Betonske konstrukcije 1

Betonske konstrukcije 1

UKM, 20. julij ― Sorić, Zorislav Kišiček, Tomislav Učbenik s podrobno razdelanimi numerični primeri.   Konstrukcije Založba:  Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet Letnica:  2014 Področje:  Inženirske vede
Phylogenies in ecology

Phylogenies in ecology

UKM, 12. julij ― Cadotte, Marc W. Davies, T. Jonathan Vpliv filogenetskih podatkov na ekologijo vrst z uporabo novih metod in programskega jezika R. Biologija Založba:  Princeton university press Letnica:  2016 Področje:  Biologija
Moč branja

Moč branja

UKM, 13. junij ― Furedi, Frank Furedi v knjigi Moč branja elegantno pokaže, da je branje komunikacijsko orodje, s pomočjo katerega poteka ključni proces človekove socializacije. Zato ima izvorni in konstitutivni pomen za širši kulturni, ekonomski in politični napredek človeštva. (ovoj) COBISS.SI ID 290906880 Branje Založba:  UMco Letnica:  2017 Področje:  bibliotekarstvo
Avstrijska zgodovina

Avstrijska zgodovina

UKM, 12. junij ― Bruckmüller, Ernst Cobiss ID: 293833728 Knjigo je napisal ugledni avstrijski zgodovinar prof. dr. Ernst Bruckmüller, knjiga pa – kot vse dosedanje knjige v zbirki Zgodovina držav in narodov – zajema celotno avstrijsko zgodovino od najzgodnejše poselitve ozemlja današnje avstrijske države do začetka 21. stoletja. Uvodnemu delu o obdobju zgodnje naselitve in dobe do »noriškega kraljestva« sledijo poglavja o srednjeveški zgodovini, v katerih usmerja avtor pozornost predvsem k družbenemu, gospodarskemu in kulturnemu razvoju prebivalstva oz. naselij na ozemlju današnje avstrijske republike, pri tem pa seveda ves čas obravnava tudi politično zgodovino. Za slovenskega bralca bo posebej zanimiv njegov prikaz nastajanja mest, avstrijskih dežel oz. vojvodin ter oblikovanja plemiških družin, cerkvene organizacije in mreže cerkvenih ustanov, saj gre za proces , ki je tesno povezan z razvojem na slovenskem ozemlju. Osrednji del knjige je posvečen habsburškemu obdobju (do leta 1918), ki ga Bruckmüller – kot dober poznavalec tako habsburške kot slovenske zgodovine - predstavlja na izrazito uravnotežen in izviren način. Zadnja dva tematska sklopa v knjigi pa obravnavata Avstrijo pa razpadu Habsburške monarhije: prvo avstrijsko republiko, avtoritarno stanovsko državo (1934-1938), Avstrijo pod Hitlerjem in drugo avstrijsko republiko. Z Bruckmüllerjevo knjigo smo tako na slovenskem knjižnem trgu dobili avstrijsko zgodovino, kakršne tudi Avstrijci še nimajo.   Povzeto po spletni strani: http://www.emka.si/avstrijska-zgodovina/PR/2466830   Zgodovina Založba:  Slovenska matica Letnica:  2017 Področje:  zgodovina
Churchill

Churchill

UKM, 7. junij ― Jackson, Ashley Cobiss ID: 293600512 Biografije Založba:  Cankarjeva založba Letnica:  2018 Področje:  Biografika
Pokončni mislec

Pokončni mislec

UKM, 11. april ― Mlodinow, Leonard Opis razvoja človeštva od življenja na drevju do osvajanja vesolja. Založba:  UMco Letnica:  2017 Področje:  Antropologija
Basics of boiler and HRSG design

Basics of boiler and HRSG design

UKM, 29. marec ― Brad Buecker Knjiga je uporabna za inženirje in upravljavce elektrarn, industrijskih parnih elektrarn ter študente mehanike in kemije. ID=5510427 Bojlerji Založba:  Tulsa, Oklahoma Letnica:  2017 Področje:  Strojništvo
Vodnik po arhivskem gradivu 1. svetovne vojne

Vodnik po arhivskem gradivu 1. svetovne vojne

UKM, 20. marec ― Pod okriljem Nacionalnega odbora za obeleževanje stoletnice 1. svetovne vojne (1914-1918) je v sodelovanju sedmih slovenskih javnih arhivov (Arhiv Republike Slovenije, Pokrajinski arhiv Koper, Pokrajinski arhiv Maribor, Pokrajinski arhiv v Novi Gorici, Zgodovinski arhiv na Ptuju, Zgodovinski arhiv Ljubljana in Zgodovinski arhiv Celje) ter treh cerkvenih arhivov (Nadškofijski arhiv Ljubljana, Nadškofijski arhiv Maribor in Škofijski arhiv Koper) bil ob koncu novembra 2017 izdan Vodnik po arhivskem gradivu 1. svetovne vojne. Izdaja je plod dolgoletnega sodelovanja ter vsebuje popise vseh fondov in zbirk, ki vsebujejo arhivsko gradivo, povezano s prvo svetovno vojno pri nas. Knjigo je pripravil koordinacijski odbor, sestavljen iz predstavnikov vseh arhivov pod vodstvom dr. Jureta Volčjaka, pri popisu fondov in zbirk pa je sodelovalo kar 72 strokovnih delavcev arhivov. Ti so morali pregledati znaten del 70 kilometrov gradiva, ki ga skupno hranijo slovenski arhivi. Publikacija je razdeljena na 10 delov, znotraj katerih so popisi gradiva, hranjenega v posameznem arhivu. Posamezen fond ali zbirka je popisan s svojo signaturo in imenom ter tudi časovno opredeljen, opredeljeno pa je tudi obdobje, iz katerega je gradivo, povezano s prvo svetovno vojno. Podobno je opisan tudi obseg gradiva. Poleg ostalih podatkov o fondu oz. zbirki je naveden opis vsebine s kratkimi ključnimi besedami, navedeni so pripomočki za iskanje in bibliografija. Slovenski arhivisti so s pričujočim vodnikom po kar 899 fondih in zbirkah znova zgledno opravili še en velik projekt. vir: Zgodovinski arhiv  Celje   Zgodovina Založba:  Arhiv Republike Slovenije Letnica:  2017 Področje:  zgodovina
Slovenija, vinska dežela

Slovenija, vinska dežela

UKM, 21. februar ― Gorjak, Robert Predstavitev vinogradnikov, kletrjev in vinarjev slovenskih vinorodnih okolišev. Vinogradništvo Založba:  S. Bohinec Gorjak Letnica:  2017 Področje:  živilstvo
še novic