1979 Cerknica – Šestdesetletnica delovanja prvih čebelarskih organizacij v občini Cerknica

1979 Cerknica – Šestdesetletnica delovanja prvih čebelarskih organizacij v občini Cerknica

Stare slike (Cerknica), 18. marec ― Občinska zveza čebelarskih društev Cerknica je bila ustanovljena 18. 3. 1977 v hotelu Jezero v Cerknici. Iniciativni odbor je sklical delegate čebelarskih društev Rakek, Stari trg in Bloke – Nova vas. Na seji so sprejeli Pravila občinska zveza, izvolili člane upravnega in nadzornega odbora in sprejeli delovni program. V Upravni odbor so bili izvoljeni: Leopold Frelih Rakek […]

1941 Borovnica – Jože Kotnik, partizanski fotograf

Stare slike (Cerknica), 17. marec ― Na Jožeta Kotnika sem postal pozoren, ko sem kot kustos dokumentalist v Fototeki MNZS v fotografskih dokumentih t. i. zbornikih, videl kar nekaj fotografij že iz leta 1941 in predvsem iz leta 1942, ko partizanska fotoreporterska služba še ni bila organizirana. Organizirala se je po kapitulaciji Italije 9. septembra 1943. Zaradi zgodnjih Kotnikovih fotografij me je zanimalo, kdo pa […]
1945 Koper – Slovensko-italijanska antifašistična unija

1945 Koper – Slovensko-italijanska antifašistična unija

Stare slike (Cerknica), 15. marec ― KPJ si je zamislila Ljudsko fronto kot nadaljevalko narodnoosvobodilnega gibanja. Slovensko (slovansko)-italijanska antifašistična unija je bila ustanovljena po navodilih in usmeritvah slovenskih komunistov. Prevzela je tudi organizacijske oblike in program Ljudske fronte. Na območju Julijske krajine so jo ustanavljali postopoma. Najprej v tržaškem okrožju, po umiku jugoslovanske armade iz cone A še v goriškem okrožju […]
Cerknica 1970/71 – 1. b razred

Cerknica 1970/71 – 1. b razred

Stare slike (Cerknica), 13. marec ― Zapis na zadnji strani slike nam pove točni datum nastanka slike. To je bil 18. junij leta 1971. Vsako leto se je pred iztekom šolskega leta na šoli pojavil domačin, fotograf Jože Žnidaršič-Bajčkov Jože. In nastale so čudovite slike učencev vseh generacij. Ta praksa se veselo nadaljuje. To je dobro tudi za nas vse in […]
1938 Rakek – Društvo absolventov državnih trgovskih šol

1938 Rakek – Društvo absolventov državnih trgovskih šol

Stare slike (Cerknica), 12. marec ― Društvo absolventov državnih trgovskih šol za Dravsko banovino v Ljubljani je bilo ustanovljeno maja 1932 v prostorih državne dvorazredne trgovske šole v Ljubljani. Namen društva je bila skrb za izpopolnjevanje že pridobljene izobrazbe s prirejanjem tečajev, poučnih izletov, ekskurzij in ustanovitvijo znanstvene knjižnice; posredovanje pri namestitvah (t. j. zaposlitvah) ter skrb za gmotni in socialni […]
1951 Borovnica – Ljudska prosveta Slovenije

1951 Borovnica – Ljudska prosveta Slovenije

Stare slike (Cerknica), 10. marec ― Franc Albreht st. je bil član Kulturno umetniškega društva Ivan Korošec v Borovnici od leta 1952, ki je spadalo pod okrilje Ljudske prosvete Slovenija. Predvojna kulturna društva po drugi svetovni vojni niso obnovila svojega delovanja. Delovati je začela Ljudska prosveta Slovenije. Komunistična partija je želela okrepiti udejstvovanje delavstva na kulturnem področju. Tako so v večjih […]

Oddaja Storž

Stare slike (Cerknica), 9. marec ―   Oddaja Storž V četrtek, 9. 3. 2023 ob 10:30 je bil na 1. programu Radia Slovenija v oddaji Storž pogovor z urednikom strani Stareslike – Milošem Tonijem. Pogovor je vodila ga. Lucija Fatur. Vabljeni k poslušanju! Oddaja je na voljo na spletni strani Radio1 na povezavi https://365.rtvslo.si/arhiv/storz/174941561    

Oddaja Storž

Stare slike (Cerknica), 8. marec ―   Oddaja Storž V četrtek, 9. 3. 2023 ob 10:30 bo na 1. programu Radia Slovenija v oddaji Storž pogovor z urednikom strani Stareslike – Milošem Tonijem. Pogovor bo vodila ga. Lucija Fatur. Vabljeni k poslušanju! Oddaja je na voljo na spletni strani Radio1 na povezavi https://365.rtvslo.si/arhiv/storz/174941561    
še novic