PREDOSLJE - Spominska plošča povojnim žrtvam in Spominska plošča padlim v prvi svetovni vojni

PREDOSLJE - Spominska plošča povojnim žrtvam in Spominska plošča padlim v prvi svetovni vojni

Simboli polpretekle zgodovine, 16. september ― Lokacija: Slovenija; Predoslje Avtor: Ni podatka. Opis: Granitna plošča z sedeminštiridesetimi imeni žrtev pobojev po drugi svetovni vojni iz Suhe, Britofa, Orehovelj, Predoselj, Ilovke in Tatinca. Odkrita 1997. Spominska plošča je pritrjena na zahodnem delu južne fasade cerkve sv. Siksta, pod spominsko ploščo padlim v prvi svetovni vojni.
RIŽANA - Spominsko znamenje v Bertoših

RIŽANA - Spominsko znamenje v Bertoših

Simboli polpretekle zgodovine, 4. september ― Lokacija: Slovenija; Rižana Avtor: kipar Jože Pohlen. Opis: Spomenik v obliki štirioglatega zidanega stebra med ruševinami označuje kraj ustanovnega sestanka OK KPS in delovanja Južnoprimorske tehnike Naš dom. Na vrhu sta reliefa (srp in kladivo, peterokraka zvezda), na sredini napis. Spominsko znamenje postavljeno 1968, stoji v zapuščenem zaselku Bertoši, severno od ceste Dekani-Rižana in severozahodno od vasi Cepki in Rižane.
GRAČIŠČE - Spomenik padlim in žrtvam v NOB

GRAČIŠČE - Spomenik padlim in žrtvam v NOB

Simboli polpretekle zgodovine, 29. maj ― Lokacija: Slovenija; Gračišče Avtor: Ni podatka. Opis: Na kamnitem podstavku na ploščadi postavljeni trije masivni betonski kvadri s tablami z imeni, nosijo kvader z emblemom bronaste spomenice in steber iz belega istrskega kamna. Spomenik postavljen 1966, na dominantni točki na križišču glavne ceste Koper - Buzet in stranske ceste, ki vodi v vas. V bližini je Zadružni dom, Gradišče 4. Do spomenika vodijo kamnite stopnice.
BONINI - Spominsko znamenje partizanski učiteljici

BONINI - Spominsko znamenje partizanski učiteljici

Simboli polpretekle zgodovine, 3. januar ― BONINI - Spominsko znamenje partizanski učiteljici Lokacija: Slovenija; Bonini Avtor: Ni podatka. Opis: Na betonskem podstavku je postavljena črna granitna plošča z okvirjem v obliki črt iz belega peščenjaka s prirezanim zaključkom s peterokrako zvezdo. Postavljeno je bilo 29.8.1980 v spomin partizanski učiteljici Veroniki Bonin. Obeležje stoji ob cesti, med Vanganelom in Bonini, 60 m severno od hiše Bonini 30A.
BONINI - Spominsko znamenje padlemu borcu

BONINI - Spominsko znamenje padlemu borcu

Simboli polpretekle zgodovine, 24. november 2019 ― Lokacija: Slovenija; Bonini Avtor: Ni podatka. Opis: Spomenik je sezidan iz grobo obdelanih kosov sivega kamna, na sredi je vzidana črna granitna plošča z napisom in zvezdo v rdeči barvi. Odkrit je bil 4.7.1976 v spomin na tem mestu padlemu borcu Komande Mesta Koper. Spominsko znamenje stoji med cesto, ki iz Boninov pelje v Vanganel in poljsko potjo, nasproti hiše Bonini 32, v zaselku Cerej nad Bertoki.
JAMNIK - Grob narodnega heroja Lojzeta Kebeta-Štefana

JAMNIK - Grob narodnega heroja Lojzeta Kebeta-Štefana

Simboli polpretekle zgodovine, 17. november 2019 ― Lokacija: Slovenija; Jamnik Avtor: arhitekt Ferdinand Jocif Opis: Spomenik iz istrskega marmorja sestavljajo prelomljen steber, napisna plošča in grob narodnega heroja Lojzeta Kebeta-Štefana, padlega 20.10.1942. Grob je bil prvotno urejen 1948, preurejen 1962. Grob s spomenikom leži severno od vasi, zahodno nad cesto Dražgoše - Kropa, pri odcepu steze, ki vodi k cerkvi svetega Primoža.
še novic