The Routledge Handbook of Educational Linguistics

The Routledge Handbook of Educational Linguistics

UKM, 10. avgust ― Martha Bigelow, Johanna Ennser-Kananen (ur.) The Routledge Handbook of Educational Linguistics ponuja pregled ključnih in sodobnih tem, povezanih z jezikoslovjem in izobraževanjem. Knjiga vsebuje 30 prispevkov znanih in uveljavljenih avtorjev.  ID=95028993 Jezikoslovje Založba:  Routledge Letnica:  2015 Področje:  Jezikoslovje

Encyclopedia of music in the 20th century

UKM, 26. julij ― Lee Stacy and Lol Henderson (ur.) Leksikon, ki obravnava vse zvrsti glasbe v 20. stoletju, njihove ustvarjalce, izvajalce in fenomene. Ena redkih tako široko zasnovanih perspektiv oz. pogledov na glasbo preteklega stoletja. COBISS.SI-ID: 94932481 Založba:  Fitzroy Dearborn Letnica:  1999 Področje:  Glasba
Encyclopedia of music in the 20th century

Encyclopedia of music in the 20th century

UKM, 26. julij ― Lee Stacy and Lol Henderson (ur.) Leksikon, ki obravnava vse zvrsti glasbe v 20. stoletju, njihove ustvarjalce, izvajalce in fenomene. Ena redkih tako široko zasnovanih perspektiv oz. pogledov na glasbo preteklega stoletja. COBISS.SI-ID: 94932481 Glasba 20. stoletja Založba:  Fitzroy Dearborn Letnica:  1999 Področje:  Glasba
Capsules: typology of other architecture

Capsules: typology of other architecture

UKM, 23. julij ― Peter Šenk Avtor raziskuje arhitekturno zasnovo, obliko izdelka in urbano tipologijo kapsule, ki je v začetku šestdesetih let razširila koncept osnovnih gradnikov arhitekture, da bi vključevala minimalno življenjsko enoto, imenovano "kapsula".  Angleška izdaja slovenske različice.   Arhitektura Založba:  Routlege Letnica:  2018 Področje:  Arhitektura
Betonske konstrukcije 1

Betonske konstrukcije 1

UKM, 20. julij ― Sorić, Zorislav Kišiček, Tomislav Učbenik s podrobno razdelanimi numerični primeri.   Konstrukcije Založba:  Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet Letnica:  2014 Področje:  Inženirske vede
Phylogenies in ecology

Phylogenies in ecology

UKM, 12. julij ― Cadotte, Marc W. Davies, T. Jonathan Vpliv filogenetskih podatkov na ekologijo vrst z uporabo novih metod in programskega jezika R. Biologija Založba:  Princeton university press Letnica:  2016 Področje:  Biologija
Moč branja

Moč branja

UKM, 13. junij ― Furedi, Frank Furedi v knjigi Moč branja elegantno pokaže, da je branje komunikacijsko orodje, s pomočjo katerega poteka ključni proces človekove socializacije. Zato ima izvorni in konstitutivni pomen za širši kulturni, ekonomski in politični napredek človeštva. (ovoj) COBISS.SI ID 290906880 Branje Založba:  UMco Letnica:  2017 Področje:  bibliotekarstvo
Avstrijska zgodovina

Avstrijska zgodovina

UKM, 12. junij ― Bruckmüller, Ernst Cobiss ID: 293833728 Knjigo je napisal ugledni avstrijski zgodovinar prof. dr. Ernst Bruckmüller, knjiga pa – kot vse dosedanje knjige v zbirki Zgodovina držav in narodov – zajema celotno avstrijsko zgodovino od najzgodnejše poselitve ozemlja današnje avstrijske države do začetka 21. stoletja. Uvodnemu delu o obdobju zgodnje naselitve in dobe do »noriškega kraljestva« sledijo poglavja o srednjeveški zgodovini, v katerih usmerja avtor pozornost predvsem k družbenemu, gospodarskemu in kulturnemu razvoju prebivalstva oz. naselij na ozemlju današnje avstrijske republike, pri tem pa seveda ves čas obravnava tudi politično zgodovino. Za slovenskega bralca bo posebej zanimiv njegov prikaz nastajanja mest, avstrijskih dežel oz. vojvodin ter oblikovanja plemiških družin, cerkvene organizacije in mreže cerkvenih ustanov, saj gre za proces , ki je tesno povezan z razvojem na slovenskem ozemlju. Osrednji del knjige je posvečen habsburškemu obdobju (do leta 1918), ki ga Bruckmüller – kot dober poznavalec tako habsburške kot slovenske zgodovine - predstavlja na izrazito uravnotežen in izviren način. Zadnja dva tematska sklopa v knjigi pa obravnavata Avstrijo pa razpadu Habsburške monarhije: prvo avstrijsko republiko, avtoritarno stanovsko državo (1934-1938), Avstrijo pod Hitlerjem in drugo avstrijsko republiko. Z Bruckmüllerjevo knjigo smo tako na slovenskem knjižnem trgu dobili avstrijsko zgodovino, kakršne tudi Avstrijci še nimajo.   Povzeto po spletni strani: http://www.emka.si/avstrijska-zgodovina/PR/2466830   Zgodovina Založba:  Slovenska matica Letnica:  2017 Področje:  zgodovina
še novic