#športajmoinberimo

#športajmoinberimo

Javna agencija za knjigo, 29. september ― V sklopu Nacionalnega medresorskega programa za spodbujanje branja med mladimi športniki, ki ga Olimpijski komite Slovenije predstavlja pod imenom #športajmoinberimo in poteka v sodelovanju z Ministrstvom RS za izobraževanje in šport, Ministrstvom za kulturo, Zavodom RS za šolstvo ter Javno agencijo za knjigo RS, se letos odvijajo trije dogodki v organizaciji splošnih knjižnic Koper, Maribor in Kranj. Termini dogodkov #športajmo in berimo: 17. september 2020, ob 12:40 (za dogovorjene skupine): Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper na lokaciji Univerze na Primorskem, Fakulteta za Humanistične Študije Koper. Gostje: Rajmond Debevc, Matej Znideršič in Špela Ponomarenko Janić. 24. september 2020, ob 10:00 (za dogovorjene skupine): Mariborska knjižnica na lokaciji Lutkovnega gledališča Maribor. Gostje: Filip Flisar, Tina Šutej in Aleš Zemljič. 30. september 2020, ob 11:00 (za dogovorjene skupine): Osrednja knjižnica Kranj - na lokaciji Mestne knjižnice Kranj. Gostje: Sara Isaković, Robert Kranjec, Tjaša Ristić. Vodilo programa je povezati mlade in vrhunske športnike ob pogovoru o branju in knjigi. Mladim športnikom želimo s tem programom predstaviti, kako lahko s pomočjo znanja iz knjig in branja kot tehniko treniranja možganov napredujejo tudi kot športniki. S tem programom želimo vplivati na njihov odnos do branja ter širiti védenje, da je bralna pismenost temeljna zmožnost za pridobivanje in ustvarjanje novega znanja v njihovem osebnem in športnem življenju. Izbor dobrih, zelo dobrih in odličnih otroških in mladinskih knjig ter izbor strokovne literature na temo športa in gibanja ... Evropski teden športa - 23. - 30. 9. 2020 Nacionalni mesec skupnega branja - 8. 9. - 11. 10. 2020 Dan slovenskega športa - 23. 9. 2020    

Najava Javnega razpisa za izbor prejemnikov delovnih štipendij s področja literarne kritike za leto 2020 

Javna agencija za knjigo, 21. september ― Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) bo v petek, 25. septembra 2020 objavila Javni razpis za izbor prejemnikov delovnih štipendij s področja literarne kritike za leto 2020 (v nadaljevanju: JR9–ŠTIPENDIJE–LITERARNA KRITIKA–2020). Razpis bo odprt do vključno ponedeljka, 26. oktobra 2020. Predmet javnega razpisa JR9–ŠTIPENDIJE–LITERARNA KRITIKA–2020 je podeljevanje delovnih štipendij za literarne kritike, samozaposlene v kulturi. Dokumentacija javnega razpisa bo na voljo na spletni strani JAK www.jakrs.si. Kontaktna oseba za razpis: Vlasta Vičič, vlasta.vicic@jakrs.si, tel. (01) 369 58 26.
Letošnji Nacionalni mesec skupnega branja posvečen branju kot vrednoti

Letošnji Nacionalni mesec skupnega branja posvečen branju kot vrednoti

Javna agencija za knjigo, 9. september ― Ob mednarodnem dnevu pismenosti in hkrati uradnem začetku tretjega Nacionalnega meseca skupnega branja so organizatorji in pobudniki projekta danes v Cankarjevem domu pripravili nacionalni medresorski posvet Branje kot vrednota? Posvet, ki so ga organizirali Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo, Ministrstvo za kulturo, Javna agencija za knjigo RS, Andragoški center Slovenije, Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS, Cankarjev dom ter Bralno društvo Slovenije kot izvršni producent, je bil namenjen skupnemu razmisleku o ozaveščanju širše javnosti o pomenu branja, bralne pismenosti in bralne kulture. V dopoldanskem delu so potekala predavanja in okrogle mize/pogovori na temo branja, bralne pismenosti, razvoja bralne kulture, aktivne vloge mladih, medpredmetnega povezovanja, družinske pismenosti, pomenu branja za gospodarstvo ipd. Popoldanski del pa je bil namenjen predstavitvam projektov, dobrih praks ter podpornega okolja. Glavni namen organizatorjev posveta je bil povezati pomembnejše ustanove in posameznike, ki dvigajo zavedanje o knjigi kot vrednoti ter na najrazličnejše načine motivirajo za branje, hkrati pa spodbuditi zavedanje o pomenu branja na vseh področjih življenja (zdravje, družina, gospodarstvo …) tudi v splošni javnosti. Na uvodnem, plenarnem delu so svoje misli o pomenu bralne pismenosti in bralne kulture strnili mag. Savina Zwitter, predsednica Bralnega društva Slovenije, Marko Kravos, predsednik Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS, Renata Zamida, direktorica Javne agencije za knjigo RS, dr. Vinko Logaj, direktor Zavoda RS za šolstvo, dr. Ignacija Fridl Jarc, državna sekretarka na Ministrstvu za kulturo in Damir Orehovec, državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Mednarodni dan pismenosti, ki ga obeležujemo vsako leto 8. septembra, je hkrati tudi uradni začetek Nacionalnega meseca skupnega branja '20 (NMSB 2020), in bo trajal vse do 11. oktobra (do zaključka Tedna otroka®). Pobudniki i
Vabilo medijem na nacionalni medresorski posvet na področju bralne kulture in bralne pismenosti BRANJE KOT VREDNOTA? ob mednarodnem dnevu pismenosti

Vabilo medijem na nacionalni medresorski posvet na področju bralne kulture in bralne pismenosti BRANJE KOT VREDNOTA? ob mednarodnem dnevu pismenosti

Javna agencija za knjigo, 7. september ― Ob mednarodnem dnevu pismenosti vas vabimo na nacionalni medresorski posvet na področju bralne kulture in bralne pismenosti Branje kot vrednota?, ki bo potekal v torek, 8. septembra 2020 v Cankarjevem domu v Ljubljani. Posvet, ki ga organiziramo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo, Ministrstvo za kulturo, Javna agencija za knjigo RS, Andragoški center Slovenije, Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS, Cankarjev dom ter Bralno društvo Slovenije kot izvršni producent, je namenjen skupnemu razmisleku o ozaveščanju širše javnosti o pomenu branja, bralne pismenosti in bralne kulture. Pri pripravi in izvedbi posveta sodelujejo vsi pomembni deležniki na področju bralne pismenosti in kulture, ki so združeni v nacionalni mreži za bralno pismenost, katere nosilec je Andragoški center Slovenije. Celoten program posveta si lahko ogledate tukaj. Več o projektu NMSB 2020 na spletni strani https://nmsb.pismen.si/.   Za več informacij: Alenka Štrukelj Strokovna sodelavka projekta NMSB 2020 Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS Dimičeva 9, 1000 Ljubljana T: 040 478 009 E: beremo.skupaj.nmsb@gmail.com

ODZIV NA SPOROČILO ZA JAVNOST V ZVEZI Z REBALANSOM PRORAČUNA IN KRČENJEM SREDSTEV, NAMENJENIH ZA KULTURO, ki ga je lansiralo Ministrstvo za kulturo

Javna agencija za knjigo, 1. september ― O rebalansu in vplivu rebalansa na proračun JAK s strani ustanovitelja še nismo uradno obveščeni. Glede na podane izjave o kohezijskih operacijah v obvestilu za medije pa pojasnjujemo naslednje in zavračamo diskvalifikacijski način komuniciranja Ministrstva za kulturo, pri čemer gre za načrtno šikaniranje direktorice in izčrpavanje JAK, ki traja že več mesecev: Potrditev operacije in podpis pogodbe šele omogočata črpanje sredstev, in do izdaje odločitve o podpori oz. podpisa pogodb še ni prišlo, zato se sredstva prenašajo. Pri dejavnostih, ki vodijo do potrditve operacij, je glavni t. i. posredniški organ - to je Ministrstvo za kulturo (MK); torej dokumentacijo za SVRK (ki kot "organ upravljanja" vse operacije potrjuje) pripravljata JAK kot neposredni upravičenec IN MK kot posredniški organ. Ker ima MK ta status, ima tudi Službo za kohezijsko politiko, ki ima vsaj 7 zaposlenih (vodja Irena Marš), ta služba pa se financira s sredstvi kohezijske osi, ki je namenjena tehnični podpori izvajanja kohezijske politike, ali po domače - ta služba naj bi nudila podporo in pomoč pri pripravi in potrjevanju operacij s področja kulture in naj bi imela tudi ustrezna znanja za to. Vodja neposredne potrditve operacije je torej na MK, ne na JAK. Upravičenec (JAK) brez posredniškega organa (MK) ne vlaga dokumentacije na SVRK in ne vodi neposrednih pogovorov s SVRK. Dokumentacija je že več kot dve leti v konstantnem usklajevanju in v nobenem trenutku delo na teh projektih ni mirovalo, popolnoma vsak korak je pisno dokumentiran in se časovnici da slediti*, pri čemer se povratne pripombe SVRK vsakič znova dotikajo tudi dela dokumentacije, ki jo je dolžno pripraviti MK. Navodila in usmeritve, ki so v vsem tem obdobju prihajala do nas, so bila pogosto napačna, zavajajoča ali pa jih ni bilo, sestanki pa so večkrat potekali le med MK in SVRK, brez vključenosti JAK. Pri tem poudarjamo še, da si je JAK pri pripravi obeh projektnih dokumentacij (Slovenija, osrednja gostja mednarodnega knjižn

Nacionalni projekt "Rastem s knjigo OŠ in SŠ"

Javna agencija za knjigo, 19. avgust ― S pričetkom šolskega leta 2020/2021 bo potekal še del projekta »Rastem s knjigo OŠ in SŠ« 2019/2020, ki je bil zaradi pandemije covid-19 in prekinitve šolskega procesa ter dela v knjižnicah od marca 2020 ponekod prekinjen ali je ostal neizveden. Več informacij najdete v OBVESTILU 1 - Nacionalni projekt »Rastem s knjigo OŠ in SŠ« z dne 18. 8. 2020. Več o projektu: https://www.jakrs.si/bralna-kultura/rastem-s-knjigo/letosnje-solsko-leto/

Napoved razpisa za sofinanciranje projektov na področju elektronskega založništva v letu 2020

Javna agencija za knjigo, 11. avgust ― Javna agencija za knjigo RS bo v petek, 21. avgusta 2020 objavila Javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov na področju elektronskega založništva za leto 2020 (v nadaljevanju: JR9–E–ZALOŽNIŠTVO–2020). Razpis bo odprt do ponedeljka, 21. septembra 2020 in je namenjen podpori elektronskim in zvočnim knjigam ter spletnim medijem (literarna kritika in refleksija knjižnega polja). Dokumentacija javnega razpisa ter razpisni obrazci bodo na voljo na spletni strani JAK. https://jakrs.e-razpisi.si/ Kontaktna oseba za razpis: Vlasta Vičič, vlasta.vicic@jakrs.si, tel. 01 369 58 26.

Vabilo na nacionalni medresorski posvet "Branje kot vrednota?"

Javna agencija za knjigo, 10. avgust ― Torek, 8. september 2020 Cankarjev dom v Ljubljani, Prešernova cesta 10 Več o dogodku  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo, Ministrstvo za kulturo, Javna agencija za knjigo, Andragoški center RS, Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS, Cankarjev dom ter Bralno društvo Slovenije kot izvršni producent, vabimo na celodnevni nacionalni medresorski posvet na področju bralne kulture in bralne pismenosti Branje kot vrednota? Namen posveta Ker si ustanove z različnih področij prizadevamo, da bi o pomenu bralne pismenosti in bralne kulture informirali čim širši krog strokovne in širše javnosti, bo na mednarodni dan pismenosti organiziran nacionalni medresorski posvet. Posvet bo namenjen skupnemu razmisleku o ozaveščanju širše javnosti o pomenu branja, bralne pismenosti in bralne kulture. V dopoldanskem delu so predvidena predavanja in okrogle mize/pogovori na temo branja, bralne pismenosti, razvoja bralne kulture, aktivne vloge mladih, medpredmetnega povezovanja, družinske pismenosti, pomenu branja za gospodarstvo ipd. Popoldanski del je namenjen predstavitvam projektov, dobrih praks ter podpornega okolja. Organizatorji posveta želimo s posvetom prispevati k povezovanju vseh pomembnejših ustanov in posameznikov, ki delujejo na tem področju, hkrati pa spodbuditi zavedanje o pomenu branja na vseh področjih (zdravje, družina, gospodarstvo …). Z nacionalnim posvetom Branje kot vrednota? se bo uradno pričel Nacionalni mesec skupnega branja 2020 (NMSB 2020). Vabilo > Program posveta > Pomembno! Vse prijavljene bomo najkasneje do 4. septembra 2020 seznanili z navodili in priporočili za varen obisk posveta oziroma morebitnimi spremembami glede izvedbe. Prijavite se z e-prijavnico od 20. julija do 4. septembra 2020, s čemer si zagotovite udeležbo na posameznih programskih sklopih. Število udeležencev je omejeno, zato pohitite s prijavami. Kotizacije ni. Udeleženci prejmete potrdila o udeležbi. Organizacijski odbor: mag. Nataša

Objavljamo pismo zahvale direktorja Frankfurtskega knjižnega sejma

Javna agencija za knjigo, 27. julij ― V minulih dneh je minister za kulturo, dr. Vasko Simoniti, prejel pismo zahvale direktorja Frankfurtskega knjižnega sejma, g. Juergena Boosa, v katerem se zahvaljuje za razumevanje in pripravljenost na zamaknitev slovenskega častnega gostovanja v Frankfurtu z leta 2022 na 2023. V prismu se g. Boos zahvali tudi Javni agenciji za knjigo in njeni direktorici, ge. Renati Zamida, zato pismo objavljamo tudi mi. Lahko ga preberete tukaj.
MJU objavilo poziv za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij

MJU objavilo poziv za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij

Javna agencija za knjigo, 14. julij ― Ministrstvo za javno upravo je objavilo Javni poziv za leto 2020 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij izbranih na razpisih sofinanciranih iz proračuna EU ali Urada za finančni mehanizem, Evropskega združenja za prosto trgovino - EFTA. Ministrstvo bo sofinanciralo finančni prispevek za projekte, ki se izvajajo na dan oddaje prijave na javni poziv in se zaključijo najkasneje do 31. 12. 2022.  Ministrstvo bo sofinanciralo finančni prispevek tudi za tiste projekte, ki so se začeli izvajati po objavi Javnega poziva za leto 2019 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, izbranih na razpisih sofinanciranih iz proračuna Evropske unije ali Urada za finančni mehanizem, Evropskega združenja za prosto trgovino – EFTA (Uradni list RS, št. 26/19 z dne 26. 4. 2019) in se zaključijo najkasneje do objave tega javnega poziva. Rok za prijavo: 17. avgust 2020 Vse informacije, besedilo razpisa in obrazci so objavljeni na tej povezavi.

Skupna odločitev Kanade, Španije, Slovenije in Italije za zamik letnic častnih gostovanj na Frankfurtskem knjižnem sejmu

Javna agencija za knjigo, 7. julij ― Kanada, letošnja častna gostja sejma, je zaradi posledic pandemije covid-19 Frankfurtski sejem in vse vpletene države s podpisanimi pogodbami zaprosila za premik svojega gostovanja v leto 2021. Posledično se premaknejo vsa prihodnja častna gostovanja. Častno gostovanje Slovenije na Frankfurtskem knjižnem sejmu je tako zamaknjeno za eno leto – na 2023. Na knjižnem sejmu v Bologni bo Slovenija častna gostja leta 2022.
še novic