Kultura e–novice, 5. avgust 2019

CED, 5. avgust 2019 ― Pozdravljeni, poletna številka tokrat prinaša vesele novice. Ponovno beležimo rekordne rezultate na razpisu Kultura za projekte sodelovanja. Evropska komisija bo skupaj podprla 106 projektov, od tega pri 28 projektih sodelujejo slovenske organizacije. To je v vsakem četrtem podprtem projektu! Veseli nas, da smo se ponovno znašli na zemljevidu podpore i-Portunus za mobilnost in tokrat zelo[...]

Slovenija na zemljevidu podpore za mobilnost i-Portunus

CED, 1. avgust 2019 ― Znani so rezultati drugega razpisa pilotnega projekta s podporo Evropske komisije za spodbujanje mobilnosti v kulturi in s fokusom na uprizoritvene in vizualne umetnosti. Med 710 prispelimi vlogami bo podporo prejelo 131 umetnikov/kulturnih delavcev. 6 podpor tudi za mobilnost iz Slovenije in 7 v Slovenijo – Slovenija se uvršča med prvih pet najbolj priljubljenih ciljnih držav za projekte mobilnosti!

Regionalno srečanje CED v Prizrenu

CED, 1. avgust 2019 ― Mineva leto dni, odkar je Kosovo podpisalo sporazum z Evropsko komisijo o sodelovanju v programu EU Ustvarjalna Evropa. Kulturne organizacije iz Kosova zato lahko polnopravno sodelujejo na razpisih podprograma Kultura. Motovila (CED Slovenija) bo 5. in 6. avg. gostja regionalnega srečanja v Prizrenu, kjer bomo promovirali slovenske ustvarjalce.

Rezultati prenovljene sheme za selektivno distribucijo

CED, 24. julij 2019 ― Razpis za podporo selektivni distribuciji za 2019 je uvedel korenite spremembe, tako na vsebinski kot postopkovni ravni. Distributerji niso več samostojni prejemniki podpore, temveč partnerji prodajnih zastopnikov. Podporo na prvem razpisnem roku je prejelo devet prodajnih zastopnikov za distribucijo enajstih evropskih filmov, med partnerji pa so vključeni tudi štirje slovenski distributerji.

Projekti sodelovanja 2019 – ponovno rekordni rezultati

CED, 22. julij 2019 ― Med 106. projekti sodelovanja Kultura, izbranimi na evropski ravni, je letos rekordno število takih, v katerih sodelujejo slovenske organizacije: kot vodja ali partner so vključene v 28 projektov, kar predstavlja 26 odstotkov vseh uspešnih prijav. Od tega je pet projektov s slovenskim vodjo s skupno podporo EU v višini skoraj 1 milijon EUR. V 23. odobrenih projektih pa sodeluje še 24 slovenskih partnerjev.

Najava javnega zbiranja ponudb za oddajo v najem poslovnih prostorov v gostinske in knjigarniške namene

Javna agencija za knjigo, 16. julij 2019 ― Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 40/12 – ZUJF in 63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), ter Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) objavlja Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem poslovnih prostorov v gostinske in knjigarniške namene. Celotna razpisna dokumentacija z obrazci in osnutkom pogodbe bo na voljo na spletni strani www.jakrs.si.  Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave obvestila v Uradnem listu RS dne 19. 07. 2019 in se izteče dne 12. 08. 2019.   Javna agencija za knjigo RS Renata Zamida direktorica

Napovedan zadnji razpis i-Portunus

CED, 12. julij 2019 ― Goethe-Institut sporoča, da bo tretji in s tem zadnji letošnji razpis i-Portunus za podporo individualni mednarodni mobilnosti objavljen 14. avg. 2019. Priložnost za umetnike in kulturne delavce s področja uprizoritvenih in vizualnih umetnosti. Ponovno možna skupinska prijava in segmentirana mobilnost, tokrat med 15 in 60 dni. Rok za prijave: 5. sept.
še novic