Javni razpis za obnovo kulturne dediščine

ZVKDS, 11. december ― Spoštovani sodelavci in sodelavke, objavljen je Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju kulturne dediščine, ki jih bo v letih 2019-2020 sofinancirala Republika Slovenija iz dela proračuna, namenjenega za kulturo. Ministrstvo za kulturo - Javni razpisi Jezik Slovenščina

Vpis suhozidne gradnje na UNESCovo listino

ZVKDS, 29. november ― Medvladni odbor za varovanje nesnovne kulturne dediščine je na svojem 13. zasedanju v Port Louisu na Mavriciju sprejel odločitev, da se na UNESCO Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva vpišeta enoti  Klekljanje čipk v Sloveniji in Veščina suhozidne gradnje: znanja in tehnike. Jezik Slovenščina

Dela na poznorimskem obrambnem sistemu Claustra Alpium Iuliarum so za letos zaključena

ZVKDS, 24. oktober ― Arheologi in restavratorji Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije so v poletnem času v okviru projekta Claustra+ na lokacijah poznorimskega obrambnega sistema Claustra Alpium Iuliarum na Gradišču pri Robu in Benetah izvedli arheološke ter konservatorsko-restavratorske posege za potrebe prezentacije arheoloških ostalin. Včeraj, 23. oktobra 2018, so z deli zaključili. Jezik Slovenščina
še novic