Žiga Herberstein se odpove kranjskemu deželanstvu

Arhiv RS, 1. februar ― Herbersteini so na Štajerskem izpričani od konca 13. stoletja. Od začetka 15. stoletja so imeli v fevdu tudi gospostvo Lupoglav, leta 1525 pa so posesti v Istri in na Krasu zamenjali za grad Neuberg in dve vasi v bližini Hrastovca. Že februarja 1524 je Žiga v zanimivem pismu z menjavo seznanil kranjske stanove, ob tem pa poudaril, da Herbersteini ne bodo več plačevali davkov v stanovsko blagajno.

Arhiv arhivalije meseca leta 2024

Arhiv RS, 1. januar ― Spletno rubriko Arhivalija meseca pripravljamo od januarja 2011. Namenjena je popularizaciji arhiva in arhivskega gradiva. Predstavljamo tisto gradivo oziroma dokumente, ki so vizualno ali vsebinsko posebej zanimivi, na novo prevzeti v arhiv ali doslej spregledani, povezani z raznimi obletnicami, aktualnim dogajanjem v družbi in še mnogo več. V nadaljevanju najdete arhivalije meseca leta 2024.

Varčevanje, glavno načelo dobre gospodinje

Arhiv RS, 1. januar ― Zveza hranilnic Kraljevine Jugoslavije je leta 1937 natisnila brošurico, ki jo sestavljajo članki treh gospodinj iz Zagreba, Beograda in Kranja. Varčevanje ni bilo aktualno le med svetovnima vojnama ali okrog 31. oktobra, ampak je na nek način naša stalnica. Med arhivskim gradivom Hranilnice Dravske banovine ohranjeno »varčevalno« brošurico smo izbrali za arhivalijo meseca januarja.

Nova knjiga v seriji Vizitacijski zapisniki goriškega nadškofa Karla Mihaela grofa Attemsa 1752–1774

Arhiv RS, 10. november 2023 ― Pri založbi Arhiva Republike Slovenije je izšla knjiga dr. Jureta Volčjaka z naslovom »Vizitacijski zapisniki kranjskih arhidiakonatov goriške nadškofije 1761–1771«. Gre za šesto knjigo v seriji »Vizitacijski zapisniki goriškega nadškofa Karla Mihaela grofa Attemsa 1752–1774« in drugo po vrsti, ki se vsebinsko nanaša na ozemlje nekdanje Kranjske.

Odmevi na afero Đilas v Jugoslaviji in svetu

Arhiv RS, 1. november 2023 ― V tokratni arhivaliji meseca objavljamo pismo črnogorskega partizana in narodnega heroja Komnena Cerovića (1916–2000), ki ga je konec leta 1966 poslal na Centralni komite Zveze komunistov Slovenije in v katerem se sprašuje, zakaj je Milovan Đilas še vedno zaprt. Predstavljamo, kako je Đilas iz člana najožje partijske vrhuške tako rekoč čez noč postal prvovrstna persona non grata.
še novic