Razstava "Poznaš sovražnika bolje kot svojega prijatelja?"

Arhiv RS, 1. september ― Od 1. septembra je na travniku pred Gruberjevo palačo v Ljubljani in na spletu na ogled postavljena razstava »Poznaš sovražnika bolje kot svojega prijatelja? Sledenje, razvrščanje in nadzor s pomočjo kartotek (1920–1980)«. Priložnostna razstava skozi ohranjeno arhivsko gradivo različnih kartotek, nastalih med 1920 in 1980, na desetih panojih obravnava nadzor nad prebivalstvom na Slovenskem.

Človeške ribice iz Postojnske jame v Nemčiji: ukradene ali podarjene?

Arhiv RS, 1. september ― V Hermanovi jami v vzhodnonemškem kraju Rübeland živi sedem človeških ribic, ki so velika atrakcija. Tja so jih naselili umetno, vse pa izvirajo iz Postojnske jame. Konec leta 1956 je odtujitev trinajstih človeških ribic iz Postojnske jame izzvalo afero, ki je odmevala v tedanji Jugoslaviji in obeh Nemčijah. Nekaj arhivskega gradiva o tej zanimivi zgodbi predstavljamo v tokratni arhivaliji meseca.

Arhiv Republike Slovenije in 320. obletnica rojstva Ferdinanda Avguština Hallersteina

Arhiv RS, 22. avgust ― Avgusta letos mineva 320 let od rojstva Ferdinanda Avguština Hallersteina. Arhiv Republike Slovenije organizira javni vodstvi po razstavah »Ferdinand Avguštin Hallerstein in njegov spomenik« in »Hallerstein in Svilna pot«, ki bosta do 30. avgusta na ogled postavljeni v parku pred Gruberjevo palačo in v preddverju čitalnice na Zvezdarski 1 v Ljubljani. Vodstvi bosta potekali 24. in 30. avgusta.

Ravnanje z dokumentarnim in arhivskim gradivom ob poplavah

Arhiv RS, 7. avgust ― Naravna nesreča, ki je prizadela Republiko Slovenijo 4. avgusta 2023, je ogrozila številna človeška življenja in zahtevala ogromno škodo. Poplave (ali vdori meteorne vode) so na številnih krajih ogrozile ali poškodovale tudi dokumentarno in arhivsko gradivo. V nadaljevanju podajamo strnjen fazni načrt reševanja dokumentarnega in arhivskega gradiva ob poplavah.

Fotografija poslancev ljubljanske oblastne skupščine po prvi seji

Arhiv RS, 1. avgust ― V Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev so bile z vidovdansko ustavo določene oblasti kot največje upravne in samoupravne enote, ustava je določala tudi volitve oblastnih skupščin. V ljubljansko in mariborsko oblastno skupščino so v 30 slovenskih okrajih in mestih volili 107 poslancev. Predstavljamo fotografijo poslancev ljubljanske oblastne skupščine, ki je bila posneta po prvi seji 23. 2. 1927.

»Vse je napravil Kajuh za rešitev Balantiča, ali Balantič ga ni hotel slišati …«

Arhiv RS, 30. junij ― V »Kajuhovem letu« predstavljamo spominski zapis Staneta Semiča o srečanju Karla Destovnika in Franceta Balantiča ob uničenju domobranske postojanke v Grahovem novembra 1943. Zapis postreže z nekaj mikavnimi vestmi, ki pa ne vzdržijo resne kritike. Kaže na pomen kritičnega branja arhivskih zapisov in predvsem opozarja na pomanjkljivo zanesljivost spominskih virov pri proučevanju preteklosti.

Poletni delovni čas arhivske čitalnice

Arhiv RS, 13. junij ― Čitalnica Arhiva Republike Slovenije na Zvezdarski ulici 1 v Ljubljani bo od 19. junija do 1. septembra 2023 odprta po poletnem delovnem času, in sicer od ponedeljka do petka od 8. do 14. ure. Arhiv Republike Slovenije, čitalnica in informacijska soba bodo v ponedeljek, 14. avgusta, zaprti.

Mednarodni dan arhivov 2023 v znamenju Ferdinanda Avguština Hallersteina

Arhiv RS, 7. junij ― Ob letošnjem Mednarodnem dnevu arhivov Arhiv Republike Slovenije na ogled postavlja dve razstavi posvečeni Ferdinandu Avguštinu Hallersteinu. Z razstavama, ki sta od 26. aprila na ogled v parku pred Gruberjevo palačo in v preddverju čitalnice na Zvezdarski 1 v Ljubljani, obeležujemo 320. obletnico rojstva Ferdinanda Avguština Hallersteina in 30. obletnico vzpostavitve diplomatskih odnosov med Kitajsko in Slovenijo. Ob Mednarodnem dnevu arhivov obe razstavi predstavljamo tudi v spletni obliki.

Tlorisi in detajli Ravnikarjevega stanovanjskega bloka v Novi Gorici

Arhiv RS, 1. junij ― Letos obeležujemo 30. obletnico smrti Edvarda Ravnikarja. Zaradi njegovega arhitekturnega opusa je Vlada RS na pobudo Ministrstva za kulturo leto 2023 razglasila za Ravnikarjevo leto. Poznavalci arhitekture in umetnostne zgodovine ga uvrščajo med najpomembnejše arhitekte na Slovenskem, njegova dela pa za nepogrešljivi del slovenske umetnostne kulturne dediščine. Eno njegovih prvih povojnih naročil je bila izdelava načrtov za stanovanjske bloke v Novi Gorici. Zato za tokratno arhivalijo meseca predstavljamo tlorise nadstropij ter detajle oken in vrat novogoriškega stanovanjskega bloka.
še novic