Muzejski večeri: Kavčič, Peljhan, Uporaba amalgamov in spojin z živim srebrom

Muzejski večeri: Kavčič, Peljhan, Uporaba amalgamov in spojin z živim srebrom

Mestni muzej Idrija, 20. februar ― Mestni muzej Idrija vas vabi na predavanje iz cikla Muzejski večeri v torek, 27. februarja 2018, ob 18.00 uri v predavalnico Osnovne šole Idrija! Predavanje z naslovom UPORABA AMALGAMOV IN SPOJIN Z ŽIVIM SREBROM sta pripravili Ivica Kavčič, univ. dipl. inž. kemije in Martina Peljhan, univ. dipl. inž. geologije. Na predavanju bomo spregovorili o vlogi živega srebra pri razvoju znanosti in tehnike. Z njegovo pomočjo so znanstveniki skozi stoletja odkrivali sestavo in lastnosti snovi in s tem prispevali k razvoju naravoslovja in civilizacije. V nekaterihzgodovinskih obdobjih je bila večina živega srebra porabljenega v obliki amalgamov (zlitin) s srebrom, zlatom, kositrom in natrijem ter spojin z žveplom, klorom, kisikom in organskimi radikali. Od ekološke katastrofe v japonskem zalivu Minamata v 50. letih 20. stoletja so začeli živo srebro zaradi strupenosti postopno izločati iz uporabe. Kljub temu ga predvsem v nerazvitem svetu še vedno porabijo približno 3000 ton na leto, največ v rudnikih na Kitajskem, v Mehiki in Indoneziji. 16. junija 2017 je tudi Slovenija sprejela zakon o ratifikaciji Minamata konvencije, katere cilj je varstvo zdravja ljudi in globalnega okolja pred škodljivimi učinki živega srebra.   Ivica Kavčič, univ. dipl. inž. kemije Martina Peljhan, univ. dipl. inž. geologije
Odprtje razstave Pogled od zgoraj 2017

Odprtje razstave Pogled od zgoraj 2017

Mestni muzej Idrija, 20. februar ― Mestni muzej Idrija vas vabi na odprtje razstave POGLED OD ZGORAJ 2017 v četrtek, 1. marca, ob 18. uri v Razstavišče Nikolaja Pirnata na idrijski grad Gewerkenegg. Jubilejni 25. mednarodni likovni simpozij Slovenija odprta za umetnost je lani na Sinjem Vrhu nad Ajdovščino združil 19 likovnih ustvarjalcev iz 11 držav. Nastala dela motivno povezujeta figura in krajina. Na razstavi bo spregovorila umetnostna zgodovinarka in likovna kritičarka Anamarija Stibilj Šajn. Razstava bo na ogled do 31. marca, vsak dan od 9. do 18. ure.25. mednarodni likovni simpozij »Slovenija, odprta za umetnost«Četrt stoletja Mednarodnega likovnega simpozija »Slovenija, odprta za umetnost« ne predstavlja le petindvajset let obstoja projekta, ki povezuje likovne umetnike pri skupnem ustvarjanju na Sinji gori. Predstavlja začetek svojevrstnega likovnega dogajanja, njegov razvoj in razcvet, vztrajanje, nadgrajevanje in širjenje v razstavne dimenzije.  Je tradicija, ki se vsako leto znova utrjuje, svežino pa ji dajejo vedno novi in novi selektivno izbrani ustvarjalci iz mednarodnega likovnega prostora. Na jubilejnem simpoziju je sodelovalo 19 likovnih ustvarjalcev, 10 iz tujine, 9 pa iz slovenskega prostora. Med njimi sta dve kiparki, ostali avtorji pa so zapisani slikarskemu mediju. Čeprav se na likovnem področju pogosto srečujemo s spoznanjem, da vizualne konvencije, ki so bile značilne še v času modernizma, danes vse bolj izginjajo, pa je sinjevrška produkcija potrdila, da imajo vendarle tudi klasične oblike umetniške prakse svoje mesto na sodobni sceni. Dejstvo sovpada tudi z razmišljanjem Roberta Lozarja, predavatelja simpozija, ki je dejal: »Vsaj zaenkrat zato kaže, da bo slika preživela tudi 21. stoletje. Če ga bomo seveda preživeli tudi mi sami.« Motivni repertoar nastalih del predstavljata predvsem figura in krajina, interpretativni lok pa se razpenja od zavezujočega odnosa z realnostjo do abstraktno zasnovanih slikarskih kompozicij, predvsem pa štejejo avtorsko intimni načini izra
Nova številka Idrijskih razgledov

Nova številka Idrijskih razgledov

Mestni muzej Idrija, 13. februar ― Idrijski razgledi so domoznanska revija, ki jo izdaja Mestni muzej Idrija od leta 1956 in se ponaša s tradicijo najdaljšega izhajanja med primorskimi revijami. Idrijski razgledi ohranjajo zvestobo idrijsko-cerkljanskemu območju, hkrati pa ostajajo odprti v širši slovenski prostor. V njih so objavljeni strokovni prispevki, poročila, predstavitve, zapisi, spomini in recenzije knjižnih izdaj, ki posegajo na področje zgodovine, etnologije, umetnostne zgodovine, sociologije, geografije, geologije in naravoslovja. Literarna in likovna priloga sta največkrat prispevek domačih kulturnih ustvarjalcev. Nova številka Idrijskih razgledov (2/2017) je izšla sredi meseca januarja. Prinaša bogato bero branja: 119 strani, 22 avtorjev in 15 prispevkov. V tej številki preberite: UVODNIK Branko Marušič PISMO BEVKU: OB 70-LETNICI PRIKLJUČITVE PRIMORSKE K MATIČNI DOMOVINI  ŽIVO SREBRO  Ivica Kavčič, Martina Peljhan ZDRAVLJENJE Z ŽIVIM SREBROM SKOZI STOLETJA  Mihael Brenčič ALKEMIJA BARBARE CELJSKE  Stanislav Južnič POT NAVZGOR IDRIJSKEGA DIREKTORJA STEINBERGA Z RAHLO KOBENCLOVO POMOČJO   TEHNIŠKA DEDIŠČINA   Iztok Hvala REVITALIZACIJA KOT GONILO NAPREDKA SKOZI PROJEKT IDEJNE ZASNOVE REVITALIZACIJE OBMOČJA JAŠKA FRANČIŠKE   LIKOVNA PRILOGA Cveto Koder S POTI (ARHITEKTURNE SKICE)   LITERATURA   Tilen Klinc, Tara Rupnik Caruso, Teodor Pagon, Manja Kolenc, Lara Rojc, Neža Bogataj LITERARNO USTVARJANJE NA GIMNAZIJI JURIJA VEGE IDRIJA   ETNOLOGIJA   Rosita D'Ercoli ČIPKARSKA ŠOLA VELIKI DOL IN NJEN ODNOS DO DRUGIH ŠOL V REGIJI   ZGODOVINA Peter Primožič PRIKLJUČITEV IDRIJE LJUBLJANSKI POKRAJINI   Ivan Lapajne ČAS PRELOMA (V IDRIJI OD 1941 DO 1948)   Davorin Lenko IZ FOTOTEKE MESTNEGA MUZEJA IDRIJA   PREDSTAVITVE   Milanka Trušnovec TRPKO-HUMORNI OBRAČUN PRI O.K. KUMBORJU   Andrej Lutman USTEKLENIČENA SVOBODA   Karmen Simonič Mervic SKRIVNA BOLNIŠNICA   Afrodita Hebar Kljun SVETOVNI ČIPKARSKI KONGRES V SLOVENIJI     Bralcem so na voljo tudi nekateri izvodi starejših letnikov. Cena: 11,
Muzejski večer: mag. Rafael Podobnik, SVETOK IN DRUGA KULTNA MESTA V SOTESKAH DOBLARCE IN LEPENKE

Muzejski večer: mag. Rafael Podobnik, SVETOK IN DRUGA KULTNA MESTA V SOTESKAH DOBLARCE IN LEPENKE

Mestni muzej Idrija, 25. januar ― Mestni muzej Idrija vas vabi na predavanje iz cikla Muzejski večeri. Na tokratnem predavanju se bo mag. Rafael Podobnik posvetil rodni veri, rodnovercem in kultnim mestom, ki jih raziskuje že preko 20 let. Med njimi so tudi kultna mesta v soteskah Doblarce in Lepenke. Lepo vabljeni v torek, 30. januarja 2018 ob 18. uri v predavalnico Osnovne šole Idrija! Nekatere svete kraje v grapah Doblarce in Lepenke opisuje Pavel Medvešček v knjigi Iz nevidne strani neba, večino pa jih je avtor odkril sam. Med njimi tudi iz štirih svetov sestavljen Svetok, ki ga rodnoverci niso nikomur razkrili. Avtor nasprotuje mešanju ali enačenju domače vere z mlajšimi staroslovanskimi verovanji. Imenoval jo je rodna vera, njene vernike pa rodnoverci. Preseneča ga velika gostota kultnih mest in velika prisotnost sedanjega češčenja. Ker to ni razložljivo z asimilacijo ali odmevom spomina, je prepričan, da smo Slovenci staroselci. Temu pritrjuje razkošje slovenskih rodnoverskih izrazov, ki sta jih zapisala Boris Čok in Pavel Medvešček. Tudi megaliti kažejo na prazgodovinsko starost dotičnih kultnih mest. Mag. Rafael Podobnik
Muzejski večer: mag. Rafael Podobnik, SVETOK IN DRUGA KULTNA MESTA V SOTESKAH DOBLARCE IN LEPENKE

Muzejski večer: mag. Rafael Podobnik, SVETOK IN DRUGA KULTNA MESTA V SOTESKAH DOBLARCE IN LEPENKE

Mestni muzej Idrija, 25. januar ― Mestni muzej Idrija vas vabi na predavanje iz cikla Muzejski večeri. Na tokratnem predavanju se bo mag. Rafael Podobnik posvetil rodni veri, rodnovercem in kultnim mestom, ki jih raziskuje že preko 20 let. Med njimi so tudi kultna mesta v soteskah Doblarce in Lepenke. Lepo vabljeni v torek, 30. januarja 2018 ob 18. uri v predavalnico Osnovne šole Idrija! Nekatere svete kraje v grapah Doblarce in Lepenke opisuje Pavel Medvešček v knjigi Iz nevidne strani neba, večino pa jih je avtor odkril sam. Med njimi tudi iz štirih svetov sestavljen Svetok, ki ga rodnoverci niso nikomur razkrili. Avtor nasprotuje mešanju ali enačenju domače vere z mlajšimi staroslovanskimi verovanji. Imenoval jo je rodna vera, njene vernike pa rodnoverci. Preseneča ga velika gostota kultnih mest in velika prisotnost sedanjega češčenja. Ker to ni razložljivo z asimilacijo ali odmevom spomina, je prepričan, da smo Slovenci staroselci. Temu pritrjuje razkošje slovenskih rodnoverskih izrazov, ki sta jih zapisala Boris Čok in Pavel Medvešček. Tudi megaliti kažejo na prazgodovinsko starost dotičnih kultnih mest. Mag. Rafael Podobnik
Odprtje razstave slik Andreja Mivška

Odprtje razstave slik Andreja Mivška

Mestni muzej Idrija, 18. januar ― Mestni muzej Idrija vas vabi na odprtje razstave slik Andreja Mivška. Profesor likovne umetnosti in slikar Mivšek navdih in motiv za ustvarjanje išče v kroženju letnih časov narave. V tokratno razstavo NEBO V VODI nas bo popeljala likovna kritičarka Nataša Kovšca. Lepo vabljeni v Razstavišče Nikolaja Pirnata v četrtek, 25. januarja ob 18. uri. Krajina, tako naravna kot urbana, je dandanes ponovno zelo aktualen motiv v slovenskem slikarstvu, ki ga še posebej pogosto zasledimo v delih umetnikov mlajše generacije. Nekateri avtorji se v svojih delih kritično odzivajo na spremembe v okolju, ki jih je povzročila globalizacija in agresivni, ireverzibilni človekovi posegi v naravno krajino. Drugi ustvarjalci v svojih delih izpostavljajo lepoto in neminljivo moč narave, ki si jo človek sicer poskuša, a nikakor ne more podrediti. Med slednje sodi tudi slikar in likovni pedagog Andrej Mivšek, ki v svojih delih prikazuje podobe neokrnjene, divje narave na izjemno subtilen način. Andrej Mivšek je profesor likovne umetnosti in slikar. Diplomiral je iz slikarstva pri prof. Zdenku Huzjanu na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Kot likovni pedagog je zaposlen na OŠ Žiri. Je tudi član Društva likovnih umetnikov Ljubljana. Večkrat se je že predstavil na skupinskih in samostojnih razstavah ter javnih prireditvah doma in v tujini. Navdih ter motiv za ustvarjanje vedno znova najde v kroženju letnih časov narave. Oddaljene podobe spomina ali neposredne motive v prostoru narave premišljeno preoblikuje v ponotranjene, duhovne prostore, ki se nagibajo tako k abstraktnim zasnovam kot tudi k bolj asociativnim ali neposrednim likovnim rešitvam.Razstava bo na ogled do 25. februarja, vsak dan od 9. do 18. ure.
Likovna razstava Podobe kmečkega življenja

Likovna razstava Podobe kmečkega življenja

Mestni muzej Idrija, 10. januar ― Cerkljanski muzej in člani likovne sekcije Drušva upokojencev Cerkno vabijo na odprtje likovne razstave PODOBE KMEČKEGA ŽIVLJENJA, ki bo v petek, 12. 1. 2018, ob 17. uri v prostorih muzeja. Rdeča nit razstave je kmečko življenje nekoč, avtorji so upodobili različno orodje in pripomočke ter opravila, ki so danes več ali manj že pozabljena. Razstava bo na ogled do 4. 2. 2018. Vabljeni!
Rokodelska razstava v Cerkljanskem muzeju

Rokodelska razstava v Cerkljanskem muzeju

Mestni muzej Idrija, 19. december 2017 ― Cerkljanski muzej in Rokodelsko društvo DRIKLC Cerkno vas v času božično-novoletnih praznikov vabita na ogled ROKODELSKE RAZSTAVE. Odprli jo bomo v petek, 22. decembra 2017, ob 17. uri v prostorih muzeja. V programu sodelujejo učenci Podružnične glasbene šole Cerkno. Lepo vabljeni! Razstava bo v muzeju na ogled vsak dan do 7. januarja 2018 od 10. do 18. ure, razen 25. 12. 2017 in 1. 1. 2018. Rokodelci so posebneži. Brez dvoma. Ko jih opazuješ med delom, se ti zazdi, da jim čas v sodobnem, hitrem svetu teče počasneje. Ali pa si ga znajo vzeti za tisto, kar radi počnejo. Izpod njihovih rok po včasih neštetih urah dela in zamaknjenosti prihajajo čudovite stvaritve, v katerih so stkane zgodbe sedanjosti in preteklosti. Les, steklo, platno, volna, papir, kovina, s človekom prepleteni kot nit v čipki, vsak zase in vsi skupaj ohranjajo rokodelstvo in s tem tudi tradicijo in kulturno dediščino Cerkljanske. Rokodelci si vzamejo čas tudi za nabiranje novega znanja. Vsako leto jih najdemo v italijanskem Sutriu, kjer zvedavo opazujejo ulične rokodelce in vsrkavajo njihovo znanje. Dva člana sta vključena v mednarodni konzorcij izdelovalcev mask in vsako poletje skupaj z rezbarji iz alpskih držav prikazujeta postopek izdelovanja cerkljankih larf v kateri od sosednjih držav. Letos so se člani udeležili rokodelskega sejma v Cerknici, v Cerkno pa so povabili italijanske mojstre brušenja orodij, ki so jim pokazali skrivnosti pravilnega brušenja. Po domačem kraju lahko opazimo postavljene lesene skulpture, ki so jih z motorkami izdelali umetniki na prireditvi, ki jo je organiziralo društvo ob lanskem občinskem prazniku. Sodelujejo na mnogih domačih prireditvah, kjer tudi na humoren način prikazujejo stare običaje, znanja, rokodelske izdelke in orodja. Spomladi je predsednik rokodelskega društva predlagal, da bi za promocijo Divjih bab iz lesa izdelali povečano repliko neandertalčeve piščali, ki bi bila postavljena ob glavni cesti na Reki in bi mimoidoče vabila v najdišče najstar
Razstava risb otroškega likovnega natečaja na temo gasilstva v Cerkljanskem muzeju

Razstava risb otroškega likovnega natečaja na temo gasilstva v Cerkljanskem muzeju

Mestni muzej Idrija, 11. december 2017 ― V okviru praznovanja 20-letnice svojega delovanja je Gasilska zveza Cerkno v sodelovanju z Osnovno šolo Cerkno razpisala tudi likovni natečaj na temo gasilstva, v katerem je sodelovalo okoli 130 cerkljanskih šolarjev. Razstavo nagrajenih del si lahko v dneh od 8. do 18. decembra 2017  ogledate v Cerkljanskem muzeju. Odprli smo jo v petek, 8. decembra 2017, v okviru Muzejskega srečanja, na katerem smo pripravili projekcijo fotografij in video posnetkov na temo Gasilstvo na Cerkljanskem. Lepo vabljeni na ogled.
Praznična delavnica v Cerkljanskem muzeju

Praznična delavnica v Cerkljanskem muzeju

Mestni muzej Idrija, 8. december 2017 ― Cerkljanski muzej vabi otroke na praznično delavnico v sredo, 13. decembra 2017, ob 16. uri v prostore muzeja. Ustvarjali bomo koledarje, ki jih bomo posvetili gasilcem in drugim, ki nesebično priskočijo na pomoč ljudem v stiski. Tudi na tej delavnici bo z nami Sanja Rejc. Vstopnina 3,00 €. Lepo vabljeni!
Muzejski večer: mag. Mojca Zega, dr. Janez Mulec, ŽVEPLENICA V GORENJI TREBUŠI

Muzejski večer: mag. Mojca Zega, dr. Janez Mulec, ŽVEPLENICA V GORENJI TREBUŠI

Mestni muzej Idrija, 7. december 2017 ― Mestni muzej Idrija vas vabi na predavanje iz cikla Muzejski večeri. Tokratna tema posega na področje naravoslovja. O žveplenih izvirih, ki so relativno redek naravni pojav, bosta spregovorila geologinja mag. Mojca Zega in mikrobiolog dr. Janez Mulec. Predstavila bosta zanimive ugotovitve terenskih in laboratorijskih raziskav o žveplenem izviru v Gorenji Trebuši poznanem pod imenom Žveplenica. Vljudno vabljeni na predavanje v torek, 12. decembra 2017, ob 18. uri v predavalnico Osnovne šole Idrija! Žvepleni izviri so relativno redek naravni pojav. Zanje je najbolj značilno to, da jih prej zavohamo kot zagledamo. Krivdo gre pripisati neprijetnemu vonju, ki se širi v okolici in spominja na »gnila jajca«. Pogostejši so na vulkansko aktivnih območjih, npr. na Siciliji, kjer prihajajo na plano z različnimi minerali obogatene vode. V karbonatnih sedimentnih kamninah, ki pokrivajo večji del Slovenije, pa predstavljajo naravni žvepleni izviri posebnost. V teh primerih moramo vzroke iskati v geoloških značilnostih območja – v zgradbi kamnin, v tektonskih in hidrogeoloških procesih, pa tudi v mikroorganizmih, ki živijo v podzemnih vodah. En takšen naravni žvepleni izvir je v Gorenji Trebuši in ga poznamo pod imenom Žveplenica. O njem je bilo bolj malo znanega, zato se je skupina radovednih geologov, skupaj s prav tako radovednim mikrobiologom, odločila, da izvir razišče. Na predavanju bomo predstavili zanimive ugotovitve terenskih in laboratorijskih raziskav, ki smo jih opravili. Predstavili bomo tudi izjemno pestrost živih organizmov, povezanih z Žveplenico. mag. Mojca Zegadr. Janez Mulec
Muzejsko srečanje: Gasilstvo na Cerkljanskem

Muzejsko srečanje: Gasilstvo na Cerkljanskem

Mestni muzej Idrija, 4. december 2017 ― Cerkljanski muzej vas v okviru Muzejskih srečanj vabi na projekcijo fotografij in videoposnetkov z naslovom GASILSTVO NA CERKLJANSKEM v petek, 8. decembra 2017, ob 18. uri v dvorani Podružnične glasbene šole Cerkno.   Trenutno je v Cerkljanskem muzeju na ogled razstava Na pomoč bližnjemu!, ki smo jo pripravili v sodelovanju z GZ Cerkno in vsemi PGD na območju občine. Ker smo na razstavo lahko vključili le manjši del zbranega fotografskega gradiva, Vas vabimo, da se nam pridružite na projekciji. Sprehodili se bomo skozi več kot stoletno tradicijo gasilstva na Cerkljanskem.   Uro pred projekcijo bo možen tudi ogled razstave. Lepo vabljeni!
še novic