Dedek Mraz z InterKelpcem

Asociacija, 4. december ― Asociacija, Bunker Ljubljana, Plesni Teater Ljubljana in Gledališče Glej vabimo otroke ustvarjalcev v kulturniških nevladnih organizacijah in samozaposlenih v kulturi na obisk Dedka Mraza. Tudi letos je Dedek Mraz beležil, kako pridni so bili otroci in jim bo 12. decembra, ob 17.00, v Stari mestni elektrarni – Elektro Ljubljana (Slomškova 18, Ljubljana) podaril simbolična darilca. … Preberi več o Dedek Mraz z InterKelpcem

Donirajte 0,5 % dohodnine NVO v kulturi

Asociacija, 4. december ― Že od leta 2007 lahko polovico odstotka svoje dohodnine namenite nevladnim organizacijam. Še vedno pa to pravico do soodločanja o razporejanju sredstev iz državnega proračunu izkoristi le dobra polovica državljanov. Če bi se za participatornost odločili vsi, bi neprofitni zavodi in društva, katerih poslanstvo je delovanje v skladu z javnim interesom, lahko bila okrepljena še … Preberi več o Donirajte 0,5 % dohodnine NVO v kulturi

Veliko uspehov v letu 2020

Asociacija, 4. december ― Za kulturnice in kulturniki, umetnice in umetniki je bilo tudi leto 2019 polno tako novih izzivov, kot tudi uspehov. Ob koncu leta lahko potegnemo črto in ugotovimo, da je bilo narejeno mnogo dobrih projektov, doseženih pa je bilo tudi nekaj pozitivnih premikov na področju kulturne politike (rebalans je prinesel nekaj več sredstev, sprejet je bil … Preberi več o Veliko uspehov v letu 2020

Servis: Atipični_e zavezanec_ke za DDV

Asociacija, 3. december ― Če umetniki in umetnice želijo svoje storitve in umetniške produkte večje skupne vrednosti prodajati na mednarodnem trgu, morajo kot rezidenti_ke Slovenije postati atipični_e davčni_e zavezanci_ke za DDV. V servisnem prispevku obravnavamo razloge in postopke, da nekdo postane atipični_a zavezanec_ka za DDV in ključne značilnosti tega. Temo atipičnih zavezancev za DDV smo na kratko že omenili … Preberi več o Servis: Atipični_e zavezanec_ke za DDV

Oblikovanje skupne evropske agende

Asociacija, 3. december ― Društvo Asociacija je članica nekaterih mednarodnih mrež, med drugim tudi mreže EAIPA oziroma Stronger together s sedežem na Dunaju. Konec novembra so se predstavniki Asociacije udeležili srečanja in izrednega občnega zbora EAIPE, kjer smo razpravljali o skupnih izzivih, ki povezujejo nevladni sektor in ustvarjalce po vsej Evropi. EAIPA sicer ni zgolj mreža Evropske unije, pač … Preberi več o Oblikovanje skupne evropske agende

Servis: UJP eRačun za samozapolsene

Asociacija, 28. november ― Samozapolseni_e in nevladne organizacije sodelujejo tudi z javnimi zavodi, za plačilo opravljenih storitev pa morajo izdati elektronski račun. To storijo preko portala Uprava Republike Slovenije za javna plačila (UJP). V tokratnem servisu obravnavamo nekatera dodatna pojasnila glede izpolnjevanja obrazca na portal UJP in specifike, ki so vezane na samozaposlene v kulturi. Portal UJP je spletna … Preberi več o Servis: UJP eRačun za samozapolsene

Servis: Mednarodno obdavčevanje nastopajočih

Asociacija, 27. november ― V globalno povezanem kulturno-umetniškem okolju morajo tudi slovenske organizacije in posamezniki poznati zakonodajne okvire, ki določajo pravila poslovanja med različnimi mednarodnimi deležniki. V tokratnem servisu Asociacije bomo okvirno predstavili mednarodni sistem obdavčevanja za umetnike in umetnice, nastopajoče, ki izhaja iz mednarodnih pogodb. V preteklosti smo v Servisu za ustvarjalce tematiko do neke mere že pokrili. … Preberi več o Servis: Mednarodno obdavčevanje nastopajočih

Kulturni evro tudi za NVO

Asociacija, 20. november ― Po tem ko je vlada 19. septembra potrdila predlog Zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi (ZSNNPK), t.i. zakon o kulturnem evru, ga je 6. novembra obravnaval tudi Odbor za kulturo v Državnem zboru. Asociacija si je že vse od izteka zadnjega zakona o kulturnem evru prizadevala, da bi novi … Preberi več o Kulturni evro tudi za NVO

Dobre prakse NVO: Kralji ulice

Asociacija, 6. november ― V novembrskem podcastu se posvečamo prepletanju socialnega dela, vključevanja targetiranih skupin in kulture ter umetnosti. Med primere dobre prakse tokrat uvrščamo Društvo Kralji ulice, ki že leta razvijajo presežne metodologije vključevanja brezdomnih oseb v družbo, tudi s pomočjo kulture in umetnosti. Za Kulturosferin podcast smo se pogovarjali s strokovno sodelavko Kraljev ulic Hano Košan. Prisluhnite … Preberi več o Dobre prakse NVO: Kralji ulice

Razpisne priložnosti (november 2019)

Asociacija, 6. november ― V vsaki številki Kulturosfere zberemo nekaj zanimiv razpisov iz Slovenije in tujine, na katere se lahko prijavljajo nevladne organizacije in samozaposleni v kulturi. Tokrat posebej izpostavljamo razpis za Active Citizens Fund v Sloveniji. Domači razpisi Odprte so prijave na razpis Active Citizens Fund v Sloveniji. Na voljo je približno 1,5 milijona evrov sredstev na področjih … Preberi več o Razpisne priložnosti (november 2019)

Dialoška skupina z vprašanji ministrstvu

Asociacija, 6. november ― Na ministrstvu za kulturo sta v zadnjih mesecih potekali dve seji Delovne skupine za trajni dialog s samozaposlenimi v kulturi, katere primarna naloga je spremljanje izvrševanja koalicijske pogodbe. Člani so poleg tega na sejah obravnavali tudi Nacionalni program za kulturo in spremljujoče oblikovanje akcijskega načrta. V sklopu pete seje so bila predstavljena pojasnila ministrstva za … Preberi več o Dialoška skupina z vprašanji ministrstvu

Kulturna premišljevanja: Pomen vsebinskih mrež

Asociacija, 6. november ― Asociacija je konec septembra zaključila z izvajanjem štiriletnega projekta vodenja vsebinske mreže na področju kulture, ki ga je sofinanciralo Ministrstvo za javno upravo. Njena prihodnost visi v zraku, ker je zaradi spremembe v zakonodaji financiranje vsebinskih mrež prešlo na resorna ministrstva, ministrstvo za kulturo pa novega razpisa ni objavilo. Kaj vse je v tem času … Preberi več o Kulturna premišljevanja: Pomen vsebinskih mrež

Iz prve vrste: KNOF

Asociacija, 6. november ― Asociacija s svojim članstvom posega v najrazličnejše sfere kulture in umetnosti. Ena izmed članic Asociacije je tako tudi Skupnost KNOF, ki preko inovativnih podjetniških idej deluje na polju kreativnih industrij. Pogovarjali smo se z Mojco Žganec Metelko iz Poslovne skupnosti KNOF iz Posavja. V Skupnosti KNOF delujete na presečišču kreativnih industrij in podjetništva. Kako ste … Preberi več o Iz prve vrste: KNOF

Nadaljevanje dialoga z MOL

Asociacija, 6. november ― Mestna občina Ljubljana z nevladnim sektorjem in samozaposlenimi v kulturi vodi strukturiran dialog preko delovne skupine, v kateri delujejo tudi predstavniki Asociacije. Skupina se je v letu 2019 sestala trikrat in sicer v marcu, juliju in oktobru, glavne tematike pa so bile predvsem priprave na kandidaturo MOL za Evropsko prestolnico kulture, pisanje novega lokalnega programa … Preberi več o Nadaljevanje dialoga z MOL

Certifikat Kulturno podjetje

Asociacija, 5. november ― V okviru Javnega razpisa za razvoj in profesionalizacijo NVO in prostovoljstva 2019 Ministrstva za javno upravo RS je Asociacija kot prijavitelj, skupaj s partnerjema Mestom žensk in Društvom humanistov Goriške, uspela s prijavo projekta »Certifikat kulturno podjetje«. Prijava izhaja iz potrebe po povezovanju kulture (predvsem nevladne) z gospodarstvom in v ta namen načrtujemo oblikovati poseben … Preberi več o Certifikat Kulturno podjetje

Scena ne sme plačevati za napake ministrstva

Asociacija, 5. november ― V Asociaciji, vsebinski mreži nevladnih organizacij na področju kulture smo 4. novembra 2019 organizirali novinarsko konferenco, ki je bila posvečena dogajanju glede programskega razpisa ministrstva za kulturo za obdobje 2018 – 2021. Nedavno sta bili namreč po dolgotrajnem postopku v sofinanciranje naknadno sprejeti dve organizaciji in sicer Zavod Maska in Zavod Emanat, kmalu za tem … Preberi več o Scena ne sme plačevati za napake ministrstva

Servis: samozaposleni in spletna prodaja

Asociacija, 5. november ― Samozaposleni v kulturi izvajajo kulturno umetniške aktivnosti za katere so prejeli status, ob tem pa velikokrat ni jasno ali lahko svoje produkte tudi tržijo, toliko večja postane zmeda, v kolikor govorimo o prodaji na svetovnem spletu. V tokratnem servisu bomo naslovili vprašanja, ki se pojavljajo v zvezi z vzpostavitvijo spletne trgovine v razmerju do statusa … Preberi več o Servis: samozaposleni in spletna prodaja
še novic