Nejc Trampuž, Luka Prijatelj - Korak za korakom (2017) Eksperimentalni video

Nejc Trampuž, Luka Prijatelj - Korak za korakom (2017) Eksperimentalni video

DIVA nove pridobitve, 26. maj ― Korak za korakom / Step by Step je eksperimentalni video, ki raziskuje pojav glitcha. Osnovni videi so posneti digitalno ali zajeti prek TV programov, nato pa prek povzročanja namernih napak močno poškodovani. Proces dela je vseboval cikel večkratnega snemanja ekranov, cable bending, poškodovanje podatkov na VHS kasetah, uporaba kamer z defektnim senzorjem itd. (Vir: Nejc Trampuž)
Nejc Trampuž - WorldHacked.img (2019/2022) Eksperimentalni video

Nejc Trampuž - WorldHacked.img (2019/2022) Eksperimentalni video

DIVA nove pridobitve, 26. maj ― WorldHacked.img je spinoff video praktičnega dela Trampuževe magistrske naloge (naslovljenega WorldCrash.img) iz leta 2019. WorldHacked.img je nastal v letu 2022, neodvisno a vzporedno s tem, ko je bil WorldCrash.img razstavljen v sklopu razstave Konec je edino, kar si lahko predstavljamo. Tako teorija kot praksa Trampuževe magistrske naloge, nagrajene iz strani ALUO in naslovljene Napaka kot transformativna metoda, preizprašuje in obrača dojemanje napake. Trampuž jo namesto neželenega odk...
Nejc Trampuž - ByeByeWorld.exe (2020-2022) Eksperimentalni video

Nejc Trampuž - ByeByeWorld.exe (2020-2022) Eksperimentalni video

DIVA nove pridobitve, 26. maj ― Projekt ByeByeWorld.exe je generator digitalnega kolaža, ki deluje kot interaktivna avdiovizualna aplikacija. Iz izrezkov fotografij, najdenih na spletu, ustvarja kolaže nadrealističnih degradiranih krajin, generiranje kolaža pa temelji na toku novic, povezanih z okoljsko problematiko.Prvič je bil predstavljen v sodelovanju z Galerijo Simulaker na pročelju Knjižnice Novo mesto (januar 2021), kasneje pa je gostoval še na več razstavah po Sloveniji. (Vir: Nejc Trampuž) ByeByeWorld.exe je...
Nejc Trampuž - Popolnoma drugačna prihodnost (2022-2023) Instalacija/ Eksperimentalni video

Nejc Trampuž - Popolnoma drugačna prihodnost (2022-2023) Instalacija/ Eksperimentalni video

DIVA nove pridobitve, 26. maj ― Video je digitalna maketa dvokanalne videoprojekcije, ki je nastala v sklopu multimedijskega raziskovalnega umetniškega projekta Another Future Entirely (Popolnoma drugačna prihodnost). Projekcija dialogov in kolažev podob, ki so oboji nastali s pomočjo umetne inteligence, predstavlja možnost pozitivne, ekološko usmerjene prihodnosti in socialne pravičnosti. Projekt je nastal v okviru platforme konS ≡ Platforma za sodobno raziskovalno umetnost in bil prvič predstavlj...

Dopolnilno izobraževanje: okrajna in okrožna sodišča (08. 06. 2023)

Zgodovinski arhiv Celje (ZAC), 17. maj ― Na podlagi 39. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA, Ur. list RS, št. 30/2006, 51/2014) in v skladu z 10. členom Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Ur. list RS, št, 66/2016) bomo v  Zgodovinskem arhivu Celje organizirali dopolnilno strokovno izobraževanje za uslužbence okrožnih in okrajnih sodišč, […] The post Dopolnilno izobraževanje: okrajna in okrožna sodišča (08. 06. 2023) first appeared on Zgodovinski arhiv Celje - Hiša pisanih spominov.
V-F-X Ljubljana (2023-05-10)

V-F-X Ljubljana (2023-05-10)

DIVA video arhiv, 11. maj ― Štirje festivalski dnevi 3. Mednarodnega festivala eksperimentalnih avdiovizualnih praks V-F-X Ljubljana (11.–14. 5. 2023) izzivajo horizont udomačenega pogleda: z avtorico v fokusu, eksperimentalno avstrijsko animatorkoGudrun Krebitz, bomo raziskovale_i polifonično plastenje intimnih filmskih krajin; buhtečo panameriško eksperimentalno produkcijo bomo spoznavale_i skozi programa gostujočega ekvadorskega kuratorjaJean-Jacquesa Martinoda, letošnja nova sekcijaRa...
Peš po domačih krajih z Almo Karlin

Peš po domačih krajih z Almo Karlin

Zgodovinski arhiv Celje (ZAC), 10. maj ― Na Krekovem trgu v Celju je od 10. maja do 31. avgusta 2023 na ogled razstava Peš po domačih krajih: popotni dnevniki Alme M. Karlin 1934-1936. Novo odkriti dnevniški zapiski Alme Karlin so ob izidu nemških izvirnikov in slovenskega prevoda spodbudili tudi postavitev razstave, ki kliče po odkrivanju narave in bolj poznanih ali odmaknjenih znamenitosti. […] The post Peš po domačih krajih z Almo Karlin first appeared on Zgodovinski arhiv Celje - Hiša pisanih spominov.

Stanje stanovskega arhiva v letu 1785 po pisanju arhivarja Alojza Kappusa plemenitega Pichelsteina

Arhiv RS, 1. maj ― Leta 1783 je službo stanovskega arhivarja, kot prvi s tem nazivom, prevzel Alojz Kappus plemeniti Pichelstein in jo opravljal do leta 1788. Poleti 1785, ko ga je Notranjeavstrijski gubernij v Gradcu pozval, da pošlje ustanovne listine Flachenfeldovega kanonikata, je stanovski arhiv šele dobil primerne prostore, akti pa so bili zaradi pogostih selitev v precejšnjem neredu. Stanovski arhivar se je lotil urejanja in s precej truda manjkajoči dokument našel šele v začetku decembra. Takoj ga je odposlal v Gradec, v opravičilo za zamudo pa opisal svoje napore pri urejanju stanovskega arhiva.
Back2Back: Teja Miholič (2023-04-26)

Back2Back: Teja Miholič (2023-04-26)

DIVA video arhiv, 26. april ― V okviru dogodkov Back2Back vabimo domače in mednarodne avtorice_je, da predstavijo svojo produkcijo in vzpostavijo dialog z deli iz arhiva Postaja DIVA po lastnem izboru. Intermedijska umetnica in režiserka Teja Miholič predstavlja svoj film Sosedov psiček joka, kaj če je sosed umrl in izbor del, v katerih je prepoznala podoben humor, tempo, estetiko ali osebno izpovednost.Pogovor in projekcija, 26. 4. 2023 v Projektni sobi SCCA. Več

Zaprtje čitalnice arhiva

Arhiv RS, 21. april ― Čitalnica in informacijska soba Arhiva Republike Slovenije na Zvezdarski 1 bosta v sredo, 26. aprila, zaradi dogodka zaprti. V petek, 28. aprila, bo arhiv zaprt zaradi kolektivnega dopusta.
še novic