Leon Zuodar: Iz druge roke13. – 30. april...

Leon Zuodar: Iz druge roke13. – 30. april...

Hiša kulture v Pivki, 4. april ― Leon Zuodar: Iz druge roke13. – 30. april 2021Kustosinja razstave: Mojca GrmekLeon Zuodar je v slovenskem umetnostnem prostoru že dobro uveljavljen slikar, znan po delih, ki nastajajo v komunikaciji s popularno kulturo in v tem okviru še posebej z urbanimi subkulturnimi gibanji. Pri ustvarjanju svojih del se poslužuje značilnih prijemov iz tega okolja, kot so denimo ploskovitost, palimpsestnost, stilizacija, ponavljanje in variiranje motivov, uporaba znakov, sloganov in parol, tipiziranih likov ipd., ki jih avtorsko predela in zaokroži v humoren, včasih tudi ironičen, celo sarkastičen komentar vsakdanjega življenja.Na tokratni razstavi umetnik predstavlja več del, ki jim je skupen motiv mreže, postopek sestavljanja in reciklaža. Delo New Body of Work (2020) sestavlja okrog 170 starejših, neuspelih in zavrženih risb, ki jim je umetnik dodal nov, vsem skupen motiv in jih vmestil v mrežo iz vrvi, s tem pa jim na ironičen način povrnil življenje in mesto v umetniškem sistemu. Serija slik Puzle (2020-21) je nastala z reciklažo ostankov starih (poslikanih) platen, ki jih je umetnik s pomočjo šivalnega stroja sestavil v nova ozadja in z ročno izvezenimi motivi v nove zgodbe, pri čemer se je poigraval z učinki palimpsestnega prekrivanja različnih tehnik in motivov iz svojega slikarskega ustvarjanja skozi čas. Poleg omenjenih serij risb in slik umetnik predstavlja tudi slikarsko instalacijo, ki vključuje napis DRIP, sestavljen iz več manjših neposlikanih slikarskih platen, obešenih na steno (2004), in sliko iz sešitih kosov platna, ki se »razliva« v prostor (2021), v njej pa na ironičen način tematizira dripping kot enega od značilnih slikarskih postopkov (angl. drip = kapljanje).Razstava kot celota je odraz umetnikovih razmišljanj o procesu slikarskega ustvarjanja kot takšnem in v kontekstu celotne umetniške produkcije. Podobno kot ostala področja človekovega delovanja, je dandanes namreč tudi umetnost prenasičena z deli, ki nastajajo z veliko hitrostjo, potujejo z razstav

Erik Mavrič: Slab zrak 9. – 26. marec 2021Kustosinja razstave:...

Hiša kulture v Pivki, 4. marec ― Erik Mavrič: Slab zrak 9. – 26. marec 2021Kustosinja razstave: Mojca GrmekErik Mavrič je v slovenskem umetnostnem prostoru znan po svojih monumentalnih delih, v katerih se ukvarja z eksistencialno tematiko in v tem okviru še posebej z razmerjem med posameznikom in svetom. Kar povezuje vsa ta dela, naj gre za prepis svetopisemskega besedila na odrabljeno embalažo, pozlatitev 400 kg kruha, poslikavo galerije z barvico, portretiranje 325-ih kamenčkov na lesene ploščice ali preris zvezdnatega neba s kemičnim svinčnikom na časopisni papir, je v osnovi preprost, a dolgotrajen, enoličen in ponavljajoči se postopek njihovega nastajanja. Umetnik je vsako od teh del ustvarjal več mesecev ali celo let, po več ur na dan, iz povsem običajnih materialov in s pripomočki najširše rabe. S tem, ko je ustvarjanje tesno prepletel s svojim vsakdanjim okoljem in običajnim življenjem, pa je vanj vnesel eksistencialno komponento. Podobno kot za monumentalna dela Erika Mavriča, je tudi za njegove risbe, predstavljene na tokratni razstavi, značilno, da jih bolj kot cilj, se pravi, neka zaokrožena podoba, opredeljuje proces njihovega nastajanja. Umetnik je risbe ustvarjal z ogljem, tehniko, ki jo je izbral predvsem zato, ker nosi v sebi prvinskost upodabljanja; poznamo jo namreč že iz prazgodovinskega jamskega slikarstva, ki je imelo najverjetneje ritualni pomen. Izhodišče za nastanek risbe je motiv, ki ga umetnik vzame iz svojega vsakdanjega življenja, sanj ali spleta. Po spominu ga prenese na papir, nato pa sledi asociacijam, ki ga vodijo do drugega, tretjega, četrtega in tako dalje, dokler se ne izriše celota. Risba torej ne nastaja po nekem vnaprejšnjem načrtu, ampak postopno, kot niz motivov, ki asociativno vznikajo drug za drugim iz beline ozadja. Umetnik na tej poti sledi notranji psihološki napetosti, zato podobe, ki se postopoma izvijejo iz njegove (pod)zavesti, večinoma preveva odtujenost, nelagodje ali tesnoba. Zdi se, da njihovo prehajanje iz duhovnega v materialni obstoj za ume
Luka Širok: (Ne)udobje9. – 26. februar 2021Kustosinja razstave:...

Luka Širok: (Ne)udobje9. – 26. februar 2021Kustosinja razstave:...

Hiša kulture v Pivki, 2. februar ― Luka Širok: (Ne)udobje9. – 26. februar 2021Kustosinja razstave: Mojca GrmekLuka Širok je po temeljni izobrazbi slikar, vendar ustvarja v različnih medijih, kot so slika, risba, kolaž, print, fotografija, instalacija ali kombinacije naštetega. Svoj značilno eklektičen pristop uporablja tudi znotraj posameznega medija, v slikarstvu denimo kombinira različne tehnike (pastel, akril, sprej) in sloge, instalacije pa sestavlja iz malih plastik in zavrženih predmetov, ki jih z različnimi materiali poveže v novo celoto. Skozi ta pristop skuša podati avtentične podobe vsakdanjosti, ki se raztezajo med krhkostjo trenutka in brezčasnostjo, s humorne, včasih tudi ironične perspektive.Na tokratni razstavi, kjer predstavlja slike velikih formatov in instalacije, se osredotoča na pojem (ne)udobja. Kot sam pravi, je udobje »dnevna rutina, ki neprestano poudarja, kako ‘lepo’ in kako 'enostavno’ je živeti v krogu stabilne definicije časa in prostora.« To je, kot bi živeli znotraj majhne škatlice, ki jo drži skupaj vse, kar poznamo. Ko pa se nekega dne odpre pokrov v resničnost in se zavemo vseh možnosti, ki so nam na voljo, nastopi (ne)udobje. Začnemo se spraševati, kaj vse bi lahko naredili s svojim življenjem in takrat nenadoma opazimo, da se počutimo nelagodno – pojavi se panika, strah, dvom in negotovost…Čeprav to ni bil umetnikov namen, se kar same od sebe ponujajo vzporednice med razstavo in situacijo, v kateri se nahajamo zadnje mesece – ko naše vsakdanje življenje usmerjajo pojavi, na katere nimamo nobenega vpliva. Lahko bi rekli, da je resničnost z vso močjo vdrla v naše škatlice in jih postavila na glavo. Zaenkrat še ni mogoče reči, kakšna bo pokoronska vsakdanjost, dokler pa se ne izoblikuje, nam ne preostane drugega kot čakanje v (ne)udobju lastnega doma.────────────Luka Širok (1982) je študiral slikarstvo na akademiji v Benetkah, kjer je leta 2007 tudi diplomiral. Vse od takrat svoje delo redno predstavlja na samostojnih in skupinskih razstavah v Sloveniji in tujini, n
Tilen Žbona: Rheotaxis8. december 2020 – 29. januar...

Tilen Žbona: Rheotaxis8. december 2020 – 29. januar...

Hiša kulture v Pivki, 7. december 2020 ― Tilen Žbona: Rheotaxis8. december 202029. januar 2021Kustosinja razstave: Mojca GrmekTilen Žbona je eden vidnejših umetnikov srednje generacije na Primorskem. Ustvarja na področju slikarstva in novih medijev. V slikarstvu je njegovo izhodišče raziskovanje odnosa med barvo in potezo. Njegova zgodnja dela zaznamuje živahen preplet barv in potez, enakomerno razporejen po celotni površini platna, ki se kasneje vse bolj redči in kulminira v seriji skrajno prečiščenih platen z zgoščenim prepletom barv na belem ozadju. Nadaljnja raziskovanja ponovno pripeljejo do barvne in likovne polnosti, ki se tokrat ustvarja skozi dialog med pretežno monokromnim, nevsiljivim ozadjem in izzivalnimi detajli – zapredki zgoščenih, močnih, tu in tam celo fosforescenčno učinkujočih barv, nanesenih na platno s čopičem, lopatico ali v tehniki drippinga. V najnovejših delih umetnik združuje izsledke svojih prejšnjih raziskovanj v novo sintezo. Na eni strani jih opredeljuje prečiščen izraz, ki izhaja iz skrajno omejene barvne lestvice, na drugi značilna kompozicija, ki se ustvarja skozi dialog, tokrat med monokromnim ozadjem v izbranem peščenem odtenku in zaplatami bele barve ali papirja, iz katerih skozi risbo v oglju vznika preplet abstraktnih figuralnih oblik.Omenjeni procesi ustvarjanja so ključni za razumevanje vsebinske razsežnosti slikarstva Tilna Žbone. Če so njegove starejše slike v kontrastu med belino ozadja in spontanimi nanosi barv ponazarjale napetost med biti in ne-biti, se v kasnejših ta napetost skozi dialog med nesnovnim, fluidnim ozadjem in nasičenimi, zgoščenimi detajli izteče v prelivanje biti-v-svetu, v ponazoritev gibanja, spreminjanja, preoblikovanja. Umetnikove najnovejše slike, ki se porajajo iz njegovega doživljanja aktualnega geopolitičnega dogajanja, to usmeritev nadaljujejo. Kot neposreden odziv na dogajanje so viden dokument časa in njegovih specifičnih družbeno-političnih problematik, obenem pa skozi to posredno odpirajo vprašanja o življenju in smrti, nastanj
Helena Tahir: odtisi/vtisi/zapisi6. – 23. oktober...

Helena Tahir: odtisi/vtisi/zapisi6. – 23. oktober...

Hiša kulture v Pivki, 27. september 2020 ― Helena Tahir: odtisi/vtisi/zapisi6. – 23. oktober 2020Kustosinja razstave: Mojca GrmekHelena Tahir je umetnica najmlajše generacije, ena redkih, ki se osredotoča na raziskovanje izraznih možnosti klasičnih grafičnih tehnik, še posebej linoreza. Njene grafike nastajajo skozi dolgotrajen proces dela, ki se začne z izjemno dodelano risbo, polno prefinjenih detajlov, nadaljuje z izdelavo matrice s pomočjo različnih tehnik (npr. frotaža) ter zaključi z odtisom, ki nastane kot kolaž različnih delov iste matrice ali več matric. Končni rezultat tega procesa je grafika na papirju ali filcu, ki učinkuje kot gostobesedna vizualna pripoved; njena vsebina se gledalcu razkriva postopno, preko simbolike, asociacij in aluzij, ki nagovarjajo njegovo nezavedno. Kompleksen proces nastajanja grafike se torej zrcali v njeni percepciji in interpretaciji. Na tokratni razstavi je to razmerje še posebej poudarjeno; umetnica namreč svojo izkušnjo telesne multimodalnosti pri ustvarjalnem procesu gledalcu predstavi tako, da percepcijo grafike spremeni v večdimenzionalno izkušnjo, ki ni samo vidna, pač pa tudi otipna in slušna. V ta namen izbrane grafike na filcu v galeriji predstavi brez okvirjev in ob spremljavi zvoka, v katerem lahko slišimo sledi ustvarjalnega procesa. S tem želi preseči razosebljenje, zanikanje osebne (telesne) izkušnje tako v umetniškem ustvarjanju kot v percepciji, obenem pa gledalcu odpreti vpogled v poetičnost grafičnega procesa. ────────────Helena Tahir (1992) je zaključila dodiplomski študij grafike in podiplomski študij slikarstva na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. V času študija se je izpopolnjevala na Faculty of Fine Arts v Portu in na Hochschule für Grafik und Buchkunst v Leipzigu. Svoje delo je predstavila na več samostojnih razstavah, med drugim v Lamutovem salonu v Kostanjevici na Krki (2018) in Mednarodnem grafičnem centru v Ljubljani (2020), ter številnih skupinskih predstavitvah v Sloveniji in tujini. Živi in dela na Jesenicah in
Grafično na kvadrat4. – 25. september 2020otvoritev: 4....

Grafično na kvadrat4. – 25. september 2020otvoritev: 4....

Hiša kulture v Pivki, 31. avgust 2020 ― Grafično na kvadrat4. – 25. september 2020otvoritev: 4. september ob 19. uriKustosinja razstave: Mojca GrmekV Hiši kulture septembra izvajamo program Odprta hiša, namenjen predstavitvi osebnih projektov članov društva, naših sodelavcev in sopotnikov. Tokrat smo v okviru tega programa pripravili razstavo grafičnih del, ki so jih umetniki in umetnice iz našega kroga ustvarili v času svojega (so)delovanja v Hiši kulture, naj je bilo to v okviru razstav, delavnic ali rezidenc. Na razstavi z naslovom Grafično na kvadrat je predstavljenih 35 del, med katerimi so poleg klasičnih grafik na papirju v različnih tehnikah (sitotisk, linorez) tudi grafične slike, zini, tekstilije, plakati, ovitki gramofonskih plošč, nalepke in podobno, vsa dela pa so nastala v grafičnem ateljeju Hiše kulture v obdobju zadnjih sedem let. Razstava kot celota odpira vpogled v grafično ustvarjanje mlajše generacije slovenskih umetnikov in umetnic, obenem pa predstavlja tudi, kaj vse je lahko grafika in kakšne možnosti nudi grafični medij.Kot del razstave bo v Zinko Tičku predstavitev nove grafike tandema Beli sladoled, ki se navezuje na njun projekt z naslovom Snow White, predstavljen v Hiši kulture v letu 2019.
Vojska v mestu3. julij – 27. avgust 2020otvoritev: 3. julij ob...

Vojska v mestu3. julij – 27. avgust 2020otvoritev: 3. julij ob...

Hiša kulture v Pivki, 26. junij 2020 ― Vojska v mestu3. julij27. avgust 2020otvoritev: 3. julij ob 19. urikustosinji razstaveLela Angela Mršek Bajda, Mojca GrmeksodelujejoMina Fina, Denis Kraškovič, Lela B. Njatin, Klara Sax, Marko Šajn, Bruno Toič, Jaka Vatovec, Leon ZuodarRazstava z naslovom Vojska v mestu povezuje Pivko in Kočevje, dve mesti, ki sta zaznamovani z zgodovinsko prisotnostjo vojske. Ta je v obeh mestih vplivala na urbanistično strukturo, njuno naravno okolje, vsakdanje življenje in gibanje ljudi, odnos prebivalstva do vojske, nenazadnje pa tudi na umetniško produkcijo. Kustosinji razstave sta k sodelovanju povabili umetnike in umetnice, ki so tako ali drugače povezani z enim od obeh mest. V delih, ki so jih prispevali za razstavo, prikazujejo vojsko iz drugačne, predvsem humorno-ironične perspektive, kar spodbuja nov in svež način razmišljanja o njej. Vse to povzema tudi naslov razstave, ki se nanaša na znano TV serijo Seks v mestu (1998-2004); če serija na zabaven način prikazuje življenje sodobne urbane ženske in njen pogled na spolnost, si razstava ogleduje fenomen vojske (v mestu) kot specifično moško zadevo, ki ima korenine v seksualnosti. Če je serija v času, ko je nastala, razbijala tabuje o spolnosti, razstava postavlja pod vprašaj stereotipe o pomenu vojske nasploh in njeni vlogi v vsakdanjem življenju.
KRPANKA ALI CESARSKI PRAŽENEC grafična delavnica in skupinska...

KRPANKA ALI CESARSKI PRAŽENEC grafična delavnica in skupinska...

Hiša kulture v Pivki, 2. junij 2020 ― KRPANKA ALI CESARSKI PRAŽENEC grafična delavnica in skupinska razstava delavnica 1. – 5. junij 2020 razstava 9. – 26. junij 2020 sodelujejoNevena Aleksovski, Maria Karnar-Lemeschewa, Oliver Pilić, Zoran Pungerčar, Marko Šajn, Helena Tahir Krpanka ali cesarski praženec je nova izvedba večletnega projekta PIVKA 45°40′49.63″N 14°11′46.98″E (2015–2021), ki se ukvarja z globalnimi družbenimi problemi v lokalnem okolju. Osrednja tema letošnje izvedbe projekta je ekvivalentna menjava med delodajalci in delojemalci, ki so jo udeleženci preučili na primeru zgodbe o Martinu Krpanu, v okviru njegovih pogajanj s cesarjem in cesarico za ustrezno plačilo, ker je rešil cesarstvo pred Brdavsom. Strukturo ekvivalenčnih razmerij iz zgodbe so prenesli v sodobni družbeni kontekst in v tem okviru raziskali tudi možnosti ekonomskega ravnovesja, enakosti in enakovrednosti v sodobni družbi.Tematiko so na likovni ravni obravnavali skozi grafično tehniko lesoreza. Izdelali so grafično matrico iz lesene plošče in jo v dveh barvah (škrlatni in sivi) odtisnili na papir z uporabo tiskarske preše. Nastalo je 6 grafik, ki so odtisnjene v 12-ih izvodih in zložene v grafične mape iz lepenke. Iz skic za grafike, ki so jih v črni barvi ročno odtisnili na papir s pomočjo barena, je nastala grafična knjiga, ki je hkrati tudi katalog projekta. Lesorez v projektu ponazarja proces blagovne produkcije, dve barvi razmerje delodajalec-delojemalec, dva postopka tiskanja strategije pritiska in pogajanj v procesu doseganja ekvivalentne menjave. Vsa nastala dela so predstavljena na razstavi v prostorih Hiše kulture.Projekt sofinancirata Ministrstvo za kulturo RS in Občina Pivka.
KRPANKA ALI CESARSKI PRAŽENECgrafična delavnica in skupinska...

KRPANKA ALI CESARSKI PRAŽENECgrafična delavnica in skupinska...

Hiša kulture v Pivki, 27. maj 2020 ― KRPANKA ALI CESARSKI PRAŽENECgrafična delavnica in skupinska razstavadelavnica1. – 5. junij 2020razstava9. – 26. junij 2020sodelujejoNevena Aleksovski, Maria Karnar-Lemeschewa, Oliver Pilić, Zoran Pungerčar, Marko Šajn, Helena Tahir Krpanka ali cesarski praženec je nova izvedba večletnega projekta PIVKA 45°40′49.63″N 14°11′46.98″E (2015–2021), ki se ukvarja z globalnimi družbenimi problemi v lokalnem okolju. Zasnovan je v obliki delavnice, na kateri 6 povabljenih umetnic in umetnikov ustvarja grafična dela na določeno temo v izbrani tehniki. Temo predstavimo v povezavi z lokalnim partnerjem, nanjo pa vežemo tudi ustrezno grafično tehniko. Dela so predstavljena na razstavi v galeriji Hiše kulture, izide tudi spremna publikacija. Osrednja tema letošnje izvedbe projekta je ekvivalentna menjava med delodajalci in delojemalci, ki jo bodo udeleženci preučili na primeru zgodbe o Martinu Krpanu, v okviru njegovih pogajanj s cesarjem in cesarico za ustrezno plačilo, ker je rešil cesarstvo pred Brdavsom. Strukturo ekvivalenčnih razmerij iz zgodbe bodo prenesli v sodobni družbeni kontekst in v tem okviru raziskali tudi možnosti ekonomskega ravnovesja, enakosti in enakovrednosti v sodobni družbi. Tematiko bodo na likovni ravni obravnavali skozi grafično tehniko lesoreza. Izdelali bodo grafične predloge iz lesenih plošč in jih v dveh barvah (škrlatni in sivi) odtisnili na papir. Iz nabora skic in risb, ki bodo nastale v procesu snovanja grafike, bodo ustvarili grafično knjigo, ki bo hkrati tudi katalog projekta. Vsa dela bodo predstavljena na razstavi v Hiši kulture.Projekt sofinancirata Ministrstvo za kulturo RS in Občina Pivka.
Lela B. Njatin: Zdaj je človeštvu dovoljeno čakati6. marec – 22....

Lela B. Njatin: Zdaj je človeštvu dovoljeno čakati6. marec – 22....

Hiša kulture v Pivki, 29. februar 2020 ― Lela B. Njatin: Zdaj je človeštvu dovoljeno čakati6. marec22. maj 2020otvoritev: 6. marec ob 19. uriKustosinja razstave: Mojca GrmekLela B. Njatin je v slovenskem umetnostnem prostoru prisotna že več kot 40 let. Na splošno bi jo lahko opredelili kot konceptualno umetnico, ki izhaja iz misli in skozi njeno manifestacijo v umetniškem delu ter gledalčevo percepcijo in refleksijo odpira pot k smislu. Njeno vodilo pri ustvarjanju je neomajna vera v univerzalno bistvo umetnosti, ki je v tem, da krepi človeškost človeka, se pravi njegovo zmožnost, da producira (s)misel. Spričo te predpostavke njeno ustvarjanje ni zavezano materialnemu in zlahka prehaja med različnimi področji in praksami. Njena umetniška dela so tako večinoma interdisciplinarna; na formalni ravni največkrat privzamejo oblike, kot so instalacija, urbana intervencija, performans…, na vsebinski pa pogosto odpirajo teme, kot so kolektivni spomin, kulturna identiteta, konstitucija skupnosti, (dis)kontinuiteta prostora in časa, razmerje med umetnostjo in kulturnimi institucijami…Na tokratni razstavi umetnica predstavlja svoja novejša dela, ki izrazito zastopajo njen primarni konceptualizem. To so Nevidne skulpture (2016), Past besed (2017), Mentalni ambient Kočevje (2017) in interaktivni performans Nevidna skupnost (2020), ki ga bo izvedla na otvoritvi. V njih predstavlja umetnost kot idejo, ki je z materialnim zgolj posredovana, način posredovanja pa je takšen, da se od vsakdanjih situacij komaj kaj razlikuje. Dela povezuje naslov Zdaj je človeštvu dovoljeno čakati, s katerim se umetnica navezuje na misel nemškega filozofa Friedricha Nietzscheja (1844–1900), ki pravi, da je človeku v trenutku, ko opusti vero v nesmrtnost duše, dovoljeno čakati na (spo)znanje. Ko znanje ni več razumljeno kot vozovnica za posmrtno življenje, postane vrednota sama po sebi, človek pa lahko živi življenje, v katerem sam ustvarja lastno znanje, do mere, ki mu jo to življenje pač dopusti. Razstavljena dela Lele B. Njatin terjajo č
Lucijan Prelog: Gods en Vogue7. – 28. februar 2020otvoritev: 7....

Lucijan Prelog: Gods en Vogue7. – 28. februar 2020otvoritev: 7....

Hiša kulture v Pivki, 3. februar 2020 ― Lucijan Prelog: Gods en Vogue7. – 28. februar 2020otvoritev: 7. februar ob 19. uriKustosinja razstave: Mojca GrmekLucijan Prelog deluje na področju slikarstva in grafičnega oblikovanja, ukvarja pa se tudi s poezijo in glasbo v okviru svojega projekta It’s Everyone Else. V slikarstvu ga zanima naključnost, nepopolnost in procesi razpadanja materiala v povezavi s temo minljivosti individualnega in spremenljivosti družbenega življenja.Na razstavi v Hiši kulture bo predstavil svoja najnovejša slikarska dela. Za osnovo teh del uporablja PVC plošče, ki jih izreže v obliki pikseliziranih figur iz računalniških iger zgodnjih 90-ih let. Na to podlago nanaša plasti barv, dokler ne doseže želene prekrivnosti, nato pa vanje intervenira z risbo, nalepkami, naključnimi potezami in skritimi napisi. Motive za te posege črpa na eni strani iz sveta filmov, glasbe in umetnostne zgodovine, na drugi pa iz klubov, ki jih je obiskal na turnejah s svojim glasbenim projektom in katerih stene so večkrat prebarvane, prekrite z nalepkami, grafiti, pisarijami, razjedene od časa, polne kolektivnih zgodb neznancev, ujetih v trenutek. Ti posegi na slikah nastopajo kot nosilci družbenega komentarja in hkrati umetnikovega notranjega življenja.Slike kot celote s svojo silhuetno obliko nosilca, številnimi sloji barv in umetnikovimi posegi vanje delujejo kot novi bogovi, ki pričajo o osebnem in družbenem življenju iz nekega (skoraj) pozabljenega časa.────────────Lucijan Prelog (1982) je diplomiral iz slikarstva na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. V času študija je prejel nagrado ALUO za posebne umetniške dosežke v letu 2010/11. Svoje delo je predstavil na samostojnih razstavah Vsota, Galerija KD, Gornja Radgona (2011), Collisions, Galerija Odprto obrobje, Murska Sobota (2017), Typisch – Oder nicht?, Die Villa, Leipzig (2017) in več skupinskih razstavah v Sloveniji in tujini. Živi in dela med Leipzigom in Ljubljano.
Jaka Vatovec: Plevel10. – 31. januar 2020otvoritev: 10. januar...

Jaka Vatovec: Plevel10. – 31. januar 2020otvoritev: 10. januar...

Hiša kulture v Pivki, 4. januar 2020 ― Jaka Vatovec: Plevel10. – 31. januar 2020otvoritev: 10. januar ob 19. uriKustosinja razstave: Mojca GrmekJaka Vatovec je vizualni umetnik najmlajše generacije, ki ustvarja na področju slikarstva, videa, instalacij in publikacij. V svojem delu raziskuje področje družbenih konvencij, normativov, stereotipov in ritualov v povezavi s psihologijo posameznika. V tem okviru se še posebej osredotoča na pojem duševnega zdravja in normalnosti, kjer ga zanima meja med normalnim in abnormalnim ter s tem povezana občutja odtujenosti, anksioznosti, nihilizma ipd. Pri snovanju svojih del se poslužuje motivike iz bogate ikonografije grozljivk, kjer mrgoli lobanj, krst, zombijev, krvi, sveč, pajkov, kač in nožev. Te motive v procesu ustvarjanja jemlje iz konteksta in jih v svojih delih povezuje v novo celoto, kjer mutirajo v nekaj drugega, saj se kljub enakemu videzu njihov pomen spremeni. Pomen se pogosto ustvarja tudi skozi razmerja med samimi deli, zato se njihova interpretacija spreminja v skladu s postavitvijo v galeriji.Na tokratni razstavi umetnik predstavlja svoja najnovejša dela, v katerih se ukvarja s prehodi med že določenimi stanji/pojmi/predmeti. Na formalni ravni se to kaže skozi prehajanja med obliko razstavljenih del, saj se fotokopija spreminja v sliko, video v objekt in fotografija v instalacijo. Na vsebinski ravni pa umetnik postavlja v ospredje smrt kot liminalno stanje, ki je v naravi, kjer smrt vselej prinaša življenje za neko drugo bitje, povsem očitno, v človeški družbi pa ga reprezentira pogrebni ritual. Tradicionalno je ta predstavljal za mrtvega prehod v neko drugo obliko življenja in za žalujoče soočenje z lastno končnostjo, v sodobni družbi, ki smrt izrinja iz življenja in jo vse bolj zanika, pa je postal zgolj formalno opravilo brez vsebine.────────────Jaka Vatovec (1989) je diplomiral iz slikarstva na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Svoje delo je predstavil na samostojnih razstavah Tetrodotoxin, Hiša kulture, Pivka (2014), Al
Tejka Pezdirc: Erozija prehoda6. – 27. december 2019otvoritev:...

Tejka Pezdirc: Erozija prehoda6. – 27. december 2019otvoritev:...

Hiša kulture v Pivki, 1. december 2019 ― Tejka Pezdirc: Erozija prehoda6. – 27. december 2019otvoritev: 6. december ob 19. uriKustosinja razstave: Mojca GrmekKiparka Tejka Pezdirc se v svojem delu ukvarja z vprašanjem identitete skozi pojem odsotnosti. Pri zasnovi svojih del veliko časa nameni raziskovanju na terenu, ki vključuje zapisovanje, skiciranje, zbiranje predmetov, fotografij, pisem in zgodb. Z ozirom na zbrani material oblikuje kiparske fragmente, ki jih v galerijskih postavitvah sestavi v zaokroženo vsebinsko in formalno celoto. Pri tem jo zanima, kako se vsebine skozi proces formiranja kiparskih del spreminjajo, kako individualno izginja in univerzalno ostaja. Skozi tematiko hkratne prisotnosti in odsotnosti se hkrati dotika tudi temeljnih bivanjskih vprašanj, kot so minevanje, nastajanje, prehajanje, in s tem povezanega nelagodja kot primarnega človekovega občutja.Slednje je tudi osrednja tema razstave z naslovom Erozija prehoda, v kateri se umetnica osredotoča na prehajanja v lastnem življenju in v življenjskem ciklu nasploh. Osrednji motiv, ki zaznamuje večino del na razstavi, je kost. Motiv nastopa kot nema priča nekoč obstoječega telesa in hkrati nakazuje prehodno stanje propadanja, razpadanja in izginjanja. Kot takšna sproža v človeku strah, tesnobo, gnus, in posledično zavračanje, vendar sama po sebi izraža lepoto in resnico. Protislovje med odporom in privlačnostjo, ki zaznamuje človekov odnos do kosti, umetnica še dodatno poudarja z deformacijo prepoznavnih kostnih oblik na eni strani in uporabo materialov, ki zbujajo željo po dotiku, na drugi. Na ta način gledalcu omogoči, da v neizogibnosti minevanja uzre lepoto nastajanja nečesa novega, z drugimi besedami, da okusi erozijo prehoda.────────────Tejka Pezdirc (1985) je diplomirala iz kiparstva na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Med študijem se je izpopolnjevala na Universidad Miguel Hernández de Elche v Španiji. Prejela je nagrado ALUO za posebne dosežke v akademskem letu 2008/09. Svoje delo je predstavila na
Maks Bricelj: Brief Silence8. – 29. november 2019otvoritev: 8....

Maks Bricelj: Brief Silence8. – 29. november 2019otvoritev: 8....

Hiša kulture v Pivki, 27. oktober 2019 ― Maks Bricelj: Brief Silence8. – 29. november 2019otvoritev: 8. november ob 19. uriKustosinja razstave: Mojca GrmekMaks Bricelj je umetnik najmlajše generacije, ki se v slovenskem umetnostnem prostoru šele uveljavlja. Pri ustvarjanju svojih del, ki jih najraje predstavlja v obliki specifičnih prostorskih instalacij, izhaja iz raznorodnega materiala, ki ga nabira in kopiči že vrsto let. Pri tem se osredotoča na predmete, ki jim ni povsem odvzet status uporabnega in/ali vizualno fascinantnega, in jih skozi proces ustvarjanja prekvalificira ali predela v umetniške objekte, ki se kot takšni dokončno vzpostavijo šele z aktivno participacijo gledalca. Objekti gledalca pritegnejo z neskladjem med izvorno uporabno in podeljeno/ustvarjeno estetsko funkcijo, nato ga prevzamejo z zbujanjem nostalgije za (vedno) boljšimi starimi časi in nazadnje zapeljejo v enigmatičnost rokovanja z njimi. Gledalec skozi svojo participacijo, ki sestoji iz celostne čutno-čustvene, miselne in mehanske izkušnje rokovanja z umetniškim delom, raziskuje dinamiko interakcije med subjektom in objektom v materialistično in potrošniško usmerjeni sodobni družbi.  Na tokratni razstavi umetnik predstavlja dela, ki so izvorno povsem vsakdanji uporabni predmeti, kot so denimo brivnik, par loparjev, masažnik za stopala, jedilne paličice, krožna žaga, predelani v umetniške objekte, ki s pomočjo gledalca proizvajajo takšen ali drugačen zvok. Dela so predstavljena v obliki interaktivne instalacije, ki kot ad hoc zasedba objektov in subjektov v galerijskem prostoru ustvarja zvočno krajino, skozi katero pronica taktilnost vsakdana.────────────Maks Bricelj (1991) je leta 2016 diplomiral iz slikarstva na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, kjer trenutno zaključuje magistrski študij kiparstva. Svoje delo je predstavil na samostojnih razstavah Pajčevine (Nočna izložba Pešaki, Ljubljana), V Stanju Neustreznega Delovanja (Kino Šiška, Ljubljana) in 1991 (DobraVaga, Ljubljana). Udeležil se je tudi več
še novic