Vabilo: Prostorska problematika scenskih umetnosti

Asociacija, 20. avgust ― Prostorsko vprašanje je zagotovo ena pomembnejših tematik, ko govorimo o pogojih dela za nevladne organizacije pa tudi za samozaposlene v kulturi. Umetniško ustvarjanje je zelo heterogeno in če pri nekaterih poklicih in področjih prostor ne predstavlja posebnega pogoja, je spet pri drugih ravno prostor tisti temelj, ki ustvarjalnost sploh omogoča. Eno takih področji so tudi … Preberi več o Vabilo: Prostorska problematika scenskih umetnosti

Delavnica: Povezovanje gospodarstva in kulture

Asociacija, 14. avgust ― Kaj pridobijo podjetja, če svoje resurse usmerijo v kulturne dogodke in organizacije ter jih vključijo v razvijanje strategij za doseganje ciljev podjetja? Vas zanima kako se podjetja in kulturne organizacije že povezujejo in kakšne so pozitivne koristi obeh strani? Da bi zainteresiranim odgovorili na zgornja vprašanja smo oblikovali delavnico namenjeno podjetjem, ki jih zanima, katere … Preberi več o Delavnica: Povezovanje gospodarstva in kulture

Servis: Kolektivne organizacije in avtorji

Asociacija, 13. avgust ― Samostojni ustvarjalci so najpogosteje tisti, katerih produkt njihovega dela so snovni in nesnovni kulturni artefakti, ki spadajo pod dela varovana z avtorskim pravom. Samostojni ustvarjalci so tako pogosto avtorji svojih del in zatorej iz tega naslova lahko terjajo avtorske pravice. V tokratnem servisnem prispevku bomo pogledali, na kašen način avtorji uveljavljajo materialne avtorske pravice oz. … Preberi več o Servis: Kolektivne organizacije in avtorji

Uredba o določitvi višine dnevnega nadomestila za bolniško za leto 2019

Asociacija, 12. avgust ― Ime: Uredba o določitvi višine dnevnega nadomestila za čas zadržanosti od dela zaradi bolezni za samozaposlene v kulturi za polni delovni čas za leto 2019 Predlgatelj: Ministrstvo za kulturo Predlog poslan v obravnavo: 15. oktober 2018 Povezava na predlog Ključne spremembe zakona s strani predlagatelja: Predlagatelj je zvišal višino nadomestila za bolniško iz preteklih let za 1 … Preberi več o Uredba o določitvi višine dnevnega nadomestila za bolniško za leto 2019

Iz prve vrste: Glasbeno društvo NOVA

Asociacija, 31. julij ― V Sloveniji deluje vrsta ljubiteljskih društev, ki s svojim programom in načinom delovanja predstavljajo mehko mejo med profesionalnim in ljubiteljskim sektorjem, po razpisih pa praviloma ne sodijo ne v eno, ne v drugo kategorijo. V Asociaciji si skupaj s kolegi iz ljubiteljskega sektorja prizadevamo za razrešitev tovrstnih težav NVO, ki so pogosto tudi članice Asociacije. … Preberi več o Iz prve vrste: Glasbeno društvo NOVA

Kulturna premišljevanja: Mateja Lazar

Asociacija, 26. julij ― S prihodnjim letom se izteka program Ustvarjalna Evropa in medtem, ko se pripravljamo na novo sedemletko, so NVO v Sloveniji zaskrbljeni, kaj jih čaka v novi perspektivi. Slovenija je namreč na podorčju kulture med vodilnimi v uspešnosti prijav na razpise Ustvarjalne Evrope, ki predstavlja pomemben delež finančne in prograsmke stabilnosti številnih NVO v kulturi. K … Preberi več o Kulturna premišljevanja: Mateja Lazar

Mednarodne aktivnosti in skupščina Kooperative

Asociacija, 19. julij ― V društvu Asociacija poleg aktivnosti na nacionalnem in lokalnem nivoju redno spremljamo in izvajamo dejavnosti tudi na mednarodnem področju. Nedavno smo se aktivno vključili v evropske volitve, zagovarjali smo podvojitev proračuna za program Ustvarjalna Evropa, prav tako pa smo aktivni na področju Zahodnega Balkana, saj smo tudi člani mreže Kooperativa. Predstavniki organizacij, članic regionalne platforme … Preberi več o Mednarodne aktivnosti in skupščina Kooperative

E-posvetovanje: Spremembe in dopolnitve ZMed

Asociacija, 18. julij ― E-posvetovanje: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o medijih Ministrstvo za kulturo je konec junija v javno razpravo odposlalo Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o medijih, s katerim se naj bi medijsko zakonodajo prilagodilo času in dejanskemu stanju na področju medijev. Med izdajatelji medijskih vsebin vpisanih v razvid medijev pri MK pa so tudi … Preberi več o E-posvetovanje: Spremembe in dopolnitve ZMed

Servis: Pravilno izdajanje računov

Asociacija, 18. julij ― Po tem ko samozaposleni pridobijo status, so soočeni z nekaterimi administrativnimi opravili, kjer ne vedo natančno, kako postopati. Eno takih vprašanj je tudi, kako izdati formalno pravilni račun. Tudi sicer se marsikateremu samozaposlenemu zastavlja slednje vprašanje, zato v tokratnem servisnem prispevku pojasnjujemo, kako naj samozaposleni v kulturi pravilno izdajajo račune v skladu z zakonom. Ko … Preberi več o Servis: Pravilno izdajanje računov

E-posvetovanje: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o medijih

Asociacija, 18. julij ― E-posvetovanje: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o medijih Ministrstvo za kulturo je konec junija v javno razpravo odposlalo Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o medijih, s katerim se naj bi medijsko zakonodajo prilagodilo času in dejanskemu stanju na področju medijev. Med izdajatelji medijskih vsebin vpisanih v razvid medijev pri MK pa so tudi … Preberi več o E-posvetovanje: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o medijih

Servis: Kaj se všteva v cenzus?

Asociacija, 18. julij ― Samozaposleni v kulturi se pogosto sprašujejo, koliko točno lahko še zaslužijo, da ne presežejo cenzusa, to je zneska povprečja dohodkov za preteklo triletje, v primeru katerega so še upravičeni do pravice do plačila prispevkov za socialno varnost s strani ministrstva za kulturo. Ker na tem področju vlada kar nekaj zmede in ker informacije niso povsem … Preberi več o Servis: Kaj se všteva v cenzus?

Anketa o komuniciranju Asociacije za leto 2019

Asociacija, 18. julij ― Asociacija po različnih kanalih obvešča o najnovejšem dogajanju na področju kulturne politike, še posebej pa glede sprememb, ki vplivajo na nevladne organizacije v kulturi in samozaposlene. Zagovorništvo je sestavljeno iz različnih dejavnikov, pri čemer je komuniciranje zagotovo eden njegovih pomembnejših elementov. Obveščanje o odprtih vprašanjih, informiranje zainteresirane in strokovne javnosti o potencialnih rešitvah in o … Preberi več o Anketa o komuniciranju Asociacije za leto 2019

Servis: Redne knjigovodske obveznosti

Asociacija, 18. julij ― Po vpisu v razvid samozaposlenih v kulturi mora posameznica_k za voljo pravilnosti in transparentnosti poslovanja v odnosu do države to izkazovati z vodenjem ustreznih evidenc poslovnih dogodkov. Namreč država samozaposlene ne obravnava kot delavke_ce, ampak kot fizične osebe, ki na trgu samostojno opravljajo pridobitno dejavnost v okviru organiziranega podjetja, , kot delodajalke_ca samemu sebi. V … Preberi več o Servis: Redne knjigovodske obveznosti

Dialoška skupina o pregledu koalicijskega sporazuma

Asociacija, 18. julij ― Na ministrstvu za kulturo je v petek, 21. junija, potekalo tretje srečanje dialoške skupine, tj. delovne skupine za trajni dialog s samozaposlenimi v kulturi, katere glavna naloga je trajni dialog med Ministrstvom za kulturo in civilno družbo pri obravnavi ključnih sistemskih vprašanj, povezanih s samozaposlenih v kulturi. Srečanje je imelo precej skopo udeležbo. Na njem … Preberi več o Dialoška skupina o pregledu koalicijskega sporazuma

Poročilo s Poletne šole kulturnega menedžmenta

Asociacija, 17. julij ― Interdisciplinarnemu projektu Univerze v Ljubljani – Poletni šoli kulturnega menedžmenta (PŠKM) se je tudi v letošnjem letu ponovno kot partner pridružilo tudi društvo Asociacija.  Med 1. in 5. julijem 2019 so se zvrstila številna predavanja in dogodki na temo kreativnih industrij na področju kulture, gospodarstva ter širših družbenih dejavnosti. Splošen namen projekta je povezati umetniške … Preberi več o Poročilo s Poletne šole kulturnega menedžmenta
še novic