Kultura e–novice, 2. avgust 2018

CED, 2. avgust ― Pozdravljeni, po prvi polovici leta smo lahko več kot zadovoljni z rezultati razpisov Ustvarjalne Evrope. Polna jadra uspehov za slovenske organizacije namreč beležimo v obeh podprogramih, Kultura in MEDIA. A če se osredotočimo samo na Kulturo, ki letos prinaša rekordnih 130 projektov (tj. 101 projekt sodelovanja & 29 projektov ELKD, o katerih smo že obveščali),[...]

Projekt evropskega leta kulturne dediščine 2018 – WeAre#EuropeForCulture

CED, 31. julij ― Evropska komisija (DG EAC) je objavila javno naročilo pod naslovom »WeAre#EuropeForCulture« (EAC/27/2018), s katerim vabi k sodelovanju pri projektu evropskega leta kulturne dediščine 2018 (ELKD). Namen projekta je vključiti skupine starejših in mlajših Evropejcev, ki jih je težko doseči in še ne sodelujejo v dejavnostih kulturne dediščine. Rok za oddajo vlog: 10. sept. 2018.

EACEA uvaja e-poročanje za projekte Ustvarjalne Evrope

CED, 30. julij ― Izvajalska agencija EACEA s 30. julijem 2018 uvaja elektronsko poročanje (Culture eReport) za projekte s podporo Ustvarjalne Evrope - podprogram Kultura, tj. za projekte sodelovanja, mreže, platforme in projekte literarnega prevajanja. EACEA bo individualno naslovila upravičene deležnike, ki bodo prejeli natančnejša navodila za pripravo poročil.

Avstrija predseduje Svetu EU

CED, 27. julij ― Od 1. julija do 31. decembra 2018 Avstrija predseduje Svetu Evropske Unije, tudi na področju kulture in AV. Središčna tema so Evropska strategija za kulturo, Evropsko leto kulturne dediščine, izzivi kulturnih in ustvarjalnih sektorjev v digitalni dobi ter avdiovizualne medijske storitve.

MEDIA – filmsko izobraževanje: Kinodvor in Otok v treh uspešnih projektih!

CED, 26. julij ― Javni zavod Kinodvor in zavod Otok sta partnerja v treh od osmih projektov, podprtih na evropski ravni v okviru MEDIA razpisa Ustvarjalne Evrope za filmsko izobraževanje v 2018! Pobude s slovensko udeležbo, Cinemini Europe, Moving Cinema in The Film Corner Reloaded, bodo črpale približno 600.000 EUR, od skupno 2 mio EUR, ki jih EU letos namenja tovrstnim projektom. Iskrene čestitke!
še novic