Združitev z njimi

Združitev z njimi

Radio Študent, 19. maj ― Ko vstopimo v poezijo Alejadre Pizarnik, vstopimo skozi zrcalo, skozi gosto posejan gozdič v zelen vrt. Ko vstopimo v poezijo Alejandre Pizarnik, prebijemo zvočni zid, prebijemo zid poezije. Vendar, kot zapiše Miklavž Komelj v spremnem eseju, je ta analogija radikalno dvoumna, saj se zvočni zid vzpostavlja šele s prebitjem.
LJUBEZEN NA ODSTREL

LJUBEZEN NA ODSTREL

Radio Študent, 14. maj ― Aleksej Nikolajevič Arbuzov je otrok teatra. Ker je osirotel kot najstnik, si je moral najti druge starše. In zanj je to seveda postal … oder! Kakopak. Že kot štirinajstletnik se je pridružil Mariinskemu gledališču, nato pa bil del agitpropovskega gledališča za eksperimentalno dramo. Rekel je NE!
Zgodbe iz geta

Zgodbe iz geta

Radio Študent, 13. maj ― Sovjetski pisatelj judovskega rodu Isaak Babelj je nedvomno med največjimi pisatelji dvajsetega stoletja. Njegova knjiga Rdeča konjenica, za katero je pravzaprav težko reči, ali je zbirka kratkih zgodb ali izjemno fragmentiran roman, je eden izmed vrhuncev leposlovja.
Težave revolucionarne Rožave

Težave revolucionarne Rožave

Radio Študent, 30. april ― Čeprav je z bitko za Kobane mednarodni javnosti organiziranje Kurdov postalo širše poznano in pripoznano, je temeljitejše poznavanje dogajanja v Rožavi in konkretnih praks organiziranja ostalo omejeno na redke kroge levičarskih podpornikov.
Učinek besed

Učinek besed

Radio Študent, 28. april ― Nadvse težko je v besede vkalupiti središčno misel, ki prežarja poezijo Jacka Spicerja. Pred to nalogo se posameznik čuti slokega in nemočnega, kot nekdo, ki skuša dvoje ognjev – ogenj znotraj ognja – zajeziti s tankim kosom vrečevine. Tolikšna je namreč pesnikova ljubezen do jezika, ki ji v svojem opusu gradi skelet ravno iz molekul nje same - besed.
Vzemimo telo

Vzemimo telo

Radio Študent, 25. april ― Telo, ki je padlo pod strelom, in telo, ki je streljalo, bolno telo, umazano in čisto, telo zapornikov, norcev, telo ženske, moškega, seksualizirano, sakralizirano, objektivizirano. Telo nosi spomin in je hkrati pomnjeno.
Nekaj sredstev - vedno na voljo

Nekaj sredstev - vedno na voljo

Radio Študent, 18. april ― Začnimo z genealoškim mitom naše literarne dobe, kakor ga beremo pri Borgesu. Poroča nam o nekem keltskem pesniku (brez dvoma Joyceovega rodu), ki je po mnogih poskusih, da bi ugodil kralju, v eni besedi izrekel ves svet »[...] fluidnih reprezentacij ter natanko takšnih hi hi hipnosti,
še novic