SEČOVLJE - Spomenik padlim v NOB

SEČOVLJE - Spomenik padlim v NOB

Simboli polpretekle zgodovine, 19. november ― Lokacija: Slovenija; Sečovlje Avtor: Ni podatka. Opis: Tristrana betonska prizma iz 1960, zaključena s piramido, ima na stranicah pritrjene tri spominske plošče: ena je posvečena borcem, talcem in internirancem, druga padlim Istrskega odreda in 43. istrske divizije, na tretji so navedeni postavitelji. Spomenik stoji na zelenici med stanovanjsko zgradbo, vrtcem in osnovno šolo, okoli 50 m oddaljen od ceste.  
SEČOVLJE - Spominska plošča padlim pilotom 1. in 2. eskadrilje NOVJ

SEČOVLJE - Spominska plošča padlim pilotom 1. in 2. eskadrilje NOVJ

Simboli polpretekle zgodovine, 18. november ― Lokacija: Slovenija; Sečovlje Avtor: Ni podatka. Opis: Bela kamnita plošča je pritrjena na cementni steber na fasadi letališke zgradbe. Pod vklesano peterokrako zvezdo so imena padlih in posvetilo Rade Bordona v slovenščini in italijanščini. Plošča je bila postavljena 21. maja 1984. Plošča je pritrjena na letališki zgradbi v Sečovljah.    
LJUBLJANA - Spomenik padlim v NOB na Dolgem mostu

LJUBLJANA - Spomenik padlim v NOB na Dolgem mostu

Simboli polpretekle zgodovine, 12. november ― Lokacija: Slovenija; Ljubljana Avtor: Glej opis. Opis: Visok, vitek kamnit steber, ki se na zgornjem in spodnjem koncu pahljačasto razširi, na sredi pa ima vklesano posvetilo in imena žrtev, je posvečen v NOB padlim domačinom. Med napisanimi je tudi narodna herojinja Malči Belič. Oblikoval ga je arhitekt Marko Šlajmer, odkrit pa je bil leta 1956. Spomenik stoji na ploščadi z okrasnim zelenjem na koncu ulice poleg Malega grabna, kamor je bil prestavljen ob gradnji zahodne ljubljanske obvoznice. V bližini je objekt Dolgi most 2.    
še novic