Gradiva za 5. sejo (volilne) konference ZKD Slovenije

ZKDS, 6. april 2017 ― V četrtek, 20. aprila 2017 bo 5.(tokrat volilna) seja konference ZKD Slovenije. V ta namen so odprli na desni rubriko 5. seja konference, v njej pa objavljamo gradiva zanjo. Nekatera gradiva bomo objavili postopoma. Gradivo za tematsko razpravo o temeljnih  izhodiščih zzakona o ljubitelsjki kulturni dejavnosti bomo objavili sredi naslednjega tedna, ker je v ponedeljek, 10.4.2017 na Ministrstvu za kulturo  predviden razgovor na to temo in je prav, da njegove ugotovitve vključimo v gradivo. V skladu z določili statuta bomo teden dni pred sejo objavili tudi seznam vseh predlogov kandidatov za organe ZKDS v obdobju 2017- 22 in osnutek kandidatne liste, kot ga predlaga kandidacijska komisija. Spremljajte torej rubriko 5. seja konference (na desni). Kategorija:  Splošno Datum:  četrtek, 6 April, 2017 Kraj:  Ljubljana

Revija Primus in nova spletna stran ZKDS

ZKDS, 29. marec 2017 ― Obveščamo vas, da je pričela izhajati spletna revija za ljubiteljsko kulturo PRIMUS, ki jo najdete na spletnem naslovu www.revijaprimus.si, sicer pa vas bo avtomatsko vrglo na povezavo prenovljene spletne strani ZKD Slovenije www.zkds.eu, saj revija izhaja v okviru le-te. Na tem mestu bi opozorila tudi na nov e-naslov ZKD Slovenije: info@zkds.eu. (Da ne bo preveč komunikaciskih težav, bo do nadaljnjega, približno 3 mesece, delovala tudi tale (stara) spletna stran.) Namen revije je zainteresirani javnosti ponuditi vsebine s področja kulture, ki jih sicer v razpoložljivem medijskem prostoru ni ali pa so neznatne. Tako boste lahko v reviji našli zapise o zanimivih, posebnih, ne-mainstreamovsko naravnanih posameznikih, skupinah, projektih, dogodkih ipd. v rubriki Navdihi.  Impresije kulturnih nastopov v tujini, povezovanja in promocije slovenske kulturne dediščine bomo objavljali v rubriki Vtisi. Za pomembnejše dosežke društev in posameznih ustvarjalcev bomo čestitali v rubriki Aplavzi ter kritično obarvali večje ali drugače pomembne ljubiteljske kulturne produkcije v rubriki Odzivi. Izzivi so namenjeni vsemu, kar predstavlja izziv znotraj ljubiteljske kulture, a tudi izven njenih okvirjev, namen pa je poiskati rešitve, primere dobre prakse ter osveščati o možnostih in priložnostih, ki nam jih določen izziv prinaša. V revijo smo vkomponirali še eno rubriko, in sicer Razprave, ki je namenjena daljšim zgodovinskim oz. arhivskim, analitičnim, refleksivnim, polemičnim ipd. zapisom. Vabimo vas, da všečkate tudi FB stran revije: https://www.facebook.com/revijaprimus, najdete pa jo lahko pod uporabniškim imenom @revijaprimus. Vse zveze naprošamo, da obvestite svoje člane in ostale zainteresirane po svojih adremah, jim posredujete to sporočilo, da bodo lahko spremljali in všečkali FB stran. Hkrati vabimo k sodelovanju vse, ki ste kakor koli zainteresirani oz. inspirirani v smislu dobre ideje za zgoraj navedene vsebinske koncepte. Imena in kontakte uredništva najdete
PROMOCIJA POEZIJE SREČKA KOSOVELA V TUJINI

PROMOCIJA POEZIJE SREČKA KOSOVELA V TUJINI

ZKDS, 29. marec 2017 ― Piše: Simona Zorc Ramovš Baltoji Varnele 2017, Promocija poezije Srečka Kosovela v tujini Septembra 2016 smo s KD Teater Grosuplje že drugič gostovali na festivalu »Baltoji Varnele«, prevedeno v slovenski jezik Bela vrana. Pomenljiv naslov, ki kaže na željo prikazovanja novih estetik evropskega mladinskega gledališča. To je bil že 11. mednarodni festival mladinskega in otroškega ...

Sklic 19. redne seje predsedstva ZKD Slovenije

ZKDS, 26. marec 2017 ― Devetnajsta redna seja predsedstva, ki bo po vsej verjetnosti tudi zadnja v tem mandatu, bo v četrtek, 30. marca 2017 ob 10. uri na sedežu Zveze, Ljubljana, Štefanova 5, predlog dnevnega reda pa je naslednji: 1. zapisnik 18. redne seje in 18. korespondenčne seje in poročilo o realizaciji sklepov 2. obravnava bilance uspeha in programskega poročila ZKD Slovenije za leto 2016 3. sklep o sklicu 5. (volilne) konference Zveze kulturnih društev Slovenije 4. sprejetje gradiva za volilno sejo Zveze kulturnih društev Slovenije 5. oblikovanje kandidatnih list za volitve organov ZKD Slovenije za obdobje 2017- 22 6. predlogi za priznanja ZKD Slovenije 7. razno   Kategorija:  Splošno Datum:  nedelja, 26 Marec, 2017 Kraj:  Ljubljana
POLETNA PLESNA ŠOLA

POLETNA PLESNA ŠOLA

ZKDS, 24. marec 2017 ― Piše: Jan Pirnat Leta 1996 so vrh glasbenih lestvic zavzele Spice Girls.  20 let je minilo, odkar so na njihovo glasbo, če ne v javnosti, pa vsaj na skrivaj, plesali najstniki povsod po svetu.  Glede na to, da se bodo mlajši bralci vprašali, o kom v tem uvodu teče beseda, je to jasno pokazatelj, da ...

Poziv za predlaganje kandidatov za organe ZKDS za obdobje 2017-22

ZKDS, 25. februar 2017 ― Na osnovi 16. in 17. člena svojega statuta Zveza kulturnih društev Slovenije (v nadaljevanju ZKDS), Štefanova 5, Ljubljana, objavlja POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATK(OV) ZA ORGANE ZKD SLOVENIJE ZA OBDOBJE 2017-22 za naslednje funkcije:-predsednika in dva podpredsednika ZKDS; -člane predsedstva ZKDS; -predsednika in člane nadzornega odbora ZKDS. Predlogi morajo na naslov ZKD Slovenije prispeti  najkasneje do 30. marca 2017. Lahko jih posredujete tudi po elektronski pošti na naslov: info@zveza-kds.si , s prilogo  v obliki slikovne ali *pdf datoteke, iz katere sta jasno razvidna podpis predlagatelja , oz. žigi ali druge oblike  identifikacije predlagatelja. Pogoji: 1. Pravico za predlaganje imajo vse  včlanjene članice(člani) ZKD Slovenije, preko njih oz. v njihovem okviru pa  tudi vanje včlanjena kulturna društva in vanje včlanjeni člani in članice - posamezniki. 2. Predlog mora poleg imena oz. naziva  predlagatelja in navedbe, za katero funkcijo kandidat/ka kandidira, vsebovati tudi: ime in priimek kandidata, letnico njegovega rojstva, članstvo v asociaciji, povezani v občinsko zvezo kulturnih društev ali ZKDS. 3. Kandidaturi za predsednika ZKDS mora biti priložen kratek  življenjepis z opisom njegovih izkušenj v kulturni, društveni in drugih dejavnostih in kratka vizija kandidata o vodenju in prioritetah  za delovanje ZKDS v prihodnjem mandatnem obdobju. 4. Predloge  kandidatov za člane oz. članice predsedstva ZKDS  je potrebno  dodatno opredeliti še tako, da navedete, če kandidata predlagate: a) za  predstavnika  vašega območja (v skladu s 1. alinejo 21. člena statuta), ali b) kot člana predsedstva ZKDS zaradi njegovega ugleda in sposobnosti za delo v krovni zvezi. Volitve predstavnikov območij  oz. preostalih  članov predsedstva bodo namreč potekale na ločenih volilnih listah. 5. predlog mora biti podpisan s strani kandidata, da s kandidaturo soglaša. 6. v primeru nepopolnih vlog bomo predlagatelje zaprosili za dopolnitev, ki  mora n

17.redna seja predsedstva

ZKDS, 31. januar 2017 ― Sedemnajsta (17.) redna seja predsedstva Zveze kulturnih društev Slovenije v mandatu 2012 – 2017 je bila izvedena v četrtek,  29. septembra 2016   v sejni sobi na sedežu  Zveze kulturnih organizacij Slovenije v Ljubljani, Štefanova 5. Začela se je ob 10. uri in končala ob 12.35 uri. Sklical jo je predsednik Jože Osterman, ki jo je tudi vodil.   PRISOTNI:  Jože Osterman, Franci Pivec, Ivo Turk, Branka Bezeljak,  Milan Brecl, Tone Urbas, Nataša Petrovič, Franjo Murko, Danijela Hozjan, Ema Tibaut, Jože Gorenc, Maja Papič.   OPRAVIČILI SO SE: Danilo Štekar, Miran Rustja, Alenka Bole Vrabec,  Samo Stanič, ODSOTNI: Andrej Koren, Franc Plut, OSTALI PRISOTNI: Janez Gril (član NO), Mija Aleš, predsednica ZKD Kranj, Igor Teršar, direktor JSKD   Sprejet je bil naslednji dnevni red: 1. zapisnik 16. redne in 15. in 16. korespondenčne seje predsedstva in poročilo o  realizaciji sklepov 2. odprtje postopkov evidentiranja za organe Zveze kulturnih društev Slovenije za obdobje 2017- 22 3. stanje priprav za izid revije Kultura 4. predlogi za priznanja ZKD Slovenije 5. poročilo o izvajanju nacionalnega programa kulture 2014- 17 za leto 2015 6. razno   K 1. točki: Na besedilo zapisnika 16. redne  seje  ni bilo pripomb, prav tako ni bilo pripomb na zapisnike 15. In 16. korespondenčne seje. Predsednik je poročal o realizaciji sklepov prejšnje seje in dogodkih med obema sejama: V zvezi je bilo v obdobju med aprilom in septembrom največ pozornosti posvečene nastajanju revije Kultura, nadaljevanju pogajanj o nadomestilu avtorskih honorarjev za javno predvajanje fonogramov z Zavodom IPF, zaključku oblikovanja teksta (opredelitev) o nevladnem sektorju oz. nevladnih organizacijah, izvedbi Tedna ljubiteljske kulture 2016 in iskanju poti, po kateri bi realizirali naš osnutek Zakona o ljubiteljski kulturni dejavnosti. Glede nadaljevanja priprave zakona o ljubiteljski kulturni dejavnosti se stvari še vedno odvijajo relativno počasi, a se v okviru MK vendarle ne

Sklic 18. redne seje predsedstva ZKD Slovenije

ZKDS, 19. januar 2017 ― Osemnajsta redna seja predsedstva ZKD je sklicana za 24. januar 2017 ob 10. uri na sedežu Zveze, v Ljubljani, Štefanova 5.  Predlog dnevnega reda  predvodeva obravnavo zapisnika 17. seje, imenovanje kandidacijske komisije za volitve organov ZKD Slovenije za naslednje obdobje, obravnavo predloga programa ZKD Slovenije za leto 2017, predstavitev revije Primus, ki naj bi izšla v mesecu dni,  ter  obravnavo sprememb pravilnika o priznanjih ZKD Slovenije ter predlogov za podelitev priznanj. Kategorija:  Splošno Datum:  četrtek, 19 Januar, 2017 Kraj:  Ljubljana
SLOVENSKI DAN V SCHLADMINGU

SLOVENSKI DAN V SCHLADMINGU

ZKDS, 18. januar 2017 ― Piše: Milan Pavliha MID EUROPE je največja evropska glasbena prireditev s poudarkom na godbeništvu. Z leti je Schladming pridobil status kraja, v katerem se srečujejo mednarodni glasbeni strokovnjaki in ljubitelji iz vsega sveta in kjer nastopajo vrhunske glasbene skupine. V okviru festivala potekajo različni koncerti (na koncertnem odru, na odrih po Schladmingu ter na snežnem ...
40 LET METLIŠKE FOLKLORNE SKUPINE IVAN NAVRATIL

40 LET METLIŠKE FOLKLORNE SKUPINE IVAN NAVRATIL

ZKDS, 18. januar 2017 ― Piše: dr. Bruno Ravnikar Začetek metliške folklorne skupine “Ivan Navratil” sovpada časovno nekako z mojimi prvimi stiki z živo ljudsko kulturo te čudovite deželice. Takrat me je moj pokojni folklorni prijatelj in amaterski raziskovalec ljudskih plesov in pesmi dr. Vic Knivett iz Londona nagovarjal, da bi poiskala in posnela še kakšne obstoječe ostanke ljudskih plesov ...
MEHIŠKA FOLKLORIADA FS TINE ROŽANC

MEHIŠKA FOLKLORIADA FS TINE ROŽANC

ZKDS, 18. januar 2017 ― Pišejo: mag. Janja Ravnikar, dr. Bruno Ravnikar, Tanja Murko Zveza ljudskih tradicijskih skupin Slovenije (v nadaljevanju ZLTSS) deluje že več kot 40 let pod različnimi imeni. Po letu 1991 je dobila sedanje ime. ZLTSS je prostovoljna, samostojna, nepridobitna zveza festivalov in društev, folklornih skupin, ki se združujejo zaradi ohranjanja, prikazovanja in izvajanja ljudskih plesov, običajev, ...

ZAKON – DA ALI NE

ZKDS, 18. januar 2017 ― Piše: mag. Jože Osterman Na spletni strani Zveze kulturnih društev Slovenije je že več let mogoče spremljati nastajanje zakona o ljubiteljski kulturni dejavnosti. Njegovo »rojstvo« umeščamo v zdaj že daljno leto 2009, ko nam je nekdanji državni sekretar na šolskem ministrstvu Mirko Pečarič, ki je očitno dobro zaslutil trend »hipernormiranosti« moderne slovenske družbe, dobrovoljno (in ...

5. SMEŠKOV LUTKOVNI MARATON

ZKDS, 12. januar 2017 ― Piše: Memi Pizzulin Kulturno društvo Smeško je v Celjski kulturnici 14. In 15. oktobra organiziralo že tradicionalni 5. Smeškov lutkovni maraton. V petek zvečer se je predstavilo Lutkovno gledališče Nebo iz Kranja z lutkovno predstavo za odrasle Soba. Zanimivo je bilo gledati naprstne lutke, ki so narejene iz pečene gline. Deset prstov in devet lutk ...

Nov skupni sporazum z zavodom IPF

ZKDS, 9. januar 2017 ― V začetku leta 2017 je stopil v veljavo nov skupni sporazum, ki so ga podpisali Zavod IPF kot zastopnik imetnikov sorodnih pravic z Zvezo kulturnih društev Slovenije, Javnim skladom RS za kulturne dejavnosti in Zvezo društev upokojencev Slovenije kot zastopniki uporabnikov. Gre za Skupni sporazum za določitev višine nadomestil za javno priobčitev fonogramov. Ta se nanaša na prireditve, ki jih organizirajo ljubiteljska kulturna društva in predvideva nižji obračun nadomestila na nekaterih prireditvah, kjer so fonogrami (posneta glasba) ključnega pomena oziroma se uporabljajo kot del prireditve. Pogoj je, da so prireditve izključno ljubiteljske narave. Sporazum se začne uporabljati 1. januarja 2017. Vabimo vas, da si podrobnosti sporazuma ogledate na spletni povezavi  Zavoda IPF https://www.ipf.si/ipf/novice/arhiv-novic/2016/novi-sporazum-za-ljubiteljske-kulturne-dogodke/ ,   Za vsa dodatna vprašanja in pojasnila je  mogoče kontaktirati sekretarko ZKD Slovenije gospo Majo Papič (kontaktni podatki so objavljeni v zavihku O zvezi na desni strani portala). Natančnejša navodila so tudi v zavihku Javno predvajanje glasbe s fonogramov in dovoljenje Zavoda IPF.   Kategorija:  Splošno Datum:  ponedeljek, 9 Januar, 2017 Kraj:  Ljubljana
še novic