NE OBJAVI

NUK, 3. junij ― Knjižnica je med tednom odprta vsak dan od 9. do 18. ure, ob sobotah med 9. in 14. uro. Prosimo, da si pred obiskom preberete hišni red, ki velja v času ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19. ČE ŽELITE UPORABLJATI ČITALNIŠKE PROSTORE, MORATE PRED PRIHODOM V PROSTORE NUK OBVEZNO REZERVIRATI TERMIN OBISKA. Po predhodni REZERVACIJI TERMINA lahko uporabljate naslednje ČITALNIŠKE PROSTORE:  velika čitalnica (pregledovanje lastnega in knjižničnega gradiva) odprtost: pon.-pet. od 9.00 do 18.00, sob. od 9.00 do 14.00 rezervacija termina (link na aplikacijo) naročanje gradiva: COBISS+ ali izposoja@nuk.uni-lj.si  časopisna čitalnica (pregledovanje knjižničnega gradiva)  odprtost: pon.-pet. od 9.00 do 18.00, sob. od 9.00 do 14.00 rezervacija termina (link na aplikacijo) naročanje gradiva: COBISS+ ali izposoja@nuk.uni-lj.si  informacijsko središče (računalnik za iskanje po knjižničnem katalogu in zakupljenih informacijskih virih) odprtost: pon.-pet. od 9.00 do 18.00, sob. od 9.00 do 14.00 rezervacija termina (link na aplikacijo)  čitalnica zbirke rokopisov (pregledovanje rokopisov ter redkih in starih tiskov)  odprtost: pon., tor., čet., pet. od 9.00 do 14.00, sre. od 9.00 do 18.00 rezervacija termina: rokopisnazbirka@nuk.uni-lj.si naročanje gradiva: rokopisnazbirka@nuk.uni-lj.si Prosimo vas, da ne vstopate v prostore knjižnice, če imate znake okužbe dihal , povišano telesno temperaturo ali se slabo počutite. Storitve izvajamo skladno z veljavnimi priporočili NIJZ na način, ki omogoča varno izmenjavo za uporabnike, kot tudi za zaposlene v knjižnici. Pred obiskom knjižnice naročite knjižnično gradivo preko COBISS+. Prosimo, da ne hodite v knjižnico, dokler ne prejmete obvestila, da je naročeno gradivo pripravljeno za prevzem. Pred včlanitvijo v knjižnico izpolnite spletni obrazec. Kopije iz gradiva lahko naročite s sporočilom na e-naslov izposoja@nuk.uni-lj.si Priporočamo brezstični

Spremembe v poslovanju knjižnice

NUK, 3. junij ― Knjižnica bo v petek, 5. junija, odprta med 8. in 18. uro, nato pa vsak delovni dan od 8. do 20. ure, ob sobotah od 9. do 14. ure. Prosimo, da si pred obiskom preberete hišni red, ki velja v času ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19. ČE ŽELITE UPORABLJATI ČITALNIŠKE PROSTORE, MORATE PRED PRIHODOM V PROSTORE NUK OBVEZNO REZERVIRATI TERMIN OBISKA. Po predhodni rezervaciji termina lahko uporabljate naslednje čitalniške prostore:  velika čitalnica (pregledovanje lastnega in knjižničnega gradiva) odprtost: pon.-pet. od 8.00 do 20.00, sob. od 9.00 do 14.00 rezervacija termina naročanje gradiva: COBISS+ ali izposoja@nuk.uni-lj.si  časopisna čitalnica (pregledovanje knjižničnega gradiva)  odprtost: pon.-pet. od 9.00 do 18.00, sob. od 9.00 do 14.00 rezervacija termina naročanje gradiva: COBISS+ ali izposoja@nuk.uni-lj.si  informacijsko središče (računalnik za iskanje po knjižničnem katalogu in zakupljenih informacijskih virih) odprtost: pon.-pet. od 8.00 do 20.00, sob. od 9.00 do 14.00 rezervacija termina čitalnica zbirke rokopisov (pregledovanje rokopisov ter redkih in starih tiskov)  odprtost: pon., tor., čet., pet. od 9.00 do 14.00, sre. od 9.00 do 18.00 rezervacija termina naročanje gradiva: rokopisnazbirka@nuk.uni-lj.si Prosimo vas, da ne vstopate v prostore knjižnice, če imate znake okužbe dihal , povišano telesno temperaturo ali se slabo počutite. Storitve izvajamo skladno z veljavnimi priporočili NIJZ na način, ki omogoča varno izmenjavo za uporabnike, kot tudi za zaposlene v knjižnici. Gradivo za izposojo na dom naročite pred obiskom knjižnice preko COBISS+. Prosimo, da ne hodite v knjižnico, dokler ne prejmete obvestila, da je naročeno gradivo pripravljeno za prevzem. Pred včlanitvijo v knjižnico izpolnite spletni obrazec. Kopije iz gradiva lahko naročite s sporočilom na e-naslov izposoja@nuk.uni-lj.si. Priporočamo brezstični način plačevanja. V

Razstava - Kartografski zakladi Narodne in univerzitetne knjižnice

NUK, 5. maj ― »Dobrohotni bralec, vojvodino Kranjsko, katere deželopisno karto gledaš pred seboj, sem v desetletnem neumornem trudu, ko mi je bilo dovoljeno biti oproščen službene dolžnosti, v celoti prehodil, jo preiskal s skoraj tristotimi zemljemerskimi  opazovanji z visokih grajskih razglednih stolpov in visokih gorskih slemen in jo zdaj prikazujem v zelo razsežni obliki, da bi bila vsaj na ta način razvidna lega krajev in njihov medsebojni odnos v natančnejšem razmerju.«  Duhovnik in kartograf Janez Florjančič Dizma, 1774 Narodna in univerzitetna knjižnica v svoji zbirki hrani izjemne zaklade, ki na mnoge načine pripovedujejo zgodbe o zgodovini slovenskega naroda, kot tudi razvoju človeškega znanja in kulture. Slednje še posebno velja za kartografske mojstrovine, ki nedvomno spadajo med najlepše in vsebinsko najbogatejše dragocenosti v naši zbirki. NUK skrbi za okoli 150 zemljevidov, ki prikazujejo današnje slovensko ozemlje ali njegov del in nudijo edinstven vpogled v razumevanje zgodovine, umetnosti, znanosti in politike, kot tudi naše lastne kulturne dediščine. Pred vami je spletna razstava Kartografski zakladi Narodne in univerzitetne knjižnice. Predstavlja izbor 10 zemljevidov, ki prikazujejo današnje ozemlje Slovenije ali njegove dele od srede 16. stoletja, ko nastanejo prva samostojna kartografska dela slovenskega ozemlja, do konca 19. stoletja, ko se kartografija razvije v sodobno vedo. Skozi izjemno delo, ki so ga mojstri kartografije opravljali skozi desetletja merjenj, opazovanj in izrisov, se odstira pomen zemljevida kot stičišča izrazov različnih znanj in spretnosti; kot odsev vojaških, političnih, ekonomskih, kulturnih, verskih in družbenih vzorcev in kot fenomena, ki stoji na sredi med znanostjo, tehniko in umetniškim delom.   DefaultHide

Kartografski zakladi Narodne in univerzitetne knjižnice

NUK, 5. maj ―      »Dobrohotni bralec, vojvodino Kranjsko, katere deželopisno karto gledaš pred seboj, sem v desetletnem neumornem trudu, ko mi je bilo dovoljeno biti oproščen službene dolžnosti, v celoti prehodil, jo preiskal s skoraj tristotimi zemljemerskimi opazovanji z visokih grajskih razglednih stolpov in visokih gorskih slemen in jo zdaj prikazujem v zelo razsežni obliki, da bi bila vsaj na ta način razvidna lega krajev in njihov medsebojni odnos v natančnejšem razmerju ...«  Janez Dizma Florjačič pl. Grienfeld, 1744 Narodna in univerzitetna knjižnica v svoji zbirki hrani izjemne zaklade, ki na mnoge načine pripovedujejo zgodbe o zgodovini slovenskega naroda, kot tudi razvoju človeškega znanja in kulture. Slednje še posebno velja za kartografske mojstrovine, ki nedvomno spadajo med najlepše in vsebinsko najbogatejše dragocenosti v naši zbirki. NUK skrbi za okoli 150 zemljevidov iz obdobja med leti 1520 in 1850, ki prikazujejo današnje slovensko ozemlje ali njegov del in nudijo edinstven vpogled v razumevanje zgodovine, umetnosti, znanosti in politike, kot tudi naše lastne kulturne dediščine. Pred vami je spletna razstava Kartografski zakladi Narodne in univerzitetne knjižnice. Predstavlja izbor 10 zemljevidov, ki prikazujejo današnje ozemlje Slovenije ali njegove dele od srede 16. stoletja, ko nastanejo prva samostojna kartografska dela slovenskega ozemlja, do konca 19. stoletja, ko se kartografija razvije v sodobno vedo. Skozi izjemno delo, ki so ga mojstri kartografije opravljali skozi desetletja merjenj, opazovanj in izrisov, se odstira pomen zemljevida kot stičišča izrazov različnih znanj in spretnosti; kot odsev vojaških, političnih, ekonomskih, kulturnih, verskih in družbenih vzorcev in kot fenomena, ki stoji na sredi med znanostjo, tehniko in umetniškim delom.   KOLOFON KARTOGRAFSKI ZAKLADI NARODNE IN UNIVERZITETNE KNJIŽNICE spletna razstava pripravila Narodna in univerzitetna knjižnica Ljubljana, maj 2020 zanjo Viljem Leban, ravnatelj

Številke in krajšave v stvarnem naslovu

NUK, 23. april ― Sklep, sprejet na 23. seji Komisije za katalogizacijo (datum objave: 24. 4. 2020) Kadar je na prvem mestu v stvarnem naslovu številka, se v standardnem prikazu z besedo izpisana številka nad bibliografskim opisom ne izpisuje več. Kadar se stvarni naslov začne s številko, v polju 532 izpišemo naslov v celoti (posledično izpisanega naslova ne navajamo več v polju 540). Poleg številk na začetku naslova lahko v polju 532 izpišemo tudi številke sredi stvarnega naslova in krajšave (začetnice, kratice, okrajšave, znake ipd.) kjerkoli v stvarnem naslovu. Izpisani naslovi so iskalni, v nekaterih primerih pa namesto stvarnega naslova služijo tudi za razvrščanje v abecedno urejenih seznamih naslovov, npr. v kazalih bibliografij. Izpisani naslov se uporablja za razvrščanje takrat, kadar se stvarni naslov začne s številko ali vsebuje znak, ki ga je za razvrščanje treba izpisati. Kadar se izpisani naslov uporablja samo za iskanje, vnos naslova ni obvezen (vrednost prvega indikatorja je »0«), kadar pa se izpisani naslov uporablja tudi za razvrščanje, je vnos naslova obvezen (vrednost prvega indikatorja je »1«). Kadar je na prvem mestu v stvarnem naslovu številka, jo v polju 532 izpišemo z besedo v jeziku naslova, vrednost prvega indikatorja je »1«, ker se za razvrščanje uporabi izpisana oblika naslova. Primeri: 200 0 _ a 100 receptov sestre Nikoline 532 11 a Sto receptov sestre Nikoline      Op.:  Vnos izpisanega naslova v polje 532 je obvezen, naslov se uporablja za razvrščanje, zato je vrednost prvega indikatorja »1«. Drugi indikator z vrednostjo »1« pomeni, da je izpisana številka. 200 1 _ a 20th century    e continuities and ruptures 532 11 a Twentieth century 200 0 _ a ǂThe ǂ4th revolution    e how the infosphere is reshaping human reality 532 11 a ǂThe ǂfourth revolution      Op.:  Če je pred številko

Strokovna podpora knjižnicam

NUK, 10. april ― Strokovna podpora knjižnicam Oddelek za izobraževanje, razvoj in svetovanje, skupaj z drugimi oddelki Narodne in univerzitetne knjižnice, zagotavlja strokovno podporo razvoju slovenskih knjižnic ter svetovanje in pomoč knjižničarjem pri izvajanju knjižnične dejavnosti. Knjižnice informacije v zvezi s področji dejavnosti oddelka najdete na spletni strani Strokovna podpora knjižnicam. Vabimo vas, da nam vprašanja povezana s knjižnično dejavnostjo posredujejo prek spletnega obrazca Strokovna vprašanja.   UporabnikiKnjižničarji Images: 

E-knjige na portalu Biblos

NUK, 20. marec ― obišči Biblos Biblos je namenjen knjižnični izposoji in nakupu izvirnih slovenskih leposlovnih in strokovnih del ter del prevedenih v slovenski jezik. Člani Narodne in univerzitetne knjižnice imajo dostop do osnovnega nabora starejšega slovenskega leposlovja in razširjenega nabora strokovnih publikacij z različnih področij. Trenutno je članom NUK na voljo več kot 700 naslovov e-knjig. Seznam strokovnih e-knjig bomo širili glede na vsebine, ki bodo na razpolago v biblosu in povpraševanjem uporabnikov. Za prijavo v biblos potrebujete številko članske izkaznice NUK in geslo, ki je isto kot za izposojo v našem katalogu in prijavo v Mojo knjižnico (COBISS). Podrobnosti o izposoji elektronskih knjig so dosegljive na naslednji povezavi http://www.biblos.si/lib/kako-deluje. Images: 

Storitve knjižnice v času pandemije

NUK, 19. marec ― Čeprav so prostori knjižnice zaprti za uporabnike, so vam še vedno na voljo številne storitve. Nudenje informacij Informacije vam ponujamo od ponedeljka do petka, med 8.00 in 18.00 na telefonski številki 01/2001 205 ali po e-pošti. Vprašanje lahko zastavite tudi preko spletnega obrazca. Dostop do knjižničnega gradiva v digitalni obliki Gradivo lahko najdete na naslednjih povezavah: Digitalna knjižnica Slovenije ponuja prost in brezplačen dostop do raznovrstnih digitalnih vsebin s področja znanosti, umetnosti in kulture: knjig, revij, rokopisov, slikovnega gradiva, zemljevidov in drugih digitaliziranih gradiv. Vsebine v javni domeni so dostopne vsem, članstvo v knjižnici ali prijava nista potrebna Portal Biblos ima zbirko e-knjig in e-revij v slovenskem jeziku. Gradivo lahko kupite, člani NUK ali slovenskih splošnih knjižnic pa si ga lahko tudi izposodite Mrežnik je portal informacijskih virov, na katerem lahko kot člani NUK dostopate do bogatih zbirk elektronskih člankov in revij, izposodite pa si lahko tudi e-knjige (približno 200.000 knjig). V njej najdete denimo Pressreader (dnevno časopisje z vsega sveta), Encyclopedia Britannica (za učenje na domu) in SAGE knowledge (enciklopedije s pomočjo zdravja, javnega zdravstva, psihologije ipd.) ter druge baze gradiv in informacij. Portal Kamra zbira digitalne vsebine o lokalnem okolju v slovenskem jeziku; vsebine so dostopne vsem, članstvo v knjižnici ali prijava nista potrebna Dostop do knjižničnega gradiva v fizični obliki Izposoja in vračilo gradiva do preklica ne bosta mogoča. Gradivo lahko naročite oziroma rezervirate, a ga boste prejeli šele, ko bomo ponovno odprti za uporabnike. Uporabnikom, ki imate na dom izposojeno gradivo (tudi medknjižnično), smo rok izposoje podaljšali za dodatnih 30 dni. V primeru, da bo NUK zaprt dalj časa, vam bomo rok izposoje gradiva ponovno podaljšali. Izposojeno gradivo boste vrnili, ko bo knjižnica ponovno odprla svoja vrata. Podatke o izposojenem gra

Spremembe v poslovanju knjižnice

NUK, 19. marec ― Knjižnica je med tednom odprta vsak dan od 8. do 20. ure, ob sobotah med 9. in 14. uro. Prosimo, da si pred obiskom preberete hišni red, ki velja v času ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19. ČE ŽELITE UPORABLJATI ČITALNIŠKE PROSTORE, MORATE PRED PRIHODOM V PROSTORE NUK OBVEZNO REZERVIRATI TERMIN OBISKA. Po predhodni rezervaciji termina lahko uporabljate naslednje čitalniške prostore:  velika čitalnica (pregledovanje lastnega in knjižničnega gradiva) odprtost: pon.-pet. od 8.00 do 20.00, sob. od 9.00 do 14.00 rezervacija termina naročanje gradiva: COBISS+ ali izposoja@nuk.uni-lj.si  časopisna čitalnica (pregledovanje knjižničnega gradiva)  odprtost: pon.-pet. od 9.00 do 18.00, sob. od 9.00 do 14.00 rezervacija termina naročanje gradiva: COBISS+ ali izposoja@nuk.uni-lj.si  informacijsko središče (računalnik za iskanje po knjižničnem katalogu in zakupljenih informacijskih virih) odprtost: pon.-pet. od 8.00 do 20.00, sob. od 9.00 do 14.00 rezervacija termina čitalnica zbirke rokopisov (pregledovanje rokopisov ter redkih in starih tiskov)  odprtost: pon., tor., čet., pet. od 9.00 do 14.00, sre. od 9.00 do 18.00 rezervacija termina: rokopisnazbirka@nuk.uni-lj.si naročanje gradiva: rokopisnazbirka@nuk.uni-lj.si Prosimo vas, da ne vstopate v prostore knjižnice, če imate znake okužbe dihal , povišano telesno temperaturo ali se slabo počutite. Storitve izvajamo skladno z veljavnimi priporočili NIJZ na način, ki omogoča varno izmenjavo za uporabnike, kot tudi za zaposlene v knjižnici. Pred obiskom knjižnice naročite knjižnično gradivo preko COBISS+. Prosimo, da ne hodite v knjižnico, dokler ne prejmete obvestila, da je naročeno gradivo pripravljeno za prevzem. Pred včlanitvijo v knjižnico izpolnite spletni obrazec. Kopije iz gradiva lahko naročite s sporočilom na e-naslov izposoja@nuk.uni-lj.si Priporočamo brezstični način plačevanja. V prostorih NUK lahko:

Cankarjevo vesolje

NUK, 18. marec ― Cankarjevo vesolje Cankarjevo vesolje je učni vir, ki s sodobnim prikazom digitalno dostopnih virov kulturne dediščine ponuja celovit vpogled v življenje, delo in čas Ivana Cankarja. Namenjen je podpori učnemu procesu. Pilotni projekt je nastal v sodelovanju z Osnovno šolo Kašelj, Gimnazijo Vič in Oddelkom za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. RaziskovalciUporabniki Images: 

Izobraževanje na daljavo

NUK, 18. marec ― Vabimo vas, da se od doma udeležite katerega od tečajev oziroma izobraževanj, ki so jih za vas pripravile knjižnice Univerze v Ljubljani: Spletni tečaji za delo prek spleta Digitalna univerza: izvajanje študija na daljavo Komunikacijska orodja Delavnice Moodle (za študente in zaposlene na UL) Urejanje video posnetkov Orodja za predavanja in zagovore Smernice za spletno preverjanje znanja Spletna izobraževanja za iskanje po informacijskih virih Kako do kvalitetne literature za zaključno nalogo (8. april 2020, Centralna ekonomska knjižnica) EndNote Online (8. april 2020, Centralna ekonomska knjižnica) Podatkovne zbirke za študente finančne in računovodske smeri (9. april 2020, Centralna ekonomska knjižnica) Webinar: Eikon (+Datastream) & ESG (9. april 2020, Centralna ekonomska knjižnica) Springer Nature (9. in 16. april 2020) Podatkovni viri Evropske unije (10. april 2020, Centralna ekonomska knjižnica) Makroekonomika (10. april 2020, Centralna ekonomska knjižnica) Uporaba poslovnega spleta Gvin.com - iskanje računovodskih informacij (15. april 2020, Centralna ekonomska knjižnica) Bloomberg Webinar (4. maj 2020, Centralna ekonomska knjižnica) Citiranje in navajanje virov po APA standardu (12. maj 2020, Centralna ekonomska knjižnica) Pomoč pri uporabi knjižnice Centralna ekonomska knjižnica Osrednja družboslovna knjižnica Jožeta Goričarja Knjižnica Pedagoške fakultete Pogovori v živo CTK: telekonferenčno srečanje z uporabniki Images: 

Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si

NUK, 17. marec ― Digitalna knjižnica Slovenije – dLib.si zagotavlja dostop do raznovrstnih digitalnih vsebin s področja znanosti, umetnosti in kulture. Kot spletni informacijski vir predstavlja bistven sestavni del sodobne infrastrukture izobraževalnega in znanstvenoraziskovalnega procesa ter enega od temeljev razvoja informacijske družbe. Poleg tega zagotavlja trajno ohranjanje slovenske pisne kulturne dediščine v digitalni obliki in s tem skrbi, da bodo digitalne vsebine preteklosti in sedanjosti dostopne tudi prihodnjim rodovom.   Digitalna knjižnica Slovenije ponuja prost in brezplačen dostop do: knjig, revij, rokopisov, slikovnega gradiva, zemljevidov in drugih digitaliziranih gradiv. Vsebine v javni domeni so dostopne vsem, članstvo v knjižnici ali prijava nista potrebna.     Portal dLib.si vsebuje digitalizirano in izvorno digitalni gradivo. Digitalizirano gradivo je zaradi upoštevanja avtorskopravne zakonodaje v večji meri starejše (izpred leta 1945). Zajema veliko število knjig, časopisov in časnikov, fotografij, rokopisov, notnega gradiva in drugih kulturnih zakladov, ki jih hranijo slovenske knjižnice. Izvorno digitalno gradivo zajema veliko število sodobnih naslovov predvsem znanstvenih, pa tudi drugih serijskih publikacij. Vedno večji delež gradiva predstavljajo tudi sodobne elektronske knjige slovenskih založnikov. DLib.si je nepogrešljivo orodje pri izobraževalnem in znanstvenoraziskovalnem delu ter vseživljenjskem učenju. Potencialna uporaba vsebin na portalu je resnično široka: študij, raziskovanje, pouk, predstavitvene dejavnosti, ustvarjanje, zabava. Za razvoj in vzdrževanje portala skrbi Narodna in univerzitetna knjižnica, ki nanj prispeva tudi večji del gradiva. S svojim gradivom pri gradnji digitalne knjižnice sodelujejo številni partnerji NUK – digitalizirano gradivo prispevajo predvsem slovenske knjižnice in druge dediščinske ustanove, izvorno digitalne vsebine pa predvsem založniki, avtorji in Javna agencija RS za raziskovalno dejavno

Uporabniki s posebnimi potrebami

NUK, 16. marec ― Uporabniki s posebnimi potrebami ste pri vpisu v knjižnico oproščeni plačila članarine. Po dogovoru vam lahko: nudimo brezplačno pomoč ob obisku knjižničnih prostorov in prireditev v knjižnici, organiziramo skupinski ali individualni ogled knjižnice, vašim željam prilagodimo izposojevalni rok, v prostorih NUK ali v vašem društvu predstavimo knjižnične storitve oziroma izvedemo katerega od tečajev iskanja po informacijskih virih. Zaposleni v NUK se na potrebe vseh uporabnikov odzivamo individualno, kar pomeni, da rešitve za težave, vprašanja uporabnikov, začnemo iskati takoj ko te nastanejo. Pripravljeni smo vas torej poslušati in skušamo odpravljati vse ovire, katere osebam s posebnimi potrebami otežujejo dostop do knjižničnih storitev in gradiva. Vaše predloge za izboljšave sprejemamo na elektronski naslov damjana.vovk@nuk.uni-lj.si.   Dostop do knjižnice Za gibalno ovirane in slabovidne obiskovalce ima knjižnica urejen prilagojen dostop. V NUK lahko vstopite skozi poseben vhod z Vegove ulice, skozi steklena vrata Časopisne čitalnice. Slabovidnim obiskovalcem priporočamo, da vedno uporabljajo vhod z Vegove ulice, saj so vstopni prostori glavnega vhoda dokaj temni. Prosimo vas, da z zvoncem, ki se nahaja ob steklenih vratih, opozorite na svoj prihod. Obisk lahko predhodno najavite po telefonu (01) 2001 209. Parkirnega prostora za invalide vam žal ne moremo ponuditi, parkiranje je možno na bližnjih parkiriščih (Parkirna hiša Kongresni trg in parkirišče NUK).   Dostop do knjižničnih prostorov Zaradi velikega števila in razgibanosti prostorov v zgradbi vam priporočamo, da za pomoč pri dostopu do dvigala, stopnišč in prostorov vprašate varnostnika oziroma knjižnično osebje. Gibalno ovirani obiskovalci lahko z dvigalom dostopate do vseh uporabniških prostorov, izjema je le Glasbena zbirka. Za dostop do kletnih prostorov (prostor za skupinsko učenje, Reprocenter, Plečnikov hodnik, Kavarna NUK) se obrnite na informatorja v Časopi

Predstavitev slikanice Rožmanova Lenčica

NUK, 10. marec ― Pravljica o Rožmanovi Lenčici Josipina Urbančič Turnograjska (1833-1854) je prva slovenska pesnica, pisateljica, skladateljica, pianistka in tudi prva slovenska pravljičarka. S pravljico Rožmanova Lenčica je zaznamovala slovenski in evropski pravljični prostor, saj gre za prvi tovrstni motiv o deklici junakinji pri nas. Tako je želela z izborom motivov kot s samo junakinjo (deklico-vojakinjo) nakazati, da je tovrstna tematika zelo zaželena tudi v slovenski pravljični klasiki in da je njena naloga slediti svojemu poslanstvu in ljubezni do domovine. Po mnenju prof. dr. Milene Mileve Blažić so se z objavo sledeče pravljice slovenske pravljičarke »uradno« sinhrono vključile v evropske tokove ženskega pravljičarstva. Rožmanova Lenčica ima v mednarodnem indeksu pravljic številko ATU 514 sprememba spola (ang. the shift of sex), znano pod imeni motiv junaško/preoblečene/vojaške deklice. Josipina Urbančič je tako leta 1852 z Rožmanovo Lenčico bralcu ponudila posebno pravljico za vse generacije, z globokim sporočilom o duhovnem svetu vsakega posameznika in njegovi vlogi ter poslanstvu v družbi. V ospredju dogajanja je deklica, ki na božični večer vliva svinec v vodi, da bi zagledala prstan, saj bi ji ta napovedal poroko v novem letu. Kmalu zatem spozna fanta, a se odloči, da bo pomagala ostarelemu očetu, ki nima moškega potomca, da bi odšel v vojsko in se boril proti Turkom. Zato odide Lenčica sama namesto očeta v vojsko, brani domovino in njene vrednote ter se na koncu za nagrado lahko vrne kot zmagovalka domov, kjer se na Blejskem otoku poroči s svojim izvoljencem Pavlom. Predstavitev  v NUK Predstavitev bo v torek, 7. aprila 2020 ob 12. uri v čitalnici Rokopisne zbirke v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani. PRESTAVLJENO NA SEPTEMBER 2020! Sodelovale bodo avtorica redna profesorica na Pedagoški fakulteti dr. Milena Mileva Blažič, ddr. Mira Delavec Tauhami, ilustratorka Jelka Godec Schmidt, oblikovalka slikanice in ostalih knjig o Jos
še novic