Naj zmaga pravica: stalna postavitev

Naj zmaga pravica: stalna postavitev

Zgodovinski arhiv Celje (ZAC), 21. maj ― Od meseca maja 2018 je v osrednji celjski sodni stavbi na Prešernovi ulici na ogled stalna postavitev razstave Naj zmaga pravica: razvoj pravosodnih organov na Celjskem avtorice mag. Metke Bukošek. Razstavni projekt je bil skupaj s katalogom prvič predstavljen jeseni 2009 v Zgodovinskem arhivu Celje. Predstavljena vsebina po eni strani opisuje razvoj organizacijske strukture pravosodnih […]
Izobraževanje za gasilske zveze: 23. maj 2018

Izobraževanje za gasilske zveze: 23. maj 2018

Zgodovinski arhiv Celje (ZAC), 24. april ― Na podlagi 39. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA, Ur. l. RS, 30/2006, 51/2014) in v skladu s Pravilnikom o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, 66/16) bomo v  Zgodovinskem arhivu Celje v sredo, 23. maja 2018  izvedli strokovno usposabljanje uslužbencev, ki pri gasilskih zvezah v pristojnosti […]
Celjski hokej: 70 let bojev za uspeh

Celjski hokej: 70 let bojev za uspeh

Zgodovinski arhiv Celje (ZAC), 16. april ― V založništvu Zgodovinskega arhiva Celje in Hokejskega kluba ECE Celje je izšla nova knjiga Celjski hokej: 70 let bojev za uspeh. Bogato slikovno opremljena publikacija avtorja dr. Boruta Batagelja bo prvič predstavljena v okviru slavljenja klubove sedemdesetletnice, v torek, 17. aprila 2018, ob 19. uri, v celjskem Mestnem kinu Metropol. Hokejske zgodbe iz celjskega mestnega […]

Varovanje dokumentarnega in arhivskega gradiva pri izvajalcih vzgoje in izobraževanja

Zgodovinski arhiv Celje (ZAC), 16. april ― V okviru Medarhivske strokovne komisije za področje vzgoje in izobraževanje je izšla spletna publikacija Varovanje dokumentarnega in arhivskega gradiva pri izvajalcih vzgoje in izobraževanja. Publikacija, ki je prostem brezplačnem dostopu, je namenjena predvsem vsem tistim, ki se ukvarjajo z upravljanjem gradiva v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja in služi lahko tudi kot gradivo pri pripavi […]
Laura Papo Bohoreta: rokopisi

Laura Papo Bohoreta: rokopisi

Zgodovinski arhiv Celje (ZAC), 3. april ― Historijski arhiv Sarajevo in Zgodovinski arhiv Celje vabita v torek, 10. aprila 2018, ob 18. uri v prostore arhiva na predstavitev digitalizirane zapuščine Laure Papo Bohorete. Objavljeni rokopisi v treh obsežnih knjigah so zanimiv ostanek iz danes že slabo in komaj prepoznavne skupnosti sefardskih Judov v Bosni in Hercegovini. Laura Papo Bohoreta (1891-1942) je bila […]
Vzela sta se Anton in Neža

Vzela sta se Anton in Neža

Zgodovinski arhiv Celje (ZAC), 13. marec ― V rubriki Iz hiše pisanih spominov vam predstavljamo naslednji dokument, ki bo še med nekaj drugimi v originalni obliki na ogled 20. 3. 2018 ob tematskem predavanju in gostovanju razstave Arhivi – zakladnice spomina v Krškem. Pred novomeškim okrajnim notarjem dr. Albinom Boznikom je bila 18. januarja 1898 sklenjena ženitna in dedna pogodba med Antonom […]
Izobraževanje kot priprava na preizkus: 18. april 2018

Izobraževanje kot priprava na preizkus: 18. april 2018

Zgodovinski arhiv Celje (ZAC), 13. marec ― Na podlagi 39. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA, Ur. l. RS, 30/06, 51/14) in v skladu s Pravilnikom o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, 66/16) bomo v  Zgodovinskem arhivu Celje v sredo, 18. aprila 2018  izvedli strokovno usposabljanje uslužbencev javnopravnih oseb, ki delajo z dokumentarnim […]
Dopolnilno izobraževanje: 13. marec 2018

Dopolnilno izobraževanje: 13. marec 2018

Zgodovinski arhiv Celje (ZAC), 26. februar ― Na podlagi 39. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA, Ur. l. RS, 30/2006, 51/2014) in v skladu z 10. členom Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, 66/2016) bomo v  Zgodovinskem arhivu Celje v torek, 13. marca 2018 izvedli dopolnilno izobraževanje za uslužbence javnopravnih oseb, ki delajo […]
Zakladnice spomina v Krškem

Zakladnice spomina v Krškem

Zgodovinski arhiv Celje (ZAC), 17. januar ― Razstava vseh slovenskih javnih arhivov Arhivi – zakladnice spomina, ki je bila premierno predstavljena v letu 2015, nadaljuje popotovanje in bo od konca januarja 2018 vsaj za mesec dni na ogled na območju pristojnosti Zgodovinskega arhiva Celje v Krškem, kjer gostovanje razstave poteka v organizaciji Mestnega muzeja Krško. Deset slovenskih arhivov hrani skoraj 75 kilometrov […]
Novo izobraževanje bo 1. februarja

Novo izobraževanje bo 1. februarja

Zgodovinski arhiv Celje (ZAC), 11. januar ― Na podlagi 39. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA, Ur. l. RS, 30/06, 24/14) in v skladu s Pravilnikom o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, 66/16) bomo v  Zgodovinskem arhivu Celje v četrtek, 1. februarja 2018  izvedli seminar za strokovno usposabljanje uslužbencev javnopravnih oseb, ki delajo z […]
Kako je Gvidon Sernec odkrival Rusijo?

Kako je Gvidon Sernec odkrival Rusijo?

Zgodovinski arhiv Celje (ZAC), 4. januar ― Zgodovinsko društvo Celje in Zgodovinski arhiv Celje vabita v četrtek, 11. januarja 2018, ob 18. uri v prostore arhiva na predstavitev zadnje številke Zgodovine za vse. Kako je Celjan Gvidon Sernec odkrival Rusijo, bo izpostavljena tema tokratne predstavitve druge številke 24. letnika revije. Vsebino revije bo predstavil njen urednik dr. Borut Batagelj, sledilo bo predavanje […]
Grafike na temo arhitekture in zgodovine Celja

Grafike na temo arhitekture in zgodovine Celja

Zgodovinski arhiv Celje (ZAC), 21. december 2017 ― Leta 2002 so se v Celju prvič zbrali grafiki in kiparji na mednarodni kiparsko – grafični delavnici Arhitektura in zgodovina Celja. Ustanovitelj in vodja delavnice Mihailo Lišanin je do leta 2016 uspel izvesti 15 delavnic, na katere je pritegnil ustvarjalce iz Slovenije, vseh držav bivše Jugoslavije, Belorusije, Bolgarije, Madžarske, Slovaške in od drugod. Zgodovinski arhiv […]

Vodnik po arhivskem gradivu prve svetovne vojne

Zgodovinski arhiv Celje (ZAC), 18. december 2017 ― Pod okriljem Nacionalnega odbora za obeleževanje stoletnice 1. svetovne vojne (1914-1918) je v sodelovanju sedmih slovenskih javnih arhivov (Arhiv Republike Slovenije, Pokrajinski arhiv Koper, Pokrajinski arhiv Maribor, Pokrajinski arhiv v Novi Gorici, Zgodovinski arhiv na Ptuju, Zgodovinski arhiv Ljubljana in Zgodovinski arhiv Celje) ter treh cerkvenih arhivov (Nadškofijski arhiv Ljubljana, Nadškofijski arhiv Maribor in Škofijski arhiv […]
še novic