Navodila Ministrstva za kulturo glede sprejemanja novih finančnih obveznosti do sprejetja rebalansa proračuna za leto 2020

Javna agencija za knjigo, 31. marec ― Spoštovani, dne 16.3. smo vas že obvestili o začasnih ukrepih v obdobju epidemije koronavirusa COVID-19. Ker smo z Ministrstva za kulturo dobili podrobnejša pojasnila in navodila glede že izvedenih in še načrtovanih javnih razpisov in pozivov,  vas prosimo, da si preberete priložen dokument, ki smo ga dolžni upoštevati do sprejetja rebalansa proračuna za leto 2020. Pri tem poudarjamo, da  črpanje sredstev v okviru razpisov, za katere imate že sklenjene pogodbe z JAK, poteka nemoteno Hvala za razumevanje, o vsem vas bomo ažurno obveščali tudi v prihodnje. Dokument je na voljo na tej povezavi: Navodila Ministrstva za kulturo glede sprejemanja novih finančnih obveznosti do sprejetja rebalansa proračuna za leto 2020. 
Objavljena je nova antologija slovenske otroške in mladinske književnosti v angleškem jeziku

Objavljena je nova antologija slovenske otroške in mladinske književnosti v angleškem jeziku

Javna agencija za knjigo, 27. marec ― Društvo slovenskih pisateljev je ob podpori Javne agencije za knjigo RS izdalo promocijsko antologijo sodobne slovenske otroške in mladinske književnosti v angleškem jeziku Slovenia′s Best for Young Readers 2020, ki je namenjena tuji založniški javnosti kot predstavitveni katalog avtorjev, založnikov in drugih nosilcev avtorskih pravic za podporo pri prodaji prevodnih pravic v tujino. Predstavitvena antologija, ki jo je uredila prof. dr. Dragica Haramija, vključuje 44 slovenskih avtorjev in avtoric za različne starostne stopnje. Povezava do antologije v PDF obliki je tule. Vabljeni k listanju!
Kulturni bazar sporoča: kulturne vsebine za otroke in mlade se selijo na splet

Kulturni bazar sporoča: kulturne vsebine za otroke in mlade se selijo na splet

Javna agencija za knjigo, 26. marec ― Letošnji Kulturni bazar je zaradi epidemije korona virusa prestavljen na četrtek, 2. julija 2020, a do takrat lahko otroci in njihovi starši v številnih kulturnih vsebinah uživajo na spletu. V času, ko so kulturne ustanove v Sloveniji in po svetu zaprle svoja vrata, številne med njimi pripravljajo spletne vsebine, koristne za vse, ki v tem času načrtujete dejavnosti za otroke in mlade, obenem pa ponujajo različne možnosti za vključitev kulturnih vsebin v pouk na daljavo. Marsikatere objavljene vsebine pa so namenjene tudi odraslim, ki v tem času nimate možnosti za obisk kulturnih ustanov. Nabor aktualnih brezplačnih vsebin najdete na http://www.kulturnibazar.si/aktualno/. Podrobnejše informacije najdete na straneh posameznih ustanov. Vabljeni k ogledu!

OBVESTILO VSEM POGODBENIKOM JAK: ukrepi v času epidemije koronavirusa – COVID 19

Javna agencija za knjigo, 16. marec ― 1. Od 17.3. do predvidoma 29.3. delo zaposlenih na JAK v skladu s sklepom direktorice poteka od doma, omejitev uvajamo skladno z uredbo Ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje – NIJZ. Glavna pisarna do nadaljnjega deluje nemoteno in je dosegljiva na gp.jakrs@jakrs.si ter tel. 01/369 58 20. Sodelavci JAK smo v času uradnih ur dosegljivi na naslednjih telefonskih številkah in e-naslovih: Miha Marinč: 040 748 072 Vlasta Vičič: 031 462 486 Tjaša Urankar: 031 617 588 Anja Kovač: anja.kovac@jakrs.si, 051 304 089 Katja Stergar: slovenian.agency@gmail.com, 041 816563 Renata Zamida: renata.zamida@jakrs.si 2. Vsi načrtovani razpisi in pozivi, ki naj bi bili objavljeni 20.3., bodo objavljeni z zamikom, o točnem datumu vas bomo še obvestili. Vsi že zaključeni razpisi se obdelujejo z željo po čim manj zaostankih, vse rezultate lahko pričakujete v doglednih rokih. 3. Vlada RS napoveduje rebalans proračuna za leto 2020 in v tem trenutku omejuje porabo na 70% sprejetega proračuna. Do tega trenutka nimamo konkretnih informacij ali navodil s strani resornega ministrstva kot neposrednega proračunskega uporabnika o toku izplačil na JAK (ki je posredna proračunska porabnica) in posledično k našim pogodbenikom, a zaenkrat poteka vse normalno, tako da nam vaše zahtevke za izplačila še naprej pošiljajte v skladu s sklenjenimi pogodbami. Obveščali vas bomo sproti. Prosimo vas, da nas o morebitnih odstopanjih od terminskih načrtov sofinanciranih projektov sproti in pravočasno obveščate, da se bomo lahko skupaj ustrezno odzivali in prilagajali načrte. Prosimo vas, da spremljate kazalnike glede izpada pri prometu in prihodkih in glede drugih omejitev za vaše poslovanje, ki jih ukrepi v zvezi s koronavirusom-COVID 19 prinašajo. 4. S strani JAK v času med 17. in 29. marcem izvajamo spletno kampanjo, ki je namenjena tudi podpori vsem vam in je kombinacija osveščanja o branju ter povabila k obisku spletnih knjigarn, ki omogočajo varno in b

Nujno obvestilo o napovedanih javnih razpisih in pozivih

Javna agencija za knjigo, 16. marec ― Obveščamo vas, da so vsi javni pozivi in razpisi JAK napovedani za objavo v petek, 20. marca, prestavljeni za predvidoma 14 dni. Temu primerno se bo podaljšalo trajanje teh razpisov in pozivov: JR5-P-2020 (prevodi v tuje jezike) JR6-INJ-2020 (podpora izidom v nemščini) JR7-eZaložništvo-2020 JP3-Trubar-2020 (podpora stroškom tiska) Morebitne dodatne spremembe bomo redno objavljali na naši spletni strani, zato nas spremljajte še naprej.

OBVESTILO - Preventivni ukrepi v času koronavirusa - COVID 19

Javna agencija za knjigo, 16. marec ― Od 17.3. do predvidoma 29.3. je Javna agencija za knjigo zaprta, Delo vseh zaposlenih v skladu s sklepom direktorice poteka od doma, omejitev uvajamo skladno z uredbo Ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje – NIJZ  . Sodelavci JAK so v času uradnih ur dosegljivi na naslednjih telefonskih številkah in e-naslovih: Miha Marinč: 040 748 072 Vlasta Vičič: 031 462 486 Tjaša Urankar: 031 617 588 Anja Kovač: anja.kovac@jakrs.si, 051 304 089 Katja Stergar: slovenian.agency@gmail.com, 041 816563 Renata Zamida: renata.zamida@jakrs.si Prosimo vas, da nas o morebitnih odstopanjih od terminskih načrtov sofinanciranih projektov sproti in pravočasno obveščate, da se bomo lahko skupaj ustrezno odzivali in prilagajali načrte.

Obvestilo o obisku uradnih ur v času koronavirusa - COVID-19

Javna agencija za knjigo, 12. marec ― Spoštovani, skladno z uredbo Ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje – NIJZ, prosimo, da se do nadaljnjega v času uradnih ur osebno oglasite le v nujnih primerih.  Za vas smo dosegljivi po elektronski pošti in telefonu. Vložišče je prav tako odprto le v nujnih primerih, prosimo vas, da nam vse zadeve pošiljate poštno. Ukrep velja do preklica. Za sodelovanje pri preprečevanju širjenja okužb in vaše razumevanje se vam že v naprej lepo zahvaljujemo. 
Simpozij 'Ugriznimo v zlate hruške' prestavljen na jesen

Simpozij 'Ugriznimo v zlate hruške' prestavljen na jesen

Javna agencija za knjigo, 6. marec ― Simpozij ob deseti obletnici nagrade zlata hruška je prestavljen na 11. november 2020. Na simpoziju bodo organizatorji predstavili razmišljanja različnih strokovnjakov o zlatih hruškah, dobre prakse ob branju zlatih hrušk in izmerili njihovo življenje in utrip po Sloveniji. Na ogled bo tudi spremljevalna razstava. Dogodek je del projekta bralne kulture, ki ga sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

Javni poziv stanovskim društvom pred izvedbo postopkov podeljevanja delovnih štipendij za ustvarjalnost iz naslova knjižničnega nadomestila v letu 2020

Javna agencija za knjigo, 6. marec ― Skladno s Pravilnikom o izvajanju knjižničnega nadomestila (Uradni list RS, št. 38/2016 z dne 27. 5. 2016) se delovne štipendije za ustvarjalnost podeljujejo na petih različnih področjih, kjer nastaja knjižnično gradivo: leposlovje, prevajanje, ilustracija in fotografija, glasba in AV področje. Pri dodeljevanju delovnih štipendij se kot kriterij izbire upošteva kvalitetna izvirnost, ki se ocenjuje na podlagi doseženih publicističnih, kritiških in strokovnih referenc. Knjižnična nadomestila v obliki delovnih štipendij za ustvarjalnost s posamičnimi odločbami podeljuje direktorica Javne agencije za knjigo RS na podlagi javnega razpisa po predhodnih predlogih pristojnih delovnih komisij. Podrobnejši kriteriji in merila za dodelitev delovnih štipendij za ustvarjalnost se določijo v besedilu javnega razpisa, ki ga agencija pripravi na podlagi strokovnih izhodišč, oblikovanih v sodelovanju s stanovskimi društvi s posameznega razpisnega področja. Strokovna izhodišča obsegajo najmanj opredelitev ciljev štipendiranja, kategorij avtorjev in meril oziroma kriterijev za ocenjevanje vlog skupaj s točkovnikom.    5. odstavek 10. člena pravilnika določa, da delovne komisije imenuje direktorica Javne agencije za knjigo RS za vsako posamezni javni razpis s področij iz prvega odstavka tega poziva izmed strokovnjakov, ki jih predlagajo stanovska društva s posameznega področja. Posamezno delovno komisijo sestavlja tri do pet članov.   Na podlagi citiranih določb pravilnika pozivamo stanovska društva, da nam najkasneje do 20. 3. 2020 na e-naslov: gp.jakrs@jakrs.si posredujejo predlog kadrovske sestave delovnih komisij na svojem področju, ki naj šteje najmanj tri in ne več kot pet kandidatov, izmed katerih bo direktorica JAK imenovala predvidoma tričlansko delovno komisijo.  Stanovska društva pozivamo tudi, da nam najkasneje do 20. 3. 2020 na zgornji e-naslov posredujejo osnutek strokovnih izhodišč iz 4. odstavka 10. člena pravilnika. Besedilo Javnega poziva je dostopno tukaj.

Aktualni pozivi in razpisi JAK

Javna agencija za knjigo, 5. marec ― Do 10. marca je odprt Javni poziv avtorjem, ki so upravičeni do denarnih prispevkov iz naslova knjižničnega nadomestila. Do 9. marca 2020 je odprt Javni razpis za izbor izvajalca mednarodnih prevajalskih seminarjev za prevajalce iz slovenščine v tuje jezike za leto 2020 (JR4-PS-2020). Do porabe sredstev oz. najkasneje do 30. 6. 2020 je odprt Javni poziv za izbor kulturnih projektov na področju mobilnosti v tujini za leto 2020  (JP1-mobilnost 1-2020).   Predvidoma 20. marca 2020 bomo odprli razpis JR7-eZaložništvo-2020, istega dne pa se odprejo tudi trije pozivi in razpisi za tuje založnike: - JR5-P-2020 za prevode v tuje jezike (predvidoma odprt do 8. 5. 2020) - JR6-INJ-2020 za izide v nemškem jeziku (predvidoma odprt do 24. 4. 2020) - JP3-Trubar-2020 za podporo stroškov tiska (odprt do porabe sredstev oz. najpozneje do 15. 10. 2020)
Priložnosti za slovenske založnike in prevajalce

Priložnosti za slovenske založnike in prevajalce

Javna agencija za knjigo, 5. marec ― Do 2. aprila 2020 so odprte prijave na Gothenburg Book Fair Fellowship, ki se bo odvijal med tamkajšnjim knjižnim sejmom od 23. do 26. septembra 2020. Prijave so odprte tako za založnike kot za prevajalce (program obeh skupin se bo deloma prekrival), prednost pa bodo letos dali založnikom otroške in mladinske literature. Več informacij na tej povezavi. Do 30. aprila bodo odprte prijave na Fellowship Frankfurtskega knjižnega sejma, a prijavnica trenutno še ni objavljena. Tudi v Frankfurtu bodo letos prednostno izbirali založnike, urednike in agente s fokusom na otroško in mladinsko literaturo. Ko se bodo prijave začele formalno zbirati, vas bomo obvestili. Do 1. junija 2020 so odprte prijave na Québec Édition Fellowship Program, ki se bo odvijal med 24. in 29. novembrom 2020 v kanadskem Montrealu. Organizatorji bodo izmed prijavljenih izbrali 10 tujih založnikov, ki bodo v okviru fellowshipa spoznavali kanadski frankofoni knjižni trg. Več informacij in prijavnico najdete tukaj. Foto: knjižni sejem v Montrealu
Leipziški knjižni sejem 2020 odpovedan

Leipziški knjižni sejem 2020 odpovedan

Javna agencija za knjigo, 5. marec ― Nekaj dni pred načrtovanim začetkom sejma smo prejeli obvestilo, da je letošnja edicija Leipziškega knjižnega sejma zaradi zdravstvene krize odpovedana. S tem odpade tudi večina načrtovanih slovenskih dogodkov, o katerih smo več napisali tukaj. Odpade tudi berlinski dogodek pesnikov Miljane Cunta, Gregorja Podlogarja in Lucije Stupica v  Haus für Poesie, ki je bil napovedan za 14. marec. Leipziški knjižni sejem je bil odpovedan prvič v svoji 70-letni zgodovini. Foto: Miljana Cunta © Žiga Koritnik, Lucija Stupica © privat, Gregor Podlogar © Tihomir Pinter  
Knjige, filmi, branja, glasba, otroške delavnice in še marsikaj – slovenski program na letošnjem knjižnem sejmu v Leipzigu (12.-15. marec 2020)

Knjige, filmi, branja, glasba, otroške delavnice in še marsikaj – slovenski program na letošnjem knjižnem sejmu v Leipzigu (12.-15. marec 2020)

Javna agencija za knjigo, 3. marec ― Na leipziškem knjižnem sejmu (Leipziger Buchmesse, 12.-15. marec) bo JAK prisotna z nacionalno stojnico v mednarodni dvorani 4, na poziciji D503 v okviru iniciative mreže Traduki »Common Ground«, na kateri bo predstavljena najnovejša knjižna produkcija slovenskih založb ter prevodi slovenskih avtoric in avtorjev, in obsežnim slovenskim programom. V programu, ki bo obsegal 15 dogodkov, bodo sodelovali avtorji Drago Jančar, Ana Schnabl, Mirt Komel in Marta Bartol, ki se predstavljajo z novimi prevodi v nemščino, avtorica Renata Salecl, ki v Leipzig odhaja na povabilo mreže Traduki, pesniki Miljana Cunta, Gregor Podlogar in Lucija Stupica, ki bodo svojo poezijo v Leipzigu brali iz antologije mlade evropske lirike Grand tour (založba Hanser), dan zatem pa še v Hiši poezije v Berlinu, in Vlado Kreslin, ki bo v petek, 13. marca poskrbel za glasbeni program slovenskega večera v leipziški literarni hiši (Haus des Buches). Ob priložnosti nove nemške izdaje Muce copatarice (založba leiv, 2019) bo eden izmed dogodkov na sejmu posvečen tudi tej večni klasiki iz zakladnice slovenskih slikanic. V soboto pa bodo na sejmu obiskovalci lahko spoznavali Slovenijo skozi oči nemških novinarjev in direktorja sejma Oliverja Zilleja. Štirje avtorji bodo sejem obiskali v okviru promocije svojih novih prevodov v nemščino: Drago Jančar bo predstavljal prevod romana In ljubezen tudi (Wenn die Liebe ruht, Zsolnay Verlag, 2019, prevod: Daniela Kocmut) Ana Schnabl bo predstavljala prevod svoje zbirke kratkih zgodb Razvezani (Grün wie ich dich liebe grün, Folio Verlag, 2020, prevod: Klaus Detlef Olof) Mirt Komel svoj prvenec Pianistov dotik (Goldman oder der Klang der Welt, Hollitzer Verlag, 2019, prevod: Sebastian Walcher) Marta Bartolj svojo slikanico brez besed z naslovom Kje si? (Wo bist du?, Baeschlin Verlag 2019) Poleg dogodkov z avtorji bo na sejmu podeljena nagrada Fabjana Hafnerja za najboljši prevod iz slovenščine v nemščino. Ta bienalna nagrada, ki jo podeljuje Goethe insti
Common Ground – skupna predstavitev držav mreže Traduki v na leipziškem knjižnem sejmu

Common Ground – skupna predstavitev držav mreže Traduki v na leipziškem knjižnem sejmu

Javna agencija za knjigo, 3. marec ― Letos se članice mreže Traduki predstavljamo v prenovljeni in poenoteni grafični podobi, tako da bo tudi slovenska stojnica zasijala s prenovljenim ozadjem. Predstavitev, ki jo lansiramo ob 10-letnici te mednarodne iniciative, poteka pod sloganom »Common Ground«, številni dogodki na sejmu so posvečeni tej skupni iniciativi in ob tej priložnosti bo na sejmu v petek Michael Roth, Državni minister za Evropo v nemškem zunanjem ministrstvu.  Sejem bo obiskal tudi veleposlanik RS v Berlinu, mag. Franci But. Glede vključitve Slovenije v iniciativo »Common Ground« je direktorica JAK za nemško javnosti posredovala naslednjo izjavo: »Slovenija je bila pred desetimi leti ustanovna članica mreže Traduki in danes lahko rečemo, da je rast mreže in sodelovanje med nami vsemi preseglo vsa pričakovanja. Razlike nas bogatijo, podobnosti nas združujejo. Kljub tektonskim geopolitičnim premikom v zadnjih tridesetih letih na področju Zahodnega Balkana in jugovzhodne Evrope ostajajo vezi na polju kulture in literature močne. Koncept "Common ground" živimo že od vsega začetka, zato je naša skupna prezentacija hkrati reprezentacija vsega, kar smo - skupaj in vsak zase.« 14 držav članic mreže Traduki bo pod skupnim sloganom »Common Ground« regija v fokusu leipziškega knjižnega sejma tri leta, torej do vključno leta 2022.
Knjižni sejem v Bologni 2020 – prestavljen, a v enakem obsegu!

Knjižni sejem v Bologni 2020 – prestavljen, a v enakem obsegu!

Javna agencija za knjigo, 3. marec ― V začetku prejšnjega tedna so organizatorji knjižnega sejma v Bologni sporočili, da je sejem prestavljen na 4.-7. maj 2020. JAK kljub novim datumom načrtuje udeležbo v enakem obsegu: s stojnico in najobsežnejšim programom doslej. Najdete nas v dvorani 29, na stojnici C34–D33 v izmeri kar 80m2, saj bo letos gostila največ založniških postaj doslej. Založbam Pivec, Sodobnost International, Miš in Sanje se bosta letos pridružila še Založništvo tržaškega tiska in založba Malinc. Poleg naštetih bosta s samostojnima stojnicama na sejmu prisotni tudi založbi Mladinska knjiga in Morfem, letos pa bo sejem prvič obiskal tudi Forum Ljubljana. Prav z mislijo na vse slovenske založbe v Bologni letos organiziramo kar tri dogodke mreženja: v ponedeljek 4. 5. ob 14.00 v sodelovanju s Frankfurtskim knjižnim sejmom organiziramo neformalno druženje slovenskih in nemških založnikov na nemški stojnici v dvorani 30 (stojnica B16–C13), v torek 5. 5. ob 15.00 v sodelovanju s programom Frankfurt Kids na njihovi stojnici, ki se nahaja ob nemški nacionalni stojnici v dvorani 30, organiziramo B2B srečanje založnikov z vsega sveta, v sredo 6. 5. ob 11.00 v okviru evropskega projekta Vsaka zgodba šteje, v katerem kot eden od partnerjev sodeluje tudi JAK, organiziramo B2B srečanje založnikov, ki jih zanimajo inkluzivne otroške in mladinske knjige. V okviru EU projekta Vsaka zgodba šteje letos poteka tudi mentorski program za perspektivne ilustratorje. Slovenski mentor je dolgoletni urednik za ilustracijo pri Mladinski knjigi, Pavle Učakar, ki bo v Bologni vodi dva t. i. masterclassa za ilustratorje: v ponedeljek 4. 5. ob 16.00 in v torek 5. 5. ob 11.30, oboje na prizorišču Illustrators Survival Corner. Poleg tega v sredo 6. 5. na odru Illustrators' Cafe prirejamo Predstavitev slovenskega častnega gostovanja 2021: ALL THE BIRDS ARE CHIRPING ABOUT SLOVENIA – BOLOGNA'S GUEST OF HONOUR 2021: Z nami bo avtor Andrej Rozman – Roza, vodja projekta Katja Stergar pa bo predstavila načrte za
»Lakota po besedah« – slovenska sekcija IBBY je »sponzor« letošnjega Mednarodnega dneva knjig za otroke, 2. aprila 2020

»Lakota po besedah« – slovenska sekcija IBBY je »sponzor« letošnjega Mednarodnega dneva knjig za otroke, 2. aprila 2020

Javna agencija za knjigo, 3. marec ― Mednarodna zveza za mladinsko književnost IBBY je letos nalogo priprave tradicionalne poslanice in plakata ob Mednarodnem dnevu knjig za otroke, 2. aprilu, zaupala slovenski sekciji IBBY. Besedilo poslanice z naslovom »Lakota po besedah« je pripravil avtor Peter Svetina, plakat pa je ustvaril ilustrator Damijan Stepančič, ki si je zamislil tudi vabilo k praznovanju v obliki kocke. Vse gradivo je oblikovala Melita Rak. Projekt so finančno podprli Ministrstvo za kulturo, Javna agencija za knjigo in Pošta Slovenije. Ob tej priložnosti s slovenske sekcije IBBY sporočajo: S ponosom in veseljem smo gradivo poslali nacionalnim sekcijam IBBY v 80 držav po vsem svetu. Podobno, kot se črke sestavljajo v besede, besede v povedi in le-te v zgodbe, bomo sestavljali tudi različne bralne prireditve, in to z namenom, da bi povabili k branju mladinskih knjig čim več bralcev. Zato je vabilo v takšni obliki, da ga sestavimo v kocko. Naj se »sestavi« veliko takšnih dogodkov, ki bodo nahranili z besedami čim več otrok in odraslih in jim vzbujali lakoto po še več branja. Besedilo poslanice, vse informacije in gradivo so dostopni na domači strani Slovenske sekcije IBBY: https://www.ibby.si *** Bralnospodbujevalna akcija Tudi letos smo pripravili skupno – tradicionalno! – bralnospodbujevalno akcijo. Tokrat s knjigami obeh ustvarjalcev poslanice: obogatimo torej praznovanje 2. aprila s knjigami Petra Svetina in Damijana Stepančiča! Med njimi jih je veliko prejelo zlato hruško! Oba ustvarjalca sta tudi nominiranca za Andersenovo nagrado 2020: Slikanica ARSENIJE! Damijana in Lucije Stepančič se je uvrstila na seznam izjemnih mladinskih knjig, ki jih Andersenova žirija priporoča za prevajanje v tuje jezike. Peter Svetina pa je med šestimi finalisti za Andersenovo nagrado 2020! Andersenova nagrajenca bosta razglašena 4. maja 2020 na sejmu otroških knjig v Bologni, nagradi pa jima bosta podeljeni na 37. mednarodnem kongresu IBBY v Moskvi (5.–7. september 2020). Pri promoviranju
še novic