KURATORIJ

Kuratorij, 2. junij 2016 ― IZJAVA ZA JAVNOST ( SLO ) Kuratorij povzema samo bistvo pramoderne umetnosti. V našem primeru je kolektivni organ, ki ga tvori 11 umetnikov iz različnih področij : slikarstvo, kiparstvo, video art, performans, glasba, eko arhitektura.. Smo tisti umetniki, ki skrbimo za pramoderno umetnost, ki je v svojem bistvu upor proti vsakršni hierarhiji, zahteva po egalitarnosti in obenem  zavest o razrednem boju,  kjer umetnik-delavci sami ustvarjamo in razmišljamo o ustvarjenem. Dogajanje na otvoritvi bo kompleksen preplet na treh prizoriščih Premodernega Muzeja v Hotiču. V štali razstava naših dosedanjih del, zunaj pa nova nastala in nastajujoča dela. Ker je Kresna noč čas, ko se kuri kresove in oživijo gozdna bitja, je kolektiv ta dan izbral za prvi prvi sejalni dan, kot obred  za možnost  novega. Otvoritev Kuratorija v Premodernem Muzeju v Hotiču bo ob Solsticiju 20.6.2016  in bo trajal z različnimi dogajanji skozi poletje, z zaključkom oz. zatvoritvijo na Ekvinokcij 22.9.2016 Kolektiv umetnikov :Tomaž Dernovšek, Tina Drčar, Žiga Pilih, Katarina Vladimirov, Dragan Skrt, Matjaž Stražar, Bine Skrt, Marko A. Kovačič, Rok Mohar, Francisco Tomsich, Dejan Knez. Na dan otvoritve Kuratorija, ponedeljek 20 Junija 2016, je organiziran prevoz s kombijem izpred Menze pri Koritu , Metelkova Mesto v  Premoderni Muzej v  Spodnji Hotič ob 17h, 18 in 19h Poskrbljeno bo tudi za povratek v Ljubljano ob 22h in 23h.  V kombiju se zbirajo prostovoljni prispevki za bencin. Rezervacije preko sms-sa na številko 040 799 626 ( Sanja ) O dogodkih v času trajanja razstave bomo sproti obveščali  javnost preko  http://kuratorij.tumblr.com/ KURATORIJ PRESS RELEASE (ENG) Kuratorij is aimed to the essence of Too-Modern art and works in this occasion as a collective body formed by 11 artists from different fields: painting, sculpture, video art, performance, music, eco-architecture… We are those artists concerned with Too-Modern Art, which is essentially a revolt against any kind of hi
še novic