E-izdaja knjige Jožeta Karlovška “Slovenske bajeslovne in pripovedne podobe”

E-izdaja knjige Jožeta Karlovška “Slovenske bajeslovne in pripovedne podobe”

Društvo Slovenski staroverci, 2. april 2019 ― Izšla je elektronska izdaja knjige Jožeta Karlovška “Slovenske bajeslovne in pripovedne podobe”, ki jo je Društvo izdalo prvič leta 2016 in je bila ponatisnjena leta 2017. Knjiga je brezplačno dostopna za člane knjižnic tukaj: https://www.biblos.si/isbn/9789619446126  Zadnji izvodi Karlovškove knjige v trdi vezavi so dostopni pri založbi Buča: buca.si   buca@siol.net Ornamenti Jožeta Karlovška pa so dobili tudi novo podobo […]
Prva najava Simpozija o staroverstvu in pokristjanjevanju

Prva najava Simpozija o staroverstvu in pokristjanjevanju

Društvo Slovenski staroverci, 29. marec 2019 ― Letošnji kobariški simpozij o Staroverstvu in pokristjanjevanju bo v soboto, 31.8.2019, v Kulturnem domu Kobarid. Tudi letos bo predavanjem sledil glasbeni del s koncertom in predstavitve novih knjižnih izdaj. Točen program simpozija, seznam predavateljev in kulturni program, bomo objavili v prihodnjih mesecih. Spremljajte našo spletno stran, kjer bomo najavljali predavatelje in program. Tako kot lani,  […]
Simpozij o Juretu Deteli

Simpozij o Juretu Deteli

Društvo Slovenski staroverci, 28. marec 2019 ― Poezijo Jureta Detele (1951–1992) so v času njegovega življenja zares cenili le nekateri redki poznavalci poezije, danes pa začenja tudi širša javnost odkrivati, da je bil to ključni pesnik svojega časa v slovenskem jeziku. Detela je zelo aktualen tudi kot mislec, ki je poskušal povsem na novo opredeliti razmerje med ljudmi in drugimi bitji, kar […]
Saša Čaval: Prazniki v tropskem letu: Arheoastronomske raziskave sakralne arhitekture

Saša Čaval: Prazniki v tropskem letu: Arheoastronomske raziskave sakralne arhitekture

Društvo Slovenski staroverci, 25. februar 2019 ― Tropsko oz. sončno leto ima 365 dni. Nekaj dni v tem obdobju je imelo – in še vedno ima – poseben pomen v večini nam znanih verovanj, tudi v slovenskem prostoru. Kako prepoznati takšne dneve v arheoloških kulturah, kulturah o katerih nimamo pisnih virov? S pomočjo arheoastronomije. Arheoastronomija je disciplina, ki raziskuje poznavanje astronomije in […]
Igor Kernel: Najstarejše indoevropsko izročilo: Čaščenje stvarstva in sil narave v Vedah

Igor Kernel: Najstarejše indoevropsko izročilo: Čaščenje stvarstva in sil narave v Vedah

Društvo Slovenski staroverci, 8. februar 2019 ― Objavljamo prvo predavanje iz popoldanskega sklopa lanskega simpozija v Kobaridu. Igor Kernel: Najstarejše indoevropsko izročilo: Čaščenje stvarstva in sil narave v Vedah. V Vedah, najstarejšem indoevropskem izročilu, vedski modreci opisujejo nebesne pojave in slavijo sile narave, nudijo pa tudi obseţen sistem zapletenega obredja, s pomočjo katerega svečeniki podpirajo ustroj vsega stvarstva.
Stari bogovi obmolknejo

Stari bogovi obmolknejo

Društvo Slovenski staroverci, 19. december 2018 ― Ko bogovi obmolknejo Avtorja razstave, arheolog mag. Miha Mlinar (Tolminski muzej) in dr. Boštjan Laharnar (Narodni muzej Slovenije), vidita arheološko zgodbo Šentviške planote predvsem v smislu bogatega gospodarskega zaledja železnodobnega Mosta na Soči, hkrati pa je poudarek razstave tudi na prikazu predkrščanskih kultnih središč na Berlotovem robu in Vrh gradu. Ko so stari bogovi tam […]
50 knjig, ki so nas napisale. Fran Saleški Finžgar: Pod Svobodnim soncem

50 knjig, ki so nas napisale. Fran Saleški Finžgar: Pod Svobodnim soncem

Društvo Slovenski staroverci, 18. december 2018 ― Kdaj: 26.12.18 ob 21.25 Kje: RTV Slo 1 Fran Saleški Finžgar: Pod Svobodnim soncem Povest davnih dedov: tako je Fran Saleški Finžgar podnaslovil svoje najbolj znano delo. Ena največkrat ponatisnjenih in najbolj branih knjig na slovenskem je sprva izhajala v Domu in svetu kot podlistek, v knjižni obliki pa je izšla leta 1912, do sedaj pa je […]
še novic