KRIŽE PRI TRŽIČU - Spomenik borcem in žrtvam NOB

KRIŽE PRI TRŽIČU - Spomenik borcem in žrtvam NOB

Simboli polpretekle zgodovine, 28. julij ― Lokacija: Slovenija; Križe pri Tržiču Avtor: arhitekt Marjan Šorli in Tone Svetina Opis: Spomenik sestavljata kamnit peterokotnik iz 1956 z imeni 84 borcev in žrtev fašističnega nasilja iz Križ in okolice in obelisk iz varjenega orožja postavljena ob prestavitvi spomenika 1971. 2010 ponovno preoblikovan in prestavljen. Spomenik stoji vzhodno ob dovozni poti k OŠ v Križah. Prvotno je stal pred zadružnim domom v središču vasi Križe, nato zahodno od dovozne poti k osnovni šoli.
GOLNIK - Spomenik petim talcem

GOLNIK - Spomenik petim talcem

Simboli polpretekle zgodovine, 6. julij ― Lokacija: Slovenija; Golnik Avtor: Glej opis. Opis: Marmornati kvader s kovinskim napisom je postavljen na kraju, kjer je bilo 10.7.1942 ustreljenih pet talcev. Avtor spomenika je arhitekt Lojze Gostiša, postavljen je bil 1981. Spomenik stoji zahodno ob cesti Kranj - Golnik, na vzhodnem robu naselja, jugovzhodno od hiše Golnik 5.
GORIČE - Spomenik NOB in grobnica padlih borcev in talcev

GORIČE - Spomenik NOB in grobnica padlih borcev in talcev

Simboli polpretekle zgodovine, 30. junij ― Lokacija: Slovenija; Goriče Avtor: Glej opis. Opis: Kamnit kvader v obliki spirale z vklesanimi imeni 28 padlih borcev na prednji ploskvi in 24 talcev na zadnji ploskvi, vsi iz Gorič in okolice. Ob spomeniku je petkotna kostnica s posmrtnimi ostanki 4 borcev in 10 talcev. Avtor arhitekt Edvard Ravnikar, odkrit 1955, obnovljen 2009. Spomenik in grobišče sta urejena v parku v osrednjem delu Gorič, zahodno od cerkve sv. Andreja, vzhodno ob vaški cest.
GORIČE - Spominsko znamenje talcem

GORIČE - Spominsko znamenje talcem

Simboli polpretekle zgodovine, 22. junij ― Lokacija: Slovenija; Goriče Avtor: Ni podatka. Opis: Marmornata plošča v kamnitem okvirju, pritrjena na grob kamnit zidec nad opornim zidom, je posvečena petim neznanim talcem, ki so bili ustreljeni zaradi maščevanja nad ubitim izdajalcem iz Gorič. Ploščo je 1945 odkrila AFŽ Goriče. Spominsko znamenje stoji v zahodnem delu Gorič, zahodno ob vaški cesti, zahodno od grobišča s spomenikom in cerkve sv. Andreja.
še novic