Posmrtna maska slikarja Iveta Šubica, obisk pri vdovi Sely de Brea

Posmrtna maska slikarja Iveta Šubica, obisk pri vdovi Sely de Brea

Društvo za domače raziskave, 20. junij 2017 ― Je smrt umetnika ali umetnice tista pika na i njegovega opusa in osebnosti, da je podobo smrti vredno odliti? Kakšne so osebne odločitve bližnjih in kakšno vlogo imajo pri tem družbeni dejavniki neke skupnosti? Ali praksa odlivanja posmrtnih mask še obstaja in kakšno vlogo ima dejavnost dandanes? To so vprašanja, ki so ostala odprta po prvem zajemu posmrtnih mask v institucijah, ki maske hranijo kot kulturno dediščino in zgodovinsko gradivo. Iz muzejskih depojev in knjižnic, kjer se strokovnjaki z maskami ukvarjajo strokovno in čustveno nevpleteno, smo se odpravili na teren, da bi odkrili intimnejšo plat odlivanja posmrtnih mask. Prvi rezultati zbiranja …

Nimamo pojma

Društvo za domače raziskave, 9. maj 2017 ― Kot pove že naslov projekta Posredovanje sporne kulturne dediščine z umetnostjo (Transmitting Contentious Cultural Heritage with the Arts; TRACES) je ena osrednjih »zadev«, ki nas zanima, kulturna dediščina – pa ne vsakršna, temveč sporna. Iznajdba kulturne dediščine Jasno je, piše …

Sporna dediščina v projektu TRACES

Društvo za domače raziskave, 3. november 2016 ― Jedro raziskovalnega projekta TRACES je pet interdisciplinarnih umetniško-znanstvenih “delovnih postaj” po Evropi, ki se, vsaka zase, soočajo s popolnoma različnimi temami in okoliščinami. V Mediașu, Krakovu, Ljubljani, na Dunaju (in v Berlinu ter Edinburghu) in v Belfastu so se vpostavile delovne skupine, ki smo jih poimenovali “ustvarjalne koprodukcije”. V njih enakopravno sodelujejo umetniki, znanstveniki in upravljalci sporne kulturne dediščine. Projekt TRACES želi preseči uveljavljeno prakso umetniških intervencij in posebno pozornost posveča razvoju metodologij sodelovanja. Odsotnost kot dediščina V transilvanskem mestu Mediaș se ukvarjajo z odsotnostjo spomina meščanov na nekdanje judovsko prebivalstvo, ki se je množično izseljevalo v Izrael v 50-ih …

Razvezani za mobilne telefone

Društvo za domače raziskave, 14. avgust 2016 ― Razvezani jezik, spletni slovar žive slovenščine, nastaja od leta 2004. Ves ta čas ga poganja robustna wiki tehnologija in na spletu ostaja asketski. Zato pa sta tu aplikaciji za mobilne telefone, ki iz spletnega slovarja izcedita več zabave za bralca. Prvo so dobili uporabniki iTelefonov, leta 2013 jo je izdelal Aleksander Kovačić. Letos se ji je pridružila še aplikacija za Androide, to je izdelal Borko Horvat. Zanimivo je, da sta obe nastali na pobudo razvijalcev, vsaka v svojem ritmu in z obilico prostovoljnega dela v njunem prostem času. Hvaležni smo jima v imenu vseh piscev in uporabnikov slovarja. Kako deluje aplikacija …
Na obisku pri Titu

Na obisku pri Titu

Društvo za domače raziskave, 14. julij 2016 ― V okviru projekta Odlivanje smrti obiskujemo počivališča posmrtnih mask. Študijski obisk depoja v Muzeju novejše zgodovine je presenetil celo njegovega skrbnika! Pred obiskom: Po obisku: Poleg Tita, ki je leta 1994 že nastopal v umetniškem projektu Skozi telo Tadeja Pogačarja, smo se srečali še z Otonom Župančičem, Etbinom Kristanom, Levarjem (?), neznancem, Ivanom Vavpotičem in nepreštetimi kopijami odlitka Vita Globočnika. Za povrh se je na mizi znašel tudi posmrtni portret matere Hinka Smrekarja.

Viri: Odlivanje smrti

Društvo za domače raziskave, 14. maj 2016 ― V okviru evropskega projekta TRACES (2016-2019) raziskujemo vlogo umetnika pri posredovanju sporne dediščine. Na tem mestu objavljamo seznam virov in literature, na katero se opiramo. Posmrtne maske / Death masks Arrasse Daniel, The Guillotine and the Terror, The Penguin Press 1989 Bilder vom Tod. Sonderausstellung des Historischen Museums der Stadt Wien, katalog 1992 Mattl-Wurm Sylvia, Die Totenmaskensammlung des Historischen Museums der Stadt Wien. V Norbert Stefenelli: Koerper ohne Leben. Begegnung und Umgang mit Toten, Wien, Koeln, Weimar 1998 Luc Menaše, Umetniki in spremljevalci. Slovensko umetnostno življenje 20. stoletja v ogledalu portretov in portretnih karikatur, v katalogu Umetniki in spremljevalci, Moderna …
še novic