Posmrtna maska slikarja Iveta Šubica, obisk pri vdovi Sely de Brea

Posmrtna maska slikarja Iveta Šubica, obisk pri vdovi Sely de Brea

Društvo za domače raziskave, 20. junij 2017 ― Je smrt umetnika ali umetnice tista pika na i njegovega opusa in osebnosti, da je podobo smrti vredno odliti? Kakšne so osebne odločitve bližnjih in kakšno vlogo imajo pri tem družbeni dejavniki neke skupnosti? Ali praksa odlivanja posmrtnih mask še obstaja in kakšno vlogo ima dejavnost dandanes? To so vprašanja, ki so ostala odprta po prvem zajemu posmrtnih mask v institucijah, ki maske hranijo kot kulturno dediščino in zgodovinsko gradivo. Iz muzejskih depojev in knjižnic, kjer se strokovnjaki z maskami ukvarjajo strokovno in čustveno nevpleteno, smo se odpravili na teren, da bi odkrili intimnejšo plat odlivanja posmrtnih mask. Prvi rezultati zbiranja …
Posmrtne maske v javnih zbirkah: maj 2017

Posmrtne maske v javnih zbirkah: maj 2017

Društvo za domače raziskave, 12. maj 2017 ― V okviru evropskega projekta TRACES zbiramo podatke o posmrtnih maskah v zbirkah slovenskih muzejev, knjižnic, arhivov, inštitutov, gledališč itn. Podatke vnašamo v javno bazo Sistory.si Inštituta za novejšo zgodovino, ki naši raziskavi zagotavlja raziskovalno infrastrukturo slovenskega zgodovinopisja. Pridobivanje in vpisovanje podatkov …

Nimamo pojma

Društvo za domače raziskave, 9. maj 2017 ― Kot pove že naslov projekta Posredovanje sporne kulturne dediščine z umetnostjo (Transmitting Contentious Cultural Heritage with the Arts; TRACES) je ena osrednjih »zadev«, ki nas zanima, kulturna dediščina – pa ne vsakršna, temveč sporna. Iznajdba kulturne dediščine Jasno je, piše …
Večna zora malikov?

Večna zora malikov?

Društvo za domače raziskave, 20. februar 2017 ― Za tokratni študijski obisk v okviru projekta Odlivanje smrti smo se prvič odpravili iz Ljubljane in sicer v Krško. Zanimajo nas posmrtne maske kot primer sporne dediščine in vloge umetnikov pri posredovanju tovrstne dediščine širši javnosti. Na kakšen način in …

Sporna dediščina v projektu TRACES

Društvo za domače raziskave, 3. november 2016 ― Jedro raziskovalnega projekta TRACES je pet interdisciplinarnih umetniško-znanstvenih “delovnih postaj” po Evropi, ki se, vsaka zase, soočajo s popolnoma različnimi temami in okoliščinami. V Mediașu, Krakovu, Ljubljani, na Dunaju (in v Berlinu ter Edinburghu) in v Belfastu so se vpostavile delovne skupine, ki smo jih poimenovali “ustvarjalne koprodukcije”. V njih enakopravno sodelujejo umetniki, znanstveniki in upravljalci sporne kulturne dediščine. Projekt TRACES želi preseči uveljavljeno prakso umetniških intervencij in posebno pozornost posveča razvoju metodologij sodelovanja. Odsotnost kot dediščina V transilvanskem mestu Mediaș se ukvarjajo z odsotnostjo spomina meščanov na nekdanje judovsko prebivalstvo, ki se je množično izseljevalo v Izrael v 50-ih …

Razvezani za mobilne telefone

Društvo za domače raziskave, 14. avgust 2016 ― Razvezani jezik, spletni slovar žive slovenščine, nastaja od leta 2004. Ves ta čas ga poganja robustna wiki tehnologija in na spletu ostaja asketski. Zato pa sta tu aplikaciji za mobilne telefone, ki iz spletnega slovarja izcedita več zabave za bralca. Prvo so dobili uporabniki iTelefonov, leta 2013 jo je izdelal Aleksander Kovačić. Letos se ji je pridružila še aplikacija za Androide, to je izdelal Borko Horvat. Zanimivo je, da sta obe nastali na pobudo razvijalcev, vsaka v svojem ritmu in z obilico prostovoljnega dela v njunem prostem času. Hvaležni smo jima v imenu vseh piscev in uporabnikov slovarja. Kako deluje aplikacija …
Na obisku pri Titu

Na obisku pri Titu

Društvo za domače raziskave, 14. julij 2016 ― V okviru projekta Odlivanje smrti obiskujemo počivališča posmrtnih mask. Študijski obisk depoja v Muzeju novejše zgodovine je presenetil celo njegovega skrbnika! Pred obiskom: Po obisku: Poleg Tita, ki je leta 1994 že nastopal v umetniškem projektu Skozi telo Tadeja Pogačarja, smo se srečali še z Otonom Župančičem, Etbinom Kristanom, Levarjem (?), neznancem, Ivanom Vavpotičem in nepreštetimi kopijami odlitka Vita Globočnika. Za povrh se je na mizi znašel tudi posmrtni portret matere Hinka Smrekarja.
še novic