ETC. / Selling Out

UGM, 20. februar ― Od dvajsetih umetniških projektov, predstavljenih v tokratni izdaji revije, je kolektiv ETC. izbral pet umetniških del, ki skozi različne medije kot so video, instalacija, fotografija in drugi, obravnavano temo naslavljajo zelo široko: od dela (in nevidnega dela) v polju umetnosti, feminističnega vidika delovnih pogojev na splošno do delovnih prostorov našega časa, ki zgovorno pričajo o položaju delavca danes.

Metka Kavčič / Ostaline

UGM, 9. januar ― Avtorica v zadnjem desetletju govori o načeti harmoniji današnjega časa. In dela na razstavi je smiselno brati v časovnih razsežnostih, nakazane spremembe se dotikajo tako likovno materialnega kakor tudi družbenega in osebnega.

Maribor Photobook Award 2023

UGM, 29. september 2023 ― Maribor Photobook Award 2023 je bienalna nagrada in razstava fotografskih knjig. Cilj nagrade je javnosti predstaviti najnovejšo svetovno produkcijo fotoknjig in hkrati nagraditi knjige, ki najbolj prepričljivo vizualizirajo zastavljeno temo.

Zgodba o knjigi

UGM, 4. september 2023 ― Več kot 30 del v raznolikih medijih od skulpture, slike, instalacije, fotografije in objekta bo razpiralo »knjižne vidike« od intimnih do družbenih doživetij.
še novic