NOMENJ - Rojstna hiša Jožeta Ažmana

NOMENJ - Rojstna hiša Jožeta Ažmana

Simboli polpretekle zgodovine, 5. december 2022 ― Lokacija: Slovenija; Nomenj - Nomenj 19. Avtor: Ni podatka. Opis: Rojstna hiša Jožeta Ažmana (1888 - 1941), prvoborca in predvojnega komunista, delegata 5. državne konference KPJ, ki je padel 8. 8. 1941 v nemški zasedi na Gorečici pri Nomnju. Spominska plošča iz 1969 je bila leta 1990 ukradena. Hiša stoji sredi vasi, južno od ceste skozi vas.
NOMENJ - Spomenik NOB

NOMENJ - Spomenik NOB

Simboli polpretekle zgodovine, 2. december 2022 ― Lokacija: Slovenija; Nomenj Avtor: Glej opis. Opis: Kamnit obelisk z reliefom partizanskega boja in vklesanimi podatki 18 domačinov borcev in žrtev fašističnega nasilja v NOB. Delo kiparke Vladimire Bratuž Furlan in Kamnoseštva Ljubljana.  Spomenik je bil odkrit 18.12.1955 in stoji severno ob križišču cest Log-Nomenj in Nomenj-železniška postaja, zahodno od vasi.
BITNJE V BOHINJU - Spomenik talcem

BITNJE V BOHINJU - Spomenik talcem

Simboli polpretekle zgodovine, 1. december 2022 ― Lokacija: Slovenija; Bitnje v Bohinju Avtor: Glej opis. Opis: Obelisk z vklesanim posvetilnim verzom Mateja Bora in imeni 9 talcev, ki so jih 13.5.1943 pripeljali iz begunjskih zaporov in ustrelili. Spomenik je delo kamnoseka Franca Lagonderja, odkrit je bil 4.7.1957. Spomenik stoji ob vaški cesti, nasproti hiše Bitnje 4, v osrednjem delu Bitenj v Bohinju.
KOPRIVNIK V BOHINJU - Spominsko znamenje NOB

KOPRIVNIK V BOHINJU - Spominsko znamenje NOB

Simboli polpretekle zgodovine, 28. november 2022 ― Lokacija: Slovenija; Koprivnik v Bohinju Avtor: Glej opis. Opis: Na iz kamna obzidani površini je postavljena kamnita pokončna naravna forma z zglajeno fronto (obdelal kamnosek Franc Lagonder), na kateri je kovinska plošča z imeni desetih domačinov, padlih med drugo svetovno vojno. Spomenik je bil odkrit 1969. Spominsko znamenje je ob cesti v jugovzhodnem delu Koprivnika v Bohinju, pri pokopališču s cerkvijo sv. Križa.
GORJUŠE - Spominsko znamenje Janezu Staretu-Stanetu

GORJUŠE - Spominsko znamenje Janezu Staretu-Stanetu

Simboli polpretekle zgodovine, 23. november 2022 ― Lokacija: Slovenija; Gorjuše Avtor: Glej opis. Opis: Spominska plošča na naravni skali, posvečena kurirju postaje G - 4 Janezu Staretu - Stanetu, ki je na tem mestu 4.3.1944 padel kot žrtev nemške zasede. Plošča je bila odkrita 1960, delo je izvedel kamnosek Franc Logonder. Spominsko znamenje je pri hiši Gorjuše 13 (pri Kocjanu), v južnem delu Spodnjih Gorjuš.
ZGORNJE GORJUŠE - Spominska plošča kurirski postaji G-4

ZGORNJE GORJUŠE - Spominska plošča kurirski postaji G-4

Simboli polpretekle zgodovine, 22. november 2022 ― Lokacija: Slovenija; Zgornje Gorjuše Avtor: Glej opis. Opis: Spominska plošča relejni kurirski postaji G - 4 z 19. kurirji, ustanovljeni julija 1943 v sklopu 2. gorenjske relejne linije. Ploščo je izdelal kamnosek Andrej Mravlje, odkrita je bila 10.5.1981. Plošča je pritrjena na vzhodni fasadi gasilskega doma, Gorjuše 36a, v osrednjem delu Zgornjih Gorjuš.
ZGORNJE GORJUŠE - Spominsko znamenje žrtvam fašističnega nasilja

ZGORNJE GORJUŠE - Spominsko znamenje žrtvam fašističnega nasilja

Simboli polpretekle zgodovine, 17. november 2022 ― Lokacija: Slovenija; Zgornje Gorjuše Avtor: Glej opis. Opis: Spominska plošča na naravni skali s posvetilom 16. domačinom, žrtvam fašističnega nasilja v letih 1941 - 1945, delo kamnoseka Franca Lagonderja, odkrita 12.10.1969. Spominsko znamenje stoji ob lokalni cesti proti Pokljuki, na jugovzhodnem robu vasi. Leta 2017 je bila plošča poškodovana.
GORJUŠE - Spominsko znamenje Janezu Strgarju in Feliksu Bezniku

GORJUŠE - Spominsko znamenje Janezu Strgarju in Feliksu Bezniku

Simboli polpretekle zgodovine, 16. november 2022 ― Lokacija: Slovenija; Gorjuše Avtor: Glej opis. Opis: Naravna skala s kovinsko napisno ploščo in zvezdo je delo kamnoseka Franca Lagondra. Obeležje, odkrito 1961, je posvečeno Janezu Strgarju in Feliksu Bezniku, ki sta padla 14.3.1944 v napadu nemških orožnikov na partizansko tehniko Orel. Spominsko znamenje je na Zagradišču, ob cesti Koprivnik-Gorjuše, južno pod Hribarico.
še novic