CEDilke, februar 2023

CED, 15. februar ― * Novosti programa Ustvarjalna Evropa. * Dogodki, ki jih pripravljamo za vas. * Zelene prakse.* Aktualni razpisi, vključno s pomembnim obvestilom za prijavitelje (KULTURA). * Priložnosti MEDIA usposabljanja in povezovanja. * Priložnosti NEWSmedia. * KULTURA Partnerske ponudbe. * Pohvale, dogodki in dejavnosti projektov s podporo Ustvarjalne Evrope (kar smo opazili …).
še novic