Izobraževanje na daljavo – Jože Rugelj

ARNES, 16. september ― V prispevku bomo predstavili nekaj teoretičnih osnov poučevanja in učenja na daljavo. Pogledali bomo, kaj se dogaja v glavah učencev, ko so prostorsko ločeni od sošolcev in učitelja, in na kakšen način jih lahko v takih situacijah podpremo pri učenju. Za to potrebujemo orodja za podporo komunikaciji in skupinskemu delu na daljavo, pa tudi ustrezno […]

Podpora Arnesa izobraževanju na daljavo – Tomi Dolenc

ARNES, 16. september ― Ob začetku koronske krize smo kot nosilec infrastrukture zaznali skokovit porast uporabe digitalnih tehnologij (internetni tsunami): od elektronske pošte, spletnih strani, spletnih učilnic, nalaganja in ogledov videoposnetkov, videokonference… Uporaba nekaterih storitev se je povečala za 10 do 100 krat. Arnes je v odgovor na povečane potrebe močno razširil zmogljivosti svojih strežnikov, nadgradil ključne storitve, tudi […]

Primeri dobre rabe – interno izobraževanje – Renato Lukač

ARNES, 16. september ― Letošnja epidemija je presenetila vse po vrsti, tudi šolstvo. Dogodki so se na začetku marca odvijali  bliskovito in nenadoma so bile vse šole po državi zaprte. V taki situaciji in ob jasnih navodilih, da se mora izobraževanje učečih tudi ob zaprtju šol nemudoma nadaljevati, nam je bilo jasno, da smo morali najprej  poskrbeti za interno […]

Primeri dobre rabe – kemija – Rafaela Kožlakar

ARNES, 16. september ― V predstavitvi bom prikazala uporabo različnih dejavnosti v fazah obravnave  vsebinske enote  Protolitske reakcije, s pomočjo spletne učilnice Moodle. Prikazani bodo viri in dejavnosti, ki jih nudi Moodle, ter povezave do drugih aplikacij, ki so bile uporabljene pri  preverjanje predznanja (Padlet),  podajanju novih vsebin ( i-učbenik, e-kemija, TEDEd),  utrjevanj in preverjanju razumevanju vsebin (EdPuzzle, googleforms) […]

Primeri dobre rabe – razredni pouk – Mladen Kopasić

ARNES, 16. september ― Sredi marca 2020 smo učitelji čez noč iz klasičnega poučevanja prešli na delo na daljavo. Prvi občutki so bili negotovost, stiska, celo strah. Pri meni sta jih hitro izpodrinila izziv in optimizem. S spodbudnimi besedami sem poskušal vplivati tudi na kolege, razredne učitelje, preko naše Facebook skupine. Odločil sem se, da bom svoje razlage posnel, […]

Kako pripraviti šolo na izobraževanje na daljavo – Miklavž Šef

ARNES, 16. september ― V času izrednih razmer smo bili prisiljeni na hitro vzpostaviti strukturiran sistem učenja na daljavo. Pri sestavljanju vodil za delo na daljavo so sodelovali učitelji in strokovni delavci OŠ Litija s področja 1. 2. in 3. triade, PP z NIS, PPVI, DSP, spremljevalci, sindikata in ROID. Izbrano enotno temeljno delovno okolje, v katerem bomo delali […]

Primeri dobre rabe – zgodovina – Maja Vičič Krabonja

ARNES, 16. september ― Beseda zgodovina prihaja iz besede zgodba, in zgodbe je na daljavo težko pripovedovati. Če ne želimo, da zgodba za učenca postane le branje učbenika, je vanjo smisleno vključiti tudi elemente videa. V prispevku bo predstavljen način priprave video posnetkov za pouk zgodovine in njihova didaktizacija z vstavljanjem interaktivnih elementov z različnimi orodji. V kombinaciji s […]

Varnostni vidik – Benjamin Lesjak in Maja Vreča

ARNES, 16. september ― Pouk je do nedavnega običajno potekal le v zaprti učilnici, to »koronsko« pomlad pa se je z uporabo različnih spletnih orodij preselil na internet. Ker zaradi naglega prehoda na nov način pouka ni bilo časa za temeljite priprave, so se morali učitelji in šole znajti, kakor so pač vedeli in znali. Pri tem pa so […]

Primeri dobre rabe – geografija – Igor Lipovšek

ARNES, 16. september ― V predavanju bo prikazan enajsttedenski pouk geografije in DKE v spletnem okolju na OŠ Otočec. Učenci so pretežno delali, vse svoje izdelke in sodelovanje pa umeščali in beležili v Arnesovem spletnem okolju Moodle. V tem okolju so bili tudi ocenjevani. Izpostavljeni bodo viri, dejavnosti in oblike, ki so se v spletni učilnici izkazali za najbolj […]

Medpredmetno povezovanje in podajanje povratne informacije pri pouku slovenščine na OŠ Dornberk – Petra Gabriel in Irena Humar Kobal

ARNES, 16. september ― Delo na daljavo pri pouku slovenščine na Osnovni šoli Dornberk se je sprva zdelo kar težavno, še posebej, ker pri slovenščini na predmetni stopnji ne uporabljamo delovnih zvezkov. A delo je po začetnih težavah steklo in odzivnost učencev je bila zelo dobra. Prav poseben izziv nam je bil, kako motivirati učence, da so res vstopali […]

Ravnateljeva podpora deležnikom v izobraževanju na daljavo – mag. Đulijana Juričić

ARNES, 16. september ― Delo ravnatelja med izobraževanjem na daljavo zajema mnogo različnih področjih, med katerimi izstopajo organizacijsko, kadrovsko, pedagoško, tehnično in predvsem odnosno področje. Zaradi različnih okoliščin, pogojev in čustev, ki jih je s seboj prineslo izobraževanje na daljavo, postane odnosni vidik še bolj pomemben kakor med običajnim izobraževanjem  v šolski stavbi, saj rednih stikov in odnosov, kot […]
še novic