E-knjige na portalu Biblos

NUK, 20. marec ― obišči Biblos Biblos je namenjen knjižnični izposoji in nakupu izvirnih slovenskih leposlovnih in strokovnih del ter del prevedenih v slovenski jezik. Člani Narodne in univerzitetne knjižnice imajo dostop do osnovnega nabora starejšega slovenskega leposlovja in razširjenega nabora strokovnih publikacij z različnih področij. Trenutno je članom NUK na voljo več kot 700 naslovov e-knjig. Seznam strokovnih e-knjig bomo širili glede na vsebine, ki bodo na razpolago v biblosu in povpraševanjem uporabnikov. Za prijavo v biblos potrebujete številko članske izkaznice NUK in geslo, ki je isto kot za izposojo v našem katalogu in prijavo v Mojo knjižnico (COBISS). Podrobnosti o izposoji elektronskih knjig so dosegljive na naslednji povezavi http://www.biblos.si/lib/kako-deluje. Images: 

Storitve knjižnice v času pandemije

NUK, 19. marec ― Čeprav so prostori knjižnice zaprti za uporabnike, so vam še vedno na voljo številne storitve. Nudenje informacij Informacije vam ponujamo od ponedeljka do petka, med 8.00 in 18.00 na telefonski številki 01/2001 205 ali po e-pošti. Vprašanje lahko zastavite tudi preko spletnega obrazca. Dostop do knjižničnega gradiva v digitalni obliki Gradivo lahko najdete na naslednjih povezavah: Digitalna knjižnica Slovenije ponuja prost in brezplačen dostop do raznovrstnih digitalnih vsebin s področja znanosti, umetnosti in kulture: knjig, revij, rokopisov, slikovnega gradiva, zemljevidov in drugih digitaliziranih gradiv. Vsebine v javni domeni so dostopne vsem, članstvo v knjižnici ali prijava nista potrebna Portal Biblos ima zbirko e-knjig in e-revij v slovenskem jeziku. Gradivo lahko kupite, člani NUK ali slovenskih splošnih knjižnic pa si ga lahko tudi izposodite Mrežnik je portal informacijskih virov, na katerem lahko kot člani NUK dostopate do bogatih zbirk elektronskih člankov in revij, izposodite pa si lahko tudi e-knjige (približno 200.000 knjig). V njej najdete denimo Pressreader (dnevno časopisje z vsega sveta), Encyclopedia Britannica (za učenje na domu) in SAGE knowledge (enciklopedije s pomočjo zdravja, javnega zdravstva, psihologije ipd.) ter druge baze gradiv in informacij. Portal Kamra zbira digitalne vsebine o lokalnem okolju v slovenskem jeziku; vsebine so dostopne vsem, članstvo v knjižnici ali prijava nista potrebna Dostop do knjižničnega gradiva v fizični obliki Izposoja in vračilo gradiva do preklica ne bosta mogoča. Gradivo lahko naročite oziroma rezervirate, a ga boste prejeli šele, ko bomo ponovno odprti za uporabnike. Uporabnikom, ki imate na dom izposojeno gradivo (tudi medknjižnično), smo rok izposoje podaljšali za dodatnih 30 dni. V primeru, da bo NUK zaprt dalj časa, vam bomo rok izposoje gradiva ponovno podaljšali. Izposojeno gradivo boste vrnili, ko bo knjižnica ponovno odprla svoja vrata. Podatke o izposojenem gra

Storitve knjižnice v času epidemije

NUK, 19. marec ― Čeprav so prostori knjižnice zaprti za uporabnike, so vam še vedno na voljo številne storitve. Nudenje informacij Informacije vam ponujamo od ponedeljka do petka, med 8.00 in 18.00 na telefonski številki + 386 1 2001 205 ali na naslovu info@nuk.uni-lj.si. Vprašanje lahko zastavite tudi preko spletnega obrazca. Dostop do knjižničnega gradiva v digitalni obliki Gradivo lahko najdete na naslednjih povezavah: Digitalna knjižnica Slovenije ponuja prost in brezplačen dostop do raznovrstnih digitalnih vsebin s področja znanosti, umetnosti in kulture: knjig, revij, rokopisov, slikovnega gradiva, zemljevidov in drugih digitaliziranih gradiv. Vsebine v javni domeni so dostopne vsem, članstvo v knjižnici ali prijava nista potrebna. Portal Biblos ima zbirko e-knjig in e-revij v slovenskem jeziku. Gradivo lahko kupite, člani NUK ali slovenskih splošnih knjižnic pa si ga lahko tudi izposodite. Mrežnik je portal informacijskih virov, na katerem lahko dostopate do bogatih zbirk elektronskih člankov in revij, kot so Pressreader (dnevno časopisje z vsega sveta), Encyclopedia Britannica (za učenje na domu) in SAGE knowledge (enciklopedije s področja zdravja, javnega zdravstva, psihologije ipd.) ter druge baze gradiv in informacij. Izposodite si lahko tudi okoli 200.000 e-knjig. Portal Kamra zbira digitalne vsebine o lokalnem okolju v slovenskem jeziku; vsebine so dostopne vsem, članstvo v knjižnici ali prijava nista potrebna. Dostop do knjižničnega gradiva v fizični obliki Izposoja in vračilo gradiva do preklica ne bosta mogoča. Gradivo lahko naročite oziroma rezervirate, a ga boste prejeli šele, ko bomo ponovno odprti za uporabnike. Uporabnikom, ki imate na dom izposojeno gradivo (tudi medknjižnično), smo rok izposoje podaljšali za dodatnih 30 dni. V primeru, da bo NUK zaprt dalj časa, vam bomo rok izposoje gradiva ponovno podaljšali. Izposojeno gradivo boste vrnili, ko bo knjižnica ponovno odprla svoja vrata. Podatke o izposojenem gradivu lahko prever

Cankarjevo vesolje

NUK, 18. marec ― Cankarjevo vesolje Cankarjevo vesolje je učni vir, ki s sodobnim prikazom digitalno dostopnih virov kulturne dediščine ponuja celovit vpogled v življenje, delo in čas Ivana Cankarja. Namenjen je podpori učnemu procesu. Pilotni projekt je nastal v sodelovanju z Osnovno šolo Kašelj, Gimnazijo Vič in Oddelkom za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. RaziskovalciUporabniki Images: 

Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si

NUK, 17. marec ― Digitalna knjižnica Slovenije – dLib.si zagotavlja dostop do raznovrstnih digitalnih vsebin s področja znanosti, umetnosti in kulture. Kot spletni informacijski vir predstavlja bistven sestavni del sodobne infrastrukture izobraževalnega in znanstvenoraziskovalnega procesa ter enega od temeljev razvoja informacijske družbe. Poleg tega zagotavlja trajno ohranjanje slovenske pisne kulturne dediščine v digitalni obliki in s tem skrbi, da bodo digitalne vsebine preteklosti in sedanjosti dostopne tudi prihodnjim rodovom.   Digitalna knjižnica Slovenije ponuja prost in brezplačen dostop do: knjig, revij, rokopisov, slikovnega gradiva, zemljevidov in drugih digitaliziranih gradiv. Vsebine v javni domeni so dostopne vsem, članstvo v knjižnici ali prijava nista potrebna.     Portal dLib.si vsebuje digitalizirano in izvorno digitalni gradivo. Digitalizirano gradivo je zaradi upoštevanja avtorskopravne zakonodaje v večji meri starejše (izpred leta 1945). Zajema veliko število knjig, časopisov in časnikov, fotografij, rokopisov, notnega gradiva in drugih kulturnih zakladov, ki jih hranijo slovenske knjižnice. Izvorno digitalno gradivo zajema veliko število sodobnih naslovov predvsem znanstvenih, pa tudi drugih serijskih publikacij. Vedno večji delež gradiva predstavljajo tudi sodobne elektronske knjige slovenskih založnikov. DLib.si je nepogrešljivo orodje pri izobraževalnem in znanstvenoraziskovalnem delu ter vseživljenjskem učenju. Potencialna uporaba vsebin na portalu je resnično široka: študij, raziskovanje, pouk, predstavitvene dejavnosti, ustvarjanje, zabava. Za razvoj in vzdrževanje portala skrbi Narodna in univerzitetna knjižnica, ki nanj prispeva tudi večji del gradiva. S svojim gradivom pri gradnji digitalne knjižnice sodelujejo številni partnerji NUK – digitalizirano gradivo prispevajo predvsem slovenske knjižnice in druge dediščinske ustanove, izvorno digitalne vsebine pa predvsem založniki, avtorji in Javna agencija RS za raziskovalno dejavno

Uporabniki s posebnimi potrebami

NUK, 16. marec ― Uporabniki s posebnimi potrebami ste pri vpisu v knjižnico oproščeni plačila članarine. Po dogovoru vam lahko: nudimo brezplačno pomoč ob obisku knjižničnih prostorov in prireditev v knjižnici, organiziramo skupinski ali individualni ogled knjižnice, vašim željam prilagodimo izposojevalni rok, v prostorih NUK ali v vašem društvu predstavimo knjižnične storitve oziroma izvedemo katerega od tečajev iskanja po informacijskih virih. Zaposleni v NUK se na potrebe vseh uporabnikov odzivamo individualno, kar pomeni, da rešitve za težave, vprašanja uporabnikov, začnemo iskati takoj ko te nastanejo. Pripravljeni smo vas torej poslušati in skušamo odpravljati vse ovire, katere osebam s posebnimi potrebami otežujejo dostop do knjižničnih storitev in gradiva. Vaše predloge za izboljšave sprejemamo na elektronski naslov damjana.vovk@nuk.uni-lj.si.   Dostop do knjižnice Za gibalno ovirane in slabovidne obiskovalce ima knjižnica urejen prilagojen dostop. V NUK lahko vstopite skozi poseben vhod z Vegove ulice, skozi steklena vrata Časopisne čitalnice. Slabovidnim obiskovalcem priporočamo, da vedno uporabljajo vhod z Vegove ulice, saj so vstopni prostori glavnega vhoda dokaj temni. Prosimo vas, da z zvoncem, ki se nahaja ob steklenih vratih, opozorite na svoj prihod. Obisk lahko predhodno najavite po telefonu (01) 2001 209. Parkirnega prostora za invalide vam žal ne moremo ponuditi, parkiranje je možno na bližnjih parkiriščih (Parkirna hiša Kongresni trg in parkirišče NUK).   Dostop do knjižničnih prostorov Zaradi velikega števila in razgibanosti prostorov v zgradbi vam priporočamo, da za pomoč pri dostopu do dvigala, stopnišč in prostorov vprašate varnostnika oziroma knjižnično osebje. Gibalno ovirani obiskovalci lahko z dvigalom dostopate do vseh uporabniških prostorov, izjema je le Glasbena zbirka. Za dostop do kletnih prostorov (prostor za skupinsko učenje, Reprocenter, Plečnikov hodnik, Kavarna NUK) se obrnite na informatorja v Časopi

Predstavitev slikanice Rožmanova Lenčica

NUK, 10. marec ― Pravljica o Rožmanovi Lenčici Josipina Urbančič Turnograjska (1833-1854) je prva slovenska pesnica, pisateljica, skladateljica, pianistka in tudi prva slovenska pravljičarka. S pravljico Rožmanova Lenčica je zaznamovala slovenski in evropski pravljični prostor, saj gre za prvi tovrstni motiv o deklici junakinji pri nas. Tako je želela z izborom motivov kot s samo junakinjo (deklico-vojakinjo) nakazati, da je tovrstna tematika zelo zaželena tudi v slovenski pravljični klasiki in da je njena naloga slediti svojemu poslanstvu in ljubezni do domovine. Po mnenju prof. dr. Milene Mileve Blažić so se z objavo sledeče pravljice slovenske pravljičarke »uradno« sinhrono vključile v evropske tokove ženskega pravljičarstva. Rožmanova Lenčica ima v mednarodnem indeksu pravljic številko ATU 514 sprememba spola (ang. the shift of sex), znano pod imeni motiv junaško/preoblečene/vojaške deklice. Josipina Urbančič je tako leta 1852 z Rožmanovo Lenčico bralcu ponudila posebno pravljico za vse generacije, z globokim sporočilom o duhovnem svetu vsakega posameznika in njegovi vlogi ter poslanstvu v družbi. V ospredju dogajanja je deklica, ki na božični večer vliva svinec v vodi, da bi zagledala prstan, saj bi ji ta napovedal poroko v novem letu. Kmalu zatem spozna fanta, a se odloči, da bo pomagala ostarelemu očetu, ki nima moškega potomca, da bi odšel v vojsko in se boril proti Turkom. Zato odide Lenčica sama namesto očeta v vojsko, brani domovino in njene vrednote ter se na koncu za nagrado lahko vrne kot zmagovalka domov, kjer se na Blejskem otoku poroči s svojim izvoljencem Pavlom. Predstavitev  v NUK Predstavitev bo v torek, 7. aprila 2020 ob 12. uri v čitalnici Rokopisne zbirke v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani. PRESTAVLJENO NA SEPTEMBER 2020! Sodelovale bodo avtorica redna profesorica na Pedagoški fakulteti dr. Milena Mileva Blažič, ddr. Mira Delavec Tauhami, ilustratorka Jelka Godec Schmidt, oblikovalka slikanice in ostalih knjig o Jos

Mrežnik

NUK, 9. marec ― Mrežnik je portal več kot 200 izbranih elektronskih informacijskih virov, ki so namenjeni iskanju znanstvene, strokovne in študijske literature. Prosto in odprto dostopni viri so na voljo vsem obiskovalcem portala, licenčni pa izven prostorov knjižnic (prek oddaljenega dostopa) le članom knjižnic Univerze v Ljubljani, CTK in NUK po predhodni prijavi. Nekateri licenčni viri so na omenjeni način dostopni le študentom in osebju UL. Viri, do katerih je možen oddaljen dostop in pogoji dostopa, so zbrani na posebnem seznamu. Oddaljen dostop Oddaljen dostop omogoča uporabo naročniških virov tudi z lokacij izven knjižnic. Če prvič na tak način dostopate do virov, si za začetek poglejte navodila za oddaljeni dostop do informacijskih virov. Viri, do katerih je možen oddaljen dostop, so zbrani na posebnem seznamu. Obišči Mrežnik Raziskovalci Images: 

Podatki o srečanjih v bibliografskem opisu

NUK, 9. marec ― sklep, sprejet na 22. seji Komisije za katalogizacijo (6. 3. 2020) Podatke o srečanjih v bibliografskem opisu navajamo kot naslov ali dodatek k naslovu. V navedbah odgovornosti navajamo le osebe in združenja (organizacije, inštitucije, društva ipd.), ki so sodelovala pri nastanku bibliografskega vira. Kadar je v glavnem viru podatkov naveden podatek o srečanju ali podatek o temi srečanja, ta podatek izberemo za naslov. Kadar sta v glavnem viru podatkov navedena tako podatek o srečanju kot podatek o temi srečanja, za naslov izberemo enega od teh podatkov. Pri izboru ima prednost grafično poudarjen podatek. Če nobeden od teh podatkov ni grafično poudarjen, za naslov izberemo prvega od obeh. Neizbran podatek navedemo kot dodatek k naslovu. Kadar je tema srečanja navedena kot samostojen dodatek k naslovu, jo zapišemo z veliko začetnico. Druge dodatke k naslovu navedemo po vrstnem redu s predloge ali v drugem logičnem zaporedju. Datum in kraj srečanja, ki na predlogi nista povezana z drugim podatkom, v bibliografskem opisu navedemo kot samostojen dodatek k naslovu. Datum in kraj srečanja, ki sta v viru podatkov navedena kot dva ločena podatka, v bibliografskem opisu navedemo kot en samostojen dodatek k naslovu. Primer 1 Besedilo v glavnem viru podatkov: Slovensko društvo za reproduktivno medicino; KO za reprodukcijo, Ginekološka klinika UKC Ljubljana; Klinika za ginekologijo in perinatologijo, UKC Maribor; IX. spominski sestanek akad. prof. dr. Lidije Andolšek-Jeras; Kirurško zdravljenje neplodnosti; Ljubljana; 29. november 2013; Zbornik 200 1 _ a Kirurško zdravljenje neplodnosti    e IX. spominski sestanek akad. prof. dr. Lidije Andolšek-Jeras    e Ljubljana, 29. november 2013    e zbornik    f [urednika Andrej Vogler, Eda Vrtačnik Bokal]      Op.:  Za naslov je izbran grafično izpostavljen podatek. Ime posvetovanja, ki je v viru navedeno nad naslovom, je zapisano ko

EODOPEN - vaš predlog za digitalizacijo gradiva

NUK, 8. marec ― Vaš predlog za digitalizacijo gradiva V okviru projekta EODOPEN želimo ustvariti 15 000 enot digitalno dostopnega gradiva iz 20. in 21. stoletja. Gradivo želimo uporabnikom ponuditi v različnih formatih in zagotoviti dostopnost gradiva tudi uporabnikom mobilnih naprav ter slepim in slabovidnim osebam. Če bi želeli publikacijo, ki v digitalizirani obliki v katalogu NUK še ni na voljo, vnesite podatke o gradivu v spodnji obrazec. Vaš predlog bomo obravnavali v dogovoru z nosilci avtorskih pravic za navedeno delo. O možnosti digitalizacije predlaganega gradiva vas bomo obvestili na navedeni elektronski naslov.   Avtor Naslov * Založba ISBN/ISSN COBISS-ID Strokovno področje Opombe Ime in Priimek * Vaš elektronski naslov * S klikom na gumb »Pošlji« soglašam, da Narodna in univerzitetna knjižnica posredovane osebne podatke zbira in obdeluje z namenom obveščanja o izvedeni digitalizaciji predlaganega gradiva. Privolitev lahko kadarkoli prekličete s sporočilom na elektronski naslov nuk@nuk.uni-lj.si.

Prijava na dogodek Objavljam, torej sem v NUK 2020

NUK, 4. marec ― Ime in Priimek * E-naslov * S klikom na gumb »Pošlji« soglašam, da Narodna in univerzitetna knjižnica posredovane osebne podatke zbira in obdeluje z namenom obveščanja o dogodku Objavljam, torej sem v NUK. Privolitev lahko kadarkoli prekličete s sporočilom na elektronski naslov nuk@nuk.uni-lj.si.s.

EODOPEN - vaš predlog za nakup gradiva

NUK, 28. februar ― Vaš predlog za digitalizacijo gradiva V okviru projekta EODOPEN želimo ustvariti 15 000 enot digitalno dostopnega gradiva iz 20. in 21. stoletja. Gradivo želimo uporabnikom ponuditi v različnih formatih in zagotoviti dostopnost gradiva tudi uporabnikom mobilnih naprav ter slepim in slabovidnim osebam. Če bi želeli publikacijo, ki v digitalizirani obliki v katalogu NUK še ni na voljo, vnesite podatke o gradivu v spodnji obrazec. Vaš predlog bomo obravnavali v dogovoru z nosilci avtorskih pravic za navedeno delo. O možnosti digitalizacije predlaganega gradiva vas bomo obvestili na navedeni elektronski naslov.   Avtor * Naslov * Založba * ISBN/ISSN * COBISS-ID Strokovno področje Opombe Ime in Priimek * Vaš elektronski naslov *

Mednarodna znanstvena konferenca: Kraji, prostori in tiskarne: odtisi regionalnih identitet

NUK, 28. februar ―     Vabilo k udeležbi na mednarodni znanstveni konferenci Places, spaces and the printing press: imprinting regional identities Kraji, prostori in tiskarne: odtisi regionalnih identitet 6. oktober9. oktober 2020 Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana, Slovenija »Kraj« je stvarna entiteta, povezana s posebnimi lokacijami – geografskimi ali arhitekturnimi, kjer potekajo vsakovrstne dejavnosti. Po drugi strani je pojem »prostora« abstrakten; lahko je intelektualno, kulturno in eksperimentalno okolje, v katerem se zbirajo in povezujejo posamezniki ali skupine. Kljub temu, da sta prostor in kraj zelo pomembna za razvoj sleherne obrti, sta oba koncepta v povezavi s tiskarsko in založniško produkcijo nemalokrat prezrta. Kraj in prostor sta pomembna dejavnika razvoja lokalne tiskarske estetike: sta pomembna dejavnika pri določanju lokalnih tiskarskih praks in pri razvoju obrtnih posebnosti, ključna za sodelovanje tiskarstva z drugimi industrijami, temeljna za povezovanje ljudi, ki delujejo v panogi in izven nje, ter osrednjega pomena za prenos znanja, materialov in tehnik, ki narekujejo tehnološki napredek. Z namenom razmisleka o vplivih tiskarskih krajev in prostorov na razvoj tiskarstva, založništva in tiskov organiziramo konferenco, ki bo širše zajela tudi pomen tiska pri oblikovanju lastnega prostora obrti in pri soustvarjanju regionalne identitete okolja. Na konferenci bomo obravnavali estetski, kulturni in oblikovni vidik regionalnega tiskarstva, trgovino, distribucijo in tehnologijo tiska, kot tudi družbene in gospodarske kontekste regionalnega tiska. Konferenca je namenjena razpravam o tiskarstvu po vseh regijah in vseh obdobjih ter za vse vrste gradiva: tako za monografije in periodiko kot tudi za drobne tiske. Oddaja prispevkov K oddaji prispevkov vabimo raziskovalce zgodovine knjige, tiskarstva in tiskarske kulture; kulturne, sociološke in gospodarske zgodovinarje, bibliografe, bibliotekarje, konservatorje, bibliofile in zbiratelje; t
še novic