P L A T E AU R E S I D U E (Aljaž Celarc in Eva Pavlič Seifert) - Alma Mater (trailer) (2018) Instalacija/ Dokumentarni video/ Avtorski video

DIVA nove pridobitve, 31. marec ― Alma Mater je video instalacija, ki raziskuje posledice podnebnih sprememb v Ledeni jami pri Kunču v Kočevskem Rogu. Količina trajnega jamskega ledu se je v desetih letih zaradi blage zime z malo snega in toplih poletij zmanjšala za 1m.Med najinim obiskom sva posnela video, ki dokumentira kako sva uporabila kos zlomljenega ledenega stalaktita za oblikovanje ledene leče. Ta leča je bila uporabljena za beleženje notranjosti jame in je simbolizirala nekakšen perverzni trenutek, saj...

P L A T E AU R E S I D U E (Aljaž Celarc in Eva Pavlič Seifert) - Sub Persona (trailer) (2019) Instalacija/ Dokumentarni video/ Avtorski video

DIVA nove pridobitve, 31. marec ― Sub Persona je raziskovalni video-instalacijski projekt, ki izpostavlja pomembnost gozdov, in sicer njegove ekosistemske, ekonomske, rekreativne in kulturne funkcije, ki jih ljudje prepogosto pojmujemo kot samoumevne.Od človekove naselitve do danes sta izraba virov in krčenje povzročila zmanjšanje obsega, kakovosti in delovanja samoregulativnih mehanizmov gozdnega ekosistema. Ti kompleksni medvrstni odnosi in energijski tokovi so gozdu omogočali uspešne prilagoditve na posledice...

Mar�evski program v Slovenski kinoteki (2020-03-30)

DIVA video arhiv, 31. marec ― Po uspešni otvoritvi, razstavi in drugem veÄ�eru, smo 3. marca lahko še nadaljevali s prikazom filmskega/video opusa Mihe Vipotnika. MarÄ�evski program so sestavljali štirje videi/filmi iz let od 1988 do 2015. Vsi se tako ali drugaÄ�e lotevajo tematike osebnega in družbenega nadzora, atmosfere politiÄ�ne nestabilnosti in vojaških intervencij. Program je s predavanjem uvedla Nika Grabar, dobra poznavalka Vipotnikovega opusa. Pri njegovem delu jo zanima tudi spe...
Matevž Jerman, Niko Novak - Remains - Confessions to the Ghosts (2019) Eksperimentalni video/ Glasbeni video/ Avtorski video

Matevž Jerman, Niko Novak - Remains - Confessions to the Ghosts (2019) Eksperimentalni video/ Glasbeni video/ Avtorski video

DIVA nove pridobitve, 27. marec ― Pesmi Nika Novaka naselijo in izklešejo fizične in medosebne krajine ter razdalje, ki jih je izvrgel neki drugi film – z zvokom, melodijo, izpovednostjo in glasom, vpetimi v temačni, baladni rock. Utelesi se nekaj skrajno amorfnega, neotipljivega, nemirnega in prisotno odsotnega, lovimo duhove, spomine in občutja, ki se naselijo v vmesnih prostorih med sliko in pesmijo. »Če imaš duhove, imaš vse.« (Vir: Luka Zagoričnik)
Sara Bezovšek - Computering (2019) Eksperimentalni video/ Avtorski video

Sara Bezovšek - Computering (2019) Eksperimentalni video/ Avtorski video

DIVA nove pridobitve, 26. marec ― Video je izsek skupka vseh trinajstih videov, ki so se leta 2019 predvajali na razstaviComputering (Računalnikarjenje) v galeriji Kina Šiška. Na razstavi je bil prikazan work inprogress, temu torej naslov videa, Computering_preview.Umetnica se v tem projektu osredotoča na kadre, kjer se pojavi računalnik. Kratki videokolaži so sestavljeni iz posnetkov, ki prikazujejo rutino opravkov za računalnikom, nekateriod njih pa ob tem vsebujejo tudi nepredvidene, včasih komične situacij...
Sara Bezovšek - Sextortion (2019) Avtorski film/ Avtorski video

Sara Bezovšek - Sextortion (2019) Avtorski film/ Avtorski video

DIVA nove pridobitve, 26. marec ― V trilogiji wwwiolenc=3 (Revenge Porn, Cyberstalking in Sextortion) so prikazaneinternetne spolne navade ljudi z ustvarjanjem vizualne pripovedi iz elementov, ki jih mladiuporabniki uporabljajo za komuniciranje na platformah za družbeno omrežje, kot staFacebook in Instagram. GIF-i, memi, videoposnetki na YouTubu, piratske TV oddaje in filmi,eksplicitni posnetki, komentarji in klepeti so posneti in s tehniko mashupa ponovnouporabljeni. S tem prikažejo vzdušje v katerem mlajše generac...
Sara Bezovšek - Revenge Porn (2019) Eksperimentalni video/ Avtorski video

Sara Bezovšek - Revenge Porn (2019) Eksperimentalni video/ Avtorski video

DIVA nove pridobitve, 26. marec ― V trilogiji wwwiolenc=3 (Revenge Porn, Cyberstalking in Sextortion) so prikazaneinternetne spolne navade ljudi z ustvarjanjem vizualne pripovedi iz elementov, ki jih mladiuporabniki uporabljajo za komuniciranje na platformah za družbeno omrežje, kot staFacebook in Instagram. GIF-i, memi, videoposnetki na YouTubu, piratske TV oddaje in filmi,eksplicitni posnetki, komentarji in klepeti so posneti in s tehniko mashupa ponovnouporabljeni. S tem prikažejo vzdušje v katerem mlajše generac...
Sara Bezovšek - Cyberstalking (2020) Eksperimentalni video/ Avtorski video

Sara Bezovšek - Cyberstalking (2020) Eksperimentalni video/ Avtorski video

DIVA nove pridobitve, 26. marec ― V trilogiji wwwiolenc=3 (Revenge Porn, Cyberstalking in Sextortion) so prikazane internetne spolne navade ljudi z ustvarjanjem vizualne pripovedi iz elementov, ki jih mladi uporabniki uporabljajo za komuniciranje na platformah za družbeno omrežje, kot sta Facebook in Instagram. GIF-i, memi, videoposnetki na YouTubu, piratske TV oddaje in filmi, eksplicitni posnetki, komentarji in klepeti so posneti in s tehniko mashupa ponovno uporabljeni. S tem prikažejo vzdušje v katerem mlajše ge...

24. marca 1993 je umrl Anton Peterlin, slovenski fizik

Kamra.si, 24. marec ― Iz domoznanske Kamre na današnji dan ...24. marca 1993 je Ljubljani umrl Anton Peterlin,  slovenski fizik. Rodil se je 25. septembra 1908 v Ljubljani.   Peterlin je doktoriral iz fizike leta 1938 na Humboldtovi Univerzi v Berlinu. Leta 1939 je postal docent fizike na Univerzi v Ljubljani, kjer je ostal 22 let. Leta 1945 je postal izredni in januarja 1946 redni profesor fizike. Poleg poučevalskih dolžnosti je leta 1947 sprejel nalogo, da ustanovi Inštitut Jožef Stefan v Ljubljani in bil njegov upravnik do leta 1955, nato pa do konca leta 1958 predsednik njegovega Znanstvenega sveta. Leta 1960 je Peterlin nastopil profesuro na Tehniški visoki šoli v Münchnu in istočasno postal vodja Fizikalnega inštituta. Leta 1961 je odšel v ZDA, kjer je postal ustanovni direktor Laboratorija Camille Dreyfus (CDL) v sklopu Inštituta Research Triangle v Durhamu, Severna Karolina. Leta 1973 je po obvezni upokojitvi zapustil Severno Karolino in postal sodelavec Narodnega urada za standarde in tehnologijo (NIST) v Washingtonu, kjer je bil med letoma 1975 in 1984 pomočnik direktorja Sekcije za polimere. Tu je ostal do maja 1992.

24. marca 1972 je v Ljubljani umrl Milko Kos, slovenski zgodovinar in geograf

Kamra.si, 24. marec ― Iz domoznanske Kamre na današnji dan ...24. marca 1972 je v Ljubljani umrl Milko Kos, slovenski zgodovinar in geograf. Rodil se je 12. decembra 1892 v Gorici. Rodil se je v Gorici očetu Francu in materi Mariji. V Gorici je obiskoval osnovno šolo in nato gimnazijo, ki jo je končal leta 1911. Na Dunaju je študiral zgodovino in geografijo; doktoriral je leta 1916. Kasneje je na Dunaju in v Parizu študiral še pomožne zgodovinske vede. Zgodovinar je bil že njegov oče, Franc Kos, in M. Kos se je za študij zgodovine odločil zgodaj. Njegova prva objava je bila razprava Zemljiške razmere po Selški dolini leta 1630, ki jo je kot srednješolec objavil leta 1911. Po študiju je v času prve svetovne vojne delal v arhivu na Dunaju, potem odšel na izpopolnjevanje v Pariz. Po vrnitvi je delal v rokopisnem oddelku knjižnice (današnje NUK), od tu pa se je začela akademska pot, ki je trajala dobrih štirideset let. Najprej kot docent za pomožne zgodovinske vede v Beogradu (1924), zatem kot izredni profesor na filozofski fakulteti v Zagrebu (1925). Leto kasneje je v Ljubljani na Filozofski fakulteti postal najprej izredni profesor za občo zgodovino srednjega veka in pomožne zgodovinske vede, leta 1934 pa redni profesor. Nekaj let je predaval tudi zgodovino Slovencev do 1918 in srednjeveško zgodovino Slovencev. Na fakulteti je delal do upokojitve. Poleg profesorskega dela je opravljal še številne druge funkcije: bil je dekan, prodekan, rektor, prorektor. Sodeloval je pri nastanku Slovenske akademije znanosti in umetnosti, bil je predstojnik oddelka za zgodovino na fakulteti, član združenj, društev in ustanov, sodelavec številnih zgodovinskih časopisov in publikacij, sodeloval je na kongresih in mednarodnih forumih. Upokojil se je leta 1965, vendar je potem predaval še dve leti. Umrl je v Ljubljani leta 1972. Dela:Pisal je knjige, ocene, clanke, razprave; bogata bibliografija obsega preko 350 del. Tu je omenjenih le nekaj: Brižinski spomeniki: uvod, paleografski in foneticni prepis (prevod
še novic