1. seja predsedstva v mandatu 2017- 22

ZKDS, 22. junij ― Na prvi poletni dan, 21.6.2017 se je prvič sestavlo novo predsedstvo ZKD Slovenije. Zbrali so se člani in njihovi namestnik (namestniki so izvoljeni za tisti del predsedstva, ki ga sestavljajo predstavniki posameznih območij), tako da je bila sejna soba skoraj pretesna za kakih 25 udeležencev. . Predsednica Mija Aleš je vodila sejo, kjer so obravnavali poleg konstituiranja predsedstva in dogovora o nadaljnjem delu še gradivo o skupnem slovenskem kulturnem prostoru, strategiji NVO in prostovoljstva v Sloveniji in oceno preteklega Tedna ljubiteljske kulture. Bistvena pa je bila iskriva in polemična razprava o tem, kako naprej in kako še bolj uveljaviti krovno zvezo. Kategorija:  Splošno Datum:  četrtek, 22 Junij, 2017 Kraj:  Ljubljana
še novic