Javno vodstvo po razstavi Oj, ta soldaški boben

Kamra.si, 20. junij ― Medobčinski muzej Kamnik vabi v sredo, 20. junija 2018, ob 19. uri na javno vodstvo po občasni razstavi Oj, ta soldaški boben (Prva vojna iz zasebnih zbirk na Kamniškem), ki bo v rojstni hiši Rudolfa Maistra na Šutni 23.  Po razstavi vas bo vodila avtorica razstave Alenka Juvan, sodelovalo pa bo tudi vseh šest zasebnih razstavljalcev iz Kamnika in okolice. Predstavili bodo zanimive zgodbe svojih dedov ter spregovorili o svoji zbiralski strasti.  

20. junija 1872 je umrl Blaž Potočnik, duhovnik, pesnik ...

Kamra.si, 20. junij ― Iz domoznanske Kamre na današnji dan ...20. junija 1872 je v Šentvidu nad Ljubljano umrl Blaž Potočnik, duhovnik, pesnik, skladatelj, časnikar in narodni buditelj. Rodil se je 31. januarja 1799 v Struževem pri Kranju.  Gimnazijo in licej je obiskoval v Ljubljani. Posvečen je bil l. 1822. Najprej je bil kaplan v Šentjerneju, od leta 1825-33 pa v ljubljanski stolnici. V čas službe v ljubljanski stolnici je skupaj z G. Riharjem prenovil cerkveno petje. Nato je postal župnik v Šentvidu, kjer je ostal do smrti.

20. junija 1994 je umrla Julija Bračič, slovenska pisateljica

Kamra.si, 20. junij ― Iz domoznanske Kamre na današnji dan ...20. junija 1994 je umrla Julija Bračič, slovenska pisateljica. Rodila se je 24. januarja 1913 v Zgornjih Poljčanah.  Zaradi slabega gmotnega položaja se je morala po nižji gimnaziji odpovedati nadaljnjemu šolanju. Službovala je kot uradnica in kasneje vodila cvetličarno v Celju. Med 2. svetovno vojno je bila zaprta in izgnana na Hrvaško, kjer je sodelovala v NOB. Po vojni je bila invalidsko upokojena. Od leta 1953 do svoje smrti je živela pri Svetem Vidu v Malinski na otoku Krku.

19. junija 1997 je umrla Milka Hartman, slovenska pesnica.

Kamra.si, 19. junij ― Iz domoznanske Kamre na današnji dan ...19. junija 1997 je umrla Milka Hartman, slovenska pesnica. Rodila se je 11. februara 1902 (Libuče pri Pliberku). Rodila se je v trdni kmečki družini in preživljala lepo otroštvo v svojem rojstnem kraju. V družini je vladala močna ljubezen do petja in glasbe.To se je preneslo tudi na Milko, ki je zelo zgodaj začela sodelovati v izobraževalnem društvu, v Marijini družbi in pevskem zboru. Po končani osnovni šoli je živela in delala na kmetiji svojih staršev. Želja po šolanju ji ni dala miru, želela je na učiteljišče. Prva svetovna vojna je preprečila njene namene. Leta 1925 je v Ljubljani končala gospodinjsko šolo, nato pa je na avstrijskem Koroškem, v Zagorju, v Škofji Loki, Hrastniku, Bledu in Celju vodila razne gospodinjsko-kuharske in pevske tečaje. 

19. junija 1966 je umrl Marjan Kozina, slovenski skladatelj

Kamra.si, 19. junij ― Iz domoznanske Kamre na današnji dan ...19. junija 1966 je umrl Marjan Kozina, slovenski skladatelj. Rodil se je 4. junija 1907 se je v Novem  mestu.  V Ljubljani je Kozina pričel študirati filozofijo in matematiko, sočasno je študiral tudi klavir in violino, pozneje pa se je usmeril v študij glasbe na Dunaju in v Pragi. Leta 1943 se je pridružil partizanom, po osvoboditvi je postal prvi upravnik Slovenske filharmonije. Deloval je tudi kot pedagog na Akademiji za glasbo v Ljubljani.

18. junija 1901 je umrl Josip Murn (Aleksandrov), slovenski pesnik

Kamra.si, 18. junij ― Iz domoznanske Kamre na današnji dan ...18. junija 1901 je umrl Josip Murn (Aleksandrov), slovenski pesnik. Rodil se je 4. marca 1879.  Rodil se je kot nezakonski otrok Mariji Murn in Ignacu Cankarju. Mati je prišla z Gorenjske služit k družini Mayer v Ljubljano, kjer je bil njegov oče hlapec. Ta zanj ni skrbel, kmalu po njegovem rojstvu se je poročil z drugo, štiri leta kasneje pa umrl za tuberkolozo. Mati ga je v duševni stiski dala v rejo v Zadobrovo, sama pa je šla služit v Trst, od koder se ni vrnila. Bil je tudi v reji pri Sv. Krištofu, nazadnje pa pri materi Kalanovi na Poljanski cesti. Leta 1885 je bil sprejet v cerkveni šolski zavod Marijanišče v Ljubljani. Od leta 1890 do 1895 je obiskoval nižjo gimnazijo v Ljubljani in objavljal rokopise svojih pesmi v literarnem časopisu Dijaške vaje.

18. junija 1959 je umrl Bogumil Vošnjak, pravnik ...

Kamra.si, 18. junij ― Iz domoznanske Kamre na današnji dan ...18. junija 1959 je umrl Bogumil Vošnjak (tudi Bogomil Vošnjak), slovenski pravnik, politik in diplomat. Rodil se je 9. septembra 1882 v Celju.  Med prvo svetovno vojno je bil član Jugoslovanskega odbora, ki je seznanjal antanto s slovenskim vprašanjem. Bil je edini Slovenec, ki je sodeloval pri krfski deklaraciji, bil pa je tudi generalni sekretar jugoslovanske delegacije na pariški mirovni konferenci. Med letoma 1921 in 1923 je bil veleposlanik v Pragi. Odločno je nasprotoval federalizmu in pokrajinski avtonomiji. Vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/Bogumil_Vošnjak Več http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi812868/

18. junija 1977 je v Celju umrl Josip Pelikan, fotograf češkega rodu

Kamra.si, 18. junij ― Iz domoznanske Kamre na današnji dan ...18. junija 1977 je v Celju umrl Josip Pelikan, fotograf češkega rodu. Rodil se je 9. decembra 1885 v Trbižu.  Bil je potomec fotografov - Čehov iz Prage, ki je takrat veljala za fotografsko zelo razvito mesto. V Trbižu, kjer je bilo takrat prosto mesto za fotografsko obrt, se je mladi Pelikan prvič srečal s fotografijo, ki ga je poklicno zaznamovala za vse življenje.Po materini smrti in očetovi ponovni poroki se je družina 1894 preselila v Idrijo, sin pa se je začel podrobneje seznanjati z očetovo umetnostjo fotografije, ki ni zajemala le tehnike s suhimi, tovarniško narejenimi, ampak tudi z doma izdelanimi, mokrimi fotografskimi ploščami, ki so dajale fotografiji lepše tone.

17. junija 1926 je umrl Anton Foerster (Förster), skladatelj ...

Kamra.si, 17. junij ― Iz domoznanske Kamre na današnji dan ...17. junija 1926 je v Novem mestu umrl Anton Foerster (Förster), skladatelj in dirigent češkega rodu. Rodil se je 20. decembra 1837 v Osenici pri Jičínu (Češka).  Rodil se je v družini, kjer so bili že po tradiciji učitelji. Prvo glasbeno vzgojo je dobil pri očetu, ki ga je učil igrati na orgle. Skupaj z brati je sodeloval kot sopranist v očetovem cerkvenem zboru, pri desetih letih pa je že pomagal očetu tudi kot organist. Nižjo gimnazijo je končal v nižji Mladi Boleslavi, višjo pa v Čeških Budejovicah v južni Češki. Tu se je razvil v znamenitega tenorista. Po maturi je krajši čas preživel v cistercijanskem samostanu Vyšší Brod, kjer se je posvečal glasbenemu študiju in kjer je ustvaril tudi prvo ohranjeno skladbo (samospev Isti žal). Od tam je odšel v Prago na pravno fakulteto in jo leta 1863 končal. Nato je dobil službo domačega učitelja. Na Češkem si je Foerster pridobil osnovno glasbeno znanje. Odločilen vpliv na njegov glasbeni razvoj je imel Bedřich Smetana, pri katerem se je izpopolnjeval v kompoziciji in klavirski igri.

17. junija 1895 se je v Veržeju rodil Slavko Osterc, skladatelj ...

Kamra.si, 17. junij ― Iz domoznanske Kamre na današnji dan ...17. junija 1895 se je v Veržeju rodil Slavko Osterc, skladatelj in pedagog. Umrl je 23. maja 1941. Slavko Osterc se je rodil v Veržeju pri Ljutomeru. Poleg Marija Kogoja je začetnik slovenske sodobne glasbe. Pomembna prelomnica na njegovi glasbeni poti je njegov odhod v Prago. Tam je študiral kompozicijo, dirigiranje in operno režijo. Po vrnitvi v Ljubljano, leta 1927, je do svoje smrti leta 1941 poučeval na Konservatoriju in Akademiji za glasbo. Vir: http://eucbeniki.sio.si/gum9/3231/index3.html Več na povezavi http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi398266/

15. junija 1867 se je rodil Ivan Grohar, slovenski slikar

Kamra.si, 15. junij ― Iz domoznanske Kamre na današnji dan ...15. junija 1867 se je v Spodnji Sorici rodil Ivan Grohar, slovenski slikar. Umrl je  19. aprila 1911 v Ljubljani. Slovenski slikar, poleg Riharda Jakopiča najpomembnejši med slovenskimi impresionisti. Spada v sam vrh slovenske likovne umetnosti 20. stoletja. Vidno je vplival na razvoj slovenskega slikarstva, ko je skupaj z ostalimi impresionisti prelomil z realistično tradicijo 19. stoletja in utiral pot moderni umetnosti. Zapustil nam je nekaj vrhunskih del, povezanih s Škofjo Loko in okolico. 

Planet Carmina: predstavitev knjige

Kamra.si, 13. junij ― Pred kratkim je Večerova kulturna novinarka in publicistka Melita Forstnerič Hajnšek izdala za Maribor zelo dragoceno knjigo. Planet Carmina je poglobljena študija razvoja mariborskega pevskega zbora Carmina Slovenica in njegove dirigentke ter umetniške vodje Karmine Šilec. Z avtorico knjige, ki je nastala s prepletom konkretne izkušnje in mnogih publicističnih refleksij, se bo o zborovih izvirnih raziskovalnih pristopih v glasbi in scenski umetnosti ter o njegovem glasbenem "misijonarjenju" po vsem svetu v četrtek, 14. junija 2018, ob 18. uri v Salonu uporabnih umetnosti pogovarjala Zora A. Jurič. Vljudno vabljeni!

13. junija 1899 se je rodil Anton Slodnjak, slovenski literarni zgodovinar ...

Kamra.si, 13. junij ― Iz domoznanske Kamre na današnji dan ...13. junija 1899 se je v Bodkovcih rodil Anton Slodnjak, slovenski literarni zgodovinar, kritik, pisatelj in prešernoslovec. Umrl je 13. marca 1983 v Ljubljani. Anton Slodnjak je izhajal iz kmečke družine v Bodkovcih v Slovenskih goricah. Po končani gimnaziji v Mariboru se je odločil za slavistični študij na ljubljanski univerzi, kjer je diplomiral in leta 1925 tudi doktoriral. Po dveh letih slovenskega lektorata na univerzi v Krakovu sredi dvajsetih let je leta 1927 začel svojo profesorsko delo na Trgovski akademiji v Ljubljani, kjer je poučeval slovenščino do leta 1945. Med drugo svetovno vojno je bil kot pristaš in sodelavec OF trikrat aretiran ter za daljši čas zaprt (1941, 1942, 1945). Leta 1947 je nadaljeval profesuro na zagrebški univerzi in nato od leta 1950 do upokojitve leta 1959 delal kot redni profesor za slovensko književnost na ljubljanski univerzi. Predavateljsko delo ga je za nekaj semestrov v letih 1961–1965 vodilo še v Frankfurt ob Majni. 

13. junija 1898 se je rodil Anton Podbevšek, slovenski pesnik ...

Kamra.si, 13. junij ― Iz domoznanske Kamre na današnji dan ...13. junija 1898 se je na Grmu pri Novem mestu rodil Anton Podbevšek, slovenski pesnik in esejist. Umrl je 14. novembra 1981 v Ljubljani. Anton Podbevšek velja za prvega slovenskega avantgardnega književnika, vzornika Srečka Kosovela in kasneje slovenskih modernistov. Po maturi na novomeški gimnaziji leta 1917 je odšel na italijansko fronto, po vojni pa je nadaljeval šolanje na Filozofski fakulteti v Zagrebu in v Ljubljani, kjer je študiral slavistiko. 
še novic