Informacija o odstranjevanju naplavin in plavja posredovana združenjem občin

Arhiv RS, 7. december ― Zaradi dodatnih vprašanj občin v zvezi z naplavinami in plavjem je mag. Matej Skočir, državni sekretar Ministrstva za naravne vire in prostor, na Skupnost občin Slovenije, Združenje mestnih občin Slovenije in Združenje občin Slovenije naslovil dopis z informacijami o možnostih odstranjevanja naplavin v skladu z Zakonom o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov 2023.

Iskanje kompromisa v pogajalskem procesu poteka za pogajalsko mizo

Arhiv RS, 7. december ― V zvezi s protestnim shodom pogajalske skupine sindikatov javnega sektorja, ki jo vodi Jakob Počivavšek, v okviru katerega med drugim zahtevajo nadaljevanje pogajanj, poudarjamo, da pogajalski proces med vlado in predstavniki sindikatov javnega sektorja poteka. Obe pogajalski strani sta se v tem tednu sestali dvakrat, naslednja seja pogajalske komisije je dogovorjena za ponedeljek naslednji teden.

Izdaja odločb na podukrepu M8.3

Arhiv RS, 7. december 6. decembra 2023 smo izdali odločbe iz 1. Javnega razpisa za podukrep M8.3 Podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto 2023.

160. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Arhiv RS, 7. december ― Vlada Republike Slovenije je sprejela Mnenje Vlade Republike Slovenije o Predlogu zakona o spremembah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti - skrajšani postopek, EPA 1171-IX, ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev (prvopodpisana Jelka Godec), in ga pošlje Državnemu zboru Republike Slovenije.

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo službenega avtomobila

Arhiv RS, 7. december ― Upravna enota Radlje ob Dravi na podlagi 52. člena v povezavi s 77. ter prvo alinejo 78. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018 ) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja namero o sklenitvi pogodbe za prodajo službenega osebnega avtomobila

Državni sekretar Štucin: Katerokoli hudodelstvo nesprejemljivo in trpljenje vsake žrtve nedopustno

Arhiv RS, 7. december ― Državni sekretar v Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve Marko Štucin se udeležuje 22. zasedanja Skupščine držav pogodbenic Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča. Nastopil je na splošni razpravi in ob robu zasedanja opravil več dvostranskih srečanj. Slovenija je bila izvoljena za članico Urada skupščine za mandat 2024-2026.
še novic