Asociacija uspela: fiktivni prihodki za samozaposlene ukinjeni

Asociacija, 4. avgust 2016 ― Asociacija je lansko leto skupaj z Novičnikom za samozaposlene opozorila varuhinjo človekovih pravic o nepravični in po našem mnenju neustavni ureditvi pripisovanja fiktivnih prihodkov samozaposlenim, ki ne dosegajo 75% minimalne plače. Temu je zdaj pritrdilo tudi ustavno sodišče, kamor je varuhinja človekovih pravic lani po našem opozorilu vložila pobudo za ustavno presojo. Odločba ustavnega sodišča je [...]

Asociacija uspela: fiktivni prihodki za samozaposlene ukinjeni

Asociacija, 4. avgust 2016 ― Asociacija je lansko leto skupaj z Novičnikom za samozaposlene opozorila varuhinjo človekovih pravic o nepravični in po našem mnenju neustavni ureditvi pripisovanja fiktivnih prihodkov samozaposlenim, ki ne dosegajo 75% minimalne plače. Temu je zdaj pritrdilo tudi ustavno sodišče, kamor je varuhinja človekovih pravic lani po našem opozorilu vložila pobudo za ustavno presojo. Odločba ustavnega sodišča je [...]

Asociaciji uspelo doseči spremembe glede arhivov nevladnega sektorja

Asociacija, 27. julij 2016 ― Asociaciji je uspelo v toku javne razprave umestiti del predlogov v nov Pravilnik za valorizacijo oseb zasebnega prava, ki so na podlagi zakona pridobile status delovanja v javnem interesu. Pravilnik ureja arhiviranje na pdoročju nevladnih organizacij. Ministrstvu smo med drugim predlagali, da v tretjem členu, ki govori o kriterijih za valorizacijo NVO, ki zbirajo arhivsko gradivo, [...]

Asociaciji uspelo doseči spremembe glede arhivov nevladnega sektorja

Asociacija, 27. julij 2016 ― Asociaciji je uspelo v toku javne razprave umestiti del predlogov v nov Pravilnik za valorizacijo oseb zasebnega prava, ki so na podlagi zakona pridobile status delovanja v javnem interesu. Pravilnik ureja arhiviranje na pdoročju nevladnih organizacij. Ministrstvu smo med drugim predlagali, da v tretjem členu, ki govori o kriterijih za valorizacijo NVO, ki zbirajo arhivsko gradivo, [...]

Komentarji Asociacije na Strategijo razvoja medijev Republiki Sloveniji do leta 2024

Asociacija, 18. julij 2016 ― V Društvu Asociacija, mreži nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev v kulturi, pozdravljamo namero Ministrstva za kulturo RS k široki razpravi pri sprejemanju strategije o razvoju medijev v naslednjem slabem desetletju. Strategijo vidimo kot korak k temu, da si država začrta vizijo in smer kako bi rada razvila svoj medijski prostor, kar je tudi dobra in [...]

Komentarji Asociacije na Strategijo razvoja medijev Republiki Sloveniji do leta 2024

Asociacija, 18. julij 2016 ― V Društvu Asociacija, mreži nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev v kulturi, pozdravljamo namero Ministrstva za kulturo RS k široki razpravi pri sprejemanju strategije o razvoju medijev v naslednjem slabem desetletju. Strategijo vidimo kot korak k temu, da si država začrta vizijo in smer kako bi rada razvila svoj medijski prostor, kar je tudi dobra in [...]

Komentar Asociacije na poročilo o izvajanju nacionalnega programa za kulturo v lanskem letu

Asociacija, 5. julij 2016 ― Asociacija je podala komentarje na poročilo o izvajanju Nacionalnega programa za kulturo 2014-2017 v letu 2015 v točkah, ki se tičejo samozaspolenih in nevladnih organizacij v kulturi. Ocenjujemo, da ministrtsvo za kulturo v letu 2015 v številnih pogledih ni sledilo zavezam iz NPK 2014-2017 glede področja samozaposlenih v kulturi in nevladnih organizacij. Menimo, da NPK 2014-2017 že [...]

Odziv na pravilnik ministrstva o arhiviranju gradiva nevladnih organizacij

Asociacija, 1. julij 2016 ― V Društvu Asociacija smo se v sklopu javne razprave odzvali na namero ministrstva, da sistematično uredi področje arhiviranja tudi pri nevladnih organizacijah v kulturi. Pripravili smo sklop komentarjev o možnostih izboljšanja Pravilnika za valorizacijo oseb zasebnega prava (v nadaljevanju Pravilnik), ki so na podlagi zakona pridobile status v javnem interesu, tako da se približa realnemu stanju in potrebam [...]

Še en simptom, da potrebujemo celostno posodobitev kulturno političnega modela in zakonodaje – primer SCF

Asociacija, 24. junij 2016 ― Na Asociaciji vidimo aktualno dogajanje na SFC-ju le kot še en v dolgi vrsti mnogih simptomov pomanjkljivega sistema razdeljevanja javnih sredstev v polju kulture in umetnosti kakor tudi širše. V Asociaciji se zavzemamo za okrepitev strokovne integritete, ki pa bi morala nositi na sebi tudi odgovornost odločanja o javnih sredstev. V luči tega smo marca 2016 [...]

Tovarni in Mestu

Asociacija, 22. junij 2016 ― Kot društvo nevladnih organizacij in samozaposlenih v kulturi seveda tudi mi ne moremo mimo dogajanj v povezavi s tovarno Rog. Prav tako kakor ne moremo niti mimo tega, da ponovno izpostavimo dialog kot tisto, kar je že v osnovi umanjkalo. Prav zaradi odsotnosti dialoga je med MOL in uporabniki tovarne Rog sploh lahko zrasel tako [...]

Prispevajte k Strategiji razvoja medijev v RS do leta 2024

Asociacija, 21. junij 2016 ― Ministrstvo za kulturo je objavilo predlog Strategije razvoja medijev v republiki Sloveniji do leta 2024, ki celostno obravnava razvoj področja v naslednjem desetletju. V Asociaciji se bomo na predlog v okviru javne razprave odzvali v delih, ki se nanašajo oziroma morebiti vplivajo na smaozaposlene in nevaldne organizacije v kulturi. Vabimo vas, da nam svoje morebitne pripombe in [...]

Peer-to-peer srečanje „Kulturniki za kulturnike“ KATERA POGODBA JE PRAVA?

Asociacija, 6. junij 2016 ― Ena izmed prednosti članstva v Asociaciji je moderiran dostop do mreže zelo izkušenih kolegic in kolegov, ki se vsak na svojem področju že leta srečujemo s podobnimi administrativnimi in ostalimi izzivi. Serija peer-to-peer srečanj „Kulturniki za kulturnike“ nam bo omogočila izmenjavo tovrstnih izkušenj ter odprla prostor, kjer si bomo lahko z uporabniškimi nasveti med sabo [...]

Vabilo na peer-to-peer srečanje „Kulturniki za kulturnike“: Katera pogodba je prava?

Asociacija, 3. junij 2016 ― Ena izmed prednosti članstva v Asociaciji je moderiran dostop do mreže zelo izkušenih kolegic in kolegov, ki se vsak na svojem področju že leta srečujemo s podobnimi administrativnimi in ostalimi izzivi. Serija peer-to-peer srečanj „Kulturniki za kulturnike“ nam bo omogočila izmenjavo tovrstnih izkušenj ter odprla prostor, kjer si bomo lahko z uporabniškimi nasveti med sabo [...]

Kaj prinaša nova uredba o samozaposlenih?

Asociacija, 2. junij 2016 16. maja 2016 je bil v Uradnem listu RS objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o samozaposlenih v kulturi. Uredba se prilagaja evropskemu pravnemu redu in plačilo prispevkov za socialno varnost označuje za državno pomoč »de minimis«. »De minimis« določa, da isti upravičenec (torej samozaposleni), v treh letih ne sme prejeti več kot 200.000 [...]

Državni sekretar na ministrstvu za kulturo obljubil rešitev Stare elektrarne

Asociacija, 11. maj 2016 ― V sklopu obiska vlade v osrednjeslovenski regiji je vlada na agendo umestila tudi pereča vprašanja nevladnega sektorja v kulturi. Na vabilo Asociacije, mreže nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev v kulturi, je državni sekretar na ministrstvu za kulturo Anton Peršak danes najprej obiskal prostore Stare mestne elektrarne, nato pa še prostore Zavoda Kersnikova. Ob obisku Stare [...]
še novic