CERKNO - Spomeniško območje NOB

CERKNO - Spomeniško območje NOB

Simboli polpretekle zgodovine, 13. oktober ― Lokacija: Slovenija; Cerkno Avtor: Nimam podatka. Opis: V Cerknem je ohranjenih veliko objektov, v katerih so od kapitulacije Italije do osvoboditve delovale pomembne vojaške, politične, gospodarske in kulturne ustanove NOV (sedež IX. korpusa, delavnice..)Sedež pokrajinske gospodarske komisije. Spominska plošča se nahaja na stavbi z naslovom Močnikova ulica 5. Sedež pokrajinskega štaba VOS in radio telegrafski tečaj ter ustanovitev prve partizanske smučarske delavnice – temelj tovarne ELAN. Spominski plošči se nahajata na stavbi z naslovom Močnikova ulica 8.     Javka OF in čevljarska delavnica. Spominska plošča se nahaja na stavbi z naslovom Trg prekomorskih brigad 11.   Prizorišče partizanske smučarske tekme.     Padli član pokrajinskega komiteja KPS za Gorenjsko August Barle Tomaž in javka OF ter sedež pokrajinske narodne zaščite. Spominski plošči se nahajata na stavbi z naslovom Močnikova ulica 4.   Padli pionir Marko Bevk. Spominska plošča se nahaja na stavbi z naslovom Jerebova ulica 2.   Javka OF in sedež ameriške ter angleške vojaške misije pri 9. korpusu. Spominska plošča se nahaja na stavbi z naslovom Jerebova ulica 8. Organizator OF na cerkljanskem Jaka Štucin Cvetko. Spominska plošča se nahaja na stavbi z naslovom Jerebova ulica 7. Padli Viktor Tušar in sedež komande vojne oblasti 9. korpusa. Spominski plošči se nahajata na stavbi z naslovom Bevkova ulica 4.   Spominska plošča NOB. Spominska plošča se nahaja na stavbi občine Cerkno z naslovom Bevkova ulica 9.   Cerkljanski muzej – Doprsni kip Franje Bojc-Bidovec. Muzej se nahaja na naslovu Bevkova ulica 12.   Mesto bolnišnice, kjer je podlegel ranam narodni heroj Venceslav Zevnik - Viktor Železnik. Spominski plošči se nahajata na stavbi z naslovom Bevkova ulica 14.   Sedež štaba alpske operativne cone, ruske vojaške misije pri 9. korpusu in komande VOS-a. Spominski plošči se nahajata na stavbi z na
CERKNO - Partizanska grobnica s spomenikom na pokopališču

CERKNO - Partizanska grobnica s spomenikom na pokopališču

Simboli polpretekle zgodovine, 8. oktober ― Lokacija: Slovenija; Cerkno Avtor: Glej opis. Opis: Kamniti spomenik je delo kiparja Janeza Lenassija, peterostrana grobnica delo arhitektke Majde Rutar Prijon. Grobnica s spomenikom je bila postavljena leta 1963 padlim borcem NOB na Cerkljanskem, na pokopališču v Cerknem. Med pokopanimi sta narodna heroja Vinko Zevnik Železnik in Andrej Žvan Boris. 176 borcev pa je nepoznanih.    
DOLENJA VAS - Spomenik NOB na Bukovškem polju

DOLENJA VAS - Spomenik NOB na Bukovškem polju

Simboli polpretekle zgodovine, 1. oktober ― Lokacija: Slovenija; Dolenja vas, ŽeleznikiAvtor: Glej opis.Opis: Spomenik na Bukovškem polju pri Dolenji vasi je posvečen 338 padlim borcem in žrtvam fašističnega nasilja iz Selške doline in devetnajstim talcem, ustreljenim 14. julija 1943 na tem mestu. Spomenik je zasnoval arhitekt Jože Plečnik, postavljen je ob cesti med Bukovico in Dolenjo vasjo, odkrili so ga leta 1950. Napisi na spomeniku:ŽRTVAM OSVOBODILNIH BOJEV POSTAVILA 1950 ZDRUŽENA SELŠKA DOLINA ŽRTVAM VSAK IZMED NAS JE KLAS ZA VAS ZORIMO KJERKOLI TROHNIMO NA TEM KRAJU PADLI TALCI KLOPČIČ MIRO ŽELEZNIKI PERC DAVORIN DOL.TOPL. STOJAN JANEZ BOH. BISTR. HRIBNIKAR ALOJZ KOR. BELA DEMŠAR FR. POLJANE n. Š. L. SODJA FRANC ČEŠNJICA ŽMITEK ANTON STUDOR SMUKAVEC JAKOB PODJELE KAVČIČ JANEZ ŽIRI MALEŠ MIRKO OŠELK MALEŠ FRANC OŠELK JERMAN FRANC PODSTRAN ŠPAN ANTON HRASTJE CIFER LUDVIK KUKEC KUZELJ ANTON PODŽAGA ROŽIČ JANEZ ŠMARTNO BREGAR VILKO ZALOG JURCA FRANC SENOŽEČE BERTONCELJ JOŽE KOVOR ŠTEVILO PADLIH DRAŽGOŠE 57 ŽELEZNIKI 59 DAVČA 31 SELCA 26 ZALILOG 19 MARTINJ VRH 15 ČEŠNJICA 12 PODLONK 10 SV. LENART 10 RUDNO 8 SORICA 8 KALIŠE 6 LAJŠE 6 PRTOVČ 5 STUDENO 5 ROVTE 5 LUŠA 5 DRABOSLOVICA 4 POTOK 4 OSTRI VRH 3 DOLENJA VAS 3 KRIVO BRDO 2 DANJE 2 GOLICA 2 RAVNE 3 TOPOLE 1 TORKA 1 BUKOVICA 3 BUKOVŠČICA 7 PRAPROTNO 8 – 2 POZIREN KNAPE 2 STIRPNIK 34. bataljon Gorenjskega odreda je 9. julija 1943 na Bukovškem polju uničil dva nemška kamiona in posadko okupatorjevih vojakov. Iz maščevanje za to akcijo je okupator 19. julija na isto mesto pripeljal iz begunjskih zaporov 20 talcev in jih 19 ustrelil, eden pa se je v čakanju na smrtni strel onesvestil in se tako rešil. Streljanje sta hotela preprečiti dva bataljona novoustanovljene Prešernove brigade, a so žal prišli prepozno.Kole, ob katerih so ustrelili 19 talcev, je arhitekt Jože Plečnik povezane vgradil v ostrešje spomenika. V celotnem spomeniku so zastopane vse kamnine Selške doline in tako simbolično med seboj povezane vse žrtve te doline.  Vir: http://zbnobskofj
DOLENJA VAS - Spominsko obeležje partizanskim akcijam v letu 1943

DOLENJA VAS - Spominsko obeležje partizanskim akcijam v letu 1943

Simboli polpretekle zgodovine, 30. september ― Lokacija: Slovenija; Dolenja vas, Železniki Avtor: Ni podatka. Opis: Spominsko obeležje ob osrednjem spomeniku na Bukovškem polju je posvečeno trem partizanskim akcijam v letu 1943 na tem območju. Odkrili so ga leta 1988.  Napis na obeležju:NA TEM PROSTORU JE: - SELŠKI BATALJON GORENJSKEGA ODREDA NOV IN POS 9. 7. 1943 NAPADEL IN RAZBIL DVA TOVORNJAKA NEMŠKIH POLICISTOV; - 7. SNOUB FRANCETA PREŠERNA, TAKRAT KOT VIII. UDARNA PROLETARSKA BRIGADA, 14. 7. 1943 V SVOJI PRVI BORBI USPEŠNO NAPADLA NEMŠKE POLICISTE, KI SO USTRELILI 19 TALCEV, PADLA STA DVA NJENA BORCA; - LOŠKA ČETA GORENJSKEGA BATALJONA 12. 10. 1943 NAPADLA IN UNIČILA POLICIJSKI AVTO. 1986 KS SELCA9. julija 1943 je Selški bataljon Gorenjskega odreda v zasedi na Bukovškem polju pod Dolenjo vasjo napadel dva kamiona nemških vojakov in jih sedem ubil, 48 pa je bilo ranjenih.Nemci so 14. julija 1943 na to mesto pripeljali dvajset talcev, jih devetnajst ustrelili, eden pa se je onesvestil ob čakanju na smrtni strel. Streljanje sta hotela preprečiti dva bataljona novoustanovljene Prešernove brigade, a so žal prišli prepozno. V spopadu z nemškima zasedama so ubili 16 nemških vojakov, partizani pa so imeli dva mrtva.6. oktobra 1943 je Loška četa Gorenjskega bataljona napadla kolono nemških vojakov pri Selcih, padla sta dva nemška vojaka, trije so bili ranjeni. Naslednjo noč je Loška četa pri Dolenji vasi požgala še nekaj telefonskih drogov. Vir: http://zbnobskofjaloka.weebly.com/dolenja-vas.html
SELCA - Skupni grob borcev NOB

SELCA - Skupni grob borcev NOB

Simboli polpretekle zgodovine, 21. september ― Lokacija: Slovenija; Selca Avtor: Nimam podatka. Opis: Na grobu, v katerem je pokopanih pet borcev, padlih v letih 1944-1945 v bližnji okolici, stoji granitna piramida (postavljena leta 1970) z vzidano pravokotno granitno ploščo, na kateri je vklesano posvetilo. Grob leži v jugozahodnem delu pokopališča.    
še novic