Prireditve v knjižnicah

Biblioblog, 4. junij ― Avtorica prispevka: Nina Svetelj, vodja službe za prireditve, Mestna knjižnica KranjKnjižnice smo v zadnjih letih postale pomemben ponudnik kulturnih vsebin, med katere sodijo predavanja, pogovori, potopisi, delavnice, razstave, izobraževanja, … Dogodki so brezplačni in zelo raznoliki. Ponudba prireditev seveda odseva politiko knjižnice, saj so te širše oglaševane, da privabijo obiskovalce. Vsaka knjižnica vodi svojo politiko ali pa se odziva zgolj na ponudbe, ki redno prihajajo na elektronske naslove knjižnic.Skozi leta smo iz enega dogodka na mesec v Mestni knjižnici Kranj prišli na minimalno tri dogodke za odrasle na teden. Poleg tega so se vsak dan organizirale tudi prireditve za otroke. Taka množica dogodkov hote ali nehote seveda sporoča javnosti pogled knjižnice na svet okoli sebe. Prva stvar, ki smo se je morali naučiti, je bila sposobnost reči "ne, tega ne želimo v naši knjižnici." Naslednje pa je bilo uredniško iskanje prireditev oziroma gostov, ki jih kot knjižnica predstavljamo v našem lokalnem okolju. Seveda se hkrati odzivamo tudi na ponudbe, ki jih redno prejemamo, saj vsemu sami seveda ne moremo slediti.V Mestni knjižnici Kranj sezona rednih prireditev poteka od sredine septembra do konca maja. Poleti naredimo koncept rednih sklopov in jim določimo termine, ki se jih poskušamo držati čez sezono. Če se vmes pojavi aktualna tema, ki jo želimo nagovoriti, se temu prilagodimo. Sem sodi na primer Teden splošnih knjižnic, praznovanje Prešernovega dne v Kranju, domoznanski september, svetovni dan prostovoljcev …Dogodke delimo na več kategorij. Take, kjer knjižnica nastopi kot organizator in poskrbi za ves protokol - to pomeni, da naredi koncept in izbere ter povabi goste. Druge dogodke pripravljamo kot soorganizatorji in se pred izvedbo domenimo za način sodelovanja. Občasno se v naši knjižnici odvijejo tudi dogodki, kjer je organizator samo zunanji izvajalec. V tem primeru uredniško presodimo ali dogodek sodi v naš program ali ne. Če se zanj ne odločimo, s

Dogodki v splošnih knjižnicah - je sploh kje meja?

Biblioblog, 11. marec ― Na Facebook strani ene od splošnih knjižnic smo zasledili, da bo v knjižnici potekalo: "...Edino predavanje, na katerem je nor tisti, ki še vedno misli, da nezemljani ne obstajajo... Pogovor o vesoljskih bazah, skritih sistemih, civilizacijah, pomembnejših dogodkih, ki se dogajajo prav zdaj in drugih stvareh, ki jih ne najdete na nobeni strani, v nobeni knjigi, saj je Matjaž v direktni telepatski povezavi z višjimi bitji in je izbran, da posreduje skrite informacije..."  Dogodek se odvija v knjižnici. Knjižnica mu daje platformo, s tem podporo in z njim deli ugled! Nikogar ne zanima kdo točno je organizator in pod kakšnimi pogoji je knjižnica oddala prostore. Na straneh organizatorja smo zasledili celo, da je organizator zahteval 20 EUR prispevka!Pred časom smo zasledili tudi, da v knjižnicah predstavljajo "čudežno" zdravilno prakso. Tega bo žal vedno več.Je to prav? Je to dobro za ugled knjižnice?  Knjižnica bi morala od organizatorja zahtevati, da na vseh oglasih napiše, da knjižnica ni organizator in ne podpira vsebine. Knjižnica v našem primeru pa je ta dogodek celo oglaševala na svoji Facebook strani!V kolikor knjižnica komercialno oddaja prostore, mora to delati pod pogoji, ki so določeni v zakonodaji in tako ne more diskriminirati med najemniki. Vendar to postavlja knjižnico v zelo slabo luč. Kakšen je torej razlog, da knjižnica sploh daje prostore v najem? Ali to lahko škoduje njeni podobi? Ali finančne koristi odtehtajo težave z ugledom?Ali bi bila rešitev za knjižnice, da je knjižnica vsakič so-organizator? Tako bi lahko enostavno določila pogoje kakšni dogodki se lahko odvijajo v prostorih knjižnice.Po našem mnenju bi morali na vsa ta vprašanja dobiti odgovore v etičnem kodeksu slovenskih knjižničarjev, ki bi lahko pomagal knjižnicam pri odločitvah, kakšne vsebine se lahko odvijajo v njihovih prostorih. Pa si knjižnice z njim pri teh vprašanjih sploh ne morejo pomagati. Po slovenski navadi pa se je vodstvo knjižnice zavilo v molk in ne daje izjav.Slišali

Delavnica Ravnanje z raziskovalnimi podatki, 11. marec, MIZŠ - NOVO - IZVEDBA PREKO SPLETA!

Biblioblog, 6. marec ― V skladu z napotki UL bo delavnica izvedena na daljavo, z začetkom ob 9. uri. Za udeležbo se je treba prijaviti.Zadnji del delavnice bo posvečen dokumentu 23 Things For Research Data Management. Gre za uveljavljen pripomoček v obliki zbirke praktičnih spletnih virov, ki uporabnike (prvotno knjižničarje) opremljajo z znanji za ravnanje z raziskovalnimi podatki. Osnovna verzija je bila prvič objavljena leta 2015, prevedena v več jezikov, pred kratkim tudi v hrvaškega, in nadgrajena v interaktivno spletno usposabljanje. Trenutno se zaključuje temeljna nadgradnja, ki jo izvaja nizozemska skupina pod okriljem Nacionalne koordinacijske točke za ravnanje z raziskovalnimi podatki (LCRDM). Vabimo k ogledu njihovega prvega rezultata, v pripravi pa so še verzije, namenjene določenim ciljnim skupinam (mdr. raziskovalcem in doktorandom, podatkovnim knjižničarjem, informatikom, odločevalcem). Zbrani viri bodo ob zaključku projekta dostopni v spletnem orodju, ki mu lahko prispevamo tudi slovenske vire ali slovenske prevode najbolj bistvenih točk.Cilj zadnjega dela delavnice je, da za posamezne teme (svetovanje, učni viri, načrti ravnanja z raziskovalnimi podatki, metapodatki, podatkovni repozitoriji, podporne skupnosti, deljenje podatkov, citiranje podatkov) zberemo čim več kakovostnih virov, ki izhajajo ali pa so relevantni za slovenski raziskovalni prostor. Delo bo potekalo v skupinah, vsaka skupina pa se bo posvetila eni temi. Vabljeni, da že pred delavnico razmislite, kateri skupini bi se želeli pridružiti in katere vire informacij o raziskovalnih podatkih morda že uporabljate. Iz zbranega gradiva bomo v vozlišču pripravili izroček po vzoru 23 Things v slovenščini in vas obvestili o njem.V skladu z napotki UL bo delavnica izvedena na daljavo, z začetkom ob 9. uri. Za udeležbo se je treba prijaviti.

Razpis kandidacijskega postopka za predsednika Sekcije za izobraževanje in kadre ZBDS do izteka mandatnega obdobja 2017-2021

Biblioblog, 21. februar ― Razpis kandidacijskega postopka za predsednika Sekcije za izobraževanje in kadre ZBDS do izteka mandatnega obdobja 2017-2021 V kandidacijskem postopku se kandidira kandidate za naslednjo funkcijo: predsednik Sekcije za izobraževanje in kadre.Kandidacijski postopek vodi in izvaja Upravni odbor ZBDS. Kandidate kandidirajo redni člani ZBDS. Kandidati morajo biti potrjeni s strani izvršilnih organov rednih članov ZBDS in se morajo s kandidaturo strinjati. Kandidira lahko tudi posameznik, ki dobi pisno podporo najmanj polovice vseh članov Upravnega odbora ZBDS. Kandidati morajo biti člani enega od rednih članov ZBDS.Od kandidatov se pričakuje, da bodo v primeru izvolitve aktivno delovali v organih in delovnih telesih ZBDS ter da bodo v polni meri odgovorni za opravljanje funkcije.Kandidacijski postopek poteka od 21. 2. do 21. 4. 2020. Kandidature se podajo na obrazcih, ki so priloga razpisa.Priloge:Rokovnik kandidacijskega postopka in volilnih opravil za predsednika Sekcije za izobraževanje in kadre ZBDS do izteka mandatnega obdobja 2017-2021Obrazec 1 – Kandidatura za predsednika Sekcije za izobraževanje in kadre ZBDS do izteka mandatnega obdobja 2017-2021 (redni člani ZBDS)Obrazec 2 – Kandidatura za predsednika Sekcije za izobraževanje in kadre ZBDS do izteka mandatnega obdobja 2017-2021 (posamezniki)Obrazec 3 - Podpora kandidatu za predsednika Sekcije za izobraževanje in kadre ZBDS do izteka mandatnega obdobja 2017-2021 (posamezniki)Obrazec 4 – Izjava kandidataObrazec 5 – Biografija kandidataIzpolnjeni obrazci se pošljejo do 21. 4. 2020 na naslov: Polona Marinšek, Turjaška 1, 1000 Ljubljana

Delavnica o ravnanju z raziskovalnimi podatki

Biblioblog, 20. februar ― RDA vozlišče Slovenija vabi na delavnico o ravnanju z raziskovalnimi podatki, ki bo 11. marca 2020 ob 9. uri v Veliki dvorani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (Masarykova cesta 16, Ljubljana).Načrti ravnanja z raziskovalnimi podatki se v evropskem raziskovalnem prostoru uveljavljajo kot ključni dejavnik odgovornega ravnanja s podatki. Načrt ravnanja deluje kot opora raziskovalni skupini pri zbiranju, analizi in objavi podatkov, pomembno pa podpira tudi dolgotrajno hrambo podatkov, njihovo ponovno rabo in dostop do raziskovalnih rezultatov.Na delavnici bodo udeleženci spoznali: izbrane primere uveljavljenih predlog načrtov ravnanja z raziskovalnimi podatki, orodja, ki so nam lahko v pomoč pri pripravi načrtov, postopke štirih slovenskih repozitorijev, ki omogočajo hranjenje in dostop do podatkov, priporočila mednarodnega združenja za raziskovalne podatke Research Data Alliance, ki pomembno usmerjajo razvoj svetovnega ekosistema FAIR in odprto dostopnih raziskovalnih podatkov, ter sodelovali pri oblikovanju slovenske različice 23 Things: Libraries for Research Data. Delavnica je namenjena raziskovalcem, podpornim službam v raziskovalnih institucijah, knjižničarjem in drugim strokovnjakom, ki se pri svojem delu srečujejo z raziskovalnimi podatki.Delavnica je del aktivnosti RDA vozlišča Slovenija, ki ga s podporo projekta RDA EU 4.0 koordinira Arhiv družboslovnih podatkov.Delavnica je brezplačna. Zaradi lažje organizacije prosimo za prijavo preko spletnega obrazca do 4. marca. Več informacij o dogodku je na voljo na povezavi. Na voljo je tudi program.Vljudno vabljeni!

Sekcija za izobraževanje in kadre ZBDS - razpis za predsednika bo kmalu objavljen!

Biblioblog, 18. februar ― V petek 14. 2. 2020 je UO ZBDS na seji obravnaval predlog Biblioteama in soglasno sprejel sklep, da se čimprej objavi razpis za predsednika Sekcije za izobraževanje in kadre ZBDS. Kandidate kandidirajo redni člani ZBDS (lokalna društva - npr. DBL). Kandidati morajo biti potrjeni s strani izvršilnih organov rednih članov ZBDS (lokalnih društev - npr. DBL) in se morajo s kandidaturo strinjati. Kandidira lahko tudi posameznik, ki dobi pisno podporo najmanj polovice vseh članov Upravnega odbora ZBDS. Kandidati morajo biti člani enega od rednih članov ZBDS (lokalnega društva - npr. DBL). Od kandidatov se pričakuje, da bodo v primeru izvolitve aktivno delovali v organih in delovnih telesih ZBDS ter da bodo v polni meri odgovorni za opravljanje funkcije. V obrazcu bo tudi priloga Biografija kandidata, ki vsebuje kratko biografijo kandidata in kratek opis kvalificiranosti kandidata za predlagano funkcijo

Sekcija za izobraževanje in kadre ZBDS: Načrt dela 2020 - 2021

Biblioblog, 5. februar ― Glede na rezultate spletne ankete, ki jo je v začetku januarja 2020 izvedel Biblioblog, vsaj 25 oseb, ki jih zanima knjižničarstvo, meni, da ZBDS potrebuje delujočo Sekcijo za izobraževanje in kadre (SIK). Sekcija je pred leti že imela več kot 50 članov. Sedaj pa žal ne deluje in se vanjo ni možno niti vpisati (torej ima trenutno 0 članov). Želimo si, da bi ZBDS čimprej na svoji spletni strani omogočil pristopno izjavo za članstvo v SIK.Glede na to, da bo leto 2021 volilno leto v ZBDS (trenutno vodstvo ima mandat 2017-2021), bi bilo dobro, da do takrat že delujejo vse sekcije. Če sekcija ne bo delovala, ne bo sprejetega programa za leto 2021 (oddan mora biti do 30. novembra 2020). Ker je volilno leto šele leta 2021, bo tako brez delujoče sekcije program mogoč šele za leto 2022, kar pomeni še 2 leti nedelovanja sekcije!  O izobraževanju knjižničarjev smo na Biblioblogu že govorili pred točno 11 leti! Opozorimo še na 76. člen statuta ZBDS, ki pravi: Strokovni odbor lahko predlaga ukinitev sekcije, če je v obdobju zadnjega leta delovanja imela manj kot 10 članov.SIK najprej potrebuje predsednika_co. Biblioteam bo zato čimprej predlagal tudi kandidata_ko za predsednika_co oz. koordinatorja_ico, ki je pripravljen_a sprejeti vodenje SIK za eno leto. Zbiramo tudi prijave za člane izvršnega odbora. Delovanje SIK pa bo bolj transparentno, če bo že imel načrt dela. Zato smo člani Biblioteama pripravili tudi osnutek programa dela SIK za leto 2020: Sekcija za izobraževanje in kadre ZBDS Načrt dela 2020 – 2021 (osnutek) Sekcija  proučuje in razrešuje teoretična in praktična vprašanja na področju izobraževanja in usposabljanja za knjižničarje in informacijske strokovnjake na podlagi raziskav in strokovne prakse. Služi knjižničarjem, učiteljem informacijske znanosti, praktikom in vodilnim, ki so odgovorni za izobraževanja. Ustrezno izobraženi, ustrezno usposobljeni strokovnjaki, ki se nenehno učijo, so pogoj za učinkovite informacijske storitve. Izobraževanje in usposabljanje za

ZBDS potrebuje Sekcijo za izobraževanje in kadre!

Biblioblog, 20. januar ― Na začetku novega leta smo pripravili anketo o tem, ali ZBDS potrebuje Sekcijo za izobraževanje in kadre. Ta je sicer napisana v statutu ZBDS na seznamu sekcij, vendar v tem mandatu ne deluje. Rezultati:Člani Bibliobloga bomo torej pripravili vse potrebno, da sekcija čimprej začne z delom! Pri tem pa seveda potrebujemo vašo pomoč. Prosimo vse, ki želijo sodelovati ali prispevati na kakršenkoli način, da se nam javijo v komentarju ali na: info@biblioblog.si

Podpri BIBLIOBLOG!

Biblioblog, 8. januar ― Zbiramo donacije za delovanje v letu 2020.Ker gostujemo na brezplačnem ponudniku (Google Blogger), je zaenkrat edini strošek obnova domene, kar pa znese 16 € na leto (zabec.net).Če vam je domena biblioblog.si všeč, vas prosimo za kakšen evro prostovoljnega prispevka (klikni na sliko): Zbrana sredstva se bodo porabila le za vzdrževanje Bibliobloga. Poročilo o zbranem denarju in porabi bomo objavili javno. Lani smo dobili donacijo 3 €!Nas trenutno ne morete podpreti finančno? Podprite nas s širjenjem glasu o naših vsebinah v živo ali na socialnih omrežjih Twitter in Facebook.Hvala vsem, ki nas berete in pri našem delu podpirate!

Knjižnica Inštituta za novejšo zgodovino je zaprta!

Biblioblog, 2. december 2019 ― Bralce in druge uporabnike Knjižnice Inštituta za novejšo zgodovino obveščamo, da bo s 1. 12. 2019 naša knjižnica zaradi pomanjkanja finančnih sredstev in selitve na novo lokacijo zaprla svoja vrata za zunanje uporabnike in ne bo več izposojala knjig, revij in drugega gradiva.Prosimo Vas, da vse izposojeno gradivo čim prej oz. najpozneje do 31. 12. 2019 vrnete v knjižnico na Kongresnem trgu 1 v Ljubljani. Zaprta in nedostopna knjižnica INZ pomeni kršenje načel razvoja odprte znanost, ki jih Slovenija podpira na državnem nivoju. Kot je napisal Miro Pušnik, direktor Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani: "Bogati viri torej poslej zaprti za javnost. Nedopustno, sramotno dejanje, skregano z vsemi načeli odprte znanosti." Ker Biblioblog, nima nobenega posebnega statusa, (niti statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju kulture), ne moremo storiti nič drugega, razen te objave, ki naj bi osvetlila dogajanje in poziva, da podpišete peticijo za ohranitev knjižnice INZ .Knjižnica INZ je specialna knjižnica, ki zbira in hrani gradivo za znanstvene preučevalce in raziskovalce novejše zgodovine. Knjižnica hrani v svojem osnovnem fondu preko 20.000 knjig o novejši zgodovini Slovenije in sveta, na razpolago pa je tudi preko 200 naslovov revij, ki vsebujejo vse najpomembneje časopise od Bleiweisovih Kmetijskih in rokodelskih novic preko kulturnih in strokovnih revij do vseh dnevnikov, ki jih za vsa leta hranijo tudi v vezani obliki. Posebnost knjižnice je t. i. D-fond, dostop do katerega je bil, zaradi protikomunistične narave mnogih knjig, sprva omejen. Knjižnica je gradivo pridobila v prvih letih po drugi svetovni vojni, vsebuje pa več kot 15.000 knjig.  Iz poročila Inštituta za leto 2018:V letu 2018 je bilo v knjižnici vpisanih 396 aktivnih članov, med katerimi jih je bilo na novo vpisanih 71 (od tega 30 študentov, 25 zaposlenih in 9 upokojencev). V letu 2018 je knjižnica zabeležila 2.276 obiskov, v to število niso všteti »domači« obiskovalci – so
E-knjige bodo z novim letom končno imele enak DDV kot tiskane knjige!

E-knjige bodo z novim letom končno imele enak DDV kot tiskane knjige!

Biblioblog, 30. september 2019 ― DRŽAVNI ZBOR JE NA SEJI 24. 9. 2019 SPREJEL ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DAVKU NA DODANO VREDNOST (ZDDV-1K) 19. člen V Prilogi I se točka (6) spremeni tako, da se glasi: »(6) dobava, vključno s knjižnično izposojo, knjig, časopisov in periodičnih publikacij na fizičnih nosilcih ali dobavljenih elektronsko ali oboje (vključno z brošurami, letaki in podobnim gradivom, otroškimi slikanicami, knjigami za risanje ali pobarvankami, glasbenimi deli, tiskanimi ali v rokopisu, zemljevidi in hidrografskimi ali podobnimi kartami), razen gradiv, ki so v celoti ali v pretežnem delu namenjena oglaševanju oziroma ki jih v celoti ali v pretežnem delu tvorijo video vsebine ali avdio glasbene vsebine;«.KONČNA DOLOČBA 20. člen (začetek veljavnosti in uporabe) (1) Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2020, razen spremenjenega tretjega odstavka 68. člena, spremenjenega prvega odstavka 74. člena in spremenjenega drugega odstavka 74.i člena zakona, ki se uporabljajo od dneva uveljavitve tega zakona. (2) Določbe prvega in drugega odstavka 1. člena, 1. točke 46. člena, četrte alineje 126. člena, 140., 141., 141.a, 142., 143. in 144. člena ter točke (6) Priloge I Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15 in 77/18) se uporabljajo do 31. decembra 2019. Star zakon: (6) knjige (vključno z brošurami, letaki in podobnim tiskanim materialom, otroškimi slikanicami ter otroškimi knjigami za risanje in barvanje, tiskanimi notami ter notnimi rokopisi, zemljevidi ter hidrografskimi in podobnimi kartami), časopisi in periodične publikacije (vključno s knjižnično izposojo teh gradiv, če le-ta ni oproščena plačila DDV v skladu z 42. členom tega zakona), razen tistih, ki v celoti ali v večini vključujejo reklamne vsebine;

Knjižničarske novice ... eh seveda nič novega!

Biblioblog, 25. september 2019 ― Veronika in Mojca sta na Facebooku odprla novo skupino z imenom "Knjižničarske novice". Ali to kaže na bolj odprto usmeritev uredniškega odbora? Seveda ne. Tole je "opis skupine": Smo knjižničarji, strokovnjaki, entuziasti, ki verjamemo, da lahko le skupaj ustvarimo zgodbe, ki inspirirajo , informirajo in navdihujejo. Verjamemo, da knjižničarji ustvarjamo prostor za inovacije ter se hkrati ne bojimo kritičnega razmisleka o naši stroki. Vsak od nas prihaja iz različnega tipa knjižnic, pobvezuje pa nas poslanstvo, da širimo in vzpodbujamo znanje. Skupina Kmjižničarske novice je namenjena izmenjavi mnenj in obveščanju s področja knjižničarstva in sorodnih ved. (sic, podčrtal črkovalnik) Na vprašanje, kako bo izpolnila svoje 3 leta stare obljube o preoblikovanju v odprti dostop, je odgovorna urednica odgovorila: Spoštovani kolega, v pripravi je prenova elektronske verzije KN oziroma informativnega portala Knjižničarske novice. Ko bo čas za to, z veseljem, delimo vse novosti. Skupina je po njuni odločitvi ZAPRTA. Seveda zaprta skupina nikakor ne more širiti in vzpodbujati znanja! Ne more niti izmenjavati mnenja in obveščati ne-člane! Na vprašanje o tem, zakaj je skupina zaprta, mi je Veronika odgovorila: Spoštovani, če vam naša odločitev o smeri ali objavah ni všeč in ni v skladu z vašimi vrednotami, vam naših objav ni potrebno spremljati. Na to sta brez opozorila izbrisali objavo, čeprav ni kršila nobenih pravil. Izbrisali sta tudi komentar odgovora Veroniki in še en komentar pod objavo druge članice. Nato so enemu članu onemogočili vse objave v skupini.Zanima me, ali se vsi člani uredniškega odbora strinjajo z obliko in "skrbjo" za vsebino skupine? Še posebej me zanima njihovo mnenje glede brisanja komentarjev in objav!Nov ravnatelj knjižnice Viljem Leban bo tako imel veliko dela pri osveščanju svojih zaposlenih o modernih smernicah v knjižničarstvu. Tudi znanstvena revija Knjižnica žal ne objavlja v odprtem dostopu. O tem ga bomo kmalu povprašali.

CTK išče študente

Biblioblog, 4. julij 2019 ― 🔍 CTK IŠČE... 🔎...3⃣ študente za občasno opravljanje honorarnega dela. (Ja, plačano delo je. 💶) (p.s. Tale novička obsega 1952 znakov, tako da si vzemite 30 sekund.)Še najrajši iščemo nekoga iz skupnosti CTK, ki že sedaj uporablja naše prostore. (🤫)Kaj boste počeli? 🤔Delo poteka v čitalnicah CTK v večernem delovnem času, ter ob sobotah in nedeljah v obdobjih podaljšanega odpiralnega časa. Delo obsega nadzor v čitalnicah ter splošno pomoč uporabnikom pri uporabi informacijskih virov in storitev knjižnice.Kdaj boste delali? ⏰(Ne skrbite, ne bo vam treba zgodaj vstajati.)Delo boste opravljali ob delovnikih med 21.00 in 24.00, ob sobotah (v obdobjih podaljšanega odpiralnega časa) med 17.00 in 24.00, ob nedeljah (v obdobjih podaljšanega odpiralnega časa) med 9.00 in 24.00.Kaj morate znati? 🛠(Ne skrbite, ne grizemo - a vedite naslednje. Po eni strani so nizki kriteriji prijave, po drugi pa zlahka ne sprejmemo vsakogar, ki izpolnjuje te pogoje. 👀)Torej - osnovno poznavanje uporabe knjižničnega kataloga COBISS, osnovno poznavanje uporabe orodij MS Office, komunikativnost, samoiniciativnost, osnovno poznavanje delovanja CTK, znanje slovenskega jezika, tekoče znanje angleščine, opravljen izpit iz varstva pri delu in požarne varnosti v CTK.Kakšen je še kriterij⁉Morate imeti status študenta Univerze v Ljubljani.Kaj vas bomo naučili? ☝Izbranim kandidatom bomo omogočilo usposabljanje za izvajanje dela ter opravljanje izpita iz varstva pri delu in požarne varnosti v CTK.Do kdaj lahko delate pri nas? 🗓Predvidoma od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020 (z možnostjo podaljšanja).In zdaj še uradni finale.Zainteresirani kandidati se lahko prijavijo po e-pošti na naslov post@ctk.uni-lj.si do 12. 7. 2019. Prijava naj vsebuje kratek življenjepis ter kratek opis znanj in kompetenc. Kandidate bo po opravljenih razgovorih izbrala posebna komisija. Z izbranimi kandidati bo CTK podpisala dogovor o opravljanju študentskega dela. 
še novic