Napoved Javnega razpisa za sofinanciranje izdaje izvirnih slikanic slovenskih avtorjev in ilustratorjev za leto 2021

Javna agencija za knjigo, 9. november 2020 ― Javna agencija za knjigo RS bo predvidoma v prvi polovici decembra 2020 objavila Javni razpis za sofinanciranje izdaje izvirnih slikanic slovenskih avtorjev in ilustratorjev za leto 2021. Predmet javnega razpisa bo sofinanciranje izdaje izvirnih slikanic slovenskih avtorjev in ilustratorjev. JAK bo predvidoma sofinancirala pet (5) slikanic. Na razpis se bodo lahko prijavili tudi založniki, ki so sofinancirani v okviru dvoletnega projektnega razpisa 2020-2021 in v okviru štiriletnega programskega razpisa za knjižne programe, vendar ne z deli/slikanicami, ki so že ali bodo sofinancirana v letu 2021 iz naslova omenjenih dvoletnega in štiriletnega razpisa. Razpis bo odprt najmanj 30 dni, torej predvidoma do sredine januarja 2021.

Zakon o enotni ceni knjige zamrznjen - navodila in priporočila založnikom glede uporabe Portala ZECK na spletni strani JAK

Javna agencija za knjigo, 26. oktober 2020 ― ZECK se ne izvaja med 23.10.2020 in 22.4.2022. Vsem založnikom priporočamo (sofinancirane pa kot doslej pogodbeno zavezujemo), da knjige v podatkovno bazo JAK vpisujete še naprej, ker vpisani podatki pomembno bogatijo sistem COBISS in bodo služili tudi kot vir podatkov za analizo smiselnosti začasne zamrznitve uporabe Zakona o enotni ceni knjige. V Uradnem listu Republike Slovenije št. 152/20 z dne 23. oktobra 2020 je bil objavljen Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP). Zakon v 129. členu med drugim določa, da se Zakon o enotni ceni knjige (Uradni list RS, št. 11/14) od uveljavitve tega zakona (tj. od 23. oktobra 2020) do 30. aprila 2022 ne uporablja oz. zamrzne. Vse obveznosti in pravice, ki so izhajale iz ZECK, so s tem zamrznjene oz. ne veljajo, vključno s šestmesečnim obdobjem enotne cene od datuma prodaje. Javna agencija za knjigo ob tem sporoča, da bo svoj Portal ZECK nemoteno vzdrževala tudi naprej in poziva založnike k njegovi nadaljnji uporabi, kljub temu da stolpič "konec veljavnosti enotne cene knjige" ne bo več aktualen (in zato viden v sivinah). Portal ZECK je namreč neposredno povezan z bazo COBISS; slednja s portala črpa številne za uporabnike koristne podatke, predvsem metapodatke, kot so naslovnica, podrobnejše informacije o knjigi itd. Z vpisovanjem teh podatkov (predvsem tistih, ki so bili tudi doslej opredeljeni kot neobvezni, a koristni) boste bralcem in kupcem vaših knjig omogočili dostop do informacij o vaših izdajah, predvsem pa zagotovili boljšo spletno vidnost knjižnih izdaj. Vsi založniki, ki so pogodbeniki JAK (torej so njihove knjižne izdaje subvencionirane), so obvezani podatke o izidih knjig vpisovati še naprej, to bo torej tudi v obdobju zamrznitve ZECK (24.10.2020 - 30.4.2022) opredeljeno kot njihova pogodbena obveza. Priporočilo JAK, da se tudi v času zamrznitve ZECK Portal ZECK nemoteno in ažurno uporablja, pa velja prav vsem založnikom oziroma za vse izdane knjižne naslove, skladno z
JAK omogoča brezplačno udeležbo vseh založnikov na letošnjem virtualnem Slovenskem knjižnem sejmu - ne odlašajte s prijavo, sodelujte!

JAK omogoča brezplačno udeležbo vseh založnikov na letošnjem virtualnem Slovenskem knjižnem sejmu - ne odlašajte s prijavo, sodelujte!

Javna agencija za knjigo, 21. oktober 2020 ― Letošnji 36. Slovenski knjižni sejem bo v luči zaostrenih zdravstvenih razmer potekal virtualno. Organizator - Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev pri GZS bo v partnerstvu s Cankarjevim domom ponudila spletno razstavišče, nakupovanje knjig in pestro spremljevalno dogajanje s spletnimi dogodki za splošno in strokovno javnost, vse pod sloganom Narazen, a vendarle skupaj! Obiskovalci bodo na sejem vstopali na spletni strani www.knjiznisejem.si ter od tam tudi neposredno v spletne knjigarne založb. Na JAK  se bomo potrudili za ažurno obveščanje o sejemskem dogajanju in promocijo samega sejma, v upanju, da bo uporabniška izkušnja čim boljša in da boste poleg obstoječih našli nove kupce svojih knjižnih izdaj. Javna agencija za knjigo kot letošnja partnerica prvega spletnega Slovenskega knjižnega sejma bo omogočila brezplačno sodelovanje z OSNOVNIM PAKETOM za vse razstavljavce-založnike. JAK je neposredno z organizatorjem (GZS) sklenila dogovor, ki vsem prijavljenim razstavljavcem omogoča brezplačno sodelovanje v okviru osnovnega paketa. V kolikor bodo razstavljavci izbrali srednji ali veliki paket, jim bo organizator zaračunal le razliko do celotne cene paketa. Prijava/registracija je možna TUKAJ, več o pogojih sodelovanja pa si lahko preberete na spletni strani sejma.    

OBVESTILO JAK OB PONOVNI RAZGLASITVI EPIDEMIJE COVID-19

Javna agencija za knjigo, 19. oktober 2020 ― Spoštovani, ob ponovnem porastu okužb je potrebno dosledno  upoštevati vsa priporočila pristojnih institucij, zlasti NIJZ in strokovne skupine Ministrstva za zdravje. Dosledno je potrebno upoštevati medsebojno razdaljo, higieno rok in kašlja. V zaprtih javnih prostorih je obvezno razkuževanje rok (nošenje maske oziroma rute ali šala glede na sprotna navodila NIJZ). Vsi zaposleni in deležniki so dolžni dosledno upoštevati vse uveljavljene preventivne ukrepe. Z upoštevanjem ukrepov želimo: - prispevati k zmanjšanju vpliva nalezljive bolezni na celotno življenje in delovanje v delovnem okolju ter širše; - zagotoviti učinkovito ukrepanje posameznika in zaposlenih v primeru pojava koronavirusa z možnostjo širjenja med zaposlenimi ter - zmanjšati vpliv nalezljive bolezni na obolevnost. OBISKI V PROSTORIH JAK Stranke sprejemamo le ob predhodni napovedi, v času uradnih ur, pri čemer se strogo upošteva naslednje ukrepe: - sestanki bodo do nadaljnjega potekali izključno v sejni sobi v pritličju JAK, pri čemer se zagotovi in upošteva varnostna razdala med obema - 1,5 – 2 metra; - sestanka se lahko udeleži največ 5 oseb, od tega največ 1 oseba iz posamezne institucije; - vsi obiskovalci in vsi, ki delo opravljajo v prostorih JAK morajo dosledno upoštevati vsa varnostna pravila (varnostna razdalja, umivanje ter razkuževanja rok, higieno kašlja) in dosledno uporabljati zahtevano zaščitno opremo – obrazno zaščitno masko, kadar se sodeluje s stranko/ami; - obiskovalci so dolžni nositi masko; - ob prihodu na JAK si je vsak od zaposlenih in obiskovalcev ob vhodu dolžan razkužiti roke; - kdor kaže znake bolezni, naj obvezno ostane doma in se izogiba stiku z ljudmi! Za vas smo v času uradnih ur dosegljivi po elektronski pošti, telefonu in drugih komunikacijskih kanalih. Nekateri zaposleni na JAK bodo od 20. 10. 2020 do preklica svoje delo delno opravljali od doma. Glavna pisarna deluje nemoteno. Za sodelovanje in razumevanje se vam zahvaljujemo! Ostanimo zdravi in pazimo dr
Slovenija v Frankfurtu letos premierno z virtualno stojnico

Slovenija v Frankfurtu letos premierno z virtualno stojnico

Javna agencija za knjigo, 13. oktober 2020 ― Ker je Frankfurtski knjižni sejem zaradi zaostrenih zdravstvenih razmer odpovedal letošnjo fizično izvedbo sejma in se v celoti preselil na splet, smo na JAK prilagodili tudi slovensko predstavitev: Slovenija bo prva država, ki bo na sejmu zastopana z virtualno stojnico (VR), ki bo delovala od 14. do 16. oktobra (sreda-petek), med 9.30 in 16.00. in jo lahko obiščete tukaj*. Na virtualni stojnici bo mogoče obiskati razstavni prostor po vzoru fizične slovenske stojnice, ki jo je za JAK leta 2017 zasnovala arhitektka in pesnica Lucija Stupica. V razstavnem prostoru si bodo obiskovalci lahko ogledali najnovejšo knjižno produkcijo (100 knjižnih naslovov z informacijami v angleškem jeziku), videa, ki sta nastala v produkciji JAK: Umetnost v času krize (2020) ter Pet slovenskih avtoric (2019), in pobrskali po katalogih slovenskih založb, informacije pa bodo obiskovalcem posredovali virtualni informatorji z JAK ter s Slovenske turistične organizacije. V virtualnih prostorih za sestanke bodo svoje poslovne partnerje (v obliki avatarjev) srečevale založbe Mladinska knjiga, Cankarjeva založba, Založba Pivec, Sodobnost International, Goga, Miš in Založništvo tržaškega tiska, prostor pa bomo namenili tudi mreži Traduki, ki podpira prevajanje med jeziki Jugovzhodne Evrope in nemščino in s katero se bomo prihodnje leto skupaj predstavili na Leipziškem knjižnem sejmu pod sloganom »Common Ground«. Na stojnici bomo organizirali virtualne dogodke: v sredo, 14. 10. ob 12.00 pripravljamo otvoritev stojnice z nagovorom direktorice JAK, Renate Zamida v petek, 16. 10., bo v konferenčni sobi med 9.00 in 12.00 potekala delavnica prodaje avtorskih pravic s Stephanie Barrouillet (S. B Rights Agency). Delavnica je namenjena založnikom, avtorjem ter agentom in je dostopna po predhodni prijavi na anja.kovac@jakrs.si do četrtka, 15. 10. Za serijo Market Insights smo pripravili enourni video prispevek o slovenskem knjižnem trgu, ki bo od četrtka, 8. 10., dalje dostopen na tej povezavi (v

Posebni projektni razpis ob 30. obletnici osamosvojitve Republike Slovenije

Javna agencija za knjigo, 13. oktober 2020 ― Predvidoma v začetku decembra 2020 bo objavljen projektni razpis za sofinanciranje izvirnih knjižnih izdaj v slovenskem jeziku ter odkupa avtorskih pravic za filmsko adaptacijo oz. ekranizacijo del slovenskih avtorjev, ki obravnavajo teme oz. vsebine, povezane s 30. obletnico samostojne Slovenije. Projektni razpis bo odprt najmanj 30 dni, predvidoma do sredine januarja 2021, sestavljen bo iz dveh razpisnih sklopov.   Področje A – sofinanciranje priprave in izdaje izvirnih knjižnih del v slovenskem jeziku Predmet javnega razpisa je sofinanciranje priprave in izdaje izvirnih knjižnih del v slovenskem jeziku, ki obravnavajo teme in vsebine v povezavi s 30. letnico neodvisnosti Republike Slovenije. Sofinancirana bodo dela različnih zvrsti in žanrov za otroke, mladino in odrasle. Upravičeni stroški so stroški avtorskega dela, tiska, uredniškega dela (sofinanciranje glede na obseg in zahtevnost knjižnega dela). Predvidoma bo JAK na javnem razpisu sofinancirala štiri knjižne izdaje. Upravičeni prijavitelji: pravne osebe, ki so najmanj tri (3) leta registrirane za izdajateljsko dejavnost.   Področje B - odkup avtorskih pravic za filmsko adaptacijo Predmet javnega razpisa je sofinanciranje odkupa avtorskih pravic za filmsko adaptacijo oziroma ekranizacijo literarnih del slovenskih avtorjev, ki obravnavajo teme in vsebine v povezavi s 30. obletnico neodvisnosti Republike Slovenije. Upravičeni strošek je strošek odkupa avtorskih pravic (sofinanciranje v pavšalnem znesku 5.000 EUR). Predvidoma bo JAK na javnem razpisu sofinancirala tri prijavitelje na področju odkupa avtorskih pravic za filmsko adaptacijo oziroma ekranizacijo. Upravičeni prijavitelji: producenti, registrirani za dejavnosti produkcija filmov, videofilmov, televizijskih oddaj (J59. 110). Obvezna priloga: opcijska pogodba, podpisana s strani nosilca avtorskih pravic za literarno delo, ki je predmet odkupa.
#športajmoinberimo

#športajmoinberimo

Javna agencija za knjigo, 29. september 2020 ― V sklopu Nacionalnega medresorskega programa za spodbujanje branja med mladimi športniki, ki ga Olimpijski komite Slovenije predstavlja pod imenom #športajmoinberimo in poteka v sodelovanju z Ministrstvom RS za izobraževanje in šport, Ministrstvom za kulturo, Zavodom RS za šolstvo ter Javno agencijo za knjigo RS, se letos odvijajo trije dogodki v organizaciji splošnih knjižnic Koper, Maribor in Kranj. Termini dogodkov #športajmo in berimo: 17. september 2020, ob 12:40 (za dogovorjene skupine): Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper na lokaciji Univerze na Primorskem, Fakulteta za Humanistične Študije Koper. Gostje: Rajmond Debevc, Matej Znideršič in Špela Ponomarenko Janić. 24. september 2020, ob 10:00 (za dogovorjene skupine): Mariborska knjižnica na lokaciji Lutkovnega gledališča Maribor. Gostje: Filip Flisar, Tina Šutej in Aleš Zemljič. 30. september 2020, ob 11:00 (za dogovorjene skupine): Osrednja knjižnica Kranj - na lokaciji Mestne knjižnice Kranj. Gostje: Sara Isaković, Robert Kranjec, Tjaša Ristić. Vodilo programa je povezati mlade in vrhunske športnike ob pogovoru o branju in knjigi. Mladim športnikom želimo s tem programom predstaviti, kako lahko s pomočjo znanja iz knjig in branja kot tehniko treniranja možganov napredujejo tudi kot športniki. S tem programom želimo vplivati na njihov odnos do branja ter širiti védenje, da je bralna pismenost temeljna zmožnost za pridobivanje in ustvarjanje novega znanja v njihovem osebnem in športnem življenju. Izbor dobrih, zelo dobrih in odličnih otroških in mladinskih knjig ter izbor strokovne literature na temo športa in gibanja ... Evropski teden športa - 23. - 30. 9. 2020 Nacionalni mesec skupnega branja - 8. 9. - 11. 10. 2020 Dan slovenskega športa - 23. 9. 2020    

Najava Javnega razpisa za izbor prejemnikov delovnih štipendij s področja literarne kritike za leto 2020 

Javna agencija za knjigo, 21. september 2020 ― Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) bo v petek, 25. septembra 2020 objavila Javni razpis za izbor prejemnikov delovnih štipendij s področja literarne kritike za leto 2020 (v nadaljevanju: JR9–ŠTIPENDIJE–LITERARNA KRITIKA–2020). Razpis bo odprt do vključno ponedeljka, 26. oktobra 2020. Predmet javnega razpisa JR9–ŠTIPENDIJE–LITERARNA KRITIKA–2020 je podeljevanje delovnih štipendij za literarne kritike, samozaposlene v kulturi. Dokumentacija javnega razpisa bo na voljo na spletni strani JAK www.jakrs.si. Kontaktna oseba za razpis: Vlasta Vičič, vlasta.vicic@jakrs.si, tel. (01) 369 58 26.
Letošnji Nacionalni mesec skupnega branja posvečen branju kot vrednoti

Letošnji Nacionalni mesec skupnega branja posvečen branju kot vrednoti

Javna agencija za knjigo, 9. september 2020 ― Ob mednarodnem dnevu pismenosti in hkrati uradnem začetku tretjega Nacionalnega meseca skupnega branja so organizatorji in pobudniki projekta danes v Cankarjevem domu pripravili nacionalni medresorski posvet Branje kot vrednota? Posvet, ki so ga organizirali Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo, Ministrstvo za kulturo, Javna agencija za knjigo RS, Andragoški center Slovenije, Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS, Cankarjev dom ter Bralno društvo Slovenije kot izvršni producent, je bil namenjen skupnemu razmisleku o ozaveščanju širše javnosti o pomenu branja, bralne pismenosti in bralne kulture. V dopoldanskem delu so potekala predavanja in okrogle mize/pogovori na temo branja, bralne pismenosti, razvoja bralne kulture, aktivne vloge mladih, medpredmetnega povezovanja, družinske pismenosti, pomenu branja za gospodarstvo ipd. Popoldanski del pa je bil namenjen predstavitvam projektov, dobrih praks ter podpornega okolja. Glavni namen organizatorjev posveta je bil povezati pomembnejše ustanove in posameznike, ki dvigajo zavedanje o knjigi kot vrednoti ter na najrazličnejše načine motivirajo za branje, hkrati pa spodbuditi zavedanje o pomenu branja na vseh področjih življenja (zdravje, družina, gospodarstvo …) tudi v splošni javnosti. Na uvodnem, plenarnem delu so svoje misli o pomenu bralne pismenosti in bralne kulture strnili mag. Savina Zwitter, predsednica Bralnega društva Slovenije, Marko Kravos, predsednik Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS, Renata Zamida, direktorica Javne agencije za knjigo RS, dr. Vinko Logaj, direktor Zavoda RS za šolstvo, dr. Ignacija Fridl Jarc, državna sekretarka na Ministrstvu za kulturo in Damir Orehovec, državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Mednarodni dan pismenosti, ki ga obeležujemo vsako leto 8. septembra, je hkrati tudi uradni začetek Nacionalnega meseca skupnega branja '20 (NMSB 2020), in bo trajal vse do 11. oktobra (do zaključka Tedna otroka®). Pobudniki i
Vabilo medijem na nacionalni medresorski posvet na področju bralne kulture in bralne pismenosti BRANJE KOT VREDNOTA? ob mednarodnem dnevu pismenosti

Vabilo medijem na nacionalni medresorski posvet na področju bralne kulture in bralne pismenosti BRANJE KOT VREDNOTA? ob mednarodnem dnevu pismenosti

Javna agencija za knjigo, 7. september 2020 ― Ob mednarodnem dnevu pismenosti vas vabimo na nacionalni medresorski posvet na področju bralne kulture in bralne pismenosti Branje kot vrednota?, ki bo potekal v torek, 8. septembra 2020 v Cankarjevem domu v Ljubljani. Posvet, ki ga organiziramo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo, Ministrstvo za kulturo, Javna agencija za knjigo RS, Andragoški center Slovenije, Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS, Cankarjev dom ter Bralno društvo Slovenije kot izvršni producent, je namenjen skupnemu razmisleku o ozaveščanju širše javnosti o pomenu branja, bralne pismenosti in bralne kulture. Pri pripravi in izvedbi posveta sodelujejo vsi pomembni deležniki na področju bralne pismenosti in kulture, ki so združeni v nacionalni mreži za bralno pismenost, katere nosilec je Andragoški center Slovenije. Celoten program posveta si lahko ogledate tukaj. Več o projektu NMSB 2020 na spletni strani https://nmsb.pismen.si/.   Za več informacij: Alenka Štrukelj Strokovna sodelavka projekta NMSB 2020 Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS Dimičeva 9, 1000 Ljubljana T: 040 478 009 E: beremo.skupaj.nmsb@gmail.com

ODZIV NA SPOROČILO ZA JAVNOST V ZVEZI Z REBALANSOM PRORAČUNA IN KRČENJEM SREDSTEV, NAMENJENIH ZA KULTURO, ki ga je lansiralo Ministrstvo za kulturo

Javna agencija za knjigo, 1. september 2020 ― O rebalansu in vplivu rebalansa na proračun JAK s strani ustanovitelja še nismo uradno obveščeni. Glede na podane izjave o kohezijskih operacijah v obvestilu za medije pa pojasnjujemo naslednje in zavračamo diskvalifikacijski način komuniciranja Ministrstva za kulturo, pri čemer gre za načrtno šikaniranje direktorice in izčrpavanje JAK, ki traja že več mesecev: Potrditev operacije in podpis pogodbe šele omogočata črpanje sredstev, in do izdaje odločitve o podpori oz. podpisa pogodb še ni prišlo, zato se sredstva prenašajo. Pri dejavnostih, ki vodijo do potrditve operacij, je glavni t. i. posredniški organ - to je Ministrstvo za kulturo (MK); torej dokumentacijo za SVRK (ki kot "organ upravljanja" vse operacije potrjuje) pripravljata JAK kot neposredni upravičenec IN MK kot posredniški organ. Ker ima MK ta status, ima tudi Službo za kohezijsko politiko, ki ima vsaj 7 zaposlenih (vodja Irena Marš), ta služba pa se financira s sredstvi kohezijske osi, ki je namenjena tehnični podpori izvajanja kohezijske politike, ali po domače - ta služba naj bi nudila podporo in pomoč pri pripravi in potrjevanju operacij s področja kulture in naj bi imela tudi ustrezna znanja za to. Vodja neposredne potrditve operacije je torej na MK, ne na JAK. Upravičenec (JAK) brez posredniškega organa (MK) ne vlaga dokumentacije na SVRK in ne vodi neposrednih pogovorov s SVRK. Dokumentacija je že več kot dve leti v konstantnem usklajevanju in v nobenem trenutku delo na teh projektih ni mirovalo, popolnoma vsak korak je pisno dokumentiran in se časovnici da slediti*, pri čemer se povratne pripombe SVRK vsakič znova dotikajo tudi dela dokumentacije, ki jo je dolžno pripraviti MK. Navodila in usmeritve, ki so v vsem tem obdobju prihajala do nas, so bila pogosto napačna, zavajajoča ali pa jih ni bilo, sestanki pa so večkrat potekali le med MK in SVRK, brez vključenosti JAK. Pri tem poudarjamo še, da si je JAK pri pripravi obeh projektnih dokumentacij (Slovenija, osrednja gostja mednarodnega knjižn
še novic