NUK2ZDAJ - tipografske vizije študentov NTF UL

NUK, 5. februar ― Črke so tako vsakdanji in samoumeven del naše informacijske družbe, da pogosto pozabljamo, da ni vseeno, kakšne so. Oblika pisave dopolnjuje njeno vsebino – jo poudarja in krepi, ali pa zamegli in trivializira. Izbira primerne tipografije je v dobi vseprisotnih ekranov in sporočil bolj pomembna kot kdaj koli. To še posebej velja za knjižnice – ustanove, katerih življenje, dejavnosti in identiteta so nerazdružljivo povezane s črkami, in ki so v spremenjeni informacijski krajini prisiljene na novo premisliti svoje poslanstvo. V času, ko pripravljamo programske vsebine za novo stavbo NUK2, smo v sodelovanju z Oddelkom za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje (UL NTF) v okviru predmeta Ustvarjalna tipografija povabili 15 slovenskih in dve gostujoči študentki, da oblikujejo lastne predloge pisav za Narodno in univerzitetno knjižnico. Pod mentorstvom doc. dr. Naceta Pušnika je tako nastalo 17 izvirnih tipografij, v katerih so študenti ujeli svoje vizije ustanove, kjer se stoletja tradicije prepletajo z novimi informacijskimi trendi – kot tudi svoje lastne odgovore na vprašanje, kaj in kakšna naj bo sodobna knjižnica.   Avtorji: Mentorji: Nace Pušnik (NTF), Meta Kojc in Žiga Cerkvenik (NUK) Študenti: Paola Blašković, Nina Čuk, Alicja Dziag, Zala Jesenko, Aja Knific Košir, Andreja Korošec, Nina Lepoša, Melani Medved, Nina Novak, Valentina Novak, Natalia Nowak, Maja Račič, Kristina Skerbiš, Lea Trunk, Jaka Uršič, Nina Vavpetič, Pia Žičkar Lokacija: Plečnikov hodnik NUK Odprtost: ponedeljek - sobota med 9.00 in 18.00         13. februar 2020 - 17. maj 2020DefaultHide

Zdravljica: priložnostna razstava rokopisov, tiskanih in prevodnih izdaj Zdravljice dr. Franceta Prešerna

NUK, 24. januar ― Zdravljica priložnostna razstava rokopisov, tiskanih in prevodnih izdaj Zdravljice dr. Franceta Prešerna V soboto, 8. februarja 2020, na dan pesnikove smrti in slovenski kulturni praznik, vas vabimo v Veliko čitalnico Narodne in univerzitetne knjižnice, na ogled priložnostne razstave izbora rokopisov in tiskanih izdaj Zdravljice dr. Franceta Prešerna. V izjemni Plečnikovi čitalnici si boste lahko ogledali tudi izbor prevodov Zdravljice.  V letu 2020 obeležujemo 220 let od rojstva pesnika dr. Franceta Prešerna. V večni spomin Slovencev se je zapisal kot avtor mnogih pesmi, v prvi vrsti seveda s svojo Zdravljico. Našo Zdravljico. Pesem nosi globoko humanistično sporočilo, njeni svobodomiselni in svetovljanski verzi so aktualni še danes. Pesnikove ideje kot edinost, sreča, sprava k nam naj nazaj se vrnejo, žive naj vsi narodi, ki hrepene dočakat dan, dokaj dni naj živi vsak, kar nas dobrih je ljudi, presegajo časovne in prostorske meje. Zdravljica je simbol, saj nosi sporočila dolgoletnih prizadevanj za svobodo in samostojnost. Še posebej pomembna je bila Zdravljica v prelomnih časih, najprej ob pomladi narodov 1848, ko je nastal program za združitev slovenskih pokrajin v okviru habsburškega cesarstva (Zedinjena Slovenija), nato sto let po nastanku (1944), ko je v partizanski tiskarni nastala jubilejna bibliofilska izdaja in nazadnje tudi, ko je Ustava Republike Slovenije, ki je po amandmajih k Ustavi SRS (1989) in Zakonu o himni RS (1990) določila Zdravljico kot državno himno Republike Slovenije (1991). Blizu nam je tudi danes, v skupnosti Evrope. Prešernova poezija in tudi Zdravljica je prevedena v mnoge jezike. Njeno sporočilo se širi s predvajanjem slovenske himne na državnih slovesnostih, mednarodnih kulturnih in športnih prireditvah. Upodobljena je na dvoevrskem kovancu in na spomeniku, postavljenem v čast slovenskemu predsedovanju EU 2008 pred bruseljsko palačo Justus Lipsius. Z Zdravljico tudi kandidiramo za Znak evropske dediščine (European h

Predstavitev monografije ob stoletnici Univerze v Ljubljani

NUK, 24. januar ― Predstavitev monografije ob stoletnici Univerze v Ljubljani Univerza v Ljubljani je ob jubileju stote obletnice izdala monografijo Univerza v Ljubljani 100 let 1919-2019: Svoboda duha. Monografija je v slovenskem in angleškem jeziku, predstavili pa jo bodo njeni avtorji: prof. dr. Božo Repe, prof. dr. Mladen Dolar in rektor Univerze v Ljubljani, prof. dr. Igor Papič. V uvodu bo zbrane nagovoril Viljem Leban, ravnatelj NUK. Delo predstavlja celovit pregled stoletne zgodovine prve slovenske univerze, njen pomen za slovenski narod in državo ter razmislek o njenem sedanjem položaju in prihodnosti.   Predstavitev monografije v NUK Predstavitev monografije, posvečene stoletnici Univerze v Ljubljani, bo v četrtek, 30. januarja 2020, ob 11. uri v Rokopisni čitalnici Narodne in univerzitetne knjižnice  DefaultHide

Več krajev srečanja – navajanje kvalifikatorjev v točki dostopa za srečanje

NUK, 24. januar ― sklep, sprejet na dopisni seji Komisije za katalogizacijo, ki je potekala med 18. in 23. 12. 2019 V točki dostopa za srečanje navajamo vse kraje; izjemoma pri velikem številu krajev dopustimo presojo katalogizatorju: ali navede vse kraje ali širše zemljepisno območje (pokrajino, državo) ali izpostavljeni kraj. Navodila za oblikovanje normativne točke dostopa v polju 210 v normativnem zapisu veljajo tudi za oblikovanje normativnih točk dostopa v poljih 710/711/712 v bibliografskem zapisu. Navodila za oblikovanje variantnih točk dostopa v poljih 410 v normativnem zapisu veljajo tudi za oblikovanje variantnih točk dostopa v poljih 910/911/912 in 916 v bibliografskem zapisu. Primer 1 Besedilo v bibliografskem viru: Košičevi dnevi XVI, Bogojina, Bukovnica, Filovci, Ivanci, 21. avgust - 12. september 2004 210 1 2 a Košičevi dnevi    d 16    f 2004    e Bogojina    e Bukovnica    e Filovci    e Ivanci      Op.:  V ponovljivih podpoljih 210e so navedeni štirje kraji, v katerih so potekali Košičevi dnevi.   Primer 2 Besedilo v bibliografskem viru: 29. festival gejevskega in lezbičnega filma, Ljubljana, 23. 11. - 1. 12. 2013, Slovenska kinoteka, Ljubljana, Ptuj, Celje, Koper, Maribor 210 1 2 a Festival gejevskega in lezbičnega filma    d 29    f 2013    e Ljubljana    e Ptuj    e Celje    e Koper    e Maribor      Op.:  V ponovljivih podpoljih 210e je navedenih pet krajev, v katerih je potekal festival.   Primer 3 Besedilo v bibliografskem viru: Primorska poje 83, Križ 25. marca, Podbrdo 26. marca, Prvačina 27. marca, Pivka 8. aprila, Portorož 9. aprila, Komen 10. aprila, Šempas 15. aprila, Gorica 16. aprila, Lese 17. aprila, Vipava 22. aprila, Trst 23. aprila, Idrija 24. aprila

Številka kot del imena korporacije

NUK, 24. januar ― sklep, sprejet na dopisni seji Komisije za katalogizacijo, ki je potekala med 18. in 23. 12. 2019 Če je številka del uradnega imena korporacije in se taka oblika imena pojavi v bibliografskem viru, številko navedemo kot del normativne točke dostopa. Kadar je glavni ali vrstilni števnik v normativni točki dostopa zapisan z arabsko številko, je priporočljivo oblikovanje variantne točke dostopa z izpisano obliko. Kadar je glavni ali vrstilni števnik v normativni točki dostopa zapisan z rimsko številko, je priporočljivo oblikovanje variantnih točk dostopa z izpisano obliko in arabsko številko. Kadar je glavni ali vrstilni števnik v normativni točki dostopa zapisan v izpisani obliki, je priporočljivo oblikovanje variantne točke dostopa z arabsko številko. Navodila za oblikovanje normativne točke dostopa v polju 210 v normativnem zapisu veljajo tudi za oblikovanje normativnih točk dostopa v poljih 710/711/712 v bibliografskem zapisu. Navodila za oblikovanje variantnih točk dostopa v poljih 410 v normativnem zapisu veljajo tudi za oblikovanje variantnih točk dostopa v poljih 910/911/912 in 916 v bibliografskem zapisu. Primer 1 Besedilo v bibliografskem viru: 12. nasprotje 210 0 2 a 12. nasprotje   c glasbena skupina   410 0 2 a Dvanajsto nasprotje   c glasbena skupina     Op.: Za obliko imena z izpisano številko oblikujemo variantno točko dostopa.   Primer 2 Besedilo v bibliografskem viru: 5 Seconds of Summer 210 0 2 a 5 Seconds of Summer   c glasbena skupina   410 0 2 a Five Seconds of Summer   c glasbena skupina     Op.: Za obliko imena z izpisano številko oblikujemo variantno točko dostopa.   Primer 3 Besedilo v bibliografskem viru: 130 let I. osnovne šole Celje 210 0 2 a I. osnovna šola Celje 410 0 2 a Prva osnovna šo

Struktura točke dostopa za sekundarne političnoteritorialne enote (PTE)

NUK, 24. januar ― sklep, sprejet na dopisni seji Komisije za katalogizacijo, ki je potekala med 18. in 23. 12. 2019 Struktura točke dostopa za sekundarne političnoteritorialne enote (PTE), ki ne delujejo neposredno pod državo, zvezno enoto ali pokrajino: 21001 aime PTE              cime nadrejene PTE, ime države  (ali zvezne enote ali pokrajine)             cvrsta PTE Navodila za oblikovanje normativne točke dostopa v polju 210 v normativnem zapisu veljajo tudi za oblikovanje normativnih točk dostopa v poljih 710/711/712 v bibliografskem zapisu. Navodila za oblikovanje variantnih točk dostopa v poljih 410 v normativnem zapisu veljajo tudi za oblikovanje variantnih točk dostopa v poljih 910/911/912 in 916 v bibliografskem zapisu. Primer 1 Besedilo v bibliografskem viru: krajevna skupnost Katarina 210 0 1 a Katarina   c Medvode, Slovenija   c krajevna skupnost      Op.:  Katarina je krajevna skupnost Občine Medvode. Ime krajevne skupnosti je navedeno kot osnovni del točke dostopa v podpolju a. V prvem podpolju c je na prvem mestu navedeno zemljepisno ime občine, za vejico sledi navedba države. Vrsta političnoteritorialne enote je kot drugi kvalifikator navedena v samostojnem podpolju c.   Primer 2 Besedilo v bibliografskem viru: krajevna skupnost Trnovec - Topol 210 0 1 a Trnovec - Topol   c Ljubljana Šiška, Slovenija   c krajevna skupnost      Op.:  Trnovec - Topol je bila krajevna skupnost v nekdanji Občini Ljubljana Šiška. Ime krajevne skupnosti je navedeno kot osnovni del točke dostopa v podpolju a. V prvem podpolju c je na prvem mestu navedeno ime občine, za vejico sledi navedba države. Vrsta političnoteritorialne enote je kot drugi kvalifikator navedena v samostojnem podpolju c.   Primer 3 Besedilo v bibliografskem viru: mestna četrt Magdalena 210 0 1 a Magdalena   c Maribor, Slovenija  

Okrajšava za izraz »elektronski -a -o«

NUK, 24. januar ― sklep, sprejet na dopisni seji Komisije za katalogizacijo, ki je potekala med 18. in 23. 12. 2019 Za izraz elektronski -a -o v bibliografskem opisu uporabimo način zapisa s predpono e-. Primeri 230 _ _ a E-knjiga   230 _ _ a E-slovar   230 _ _ a E-zbornik   230 _ _ a E-časopis   230 _ _ a E-članek   230 _ _ a E-podatkovna zbirka   DefaultHide

Naloge, vizija, poslanstvo in vrednote NUK

NUK, 24. januar ― Narodna in univerzitetna knjižnica je nacionalna knjižnica Republike Slovenije, katere temeljno poslanstvo je zbiranje in varovanje ter zagotavljanje uporabe nacionalne zbirke knjižničnega gradiva, strokovna podpora knjižnicam pri izvajanju javne službe in nacionalnemu bibliografskemu sistemu ter vključevanje v mednarodne knjižnične povezave. Knjižnica v skladu z zakonom o knjižničarstvu na podlagi posebne pogodbe med knjižnico in Univerzo v Ljubljani, v soglasju z ustanoviteljem, opravlja tudi funkcijo univerzitetne knjižnice Univerze v Ljubljani. Knjižnica na podlagi predpisov o varstvu kulturne dediščine skrbi za Plečnikovo in drugo dediščino, ki jo ima v uporabi ali jo poseduje, ter opravlja ustrezno arhivsko dejavnost.     [html] [/html] [html] FUNKCIJE IN NALOGE [/html] [accordions] [accordion active="0" title="NUK izvaja knjižnično dejavnost v okviru javne službe." different_values="0"] [html format="ckeditor" different_values="0"] Naša knjižnica zbira, obdeluje, hrani in posreduje knjižnično gradivo. Pri tem smo zavezani zagotavljanju dostopa do raznovrstnega knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij. Za iskanje gradiva in informacij izdelujemo različne knjižnične kataloge, podatkovne zbirke in druge informacijske vire, naši bibliotekarji pa posredujejo bibliografske in druge informacijske proizvode in storitve. Za dostop do gradiva, ki ga v knjižnici nimamo, sodelujemo v medknjižnični izposoji, preko katere tudi sami posredujemo svoje gradivo drugim knjižnicam. Izjemno pomembni so nam uporabniki, ki jih informacijsko opismenjujemo za samostojno uporabo informacijskih virov, hkrati pa tudi varujemo knjižnično gradivo, ki je kulturni spomenik. [/html] [/accordion] [accordion different_values="0" active="0" title="NUK je nacionalna knjižnica Republike Slovenije."] [html different_values="0" format="ckeditor"] Naša temeljna naloga je močno povezana na identiteto slovenskega naroda. V NUK zbiramo, obdelujemo, hranimo in posredujemo temelj

Naloge, vizija, poslanstvo in vrednote NUK

NUK, 24. januar ― Narodna in univerzitetna knjižnica je nacionalna knjižnica Republike Slovenije, katere temeljno poslanstvo je zbiranje in varovanje ter zagotavljanje uporabe nacionalne zbirke knjižničnega gradiva, strokovna podpora knjižnicam pri izvajanju javne službe in nacionalnemu bibliografskemu sistemu ter vključevanje v mednarodne knjižnične povezave. Knjižnica v skladu z zakonom o knjižničarstvu na podlagi posebne pogodbe med knjižnico in Univerzo v Ljubljani, v soglasju z ustanoviteljem, opravlja tudi funkcijo univerzitetne knjižnice Univerze v Ljubljani. Knjižnica na podlagi predpisov o varstvu kulturne dediščine skrbi za Plečnikovo in drugo dediščino, ki jo ima v uporabi ali jo poseduje, ter opravlja ustrezno arhivsko dejavnost.     [html] [/html] [html] FUNKCIJE IN NALOGE [/html] [accordions] [accordion active="0" title="NUK izvaja knjižnično dejavnost v okviru javne službe." different_values="0"] [html format="ckeditor" different_values="0"] Naša knjižnica zbira, obdeluje, hrani in posreduje knjižnično gradivo. Pri tem smo zavezani zagotavljanju dostopa do raznovrstnega knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij. Za iskanje gradiva in informacij izdelujemo različne knjižnične kataloge, podatkovne zbirke in druge informacijske vire, naši bibliotekarji pa posredujejo bibliografske in druge informacijske proizvode in storitve. Za dostop do gradiva, ki ga v knjižnici nimamo, sodelujemo v medknjižnični izposoji, preko katere tudi sami posredujemo svoje gradivo drugim knjižnicam. Izjemno pomembni so nam uporabniki, ki jih informacijsko opismenjujemo za samostojno uporabo informacijskih virov, hkrati pa tudi varujemo knjižnično gradivo, ki je kulturni spomenik. [/html] [/accordion] [accordion different_values="0" active="0" title="NUK je nacionalna knjižnica Republike Slovenije."] [html different_values="0" format="ckeditor"] Naša temeljna naloga je močno povezana na identiteto slovenskega naroda. V NUK zbiramo, obdelujemo, hranimo in posredujemo temelj

Spletna srečanja – kvalifikator

NUK, 21. januar ― sklep, sprejet na dopisni seji Komisije za katalogizacijo, ki je potekala med 18. in 23. 12. 2019 V normativnih točkah dostopa za spletna srečanja namesto kraja dogodka navedemo izraz »online«; kot kvalifikator ga navedemo tudi v primeru, ko je izraz za spletno srečanje že vključen v poimenovanju srečanja. V takih primerih zemljepisnih imen (npr. kraji, države ipd.) v normativni točki dostopa ne navajamo. Navodila za oblikovanje normativne točke dostopa v polju 210 v normativnem zapisu veljajo tudi za oblikovanje normativnih točk dostopa v poljih 710/711/712 v bibliografskem zapisu. Navodila za oblikovanje variantnih točk dostopa v poljih 410 v normativnem zapisu veljajo tudi za oblikovanje variantnih točk dostopa v poljih 910/911/912 in 916 v bibliografskem zapisu. Primer 1 Besedilo v bibliografskem viru: zbornik konference AIG'09, AIG'09 210 1 2 a Konferenca Avtomatizacija v industriji in gospodarstvu    d 6    f 2009    e online   410 1 2 a Konferenca AIG    d 6    f 2009    e online   410 1 2 a Konferenca AIG'09    f 2009    e Online   410 1 2 a AIG'09    f 2009    e online   410 1 2 a AIG    c konferenca    d 6    f 2009    e online   Primer 2 Besedilo v bibliografskem viru: Spletna konferenca Pojavi internacionalizacije v slovanskih jezikih 210 1 2 a Spletna konferenca Pojavi internacionalizacije v slovanskih jezikih    f 2009    e online   DefaultHide

Navajanje obsega in drugih značilnosti pri virih, dostopnih prek spleta

NUK, 20. januar ― sklep, sprejet na dopisni seji Komisije za katalogizacijo, ki je potekala med 18. in 23. 12. 2019 Obseg in druge značilnosti virov, dostopnih prek spleta, navedemo v polju 215. V podpolju 215a za oznako gradiva uporabimo izraz spletni vir. Navedemo tudi obseg in vrsto datoteke, kadar je to mogoče; podatek navedemo v okroglem oklepaju. Pri sestavnih delih izraz spletni vir izpustimo in navedemo le vrsto in obseg datoteke, kadar je to mogoče. Pri kontinuiranih virih navedemo samo izraz spletni vir in ne navajamo vrste in obsega datoteke. V podpolju 215c navedemo druge značilnosti vira, če je to pomembno za identifikacijo vira ali uporabnike kataloga, npr. prisotnost barv, fotografij, zemljevidov, zvoka ipd. Podpolja 215d pri virih, dostopnih prek spleta, ne izpolnjujemo. Primeri 215 _ _ a 1 spletni vir (1 datoteka PDF (XI, 75 str.))   c ilustr., zvd.     Op.:  Besedilna datoteka v PDF. Navedli smo številčene strani.   215 _ _ a 1 spletni vir (1 datoteka PDF ([54] str.))   c ilustr.     Op.:  Besedilna datoteka v PDF. Številčenja ni, a smo ga ugotovili s pomočjo sistemskega podatka o straneh PDF, število strani smo navedli v oglatem oklepaju.   215 _ _ a 1 spletni vir (1 datoteka ePUB)   c ilustr.     Op.:  Besedilna datoteka v formatu ePUB.   215 _ _ a 1 spletni vir (1 videodatoteka (24 min, 12 sek))   c barve, zvok   215 _ _ a 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (17 min, 10 sek))   215 _ _ a 1 spletni vir (3 partiture)   215 _ _ a 1 spletni vir (36 fotografij)   215 _ _ a 1 spletni vir (1 programska datoteka)   215 _ _ a 1 spletni vir      Op.: Spletna stran konference. Obsega in vrste datoteke ne navajamo.

Navajanje obsega in drugih značilnosti pri virih, dostopnih prek spleta

NUK, 20. januar ― sklep, sprejet na dopisni seji Komisije za katalogizacijo, ki je potekala med 18. in 23. 12. 2019 Obseg in druge značilnosti virov, dostopnih prek spleta, navedemo v polju 215. V podpolju 215a pri vseh virih, dostopnih prek spleta, za oznako gradiva uporabimo izraz spletni vir. Pri zaključenih virih navedemo tudi obseg in vrsto datoteke, kadar je to mogoče; podatek navedemo v okroglem oklepaju. V podpolju 215c navedemo druge značilnosti vira, če je to pomembno za identifikacijo vira ali uporabnike kataloga, npr. prisotnost barv, fotografij, zemljevidov, zvoka ipd. Podpolja 215d pri virih, dostopnih prek spleta, ne izpolnjujemo. Primeri 210 _ _ a 1 Spletni vir (1 datoteka PDF (XI, 75 str.))   c ilustr., zvd.      Op.:  Besedilna datoteka v PDF. Navedli smo številčene strani.   210 _ _ a 1 Spletni vir (1 datoteka PDF (XI, ([54] str.))   c ilustr.      Op.:  Besedilna datoteka v PDF. Številčenja ni, a smo ga ugotovili s pomočjo sistemskega podatka o straneh PDF, število strani smo navedli v oglatem oklepaju.   210 _ _ a 1 Spletni vir (1 datoteka ePUB (534 str.))   c ilustr.      Op.:  Besedilna datoteka v formatu ePUB.   210 _ _ a 1 Spletni vir (1 videodatoteka (24 min, 12 sek))   c barve, zvok   210 _ _ a 1 spletni vir(1 zvočna datoteka (17 min, 10 sek))   210 _ _ a 1 spletni vir (3 partiture)   210 _ _ a 1 spletni vir (36 fotografij)   210 _ _ a 1 spletni vir (1 programska datoteka)   210 _ _ a 1 Spletni vir      Op.:  Spletno mesto za konferenco. Obsega in vrste datoteke nismo mogli navesti.   Če želimo poudariti, da gre za pretočno vsebino, lahko ta podatek dodamo : 210 _ _ a 1 sple

Navajanje obsega in drugih značilnosti pri virih, dostopnih prek spleta

NUK, 20. januar ― sklep, sprejet na dopisni seji Komisije za katalogizacijo, ki je potekala med 18. in 23. 12. 2019 Obseg in druge značilnosti virov, dostopnih prek spleta, navedemo v polju 215. V podpolju 215a pri vseh virih, dostopnih prek spleta, za oznako gradiva uporabimo izraz spletni vir. Pri zaključenih virih navedemo tudi obseg in vrsto datoteke, kadar je to mogoče; podatek navedemo v okroglem oklepaju. V podpolju 215c navedemo druge značilnosti vira, če je to pomembno za identifikacijo vira ali uporabnike kataloga, npr. prisotnost barv, fotografij, zemljevidov, zvoka ipd. Podpolja 215d pri virih, dostopnih prek spleta, ne izpolnjujemo. Primeri 210 _ _ a 1 Spletni vir (1 datoteka PDF (XI, 75 str.))   c ilustr., zvd.      Op.:  Besedilna datoteka v PDF. Navedli smo številčene strani.   210 _ _ a 1 Spletni vir (1 datoteka PDF (XI, ([54] str.))   c ilustr.      Op.:  Besedilna datoteka v PDF. Številčenja ni, a smo ga ugotovili s pomočjo sistemskega podatka o straneh PDF, število strani smo navedli v oglatem oklepaju.   210 _ _ a 1 Spletni vir (1 datoteka ePUB (534 str.))   c ilustr.      Op.:  Besedilna datoteka v formatu ePUB.   210 _ _ a 1 Spletni vir (1 videodatoteka (24 min, 12 sek))   c barve, zvok   210 _ _ a 1 spletni vir(1 zvočna datoteka (17 min, 10 sek))   210 _ _ a 1 spletni vir (3 partiture)   210 _ _ a 1 spletni vir (36 fotografij)   210 _ _ a 1 spletni vir (1 programska datoteka)   210 _ _ a 1 Spletni vir      Op.:  Spletno mesto za konferenco. Obsega in vrste datoteke nismo mogli navesti.   Če želimo poudariti, da gre za pretočno vsebino, lahko ta podatek dodamo : 210 _ _ a 1 sple

Normativna točka dostopa in variantna točka dostopa za poimenovana srečanja brez generičnega izraza za srečanje

NUK, 20. januar ― sklep, sprejet na dopisni seji Komisije za katalogizacijo, ki je potekala med 18. in 23. 12. 2019 Normativne in variantne točke dostopa oblikujemo tudi za srečanja, ki so prepoznavna po svojem imenu in ne vsebujejo generičnega izraza za srečanje (sestanek, posvetovanje, konferenca, prireditev, festival ipd.). Navodila za oblikovanje normativne točke dostopa v polju 210 v normativnem zapisu veljajo tudi za oblikovanje normativnih točk dostopa v poljih 710/711/712 v bibliografskem zapisu. Navodila za oblikovanje variantnih točk dostopa v poljih 410 v normativnem zapisu veljajo tudi za oblikovanje variantnih točk dostopa v poljih 910/911/912 in 916 v bibliografskem zapisu. Primer 1 Besedilo v bibliografskem viru: 45. Skok čez kožo, 8. april 2017, Grand Hotel Union, Ljubljana 210 1 2 a Skok čez kožo   c prireditev   d 45    f 2017    e Ljubljana      Op.:  Normativna točka dostopa je oblikovana iz imena, ki ne vsebuje izraza za srečanje. Vrsto točke dostopa pojasnjuje kvalifikator v podpolju c.   Primer 2 Besedilo v bibliografskem viru: Electronic Materials and Applications 2015, January 21-23, 2015 Orlando, FL;  »… EMA 2015 is the sixth in a series of annual international meetings …« → uvod 210 1 2 a Electronic Materials and Applications    c konferenca    d 6    f 2015    e Orlando   410 1 2 a EMA    c konferenca    d 6    f 2015    e Orlando   410 1 2 a EMA 2015    f 2015    e Orlando      Op.: Za normativno točko dostopa je izbrana izpisana oblika imena. V normativni točki dostopa in variantni točki dostopa za ime, ki ne vsebuje izraza za srečanje, vrsto točke dostopa pojasnjuje kvalifikator v podpolju c. V variantni točk

Normativna točka dostopa in variantna točka dostopa za poimenovana srečanja brez generičnega izraza za srečanje

NUK, 20. januar ― sklep, sprejet na dopisni seji Komisije za katalogizacijo, ki je potekala med 18. in 23. 12. 2019 Normativne in variantne točke dostopa oblikujemo tudi za srečanja, ki so prepoznavna po svojem imenu in ne vsebujejo generičnega izraza za srečanje (sestanek, posvetovanje, konferenca, prireditev, festival ipd.). Navodila za oblikovanje normativne točke dostopa v polju 210 v normativnem zapisu veljajo tudi za oblikovanje normativnih točk dostopa v poljih 710/711/712 v bibliografskem zapisu. Navodila za oblikovanje variantnih točk dostopa v poljih 410 v normativnem zapisu veljajo tudi za oblikovanje variantnih točk dostopa v poljih 910/911/912 in 916 v bibliografskem zapisu. Primer 1 Besedilo v bibliografskem viru: 45. Skok čez kožo, 8. april 2017, Grand Hotel Union, Ljubljana 210 1 2 a Skok čez kožo   c prireditev   d 45    f 2017    e Ljubljana      Op.:  Normativna točka dostopa je oblikovana iz imena, ki ne vsebuje izraza za srečanje. Vrsto točke dostopa pojasnjuje kvalifikator v podpolju c.   Primer 2 Besedilo v bibliografskem viru: Electronic Materials and Applications 2015, January 21-23, 2015 Orlando, FL;  »… EMA 2015 is the sixth in a series of annual international meetings …« → uvod 210 1 2 a Electronic Materials and Applications    c konferenca    d 6    f 2015    e Orlando   410 1 2 a EMA    c konferenca    d 6    f 2015    e Orlando   410 1 2 a EMA 2015    f 2015    e Orlando      Op.: Za normativno točko dostopa je izbrana izpisana oblika imena. V normativni točki dostopa in variantni točki dostopa za ime, ki ne vsebuje izraza za srečanje, vrsto točke dostopa pojasnjuje kvalifikator v podpolju c. V variantni točk
še novic