Zamenjava identitete

Zamenjava identitete

Vrabec Anarhist, 19. november ― V Novem Sadu je videl novo industrijsko halo, napolnjeno skoraj izključno s procesorji. Srbska vlada naj bi iz teh hal po naročilu Združenih držav Amerike izvajala kiber napade na Iran. The post Zamenjava identitete appeared first on Vrabec Anarhist.
Projekt Rastem s knjigo 2019: pojasnilo za medije in drugo zainteresirano javnost

Projekt Rastem s knjigo 2019: pojasnilo za medije in drugo zainteresirano javnost

Javna agencija za knjigo, 18. november ― V zvezi Javnim razpisom in izborom za projekt Rastem s knjigo 2019/2020 za sedmošolce in izbrano knjigo avtorice Janje Vidmar z naslovom Elvis Škorc, genialni štor, pojasnjujemo: Na javni razpis »Javni ciljni razpis za izbor in financiranje kulturnih projektov »Rastem s knjigo OŠ in SŠ 2019« (v nadaljevanju: JR1–RSK OŠ in SŠ–2019) se lahko prijavijo vse založbe, ki izpolnjujejo pogoj, da kandidirajo s posamično knjigo izvirnega slovenskega leposlovnega, humanističnega ali poljudnoznanstvenega dela, primernega za ciljno skupino, katerega pisec (ali avtor izbora) je živeči slovenski avtor in je prvič izšlo v obdobju 2014–2019. Za leto 2019 velja, da mora biti knjiga izdana najkasneje do poteka roka prijave na razpis JR1–RSK OŠ in SŠ–2019. V letu 2019 je bilo na javnem razpisu razpisanih skupaj 75.000 EUR proračunskih sredstev za obe področji (OŠ in SŠ) skupaj. Za projekt RSK OŠ in izbrano knjigo Miš založbe je bilo namenjenih 37.000 EUR za celoten projekt na področju OŠ.  Prijavljeno knjigo na javni razpis JR1–RSK OŠ in SŠ–2019 je na podlagi razpisnih kriterijev ocenila in izbrala strokovna komisija za literarne prireditve in razvijanje bralne kulture na JAK RS (predsednik Jaroslav Skrušny, članici Mateja Komel Snoj in Kristina Picco) z utemeljitvijo, dostopno na spletni strani JAK: https://www.jakrs.si/bralna-kultura/rastem-s-knjigo/anotacije-izbranih-knjig/ Menimo, da je utemeljitev za izbor knjige zapisana dovolj natančno in strokovno. Na JAK deluje 8 različnih strokovnih komisij, člani in članice komisij so na predloge stroke in stanovskih društev izbrani in potrjeni s strani Sveta JAK, vsi pa so strokovnjaki na svojih področjih, v dotični komisiji tako sodelujejo vrhunski strokovnjaki s področja leposlovja, humanistike in mladinske književnosti. Na predstavitvi projekta Rastem s knjigo na Strokovni sredi v MKL – Pionirska, center za mladinsko književnost in knjižničarstvo, v septembru 2019 v Ljubljani, z avtorico izbrane knjige, strokovnjaki, predstavnik
Pozitiven politični naboj

Pozitiven politični naboj

Airbeletrina, 18. november ― Martin Justin piše o knjigi, ki je zbudila veliko zanimanja - memoarju Edwarda Snowdna z naslovom Permanent Record. z njo mu do neke mere ponovno uspe oživiti občutje nujnosti, ki pritiče velikim političnim problemom – tistim, o katerih piše, pa tudi drugim –, in duh upornosti, s katerim se jih moramo lotiti, meni recenzent.
"Knjižnice so kot Pepelka"

"Knjižnice so kot Pepelka"

MMC Knjige, 18. november ― V okviru tedna splošnih knjižnic se bo do petka zvrstila vrsta dogodkov, vrhunec praznovanja pa bo v sredo, ko je dan slovenskih splošnih knjižnic. Na osrednjem dogodku bodo v Mariboru podelili nagrade za najboljše projekte v knjižnicah.
še novic