The Drava River

The Drava River

UKM, 8. avgust ― Lóczy, Dénes (ur.) Monografija predstavlja reko Dravo in okoljska vprašanja, ki se nanašajo na na njeno porečje in poplavno ravnico. Opisuje različne antropogene vplive (regulacija reke, jezov, nasipov itd.) in spremembe hidrološkega režima, prenašanja usedlin ter biotsko raznovrstnost reke. Čezmejna narava reke je pooudarjena tudi z mednarodno ekipo avtorjev (zastopajo vse države,ki jih reka prečka: Avstrijo, Slovenijo, Hrvaško in Madžarsko). Knjiga je ponazorjena z zemljevidi, preseki, diagrami in fotografijami. Tako je bralcu na voljo celostna podoba te,do zdaj, malo raziskane evropske reke.                                             COBISS ID 43575341 Geografija Založba:  Springer Letnica:  2019 Področje:  Geografija srednje Evrope
Translation and /und Migration, prevajanje in migracije

Translation and /und Migration, prevajanje in migracije

UKM, 31. julij ― A. Gruntar Jermol, M. Schlamberger Brezar, V. Kučiš (ur.) Pričujoča monografija je zbirka člankov, ki se vsi na tak ali drugačen način posvečajo danes zelo aktualni temi migracij. Zbirka obsega enajst angleških in tri nemške prispevke, ki tematiko obravnavajo z različnih vidikov – denimo z vidika migracij in manjšin na primeru slovenskih izseljencev v ZDA in Kanadi, v katerem avtorica ugotavlja, v kolikšni meri so se različne generacije izseljencev uspele vključiti v ameriško in kanadsko družbo, ali pa z vidika jezikovne politike madžarske narodne skupnosti v narodnostno mešanem Prekmurju.   Vir: Emka.si   COBISS.SI-ID 299629056 Prevodoslovje Založba:  Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani Letnica:  2019
Od jezika k filozofiji in nazaj

Od jezika k filozofiji in nazaj

UKM, 31. julij ― Bojan Borstner, Tomaž Onič, Simon Zupan (ur.) Knjiga je posvečena red. prof. za angleško jezikoslovje Filozofske fakultete UM Dunji Jutronić in prinaša prispevke iz področij anglistike in amerikanistike, filozofije ter prevajalstva. Delo je rezultat sodelovanja Oddelka za anglistiko in amerikanistiko, Oddelka za filozofijo ter Oddelka za prevodoslovje FF MB.   COBISS ID=96696065 Jezikoslovje Založba:  Univerzitetna založba Univerze v Mariboru Letnica:  2019 Področje:  Jezikoslovje
Robin

Robin

UKM, 20. junij ― Itzkoff, Dave Cobiss ID= 96802049   Biografije Založba:  PAN Letnica:  2018 Področje:  Biografika
Augmented and virtual reality in libraries

Augmented and virtual reality in libraries

UKM, 11. junij ― edited by Jolanda-Pieta van Arnhem, Christine Elliott, Marie Knjiga, ki za razumevanje virtualne in obogatene resničnosti ne potrebuje pretiranega računalniškega znanja in je primerna za zaposlene v knjižnicah, muzejih in arhivih.  COBISS.SI ID  96674561 Založba:  Rowman & Littlefield Letnica:  2018 Področje:  bibliotekarstvo
New solutions for cybersecurity

New solutions for cybersecurity

UKM, 23. maj ― Shrobe, Howard Internetni napadi, kršitve osebnih podatkov in vprašanja zasebnosti jasno kažejo na neustreznost obstoječih metod kibernetske varnosti in potrebo po razvoju novih in boljših metod.  COBISS ID= 96717057 Spletna varnost Založba:  MIT Press Letnica:  2017 Področje:  Računalništvo
Protecting children online? : cyberbullying policies of social media companies

Protecting children online? : cyberbullying policies of social media companies

UKM, 15. maj ― Tijana Milošević   V tej knjigi Tijana Milošević preučuje učinkovitost prizadevanj socialnih medijev, vključno s Facebookom, Twitterjem, YouTubeom, Snapchatom in Instagramom, pri obvladovanju spletnih nadlegovanj in trpinčenju mladih uporabnikov. Miloševićeva analiza varnostno oz. varovalno politiko štirinajstih velikih družbenih medijev. Preučevanje temelji na intervjujih s predstavniki podjetij in strokovnjaki za e-varnost.  Spletna varnost Založba:  MIT Press Letnica:  2017 Področje:  Računalništvo
Computational intelligence in sport

Computational intelligence in sport

UKM, 2. april ― Fister, Iztok Fister, Iztok, ml. Fister, Dušan V knjigi so predstavljene novejše raziskave algoritmov računalniške inteligence (CI) na področju športa. Govora je o zdravstvenih težavah informacijske družbe, ki so posledica  spremenjenega načina življenja ter o načinih kako z uporabo umetne inteligence te težave nadzorovati in preprečevati.   COBISS ID=22022422 Umetna inteligenca Založba:  Springer Letnica:  2019 Področje:  Računalništvo
Cyberspace and cybersecurity

Cyberspace and cybersecurity

UKM, 2. april ― Kostopoulos, George K. Vsebina obravnava izgradnjo varnega podjetja, blokiranje vdorov, etična in pravna vprašanja ter neprekinjenost poslovanja. Vključuje teme, kot so kibernetska tveganja v mobilni telefoniji, steganografija, kibernetska varnost kot dodana vrednost, zaščita pred odkritjem, pregled nedavnih spletnih zakonov, nove vrste kibernetske kriminalitete ter nova poglavja o upravljanju digitalnih valut in ključev šifriranja. COBISS ID= 4721096 Kibernetska varnost Založba:  CRC Press, Taylor & Francis Group Letnica:  2019 Področje:  Računalništvo
Večjezično zdravje: komunikacijske strategije in večkulturni stiki s tujejezičnimi bolniki v slovenskem zdravstvenem prostoru

Večjezično zdravje: komunikacijske strategije in večkulturni stiki s tujejezičnimi bolniki v slovenskem zdravstvenem prostoru

UKM, 27. marec ― Nike K. Pokorn in Uršula Lipovec Čebron Učinkovita komunikacija med bolnikom in zdravnikom je osnova za uspešno zdravljenje in preprečevanje bolezni, vendar pa je ta pogosto otežkočena. Eden izmed najpogostejših razlogov za nezmožnost vzpostavitve komunikacije in nastanek komunikacijskih šumov med uporabniki in ponudniki zdravstvenih storitev je nepoznavanje oziroma slabo znanje jezika, ki ga uporablja zdravstveno osebje ali uporabniki zdravstvenih storitev. VIR: EMKA     COBISS ID=298323968 Uporabno jezikoslovje Založba:  Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani Letnica:  2019 Področje:  Jezikoslovje
še novic