Javno pismo po kulturnem prazniku

Odprta zbornica za sodobno umetnost, 10. februar 2016 ― Ministrstvu za kulturo, sildenafil javnim zavodom, umetnicam in umetnikom, ob?inam, medijem in strokovni javnosti   Spoštovani, ob pravkar minulem državnem kulturnem prazniku v Odprti zbornici za sodobno umetnost (OZ) izražamo podporo ustvarjalcem Prešernove proslave in obsojamo naro?niške pritiske in cenzorske posege v njihovo avtorsko delo. Prav tako izpostavljamo nedopustno zavla?evanje glede avtorskih pogodb in manevra [...]

Objavili smo cenik za razstavnine in avtorske honorarje umetnikov

Odprta zbornica za sodobno umetnost, 4. februar 2016 ― Na Odprti zbornici za sodobno umetnost smo pripravili cenik za razstavnine in avtorske honorarje. Likovnim, there vizualnim, intermedijskim in interdisciplinarnim umetnikom predlagamo, da upoštevajo priporo?ene cene razstavnin in drugih avtorskih honorarjev. CENIK ODPRTE ZBORNICE ZA RAZSTAVNINE IN AVTORSKE HONORARJE Pri pripravi cenika smo ?rpali podatke iz konkretnih dosedanjih izkušenj ustvarjalcev, ?lanov Odprte zbornice, ki so [...]

Odziv na osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo

Odprta zbornica za sodobno umetnost, 17. julij 2015 ― Skupaj z Novičnikom za samozaposlene v kulturi smo na Ministrstvo za kulturo poslali naš odziv k osnutku dopolnitve ZUJIK. — V Odprti zbornici za sodobno umetnost (OZ) in Novičniku za samozaposlene v kulturi (Novičnik) smo se seznanili z osnutkom predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (osnutek zakona), check [...]

Plačilo akontacije dohodnine za normirance

Odprta zbornica za sodobno umetnost, 1. avgust 2013 ― Po novi davčni zakonodaji morajo tisti samozaposleni, ki uveljavljajo normirane stroške, do 10. v mesecu plačati akontacijo dohodnine za prejšnji mesec. Do 10. aprila je potrebno plačati akontacijo za trimesečno obdobje januar-marec. Obrok se potem plačuje vsak mesec ali pa na enkrat na tri mesece, odvisno od višine izračuna akontacije (obrazec št. 4 – če [...]

Odziv na Osnutek Nacionalnega programa za kulturo 2014-2017

Odprta zbornica za sodobno umetnost, 15. julij 2013 ― Na Ministrstvo za kulturo smo poslali naše pripombe k osnutku NPK 2014-2017. — V Odprti zbornici za sodobno umetnost smo z zanimanjem prebrali novi Osnutek NPK 2014-2017. Iz uvodne besede ministra ugotavljamo, da se zastavljena kulturna politika tokrat vrača nazaj v sodobni čas in stran od zablod prejšnjega osnutka NPK, ki je nastal pod bivšim [...]

Pripombe k osnutku predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah ZUJIK

Odprta zbornica za sodobno umetnost, 3. julij 2013 ― Na Ministrstvo za kulturo smo poslali naše pripombe k osnutku dopolnitve ZUJIKa. — V Odprti zbornici za sodobno umetnost pozdravljamo odlo?itev Ministrstva za kulturo, viagra da z nekaterimi rešitvami aktivno pripomore k reševanju škodljivih posledic, ki jih ima za samozaposlene v kulturi nova dav?na zakonodaja, v veljavi od januarja 2013. Vrnitev 15 odstotne osebne olajšave [...]

Razstavnine kot socialni korektiv?

Odprta zbornica za sodobno umetnost, 23. maj 2013 ― Mnenje ob prebiranju članka Razstavnine kot socialni korektiv? Lilijane Stepančič z dne 17. 05. 2013, Delo Pogledi http://www.pogledi.si/mnenja/razstavnina-kot-socialni-korektiv Na pisanje Lilijane Stepančič se odzivamo kot umetniki, ki se v poslovnem odnosu neposredno srečujemo z galerijami, kulturnimi organizacijami in javnimi zavodi ter kot člani iniciative Odprta zbornica za sodobno umetnost, pri kateri želimo v dialogu reševati [...]

Interventni zakon: Poziv Ministrstvu za kulturo za vključitev v pogajanja

Odprta zbornica za sodobno umetnost, 17. maj 2013 ― Odprta zbornica in Asociacija smo 17. 5. 2013 poslali skupni poziv Ministrstvu za kulturo za vključitev v pogajanja z Ministrstvom za zdravje pri sprejemanju novega interventnega zakona: Odprta zbornica za sodobno umetnost Forum za samooorganizacijo posameznikov na področju vizualne, intermedijske in interdisciplinarne umetnosti Asociacija Društvo nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev na področju kulture in umetnosti [...]
še novic