Predsednica ZKD Slovenije

Predsednica ZKD Slovenije

ZKDS, 14. maj 2017 ― Marija (Mija) Aleš Breg ob Savi 48, 4211 Mavčiče M: 041 685 548 E: mija.in.ostali@siol.net Rodila sem se je 18.12.1965 v Kranju, kot druga od treh hčera. Poročena, mati petih otrok in imam že tudi enega vnuka.Osnovno šolo sem obiskovala v Predosljah. Že takrat sem bila za svoje talente večkrat nagrajena (glasba, kiparstvo, likovna umetnost, logika, matematika). Srednjo gradbeno šolo v Ljubljani, visoke gradnje, sem končala z odličnim uspehom in s posebno pohvalo ravnatelja šole. Tudi Fakulteto za organizacijske vede v Kranju, smer informatika, sem zaključila z odlično oceno. Moje diplomsko delo: Konstruiranje modela podatkov razporejanja voznikov v mestnem potniškem prometu, je bilo podlaga za izvedbo programa v Ljubljanskem potniškem prometu. Po osnovni glasbeni šoli, kjer sem igrala klavir, sem obiskovala še solopetje na Srednji glasbeni šolo v Ljubljani. Ves čas se v pooblaščenih ustanovah izpopolnjujem v znanju tujih jezikov in v poznavanju sprememb zakonov in predpisov s področja ekonomije, gospodarstva in družbenih dejavnosti. Zaključila sem izobraževanje, s katerim sem v skladu s sklepom Vlade Republike Slovenije usposobljena za članico nadzornih svetov ali upravljalnih odborov družb. Dosedanje zaposlitve: Domplan Kranj – lokacijski načrti in priprava dela, SGP Gradbinec Kranj – plan in analize, Geološki zavod Ljubljana – geofizika in geomehanika ter informatika, imam petindvajset-letne izkušnje s področja vodenja podjetij, kot samostojni računovodja in prokurist v podjetju Žično pletilstvo Aleš, Sem predsednica upravnega odbora Gorenjske borznoposredniške družbe. Družbena aktivnost: Dejavna sem kot ustanovna članica Karitas v mojem domačem okolju, sem izvoljena članica Župnijskega pastoralnega sveta in Gospodarskega sveta, podpredsednica nadzornega odbora Hotela Dom na Krvavcu. Prostočasne aktivnosti: kultura, pohodništvo, smučanje… Delovanje na področju kulture: S kulturo se ukvarjam od otroških let, z vodenjem kulturnih društev ter

ESEJ O SPEKULATIVNI FIKCIJI

ZKDS, 12. maj 2017 ― Piše: Bojan Ekselenski Spekulativna fikcija Besedna zveza spekulativna fikcija v Sloveniji nima neke posebne domovinske pravice. V večini literarno razvitih držav se s to besedo označujejo žanrske skupine znanstvene fikcije (fantastike), fantazije in nadnaravnega hororja. V Sloveniji že nekaj časa ni bilo resnejše strokovne obravnave domače spekulativne fikcije. Do izhajanja Supernove, ki ga izdaja Celjsko ...
Spominjanja častnega člana ZKDS

Spominjanja častnega člana ZKDS

ZKDS, 12. maj 2017 ―   Mariborska ZKD ima že dolga leta v programu tudi prireditev pod naslovom Spominjanja, kjer se obiskovalci srečajo z znano osebnostjo, ki je na kulturnem, pa tudi na drugih poljih naredila preboj, opravila izjemno pomembno delo in se zapisala v zgodovino mesta, pa tudi države. V četrtek, 11. maja 2017 je svoje spomine obujal Franci Pivec, sicer predsednik ZKD Maribor, prvi predsednik ZKD Slovenije 2003 in vsestranski kulturni in družbeni delavec. Ob tej priliki mu je predsednica ZKD Slovenije Mija Aleš izročila listino častnega člana in se skupaj z obema častnima članoma - ob Pivcu je to še Janez Karlin - tudi postavila pred fotografski objektiv.       Kategorija:  Splošno Datum:  petek, 12 Maj, 2017 Kraj:  Ljubljana

ZAKAJ BI NE VRISKAL, ZAKAJ BI NE PEL …

ZKDS, 10. maj 2017 ― Piše: Nataša Petrovič Tednu ljubiteljske kulture na pot Pravimo ji ljubiteljska, društvena, ljudska, poimenovali smo jo tudi že amaterska kultura. Njene člane štejemo v tisoče, obstoj društev v stoletje in več. Področja njenega ustvarjanja so številna, nekaj njih nima institucionalnega zaledja, kar pomeni, da jih preprosto ne bi bilo v našem kulturnem prostoru. Kultura, ki ...

Franci Pivec

ZKDS, 3. maj 2017 ― Franci Pivec, rojen 22. avgusta 1943 v Olimju, se je z družino preselil v Celje, kjer je končal osnovno šolo ter 1962 maturiral na gimnaziji. Končal je študij sociologije  in filozofije  na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani ter bil v šestdesetih med organizatorji študentskega gibanja v Sloveniji in Jugoslaviji. Kasneje, leta 1970 se je z družino preselil v Maribor. Sredi osemdesetih (194- 88)  je bil v slovenski vladi predsednik Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje, kar danes odgovarja položaju ministra za šolstvo. Na prvih volitvah v demokratizirani  Sloveniji leta 1990 je bil izvoljen za poslanca, kasneje je bil tudi tajnik mariborske univerze, direktor tamkajšnje občinske uprave in eden vodilnih v informacijskem inštitutu Izum. Vodil je tudi Svet RS za visoko šolstvo, že dva mandata je predsednik nadzornega odbora JSKD. Delo v kulturi: Za Pivcem je bleščeča zgodovina udejstvovanja v kulturnih društvih in  njihovih zvezah. Že kot petletnik je v Celju živel v hiši, kjer je domovalo tudi Delavsko prosvetno društvo SVOBODA ZAGRAD, zato je bila vključitev v društveno delovanje samoumevno. Pri 14 letih (po statutu prej ni bilo možno) se je v društvo tudi formalno včlanil in dobil prvo izkaznico, ki jo še hrani leta 1957. V društvu je tudi opravil vsa možna izobraževanja, največ pri Branku Gombaču, ki je bil tista leta v celjskem gledališču. Leta 1959. Je prešel  v celjski DELAVSKI ODER in do odhoda na študij odigral precej vlog, na koncu v Kreftovih Celjskih grofih v zgodovinskem okolju Starega gradu nad mestom. V prvem letniku študija na Filozofski fakulteti je ustanovil  KLUB 63, kulturno organizacijo po poljskem vzoru, kjer so izvajali zelo raznolik program, vključno z gledališko skupino, ki je njegovi  režiji in pod pokroviteljstvom Battelino-Baranovičeve v Križankah uprizorila Silvanusovega Rdečega Budo. Leta 1964 postane  kulturni referent Univerzitetnega odbora Zveze študentov ter naslednje leto predsednik organizacije, ki se ted

Janez Karlin

ZKDS, 3. maj 2017 ― Janez Karlin se je rodil 18. novembra 1922 v Ratanski vasi pri Rogaški Slatini. Končal je Višjo pedagoško šolo, bil predmetni učitelj in nazadnje ravnatelj OŠ Ivana Cankarja v Ljubljani. Po vojni je bil eden od ustanoviteljev sindikalnega kulturnoumetniškega društva, prvi predsednik in organizator, aktiven je bil v okrajnem odboru Ljudske prosvete. Ob prihodu v Mariboru (1950) na industrijsko tekstilno šolo za upravnika internata je široko razgibal kulturno življenje med mladino. 12 let je bil predsednik KUD Slava Klavora, ustanovil je amatersko gledališče Slava Klavora, bil 25 let režiser in režiral okrog 70 gledaliških del. Pripeljal je amatersko gledališče Slava Klavora v vrh slovenskega in jugoslovanskega gledališkega življenja. S svojimi predstavami je sodeloval na skoraj vseh republiških, jugoslovanskih in mednarodnih srečanjih z visokimi dosežki. Hkrati je deloval kot organizator kulturnega življenja v Mariboru in SV Sloveniji. Kot predsednik okrajnega dramskega sosveta je razgibal, organiziral in spodbujal — z organizacijo in številnimi članki — gledališko življenje. Dolga leta je bil predsednik sveta za kulturo občine Maribor, deloval je v različnih državnih kulturnih organih, bil poslanec skupščine SR Sloveniji prosvetno kulturnega zbora in član organov DPD v občini in republiki. Član predsedstva ljubiteljskih kulturnih organizacij in zvez je bil od leta 1949. Bil je predsednik izvršilnega odbora in nato skupščine Kulturne skupnosti Maribor, dobro je povezoval poklicno in ljubiteljsko kulturo, posebno skrb je posvečal vzgoji mladih. Leta 1974 je dal pobudo za ustanovitev pionirskih kulturno umetniških društev, prvega na svoji šoli. Od leta 1965 do 1997 je bil neprekinjeno predsednik mariborskih ljubiteljskih kulturnih organizacij ZKPO in ZKO, pred tem pa podpredsednik okrajnega sveta ZKPO. V tem času je prišlo do vidnega porasta društevene dejavnosti, po splošni oceni je bilo to obdobje visoke kakovosti mariborske ljubiteljske dejavnosti. ZKO Maribo

Organi ZKDS v obdobju 2017- 22

ZKDS, 27. april 2017 ―           Na 5. konferenci Zveze kulturnih društev Slovenije za obdobje 2012- 17 je bilo  izvoljeno novo vodstvo za mandatno obdobje 2017 – 2022. Objavljamo imena novoizvoljenih članov predsedstva, podpredsednikov ter predsednika in treh članov nadzornega odbora. Po statutarnem sklepu pa so bili izvoljeni tudi nadomestni člani za večino območij zaradi pomembnosti stalnega in nemotenega predstavljanja območij v delu predsedstva. Predsednica: Marija Aleš (ZKD Kranj) Podpredsednika: Marijana Kolenko (ZKD Celje), Jože Osterman (ZKD Ljubljana) Člani in nadomestni člani predsedstva: OBMOČJE PREDSTAVNIK NADOMESTNI ČLAN   Ljubljana z okolico Tomaž Simetinger Lojze Adamlje   Celje Milan Brecl Ivan Domitrovič   Gorenjska Marija Aleš Slavko Bohinc   Dolenjska, Bela krajina, Posavje Janez Kerin     Južna Primorska Ivo Turk     Severna Primorska Martina Trampuž Klara Štrancar   Pomurje Danijela Hozjan Silva Duh   Koroška Marjan Lužnik Jožef Kramer   Ptuj Nino Galun Sara Špelec   Maribor Inge Breznik Franci Pivec   Zasavje Tjaša Šuligoj Sonja Mlakar     Ostali člani predsedstva, ki so bili uvrščeni na kandidatno listo glede na kriterije in merila, ki jih je sprejelo predsedstvo, so  Erik Vrčon (ZKD Tolmin), Nataša Petrovič (ZKD Ptuj), Cvetka Vereš (ZKD Prekmurja), Boris Selko (Zveza slovenskih godb), Anže Škornik (ZKD Šentjur) Nadzorni odbor sestavljajo Franjo Murko (predsednik), Branka Bezeljak (članica), Janez Meglič (član) Kategorija:  Splošno Datum:  četrtek, 27 April, 2017 Kraj:  Ljubljana

Članice in člani vodstva ZKDS v obdobju 2017- 22

ZKDS, 27. april 2017 ― Na 5. konferenci Zveze kulturnih društev Slovenije za obdobje 2012- 17 je bilo  izvoljeno novo vodstvo za mandatno obdobje 2017 – 2022. Objavljamo imena novoizvoljenih članov predsedstva, podpredsednikov ter predsednika in treh članov nadzornega odbora. Po statutarnem sklepu pa so bili izvoljeni tudi nadomestni člani za večino območij zaradi pomembnosti stalnega in nemotenega predstavljanja območij v delu predsedstva. Predsednica: Marija Aleš (ZKD Kranj) Podpredsednika: Marijana Kolenko (ZKD Celje), Jože Osterman (ZKD Ljubljana) Člani in nadomestni člani predsedstva: OBMOČJE PREDSTAVNIK NADOMESTNI ČLAN   Ljubljana z okolico Tomaž Simetinger Lojze Adamlje   Celje Milan Brecl Ivan Domitrovič   Gorenjska Marija Aleš Slavko Bohinc   Dolenjska, Bela krajina, Posavje Janez Kerin     Južna Primorska Ivo Turk     Severna Primorska Martina Trampuž Klara Štrancar   Pomurje Danijela Hozjan Silva Duh   Koroška Marjan Lužnik Jožef Kramer   Ptuj Nino Galun Sara Špelec   Maribor Inge Breznik Franci Pivec   Zasavje Tjaša Šuligoj Sonja Mlakar     Ostali člani predsedstva, ki so bili uvrščeni na kandidatno listo glede na kriterije in merila, ki jih je sprejelo predsedstvo, so  Erik Vrčon (ZKD Tolmin), Nataša Petrovič (ZKD Ptuj), Cvetka Vereš (ZKD Prekmurja), Boris Selko (Zveza slovenskih godb), Anže Škornik (ZKD Šentjur) Nadzorni odbor sestavljajo Franjo Murko (predsednik), Branka Bezeljak (članica), Janez Meglič (član) Kategorija:  Splošno Datum:  četrtek, 27 April, 2017 Kraj:  Ljubljana

LJUBITELJSKA KULTURA Z VIDIKA DISKURZOV PRETEKLOSTI IN PRIHODNOSTI

ZKDS, 26. april 2017 ― Piše: Mojca Perkon Kofol Ljubiteljska kultura je danes sistematizirana glede na kulturne dejavnosti, s poudarjanjem pojmov ustvarjanje in poustvarjanje, ki ju lahko na primer enačimo s kreativnostjo, inovativnimi pristopi, napredkom, glede na globalizacijo multikulturnega sveta in ohranjanjem tradicionalnih oblik slovenske dediščine z njenim (o)vrednotenjem. Glede na to, da je oboje pod okriljem prenosa tradicije/zgodovine oz. ...
KOFETARJI-M (KOFETARJI ZA MLADE)

KOFETARJI-M (KOFETARJI ZA MLADE)

ZKDS, 24. april 2017 ― Piše: Olga Paušič Sedem let delovanja – sedem gledaliških predstav za otroke. To je skupina Kofetarji-M (kofetarji za mlade), ki pripravlja odrske uprizoritve za lendavske malčke. Ko smo v Društvu upokojencev  Lendava pred  devetimi leti razmišljali o tem, da bi ustanovili gledališko skupino Kofetarji, se je kmalu rodilo spoznanje, da nas je pravzaprav dovolj tudi ...
Franci Pivec, nov častni član ZKD Slovenije

Franci Pivec, nov častni član ZKD Slovenije

ZKDS, 21. april 2017 ― Na 5. volilni seji  ZKD Slovenije je konferenca imenovala svojega novega častnega člana, ki je šele drugi častni član zveze. To je postal mag. Franci Pivec, predsednik ZKD Slovenije v obdobju 2001- 2006, ko se je zveza obnovila, nato dva mandata njen podpredsednik in hkrati dolgoletni (tudi sedanji) predsednik ZKD Maribor. Franci ima  sicer za seboj izjemno plodno obdobje v ljubiteljski kulturi in v življenju nasploh, njegova prva članska izkaznica v kulturnem društvu Zagrad pri Celju pa je letos stara 60 let. Franci jih sicer nima dosti več,     Kategorija:  Splošno Datum:  petek, 21 April, 2017 Kraj:  Ljubljana
Franci Pivec, novi častni član ZKD Slovenije

Franci Pivec, novi častni član ZKD Slovenije

ZKDS, 21. april 2017 ― Na 5. volilni seji  ZKD Slovenije je konferenca imenovala svojega novega častnega člana, ki je šele drugi častni član zveze. To je postal mag. Franci Pivec, predsednik ZKD Slovenije v obdobju 2001- 2006, ko se je zveza obnovila, nato dva mandata njen podpredsednik in hkrati dolgoletni (tudi sedanji) predsednik ZKD Maribor. Franci ima  sicer za seboj izjemno plodno obdobje v ljubiteljski kulturi in v življenju nasploh, njegova prva članska izkaznica v kulturnem društvu Zagrad pri Celju pa je letos stara 60 let. Franci jih sicer nima dosti več.     Kategorija:  Splošno Datum:  petek, 21 April, 2017 Kraj:  Ljubljana
Izvoljeno novo vodstvo ZKD Slovenije

Izvoljeno novo vodstvo ZKD Slovenije

ZKDS, 21. april 2017 ― Na fotografiji sta nova predsednica Mija Aleš in prejšnji  predsednik Jože Osterman. Na razmeroma dobro obiskani volilni seji konference ZKD Slovenije je bila največje pozornosti deležna točka dnevnega reda volitve, ko so udeleženci po 5 letih izvolili novo ožje vodstvo Zveze, člane in nadomestne člane predsedstva in člane nadzornega odbora. Nova predsednica Zveze je postala Marija (Mija) Aleš, dolgoletna aktivistka v ljubiteljski kulturi, predsednica ZKD Kranj in podpredsednica nadzornega odbora Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, sicer pa podjetnica v dobro delujočem družinskem podjetju. Stanuje v Mavčičah pri Kranju (kot veste, so Mavčiče rojstni kraj pesnika Simona Jenka in še nekaterih drugih znanih kulturnikov) in je izjemno dejavna tudi v krajevnem okolju. Mija je prva ženska predsednica ZKD Slovenije, in če pomislimo, da gre pri ljubiteljski kulturni dejavnosti za področje, kjer je žensk kar precej več od moških, je pravzaprav zadnji čas. da se je to zgodilo.         Kategorija:  Splošno Datum:  petek, 21 April, 2017 Kraj:  Ljubljana

NIHČE NI ODVEČ!

ZKDS, 21. april 2017 ― Piše: mag. Jože Osterman Kar nekaj desetletij je že, odkar me je v Kanadi, kjer sem se seznanjal  z njihovimi izkušnjami v prostovoljnem delu v kulturi, navdušilo kratko in jedrnato geslo Nobody is too many (prevedeno v naslov tega članka), ki sem ga kot napis v privlačni rdeče-črni kombinaciji srečeval na mnogih javnih mestih širne ...

18. redna seja predsedstva

ZKDS, 11. april 2017 ― Osemnajsta redna seja predsedstva ZKD Slovenije v mandatu 2012- 17 je bila v torek, 24. januarja 2017 v sejni sobi na sedežu  Zveze kulturnih organizacij Slovenije v Ljubljani, Štefanova 5. Začela se je ob 10. uri in končala ob 12.20uri. Sklical jo je predsednik Jože Osterman, ki jo je tudi vodil. PRISOTNI:  Jože Osterman,Ivo Turk, Branka Bezeljak,  Milan Brecl, Alenka Bole Vrabec,  Tone Urbas, Nataša Petrovič, Danijela Hozjan, Jože Gorenc, Maja Papič. OPRAVIČILI SO SE: Danilo Štekar, Franci Pivec, Miran Rustja, Samo Stanič,Franjo Murko,Ema Tibaut, ODSOTNI:Andrej Koren,Franc Plut, OSTALI PRISOTNI:Janez Gril (član NO), Mija Aleš, predsednica ZKD Kranj, Marko Repnik, direktor JSKD Na začetku je predsedujoči Jože Osterman  posebej pozdravil novega direktorja JSKD mag. Marka Repnika in mu zaželel uspešno delo na novi funkciji.   Sprejet je bil naslednji dnevni red: 1. zapisnik 17. Redne seje in poročilo o  realizaciji sklepov 2. sklep o izvedbi volilnih opravil za izvolitev organov Zveze kulturnih društev Slovenije v obdobju 2017- 22 3. predlog programa Zveze kulturnih društev Slovenije za leto 2017 4. začetek izhajanja revije Primus 5. sprememba pravilnika o priznanjih ZKD Slovenije (uvedba Ravniharjeve nagrade) 6. predlogi za priznanja ZKD Slovenije 7. razno   K 1. točki: Na besedilo zapisnika 17.Redne seje  ni bilo nobenih pripomb. Predsednik je poročal o realizaciji sklepov prejšnje seje in dogodkih med obema sejama: Vodstvo ZKD Slovenije je tudi v jeseni spremljalo položaj v ZKD Koper. Občina se praktično do konca leta ni odzvala na pozive Zveze, da naj vendarle sporoči, kakšna je njena odločitev v zvezi s sofinanciranjem njenega delovanja v letu 2016. Zaradi preobremenjenosti, saj je postala generalna sekretarka vlade, je v vmesnem času odstopno izjavo podala predsednica Lilijana Kozlovič, predsednikovanje pa je začasno prevzel podpredsednik Ivo Turk, sicer tudi član predsedstva ZKDS. Ivo Turk je člane predsedstva infor
DOTIKANJA

DOTIKANJA

ZKDS, 11. april 2017 ― Piše: Saša Strnad Člani Društva Distrofikov Slovenije so posebni likovni ustvarjalci, ki so na na temo prstega odtisa z naslovom Dotikanja izdali stenski koledar in ob tej priložnosti imeli razstave po vsej Sloveniji. Projekt »Dotikanja« deluje kot dialog med nami in velikani sodobne umetnosti, začenši z znamenitim rekom Josepha Beuysa: »Vsak je lahko umetnik«, kar dopolnjujem ...
še novic