Kje so Nemci?

Kje so Nemci?

Društvo za domače raziskave, 21. september ― Iz zbirke posmrtnih mask je mogoče razbrati, da gre največkrat za ljudi, ki jih je skupnost štela kot nosilce narodne identitete, razširjenost teh odlitkov pa lahko razumemo kot prakso, neločljivo povezano z vzponom meščanstva in nacionalizma. Ustvarjanje posmrtnih mask  je v …
Posmrtna maska slikarja Iveta Šubica, obisk pri vdovi Sely de Brea

Posmrtna maska slikarja Iveta Šubica, obisk pri vdovi Sely de Brea

Društvo za domače raziskave, 20. junij ― Je smrt umetnika ali umetnice tista pika na i njegovega opusa in osebnosti, da je podobo smrti vredno odliti? Kakšne so osebne odločitve bližnjih in kakšno vlogo imajo pri tem družbeni dejavniki neke skupnosti? Ali praksa odlivanja posmrtnih mask še obstaja in kakšno vlogo ima dejavnost dandanes? To so vprašanja, ki so ostala odprta po prvem zajemu posmrtnih mask v institucijah, ki maske hranijo kot kulturno dediščino in zgodovinsko gradivo. Iz muzejskih depojev in knjižnic, kjer se strokovnjaki z maskami ukvarjajo strokovno in čustveno nevpleteno, smo se odpravili na teren, da bi odkrili intimnejšo plat odlivanja posmrtnih mask. Prvi rezultati zbiranja …
Posmrtne maske v javnih zbirkah: maj 2017

Posmrtne maske v javnih zbirkah: maj 2017

Društvo za domače raziskave, 12. maj ― V okviru evropskega projekta TRACES zbiramo podatke o posmrtnih maskah v zbirkah slovenskih muzejev, knjižnic, arhivov, inštitutov, gledališč itn. Podatke vnašamo v javno bazo Sistory.si Inštituta za novejšo zgodovino, ki naši raziskavi zagotavlja raziskovalno infrastrukturo slovenskega zgodovinopisja. Pridobivanje in vpisovanje podatkov …

Nimamo pojma

Društvo za domače raziskave, 9. maj ― Kot pove že naslov projekta Posredovanje sporne kulturne dediščine z umetnostjo (Transmitting Contentious Cultural Heritage with the Arts; TRACES) je ena osrednjih »zadev«, ki nas zanima, kulturna dediščina – pa ne vsakršna, temveč sporna. Iznajdba kulturne dediščine Jasno je, piše …
Večna zora malikov?

Večna zora malikov?

Društvo za domače raziskave, 20. februar ― Za tokratni študijski obisk v okviru projekta Odlivanje smrti smo se prvič odpravili iz Ljubljane in sicer v Krško. Zanimajo nas posmrtne maske kot primer sporne dediščine in vloge umetnikov pri posredovanju tovrstne dediščine širši javnosti. Na kakšen način in …

Sporna dediščina v projektu TRACES

Društvo za domače raziskave, 3. november 2016 ― Jedro raziskovalnega projekta TRACES je pet interdisciplinarnih umetniško-znanstvenih “delovnih postaj” po Evropi, ki se, vsaka zase, soočajo s popolnoma različnimi temami in okoliščinami. V Mediașu, Krakovu, Ljubljani, na Dunaju (in v Berlinu ter Edinburghu) in v Belfastu so se vpostavile delovne skupine, ki smo jih poimenovali “ustvarjalne koprodukcije”. V njih enakopravno sodelujejo umetniki, znanstveniki in upravljalci sporne kulturne dediščine. Projekt TRACES želi preseči uveljavljeno prakso umetniških intervencij in posebno pozornost posveča razvoju metodologij sodelovanja. Odsotnost kot dediščina V transilvanskem mestu Mediaș se ukvarjajo z odsotnostjo spomina meščanov na nekdanje judovsko prebivalstvo, ki se je množično izseljevalo v Izrael v 50-ih …
še novic