Konferenca SC23 – The International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage, and Analysis

COBISS, 20. februar ― Z vami bi rada delila svoje izkušnje ob obisku SC23, Mednarodne konference za visoko zmogljivo računalništvo, omrežje, shranjevanje in analizo, ki je potekala teden dni (od 11. do 17. novembra 2023) v Denverju, ZDA. SC23 je bila odlična priložnost za spoznavanje najnovejših dosežkov in trendov na področju visoko zmogljivega računalništva (angl. high performance computing ali … Preberi več "Konferenca SC23 – The International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage, and Analysis"

Po novo znanje v spletno učilnico – izkušnja s spletnim tečajem Osnove obdelave gradiva za bibliografije raziskovalcev

COBISS, 6. februar ― Med 13. in 16. 11. 2023 je IZUM izvedel spletni tečaj Osnove obdelave gradiva za bibliografije raziskovalcev, ki se ga je udeležilo 14 udeležencev. Sama sem se s tovrstno obliko tečaja srečala prvič in po začetnem skepticizmu lahko rečem, da sem navdušena. Tečaj je namenjen knjižničarjem, ki vodijo bibliografije raziskovalcev v sistemu COBISS, in obsega naslednje tematike: … Preberi več "Po novo znanje v spletno učilnico – izkušnja s spletnim tečajem Osnove obdelave gradiva za bibliografije raziskovalcev"

Učbeniški sklad v osnovni šoli s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom ter posebnim programom vzgoje in izobraževanja

COBISS, 23. januar ― Na osnovni šoli Minke Namestnik-Sonje Slovenska Bistrica izobražujemo učence s posebnimi potrebami. Izvajamo prilagojen program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom (v nadaljevanju NIS) ter posebni program vzgoje in izobraževanja (v nadaljevanju PPVI). Izvajamo še program domske vzgoje ter mobilno specialnopedagoško službo. V tem prispevku se bom osredotočila na programa NIS in PPVI, saj … Preberi več "Učbeniški sklad v osnovni šoli s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom ter posebnim programom vzgoje in izobraževanja"

Računalniške delavnice za otroke v IZUM‑u

COBISS, 11. december 2023 ―   Usklajevanje zasebnih in poklicnih obveznosti je v sodobnem času izziv za vsakega zaposlenega in podjetja oziroma ustanove. Tudi na Institutu informacijskih znanosti (IZUM) z nekaterimi ukrepi in storitvami omogočamo kvalitetnejšo izrabo časa in prijaznejše delovno okolje. Ena izmed storitev so tudi računalniške delavnice za osnovnošolce staršev, zaposlenih na IZUM-u, in jih izvajamo v času … Preberi več "Računalniške delavnice za otroke v IZUM‑u"

Blogi so za knjižnice in za knjižničarje

COBISS, 1. december 2023 ― Sodobne knjižnice z orodji, kot so preprosti dostop do katalogov, baz podatkov in drugih podatkov, že zagotavljajo informacije o dragocenih virih, ki jih hranijo. Blogi oziroma spletni dnevniki pa so priročna orodja, ki omogočajo takojšnjo objavo na spletu in preprosto posodabljanje vsebin. Blogi so tako uporabni pri širjenju in uporabi informacij ter obveščanju uporabnikov o … Preberi več "Blogi so za knjižnice in za knjižničarje"

COBISS Lib v praksi – vprašanja in odgovori

COBISS, 23. november 2023 ―   Septembra 2023 je bila v produkcijsko okolje nameščena nova generacija programske opreme COBISS Lib, ki zagotavlja podporo poslovnim procesom knjižnice s funkcionalnostmi v medsebojno povezanih segmentih (Nabava, Serijske publikacije, Elektronski viri, Zaloga, Izposoja idr.). Spletna aplikacija COBISS Lib je še en pomemben mejnik pri razvoju IZUM-ove programske opreme. Tudi sodelavci Uporabniškega servisa IZUM, ki predstavljamo … Preberi več "COBISS Lib v praksi – vprašanja in odgovori"

26. konferenca Sodobne informacijske tehnologije in storitve (OTS 2023)

COBISS, 16. november 2023 ― Letošnja 26. konferenca Sodobne informacijske tehnologije in storitve (OTS 2023) je kot običajno trajala dva dneva. Tokrat je bila že drugo leto uvrščena v mesec september, medtem ko je bila prejšnja leta sredi junija. Konferenca je bila razdeljena na več sekcij in tri delavnice. Zbornik konference je dosegljiv na povezavi: https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/804; v nadaljevanju pa so … Preberi več "26. konferenca Sodobne informacijske tehnologije in storitve (OTS 2023)"

Dnevi COBISS prvič v Sloveniji

COBISS, 9. oktober 2023 ― Dnevi COBISS so srečanja, ki v mreži COBISS.net potekajo že nekaj let. Izvajajo se v različnih oblikah, kot so predstavitve, paneli ipd. Skupnost uporabnikov sistema COBISS je raznolika. Skupaj razvijamo inovativne knjižnične in informacijske storitve za izpolnjevanje nenehno spreminjajočih se potreb in pričakovanj. Dnevi COBISS so namenjeni odpiranju aktualnih tem, izmenjavi idej in predstavitvi zanimivih … Preberi več "Dnevi COBISS prvič v Sloveniji"

Konferenca Next Library

COBISS, 4. oktober 2023 ― Med 14. in 16. 5. 2023 sem se udeležil knjižničarske konference Next Library v Aarhusu na Danskem, ki jo organizira Splošna knjižnica v Aarhusu. Na konferenci se zbere mednarodna skupnost strokovnjakov, povezanih s knjižnicami in knjižničarstvom, ki premikajo meje in raziskujejo vselej spreminjajoče se delo v splošni knjižnici. Rdeča nit vsake konference Next Library sta druženje … Preberi več "Konferenca Next Library"

Nepotrebni indikatorji za dodatne vpise

COBISS, 18. september 2023 ― V letu 2022 je že osmo leto zapored potekalo spremljanje kakovosti zapisov dnevne produkcije. Tudi v tem letu so rezultati analize priporočil, ki smo jih zabeležili pri pregledovanju, pokazali, da so podatki razmeroma dobri. Delež manjkajočih neobveznih podatkov se počasi znižuje, se pa kaže, da katalogizatorji še niso povsem usvojili sprememb v katalogizacijski praksi, ki … Preberi več "Nepotrebni indikatorji za dodatne vpise"

Menjava lokatorja gradiva na II. gimnaziji Maribor

COBISS, 31. avgust 2023 ― Konferenca COBISS 2022 me je na zaključnem dnevu presenetila z zelo kratko omembo lokatorja gradiva kot ene od dodatnih novosti. Na II. gimnaziji Maribor lokator redno uporabljamo že vrsto let, zato sem bila presenečena in radovedna hkrati. Seveda me je zanimalo, za kakšno novost gre. Ravno v tem času je prišla nova sodelavka, ki sem … Preberi več "Menjava lokatorja gradiva na II. gimnaziji Maribor"

Podpora šolskim knjižnicam – poročilo o katalogizaciji gradiva v letu 2022

COBISS, 23. avgust 2023 ― Od leta 2021 po dogovoru z Ministrstvom za šolstvo v IZUM-u katalogiziramo gradivo za šolske knjižnice. Sistem obdelave gradiva je utečen in po izkušnjah sodeč deluje dobro. Veliko je osebnega stika, šolski knjižničarji se lahko vedno obrnejo na nas po e-pošti (podpora@izum.si) ali telefonu (help desk 02 25 20 333). Vprašanja v praksi so zelo … Preberi več "Podpora šolskim knjižnicam – poročilo o katalogizaciji gradiva v letu 2022"

QR koda v Knjižnici Pedagoške fakultete v Ljubljani

COBISS, 16. avgust 2023 ― QR koda je ena od metod za avtomatsko identifikacijo objektov, ki se uporablja s pametnimi telefoni, zato jo visokošolske knjižnice lahko uporabijo za izboljšanje svojih storitev. Čeprav je v vsakdanjem življenju prisotna že kar nekaj časa, se uporaba v knjižnicah zasledi redkeje. Prednosti in omejitve QR kode QR je črtna koda, ki je berljiva s … Preberi več "QR koda v Knjižnici Pedagoške fakultete v Ljubljani"

Prvo leto delovanja Kompetenčnega centra za lahko branje v Koroški osrednji knjižnici

COBISS, 26. julij 2023 ― V Koroški osrednji knjižnici smona podlagi dolgoletnega delovanja na področju lahkega branja septembra 2021 oddali vlogo za pridobitev statusa kompetenčnega centra. Glede na okolico, v kateri ne manjka ustanov in uporabnikov, ki jih področje lahkega branja zanima ali pa je to celo med njihovimi temeljnimi dejavnostmi, smo temu področju posvetili posebno pozornost. Naziv Kompetenčni center … Preberi več "Prvo leto delovanja Kompetenčnega centra za lahko branje v Koroški osrednji knjižnici"

COBISS4/Katalogizacija – nova razvojna generacija vmesnika za vnos (meta)podatkov

COBISS, 16. junij 2023 ― COBISS4/Katalogizacija je tehnološki premik k popolni spletni aplikaciji. Podatkovni model novega vmesnika sledi zahtevam še veljavnega katalogizacijskega pravilnika, ki bibliografski zapis obravnava kot skup informacij, ki opisujejo posamezni knjižnični vir. Določeni elementi metapodatkov so dodatno razširjeni prek povezanih normativnih podatkov, ki omogočajo kontrolirani vnos in semantično razširitev pri iskanju po bibliografskih podatkih. Idejna zasnova COBISS4/Katalogizacije … Preberi več "COBISS4/Katalogizacija – nova razvojna generacija vmesnika za vnos (meta)podatkov"
še novic