Več o tem v članku: Jezik Slovenščina
še novic